Rozliczenie PIT przez Urząd Skarbowy -

 - wniosek PIT-WZ lub oświadczenie PIT-OP

Jeśli nie chcesz samodzielnie sporządzać deklaracji PIT, może to za Ciebie zrobić Urząd Skarbowy. Aby skorzystać z tej formy rozliczenia, musisz w terminie do 16 kwietnia 2018 r., wypełnić i wysłać elektronicznie Wniosek PIT-WZ, który znajdziesz i wypełnisz także w bazie formularzy programu e-pity.

UWAGA 16 kwietnia 2018 roku minął już termin wysyłki
wniosku PIT-WZ za 2017 rok.

Jeżeli jeszcze nie rozliczyłeś PIT-a polecamy program e-pity online, w którym szybko wyślesz e-deklarację PIT.

Złożenie Wniosku PIT-WZ nie stanowi obowiązku podatnika, jest tylko jedną z możliwości rozliczenia rocznej deklaracji PIT, a jego złożenie jest całkowicie dobrowolne.
Niezależnie od Wniosku PIT-WZ, nowe przepisy wprowadzają również możliwość wysłania do Urzędu Skarbowego oświadczenia PIT-OP, o woli przekazania przez emeryta lub rencistę 1% podatku od świadczeń emerytalno-rentowych wykazywanych w imieniu podatnika na deklaracji PIT-40A przez ZUS. Oświadczenie PIT-OP jest także dostępne w bazie formularzy programu e-pity, w którym wygodnie je wypełnisz, e-wyślesz lub wydrukujesz i dostarczysz tradycyjną drogą.

Nie musisz czekać na PIT-WZ oblicz Twój PIT samodzielnie w Programie e-pity 2017

Nie musisz czekać na PIT-WZ za 2017 z urzędu skarbowego. Oblicz wysokość Twojego podatku kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Po prostu oblicz Twój PIT w Programie e-pity 2017 i wyślij PIT do urzędu skarbowego online teraz >>

Sprawdź szacunkowy termin zwrotu podatku PIT 2018 w swoim urzędzie

Ustawowy termin zwrotu podatku z PIT to 3 miesiące od daty poprawnego złożenia deklaracji. Jednak, jak wynika z zeszłorocznego sondażu e-pity „ Zwrot podatku z PIT. Największe badanie w Polsce”, w przypadku rozliczeń online urzędy skarbowe radzą sobie z tym znacznie szybciej – szczególnie w styczniu! Potwierdzają to odpowiedzi 24 940 respondentów badania, rozliczających się elektronicznie za pomocą e-pity. Sprawdź szacunkowy termin zwrotu podatku PIT 2018 w swoim urzędzie skarbowym i wyślij PIT online >>

Czy skorzystanie z wniosku PIT-WZ, jest najlepszym sposobem na PIT−a?

W poniższej tabeli szybko sprawdzisz czy rozliczenia deklaracji rocznej przez Urząd Skarbowy, jest dla Ciebie korzystne i czy jest to Twój najlepszy sposób na PIT-a

Wniosek PIT-WZ a PIT-37
Wniosek PIT-WZ
o przygotowanie deklaracji
za podatnika przez organ skarbowy
PIT- 37
samodzielnie przygotowany
przez podatnika
Termin składania dokumentu
Od 15 marca do 18 kwietnia Od 1 stycznia do 30 kwietnia
Sposób przygotowania i dostarczenia do Urzędu Skarbowego
Wyłącznie elektronicznie - online Elektronicznie – online, osobiście lub za pośrednictwem poczty
Rozliczenie źródeł przychodów podatnika
Dotyczy przychodów podatnika rozliczanych wyłącznie przez Płatnika/Pracodawcę na: PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/11A

Dotyczy wszystkich przychodów podatnika:

 • z działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych (PIT-36), liniowo (PIT-36L) oraz ryczałtem (PIT-28),
 • z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36)
 • z pracy za granicą zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie innych tytułów, np. emerytura, dywidendy (PIT-36),
 • z najmu, dzierżawy i umów podobnych (PIT-36, PIT-28),
 • z handlu na giełdzie lub sprzedaży udziałów lub akcji (PIT-38),
 • ze sprzedaży domów, mieszkań działek czy innych nieruchomości i praw z nieruchomościami związanych (PIT-39),
 • którzy zaliczki na podatek muszą odprowadzać do urzędu samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika (PIT-36).
Ulgi i odliczenia

NIE uwzględnia m.in.:

Uwzględnia wszystkie ulgi i odliczenia
Sposób rozliczenia
Samodzielnie, wspólnie z małżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dziecko Samodzielnie, wspólnie z małżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dziecko
Brak konieczność przepisywania kwot z PIT-11 • PIT-R • PIT-8C • PIT-40A/11A
   
Koszty uzyskania przychodów
Uwzględnia jedynie niektóre koszty ryczałtowo przysługujące podatnikom* Uwzględnia wszystkie koszty przysługujące podatnikom
1% dla OPP
   
Wysyłka i weryfikacja

Elektroniczne przekazanie wniosku PIT-WZ do systemu e-Deklaracje

 • pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) poprawnie złożonego wniosku PIT-WZ
 • weryfikacja PIT-37 sporządzonego przez organ skarbowy na Portalu Podatkowym
 • akceptacja PIT-37 w terminie do 30 kwietnia 2018 r.
 • pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) poprawnie złożonego PIT-37

Przygotowanie PIT-37 w programie e-pity z pomocą wygodnego kreatora PIT

 • bezpośredniane-wysyłka do systemu e-Deklaracje
 • pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) poprawnie złożonego PIT-37
Korekta
Nie można skorygować błędnie przygotowanego i przesłanego wniosku PIT-WZ, można jedynie odrzucić PIT-37 sporządzony przez Urząd Skarbowy Do błędnej deklaracji PIT-37, można sporządzić korektę zeznania i za pośrednictwem programu e-pity wygodnie przesłać do systemu e-Deklaracje otrzymując UPO
Szybki zwrotu podatku
Od chwili akceptacji wstępnie przygotowanego PIT-a wysłanego podatnikowi przez organ skarbowy (dla wniosku PIT-WZ składanego w terminie od 1.I do 18 IV i ustawowym czasie zwrotu podatku do 3 miesięcy), termin wydłużony nawet o 4 tygodnie Od chwili złożenia deklaracji (już od połowy lutego), szybszy zwrot podatku nawet po 3 tygodniach

*Uwaga!
Niezaznaczenie przysługujących podatnikowi kosztów uzyskania przychodów we wniosku PIT-WZ, spowoduje ich nieuwzględnienie w przygotowanej przez urząd deklaracji PIT-37, co najprawdopodobniej spowoduje konieczność dopłaty podatku.

Jeżeli wolisz samodzielnie przygotować zeznanie podatkowe, skorzystaj z programu e-pity. Aplikacja e-pity to najlepszy sposób na bezstresowe rozliczenie PIT-a, co potwierdzają liczni użytkownicy, którym rozliczenie zajmuje przeciętnie od 5 do 10 minut.

 Sprawdź jak szybko otrzymasz zwrot podatku z PIT w swoim urzędzie skarbowym >>

Za kogo fiskus NIE rozliczy PIT-a?

Urząd Skarbowy sporządzi PIT-a wyłącznie za tych podatników, których przychody rozlicza płatnik (np. pracodawca), na deklaracji PIT-11. W efekcie osoby, które samodzielnie opłacają zaliczki na podatek lub podatnicy, którzy sami muszą uregulować zobowiązania podatkowe na koniec roku, nie skorzystają z ułatwienia w rozliczeniach PIT-ów, proponowanych przez resort finansów.

Ważne:
PIT-WZ nie pozwoli na rozliczenie podatnika, na innej deklaracji niż PIT-37. Jakiekolwiek przychody zatem zobowiązujące podatnika do zmiany deklaracji lub rozliczenia się na innym formularzu niż PIT-37 - wymuszają samodzielne rozliczenie podatkowe.

Wniosku PIT- WZ o rozliczenie deklaracji rocznej przez Urząd Skarbowy, nie mogą złożyć:

 • podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych (PIT-36), liniowo (PIT-36L) oraz ryczałtem (PIT-28),
 • podatnicy uzyskujący przychody z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36)
 • podatnicy zarabiający za granicą, zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie innych tytułów, np. emerytura, dywidendy (PIT-36),
 • podatnicy rozliczający przychody z najmu, dzierżawy i umów podobnych (PIT-36, PIT-28),
 • podatnicy handlujący na giełdzie lub sprzedający udziały lub akcje (PIT-38),
 • podatnicy rozliczający sprzedaż domów, mieszkań działek czy innych nieruchomości i praw z nieruchomościami związanych (PIT-39),
 • wszyscy pozostali podatnicy, którzy zaliczki na podatek muszą odprowadzać do urzedu samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika (PIT-36).

Przygotowanie i e-wysyłka wniosku PIT-WZ

Wniosek (PIT-WZ) o sporządzenie zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy możemy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem: systemu e-Deklaracje Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów, systemu bankowości elektronicznej podatnika czy po prostu korzystając z programu e-pity.

We wniosku WZ uzupełniamy podstawowe dane podatnika, oraz informacje:

 • o rozliczeniu łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
 • o odliczaniu od dochodu w danym roku z ulgi rehabilitacyjnej,
 • o odliczaniu od podatku w danym roku ulgi prorodzinnej, o ilości dzieci oraz informacji o tych dzieciach,
 • o korzystaniu z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w związku z zamieszkiwaniem poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, w tym z tytułu wydatków poniesionych na bilety okresowe na dojazdy do pracy środkami komunikacji promowej, autobusowej, kolejowej lub miejskiej,
 • o organizacji pożytku publicznego, na rzecz której podatnik chce przekazać 1% podatku,
 • o adresie elektronicznym, na który urząd skarbowy przekaże nam sporządzoną deklarację PIT,

We Wniosku PIT-WZ nie musimy uzupełniać danych dotyczących przychodów podatnika, pobranych zaliczek oraz zapłaconych i możliwych do odliczenia składek ZUS a także składek na ubezpieczenie zdrowotne. Informacje te urząd skarbowy pobiera z naszych PIT-11, przekazywanych przez płatników do Urzędu Skarbowego.

Ważne:
Podatnicy, którzy korzystali już z aplikacji e-pity w roku ubiegłym, uzupełnią Wniosek (PIT-WZ) szybko i bez problemu. Wszystkie bowiem dane podatnika, małżonka, dzieci, numeru KRS organizacji pożytku publicznego na rzecz której przekazać można 1% swojego podatku, czy kwoty przychodu z ubiegłorocznej deklaracji PIT (niezbędnej do uwierzytelnienia wysyłki Wniosku (PIT-WZ) do Ministerstwa Finansów), program automatycznie udostępni z wygodnej Aktówki aplikacji i wczyta bezpośrednio do formularza, dzięki czemu unikniemy pomyłki i wyślemy formularz bez zbędnych komplikacji.

Potwierdzeniem poprawnie złożonego do systemu e-Deklaracje Wniosku (PIT-WZ), jest uzyskanie dla wysyłanego dokumentu statusu „200” i pobranie przez podatnika Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) poprawnie złożonego Wniosku (PIT-WZ). Tylko UPO stanowi dowód złożenia i przyjęcia dokumentu przez administrację skarbową.
Na podstawie informacji przekazanych fiskusowi we wniosku, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania PIT-WZ, nie wcześniej jednak niż 15 marca, organ skarbowy przekaże podatnikowi - na wskazany przez niego adres e-mail, informację o sporządzonej w Jego imieniu deklaracji podatkowej PIT-37 - udostępnionej podatnikowi do weryfikacji na Portalu Podatkowym.

Weryfikacja PIT-a przygotowanego przez Urząd Skarbowy

Podatnik w terminie do 30 kwietnia, zobowiązany jest zaakceptować treść PIT-37 lub poinformować Urząd Skarbowy o odrzuceniu sporządzonej przez niego deklaracji PIT. Weryfikacja negatywna przygotowanej deklaracji, wiąże się z samodzielnym sporządzeniem deklaracji podatkowej przez podatnika. Akceptacja treści zeznania jest natomiast równoznaczna z dokonaniem przez niego rozliczenia podatkowego i uzyskaniem od administracji skarbowej. Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) poprawnie złożonej deklaracji PIT-37. Podatnik będzie mógł również, zgodnie z zasadami ogólnymi rozliczeń podatkowych, w dowolnym momencie skorygować złożoną w takiej formie deklarację podatkową.

Ważne!
Jeśli podatnik nie zaakceptuje zeznania rocznego lub go nie odrzuci – rozliczenie roczne PIT przygotowane przez urząd skarbowy z ostatnim dniem kwietnia 2018, uznane zostanie za złożone!

Deklaracja przez Urząd Skarbowy

a może samodzielne rozliczenie e-PIT-a? - czyli którą opcję wybrać

Termin sporządzenia PIT-a a zwrot nadpłaconego podatku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od momentu złożenia przez podatnika rocznej deklaracji PIT, organ skarbowy, ma aż 3 miesiące na zwrot nadpłaconego przez nas podatku. W tym kontekście rozpatrzenie przez fiskusa Wniosku (PIT-WZ), w terminie od 15 marca do 18 kwietnia, zasadniczo wydłuża czas oczekiwania na zwrot pieniędzy o co najmniej 3 do 4 tygodni. Od momentu wysłania fiskusowi formularza (PIT-WZ) i uzyskania UPO, czekać musimy bowiem nie mniej niż 5 dni na wstępnie sporządzoną deklarację roczną, którą w naszym imieniu sporządzi i prześle do naszej akceptacji Urząd Skarbowy. Nie oznacza to jednak, że spełniliśmy już swój obowiązek podatkowy. Należy pamiętać, że dopiero uznając PIT za poprawnie sporządzony i akceptując go w trybie korespondencji elektronicznej za pośrednictwem Portalu Podatnika - taki obowiązek wypełniamy.

Efektywniejszym zatem dla podatników, z punktu widzenia zwrotu nadpłaconego podatku, zdaje się mimo wszystko rozliczenie podatków na standardowej deklaracji PIT, którą możemy rozliczyć już od stycznia, a na pewno w lutym, tj. od razu z chwilą otrzymania od płatnika deklaracji PIT-11.

 Sprawdź jak szybko otrzymasz zwrot podatku z PIT w swoim urzędzie skarbowym - wysyłajć e-pit teraz >>

Przygotowanie PIT-WZ i PIT-37 – stopień trudności

W formularzu PIT-WZ zamieścić musimy praktycznie te same informacje, które do tej pory wpisywaliśmy do deklaracji PIT-37, za wyjątkiem danych o przychodzie z PIT-11, które pracodawca/płatnik przekazuje nam w terminie do końca lutego. Oczywiście dla osób, dla których przeniesienie do własnego PIT-a danych liczbowych z informacji PIT-11 stanowi kłopot, wniosek PIT-WZ, do którego tych danych przepisywać nie muszą - jest jak najbardziej pomocny i przydatny.
Warto jednak zwrócić uwagę, że po otrzymaniu od skarbówki wstępnie rozliczonego PIT-a podatnik i tak zmuszony będzie zweryfikować wszystkie dane finansowe, akceptując lub odrzucając rozliczenie przygotowane w jego imieniu. Być może warto przemyśleć, czy nie lepiej skorzystać z rozliczenia PIT-37 samodzielnie, mając do dyspozycji przyjazny program z kreatorem, który poprowadzi nas w rozliczeniu krok po kroku, pilnując abyśmy nie popełnili błędu i sporządzi z nami PIT-a na „gotowo” bez problemu i bez stresu.

 Odpowiedzialność

Zarówno za PIT-37 złożony samodzielnie  jak i za ten sporządzony przez Urząd Skarbowy w trybie złożenia Wniosku PIT-WZ, odpowiedzialność ponosi podatnik. PIT-WZ nie zwalnia bowiem w pełni z ryzyka prawidłowego rozliczenia podatkowego. Dlatego powinniśmy skrupulatnie weryfikować przekazaną nam do akceptacji deklarację PIT, ponieważ za błędy takie jak niewykazanie przychodów, zawyżenie kwoty ulg podatkowych lub kosztów uzyskania przychodów - odpowiedzialność ponosić będziemy osobiście. Oczywiście w przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, że sporządzone na podstawie Wniosku PIT-WZ podatnika zeznanie zawiera błędy lub oczywiste pomyłki powstałe z winy samego organu podatkowego, koryguje on zeznanie, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień (takie poprawki lub uzupełnienia podatnik może odrzucić, składając tzw. sprzeciw).
Ponieważ stopień odpowiedzialności podatnika za poprawnie wypełniony PIT - zarówno w trybie samodzielnego złożenia deklaracji jak i za pośrednictwem organów skarbowych,  jest praktycznie taki sam, tu już podatnik zdecydować musi, którą z dostępnych form rozliczenia wybrać.
Na korzyść samodzielnego sporządzenia deklaracji przemawia jedynie fakt, iż rozliczając ją w programie e-pity, korzystamy ze wsparcia przyjaznego kreatora, który zanim wyślemy rozliczenie do fiskusa, zweryfikuje jego poprawność.

 Więcej informacji na temat:

 • wniosku PIT-WZ i formularz on-line znajdziesz na www.pit-wz.pl
 • oświadczenia PIT-OP i formularz on-line znajdziesz na www.pit-op.pl 

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.