Rozliczenie PIT przez urząd skarbowy online - w 2021 roku Twój e-PIT

Rozliczenie podatku dochodowego PIT za 2020 r. przygotowane przez Urząd Skarbowy online opiera się na usłudze Twój e-PIT. Nie można już korzystać z wniosku o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-WZ, który był dostępny jeszcze dwa lata temu. Wniosek o rozliczenie przez urząd skarbowy zastąpiła usługa Twój e-PIT, w której deklaracja PIT jest przygotowywana dla podatnika i dostępna od 15 lutego 2021 r. Zawiera wszystkie funkcjonalności, jakie posiadał PIT-WZ, a także dodatkowe uproszczenia. Sprawia to, że rozliczenie podatkowe jest jeszcze prostsze niż w latach ubiegłych.

od rozliczenia PIT za 2020 rok nowy załącznik PIT/WZ - nierzetelne płatności - ulga na złe długi >

Rozlicz e PIT przygotowany przez urząd skarbowy w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni! To najlepszy sposób na Twój e PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >

Uwaga - PIT/Z od rozliczenia za 2020 r. wykorzystywany jest do zupełnie innego celu. To oznaczenie stosowane jest do rozliczania załącznika związanymi z nierzetelnymi płatnościami między przedsiębiorcami. Podatnik który wybrały obecnie PIT/WZ nie znajdzie w nim żadnych informacji na temat ulgi prorodzinnej i zwrotu niewykorzystanych kwot tej ulgi.   

PIT-WZ działał wcześniej jako wniosek, w którym podatnik przekazywał dane w celu przygotowanie deklaracji PIT związanej z niewykorzystaną kwotą ulgi prorodzinnej. Obecnie wniosek nie jest już potrzebny w związku z ulgą prorodzinną – każdy podatnik otrzymuje podstawową deklarację rozliczoną przez urząd skarbowy online w swoim profilu na Portalu Podatkowym (Twój e-PIT) bez składania wniosku o jej przygotowania. Od decyzji podatnika zależeć będzie, czy z przygotowanej deklaracji skorzysta, czy też rozliczy się pomijając przygotowaną dla niego deklarację.

Opcją, jaką może wybrać każdy podatnik, jest Program e-pity, w którym skorzystać można ze wszystkich danych, jakie zawierać będzie deklaracja przygotowana dla podatnika. Uzupełnić ją będzie można dodatkowo o własne, dodatkowe informacje, jakich w usłudze KAS (Krajowej Administracji Skarbowej), umożliwiającej rozliczenie PIT przez Urząd Skarbowy, podać nie można. Na bazie naszych doświadczeń w Programie e-pity na przełomie lutego i marca będzie możliwość wczytania, sprawdzenia i rozliczenia PIT na podstawie nowej usługi Twój e-PIT. Użytkownicy Programu e-pity pobrali i rozliczyli już ponad 1.000.000 PITów pobierając z Portalu Podatkowego PIT PFR - usługi, która była bardzo zbliżona do działania usługi Twój e-PIT.


Niezależnie od likwidacji PIT-WZ, przepisy nadal dają możliwość wysłania do Urzędu Skarbowego oświadczenia PIT-OP, o woli przekazania przez emeryta lub rencistę 1% podatku od świadczeń emerytalno-rentowych wykazywanych w imieniu podatnika na deklaracji PIT-40A przez ZUS. Oświadczenie PIT-OP jest także dostępne w bazie formularzy programu e-pity, w którym wygodnie je wypełnisz, e-wyślesz lub wydrukujesz i dostarczysz tradycyjną drogą.

Tak samo jak przy dotychczasowej usłudze PIT-WZ i PIT PFR, korzystanie z usługi Twój e-PIT jest całkowicie dobrowolne.

Wypełnienie deklaracji z pominięciem tej usługi nie wpływa negatywnie na rozliczenia podatnika.

Funkcjonalność

Twój e-PIT

PIT-WZ

Termin składania dokumentu

Od 15 lutego - można wcześniej złożyć, ale nie spowoduje to przyspieszenia rozliczenia PIT; do 30 kwietnia; w przypadku PIT-28 termin składania: 15 luty - 1 marzec

Od 15 marca (można wcześniej złożyć, ale nie spowoduje to przyspieszenia rozliczenia PIT) do 30 kwietnia

Sposób przygotowania i dostarczenia do Urzędu Skarbowego

Wyłącznie elektronicznie - online

Wyłącznie elektronicznie – online

Jakich deklaracji dotyczy?

Tylko PIT-37 i PIT-38 (w przypadku PIT-36 i PIT-28 tylko deklaracji nie związanych z działalnością gospodarczą)

PIT-37 i PIT-38

Rozliczenie źródeł przychodów podatnika

Dotyczy przychodów rozliczanych przez Płatnika/Pracodawcę na: PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/11A, jak również takich, które wypłacał zatrudniający nie pobierając zaliczki na podatek (tzw. Inne źródła przychodów wykazane na PIT-11)

Dotyczy przychodów podatnika rozliczanych wyłącznie przez Płatnika/Pracodawcę na: PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/11A

Ulgi i odliczenia

NIE uwzględnia m.in.:

Powyższe ulgi trzeba uzupełnić – wpisując kwotę odliczenia.

Uwzględnia wyłącznie takie ulgi, o których kwotach i prawie u podatnika organ podatkowy wie na podstawie przekazanych mu do tej pory wiadomości. Nie uwzględnia ulg, których wysokość zmienia się co roku (np. w związku z odliczeniami kwoty faktycznie wydawanej na określony cel)

Sposób rozliczenia się

Samodzielnie, wspólnie z małżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Samodzielnie, wspólnie z małżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Brak konieczności przepisywania kwot z PIT-11 • PIT-R • PIT-8C • PIT-40A/11A

Tak

Tak

Koszty uzyskania przychodów

Uwzględnia wszystkie koszty przysługujące podatnikom, ale warto sprawdzić w Programie e-pity, czy nie przysługują wyższe niż wykazane przez płatników w PIT-11 

Należy samodzielnie ustalić limity kosztów przysługujących podatnikowi

1% na OPP

Bazuje na OPP z deklaracji z roku poprzedniego; zmiana OPP lub rezygnacja z przekazania 1% tej samej organizacji wymaga samodzielnej modyfikacji deklaracji w usłudze Twój e-PIT

Należy samodzielnie wskazać OPP na które przekazany będzie 1% podatku

Wysyłka i weryfikacja

Po zalogowaniu do systemu można dokonać akceptacji wersji przygotowanej dla podatnika. Akceptacja równoważna jest wysyłce, pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) poprawnie złożonego PIT-37 lub PIT-38.

Elektroniczne przekazanie wniosku PIT-WZ do systemu e-Deklaracje:

  • pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) poprawnie złożonego wniosku PIT-WZ
  • weryfikacja PIT-37 sporządzonego przez organ skarbowy na Portalu Podatkowym
  • akceptacja PIT-37 w terminie do 30 kwietnia 2018 r.
  • pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) poprawnie złożonego PIT-37

Korekta rozliczenia podatkowego

Przygotowaną deklarację można:

·       odrzucić i wysłać samodzielnie przygotowany PIT,

·       pominąć rozliczenie w Twój e-PIT i wysłać samodzielnie deklarację,

·       skorygować wysłaną deklarację podatkową.

Nie można skorygować błędnie przygotowanego i przesłanego wniosku PIT-WZ, można jedynie odrzucić PIT-37 sporządzony przez Urząd Skarbowy

Termin zwrotu nadpłaconego podatku

Maksymalnie 45 dni licząc od 15 lutego, a jeśli deklarację złoży się później – 45 dni od daty złożenia

Maksymalnie 3 miesiące

Odpowiedzialność za błędy w deklaracji

Za przeniesienie prawidłowo danych z informacji od płatników odpowiedzialność po stronie urzędu podatkowego *

Odpowiedzialność po stronie podatnika

Niezłożenie do 30 kwietnia

Brak kary – deklaracja niezaakceptowana i niezmieniana uznawana jest automatycznie za złożoną

Kara za opóźnienie

UWAGA*

Mimo, że organ skarbowy KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) odpowiada za błędy w przenoszeniu danych z PIT-11 i PIT-8C złożonych przez Płatników PIT, to poprawność informacji w deklaracji podatkowej, w szczególności stosowanie określonych kosztów, ulg, odliczeń, prawidłowy wybór formularza - obciąża podatnika. Należy zatem skontrolować całą deklaracje, gdyż Twój e-PIT nie zdejmuje z podatnika odpowiedzialności za ponoszone błędy!

 Baza Urzędów Skarbowych online >
w przyszłości będziesz mógł korzystać z usług e-Urząd Skarbowy >

2021-06-15

Nowa ulga w PIT 2021 - za opłaty drogowe

Ministerstwo Finansów wprowadza kolejną ulgę w podatku dochodowym obowiązującą w 2021 r. Tym razem dotyczyć ona będzie podmiotów ponoszących opłaty drogowe.

2021-06-14

Pobór podatku u źródła od wypłat za granicę odsunięty przez kolejny okres 2021 r.

Uciążliwe dla podatników przepisy zmuszające do pobrania podatku PIT lub CIT przez nabywców towarów lub usług zostaną po raz kolejny odsunięte.

2021-06-14

Nowe deklaracje podpiszesz elektronicznie

Rozszerzony zostaje zakres formularzy, które przesłać można elektronicznie, z użyciem podpisów elektronicznych. Zmieniono zasady i nazwy szeregu formularzy wykorzystywanych w postępowaniach akcyzowych.