ABC podatki

W deklaracja PIT-36L ująć można jedynie część ulg podatkowych dostępnych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Nie można również rozliczać  w niej ulg dostępnych dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Rodzaj odliczenia

Czy przysługuje odliczenie w PIT-36L?

TAK

NIE

Ulga prorodzinna/na dziecko

 

¤

Z tytułu składek na związki zawodowe

 

¤

Na zabytki

¤

 

Na marketing produktu

¤

 

Na stworzenie nowego produktu

¤

 

Ulga sponsoringowa

¤

 

Na terminal płatniczy

¤

 

Na robotyzację

¤

 

Na inwestycję w spółkę alternatywną

¤

 

Na usługę e-TOLL

¤

 

Ulga termomodernizacyjna

¤

 

Ulga na działalność badawczo - rozwojową

¤

 

Ulga IP-BOX

¤

 

Darowizny laptopów i tabletów dla organów prowadzących placówki oświatowe w 2023 r.

 

¤

Darowizny na cele walki z COVID w 2023

 

¤

Rozliczenie z małżonkiem / rodzic samotnie wychowujący dziecko

 

¤

Kwota wolna od podatku 3.600 zł

 

¤

Ulga na internet

 

¤

Składki ZUS (emeryt – rentowa, chorobowa. wypadkowa)*

¤

 

Składka na FP, FZŚS*

 

¤

IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego)

¤

 

Nienależne pobrane świadczenia

 

¤

Ulga rehabilitacyjna

 

¤

Darowizny – krew

 

¤

Darowizny – OPP

 

¤

Darowizny – kult religiny

 

¤

Darowizny – cele charytatywno – opiekuńcze Kościołów

 

¤

Darowizny – cele edukacji zawodowej

¤

 

Nowe technologie

 

¤

Składki zdrowotne

¤

 

Ulga abolicyjna (dochody zagraniczne)

¤

 

Strata podatkowa

¤

 

1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

¤

 

Oblicz dokładnie Twój PIT-36L od razu w Programie e-pity 2023.

Nie musisz liczyć podatku liniowego w PIT-36L za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo. Wylicz wygodnie Twój PIT-36L 19% w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, choć nie może być odliczany od dochodu, można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Końcowo zatem te obciążenia obniżają zobowiązania podatnika (powodują, że wartość dochodu, a w konsekwencji również i podatku jest niższa).

Odliczenia kształtują się w zależności od rodzaju ulgi – od dochodu lub od podatku. Od dochodu odliczać można również zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, niemniej nie więcej niż 10.200 zł w 2023 roku. 

Przysługujące odliczenia podlegają uwzględnieniu w deklaracji PIT-36L jeżeli nie zostały:

  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub
  • odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach skali podatkowej, lub
  • odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, lub
  • zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Przeczytaj: broszurę informacyjną PIT-36L, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-07

Zwrot kosztów dojazdu jest przychodem podatkowym

Dla przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zwrot kosztów dojazdu na miejsce świadczenia usługi jest przychodem podlegającym opodatkowaniu.

2024-06-07

Opłata za najem miejsc parkingowych jest kosztem podatkowym

Wydatek za wynajem miejsc parkingowych użytkowanych przez pracowników, partnerów biznesowych i gości spółka może w całości uwzględnić w kosztach podatkowych.

2024-06-07

Od bonów otrzymanych zamiast posiłku profilaktycznego pracownik nie zapłaci podatku

Bony na zakup artykułów spożywczych, służących do przygotowania posiłku profilaktycznego, wymaganego przepisami BHP nie są opodatkowane.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: