ABC podatki

Parametry obecnego zatrudnienia

Parametry przedsiębiorstwa

Podaj sposób rozliczania ZUS w Twoim przedsiębiorstwie.
Podaj miesięczny poziom kosztów.
Podaj stawkę ryczałtu, którą stosujesz w 2022 r.

Kalkulator B2B - wybierz korzystną formę opodatkowania na 2023 rok: 

  • ryczałt ewidencjonowany,
  • podatek liniowy,
  • podatek według skali (niższa stawka 12% w I progu i 32% stawka w progu II.

Kalkulator ma za zadanie ustalić jaka jest korzyść z samozatrudnienia (rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej) osoby, która do tej pory uzyskiwała wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Odpowiednio porównanie dotyczy opłacalności samozatrudnienia osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej – zlecenie, dzieło.

W przypadku kalkulacji wynagrodzenia otrzymywanego na rękę (czystego zysku) dla samozatrudnionego, kalkulator nie uwzględnia obciążenia dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe.

NOWOŚĆ - zaliczki PIT i zdrowotne wylicz w programie fillup - 30 dni za darmo!
Prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną w formie skali podatkowej lub podatku liniowego i samodzielnie wyliczasz wysokość zaliczki PIT oraz składaki na ubezpieczenie zdrowotne, skorzystaj z nowych druków fillup, w których wpisując dwie kwoty (przychody i koszty) wygodnie wyliczysz poprawną wysokość zaliczek i składek oraz możesz je od razu z poziomu programu zapłacić online. Druk uwzględnia wszystkie zmiany wynikające z Nowego Polskiego Ładu 2.0 obowiązującego od 1 lipca 2022 roku:
Zaliczki na podatek oraz składki społeczne i zdrowotne - skala podatkowa dla PIT-36 (dawny PIT-5);
Zaliczki na podatek i składki społeczne i zdrowotne - podatek liniowy dla PIT-36L (dawny PIT-5L).

Do wyboru samozatrudnionego pozostają składki ZUS, naliczane według trzech zasad:

  • ogólnej (składki naliczane są od najniższej podstawy, jaką przedsiębiorca może zadeklarować), w tym wedug 12% stawki podatku PIT,
  • wykorzystania ulgi w ZUS („ulga na start”) ulga w ciągu pierwszych 6 miesięcy działalności – w ciągu tego okresu nie trzeba płacić składek ZUS na ubezpieczenia społeczne(emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności; opłaca się wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne,
  • podlegania pod tzw. mały ZUS - ulga przez 24 miesiące – w przypadku którego składki na ubezpieczenie społeczne opłacane są od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia, a wyłącznie wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne ustalona jest od standardowej podstawy obowiązującej przedsiębiorców (tj. 75% przeciętnego wynagrodzenia). Uwaga od 1.02.2020 i odpowiednio w 2023 r. obowiązuje mały ZUS Plus.

Wynagrodzenia z tytułu umów o prace i cywilnoprawnych uwzględniają ograniczenia składek ZUS – miesięczne i roczne. Kalkulator opiera wyliczenia o składki społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nie uwzględnia składki na FEP.

Kwoty wypłacane w ramach działalności opierają się o trzy zasady opodatkowania i uwzględniają składki dla przedsiębiorców, koszty uzyskania przychodów faktycznie poniesione (do wskazania przez korzystającego z kalkulatora) oraz stawki podatku właściwe dla danej formy opodatkowania. Kalkulator ma za zadanie wyliczać opłacalność przy założeniu przepisów obowiązujących od 1 lipca 2022 r. i w 2023 r.

Porównanie dotyczy kwoty uzyskiwanej w ramach działalności gospodarczej netto (z pominięciem podatku VAT). Kwota netto z faktury samozatrudnionego porównywana jest z całkowitym obciążeniem, jakie ponosi przedsiębiorca, zatrudniając dana osobę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Różnica z obu wartości jest korzyścią zatrudnienia na umowy o pracę lub cywilnoprawne albo wykonywania usług na podstawie samozatrudnienia.

Sprawdź także kalkulatory Nowy Polski Ład

  • Sprawdź swoje wynagrodzenie z uwzględnieniem kwoty wolnej i zmianami w 2023 r. zgodnie z przepisami Nowy Ład 2.0 - kalkulator wynagrodzeń
  • Sprawdź w kalkulatorze działalności gospodarczej jaką formę opodatkowania wybrać - kalkulator B2B

Czytaj także poradniki dotyczące rozliczenia PIT - działalność gospodarcza:

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2023-06-02

Roczny ZUS - brak wniosku a utrata nadpłaconej składki zdrowotnej

ZUS zdecydował na przesunięcie ostatecznego terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty w składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

2023-06-01

Skarbówka chce sprawdzać transakcje na platformach internetowych

Ministerstwo Finansów pracuje nad implementacją do polskich przepisów unijnej dyrektywy. Dowiedz się więcej.

2023-05-09

Przedsiębiorco, nowy obowiązek łatwy do wypełnienia z Programem e-pity

Wyślij roczną deklarację ZUS DRA szybko i sprawnie korzystając z programu e-pity.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy