Składka ZUS przedsiębiorców ustalana jest corocznie i ustalana w stałej, miesięcznej wartości. Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest od wartości dochodu (skala podatkowa, liniowy) lub w stałej wartości (ryczałt - jeśli przychody przedsiębiorcy pozostają w danej grupie przychodowej, karta podatkowa). Każdorazowo ustalenie wartości składki do zapłaty wymaga złożenia ZUS DRA (za każdy okres rozliczeniowy). Dodatkowo obowiązkowe jest złożenie rocznego ZUS DRA. 


Wysokość składek ZUS i zdrowotnych 2023 r.

Składki ZUS / zdrowotna -  zasady ogólne
  zdrowotna 9%*:  społeczna Suma 2024 r.* 
 styczeń 24'  02.2024-01.2025 em./rent.
[19,52%/8%]
chor.
[2,45%]
wyp.
[1,67%]
FP
[2,45%]
bez chor. cały zus
ZUS pełny 381,78* 916,35
375,55
115,01 78,40 115,01 *1 485,31 1 600,32*

ulga 24 m.

1-6.2023

* 381,78* 248,41
101,81
31,18 21,25 - 371,47* 402,65*

ulga 24 m.

7-12.2024

* 381,78* 248,41
101,81
31,18 21,25 - 371,47 402,65
ulga 6 m. * 381,78* - - - - -* -*
*składka zdrowotna obliczana musi być dodatkowo i dodana do podanych sum składek ZUS; składka ustalana jest jako dochód od początku roku określony w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który należna jest składka po odjęciu dochodu za okresy wcześniejsze oraz po odjęciu składek ZUS zapłaconych od początku roku z pominięciem tych składek, które były odliczone w miesiącach poprzednich.    

Składki ZUS, zdrowotne ryczałt ewidencjonowany - przedział przychodów - nie przekraczające 60.000 zł przychodu rocznie.
  zdrow. em / rent
19,52%/8%
chor
2,45%
wyp 1,67% FP
2,45%
suma bez chor cały zus
ZUS pełny 419,46 zł 916,35
375,55
115,01 78,40 115,01 1 904,77 2 019,78

ulga 24 m.

1-6.2023

419,46 zł 248,41
101,81
31,18 21,25 - 790,93 822,11
7-12.2023 419,46 zł 248,41
101,81
31,18 21,25 - 790,93 822,11
ulga 6 m. 419,46 zł - - - - 419,46 zł 419,46 zł
Składki ZUS, zdrowotne ryczałt ewidencjonowany - przedział przychodów - narastająco rocznie przekraczające 60.000 zł do 300.000 zł.
  zdrow. em / rent
19,52%/8%
chor
2,45%
wyp 1,67% FP
2,45%
suma bez chor cały zus
ZUS pełny 699,11

916,35
375,55

115,01 78,40 115,01 2 184,42 2 299,43

ulga 24 m.

1-6.2023

699,11 248,41
101,81
31,18 21,25 - 1 070,58 1 101,76

ulga 24 m.

7-12.2023

699,11 248,41
101,81
31,18 21,25 - 1 070,58 1 101,76
ulga 6 m. 699,11 - - - - 699,11 699,11 zł

 

Składki ZUS ryczałt - przedział przychodów - przychody narastająco rocznie przekraczają 300.000 zł
  zdrow. em / rent
19,52%/8%
chor
2,45%
wyp 1,67% FP
2,45%
suma bez chor cały zus
ZUS pełny 1 258,39 zł 916,35
375,55
115,01 78,40 115,01 2 643,7 2 858,71

ulga 24 m.

1-6.2023

1 258,39 zł 248,41
101,81
31,18 21,25 - 1 629,86 1 661,04

ulga 24 m.

7-12.2023

1 258,39 zł 248,41
101,81
31,18 21,25 - 1 629,86 1 661,04
ulga 6 m. 1 258,39 zł - - - - 1258,39 1258,39

 

Składki ZUS / zdrowotna - opodatkowanie liniowe 
  zdrowotna 4,9%*:  społeczna Suma 2024 r.* 
 styczeń 24'  02.2024-01.2025 em./rent.
[19,52%/8%]
chor.
[2,45%]
wyp.
[1,67%]
FP
[2,45%]
bez chor. cały zus
ZUS pełny 314,1* 381,78* 916,35
375,55
115,01 78,40 115,01 1 485,31* 1 600,32*

ulga 24 m. 

1-6.2023

314,1* 381,78* 248,41
101,81
31,18 21,25 - 371,47* 402,65*

ulga 24 m.

7-12.2023

314,1* 381,78* 248,41
101,81
31,18 21,25 31,18 371,47 402,65
ulga 6 m. 314,1* 381,78* - - - - -* -*
 *składka zdrowotna obliczana musi być dodatkowo i dodana do podanych sum składek ZUS; składka ustalana jest jako dochód od początku roku określony w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który należna jest składka po odjęciu dochodu za okresy wcześniejsze oraz po odjęciu składek ZUS zapłaconych od początku roku z pominięciem tych składek, które były odliczone w miesiącach poprzednich.    

 sprawdź prawo odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w deklaracja PIT

NOWOŚĆ - zaliczki PIT i zdrowotne wylicz w programie fillup - 30 dni za darmo!
Prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną w formie skali podatkowej lub podatku liniowego i samodzielnie wyliczasz wysokość zaliczki PIT oraz składaki na ubezpieczenie zdrowotne, skorzystaj z nowych druków fillup, w których wpisując dwie kwoty (przychody i koszty) wygodnie wyliczysz poprawną wysokość zaliczek i składek oraz możesz je od razu z poziomu programu zapłacić online.
Druk uwzględnia wszystkie zmiany wynikające z Nowego Polskiego Ładu 2.0 obowiązującego od 1 lipca 2022 roku:

Składki ZUS / zdrowotna - karta podatkowa 2024
  zdrow.* em./rent.
[19,52%/8%]
chor.
[2,45%]
wyp.
[1,67%]
FP
[2,45%]
suma
bez chor.
cały zus
ZUS pełny 381,78 916,35
375,55
115,01 78,4 115,01 1 867,09 1 982,1

ulga 24 m.

1-6.2023

381,78 248,41
101,81
 31,18 21,25 - 753,25 784,43
7-12.2023 381,78 248,41
101,81
 31,18 21,25 - 753,25 784,43
ulga 6 m. 381,78 - - - - - 381,78

*składka zdrowotna w stałej wysokości niezależnej od wysokości dochodu ustalana na 1 stycznia 2024 r.


Kalkulator wynagrodzeń 2024


Prowadzisz działalność - oblicz Twój PIT w Programie e-pity Po prostu.

Nie musisz liczyć podatku w PIT-36 PIT-36L, PIT-28 lub PIT-16A z działalności za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z odliczeniem składek ZUS, wszystkimi ulgami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT z działalności w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT 2023 online >>
skala podatkowa, podatek liniowy - preferencyjny ZUS (ulga w ZUS 24 miesiące) 
składki za okres em
rent
FP
FSOL
wyp (1,67)
chor
suma ZUS suma bez chor zdrowotna termin DRA
gru 23’ 204,37
83,76
-
-
17,48
25,65
331,26 305,61 (dochód z msc 01-11.2023 minus dochód 01-10.2023 minus składki ZUS zapłacone 01.01.2024-31.12.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.01
sty 24’ 248,41
101,81
-
-
21,25
31,18
402,65 371,47 (dochód z msc 01-12.2023 minus dochód 01-11.2023 minus ZUS zapłacone do 01.01.2024-31.01.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.02
koniec roku składkowego 22’ roczne DRA za składki zdrowotne składane do 30.04.2023 r.  
lut 24’ 248,41
101,81
-
-
21,25
31,18
402,65 371,47 (dochód 01.2024 - ZUS  zapłacone 01.01.2024-28.02.02.2024) x 9%
minimum 381,78
20.03
mar 24’ (dochód z msc 01-02.2024 - dochód z 01.2024 - ZUS zapłacone 01.01.2024 - 31.03.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.04
kwi 24’ (dochód z msc 01-03.2024 minus dochód z 01-02.2024 minus ZUS zapłacone 01.01.2024 - 30.04.2024 i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
22.05
maj 24’ (dochód z msc 01-04.2024 minus dochód z 01-03.2024 minus ZUS zapłacone do 31.05.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.06
cze 24’ (dochód z msc 01-05.2024 minus dochód z 01-04.2024 minus ZUS zapłacone do 30.06.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.07
lip 24’ 248,41
101,81
-
-
21,25
31,18

402,65 371,47 (dochód z msc 01-06.2024 minus dochód z 01-05.2024 minus ZUS zapłacone do 31.07.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.08
sie 24’ (dochód z msc 01-07.2024 minus dochód z 01-06.2024 minus ZUS zapłacone do 31.08.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.09
wrz 24’ (dochód z msc 01-08.2024 minus dochód z 01-07.2024 minus ZUS zapłacone do 30.09.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.10
paź 24’ (dochód z msc 01-09.2024 minus dochód z 01-08.2024 minus ZUS zapłacone do 31.10.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.11
list 24' (dochód z msc 01-10.2024 minus dochód z 01-09.2024 minus ZUS zapłacone do 30.11.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.12
gru 24’ (dochód z msc 01-11.2024 minus dochód z 01-10.2024 minus ZUS zapłacone do 31.12.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
22.01
sty 25’ xxxxx     (dochód z msc 01-12.2024 minus dochód z 01-11.2024 minus ZUS zapłacone do w miesiącu 01.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.02


skala podatkowa, podatek liniowy - pełny ZUS 
składki za okres em
rent
FP
FSOL
wyp (1,67)
chor
suma ZUS suma bez chor zdrowotna termin DRA
gru 23’

812,23
332,88
41,61
60,33
69,49
101,94

1 418,48 1 316,54 (dochód z msc 01-11.2023 minus dochód 01-10.2023 minus składki ZUS zapłacone 01.01.2024-31.12.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.01
sty 24’ 916,35
375,55

68,07

46,94

78,40
115,01

1 600,32 1 485,31 (dochód z msc 01-12.2023 minus dochód 01-11.2023 minus ZUS zapłacone do 01.01.2024-31.01.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.02
koniec roku składkowego 22’ roczne DRA za składki zdrowotne składane do 30.04.2023 r.  
lut 24’ 916,35
375,55

68,07

46,94

78,40
115,01

1 600,32 1 485,31 (dochód 01.2024 - ZUS  zapłacone 01.01.2024-28.02.02.2024) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.03
mar 24’ (dochód z msc 01-02.2024 - dochód z 01.2024 - ZUS zapłacone 01.01.2024 - 31.03.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.04
kwi 24’ (dochód z msc 01-03.2024 minus dochód z 01-02.2024 minus ZUS zapłacone 01.01.2024 - 30.04.2024 i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
22.05
maj 24’ (dochód z msc 01-04.2024 minus dochód z 01-03.2024 minus ZUS zapłacone do 31.05.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.06
cze 24’ (dochód z msc 01-05.2024 minus dochód z 01-04.2024 minus ZUS zapłacone do 30.06.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.07
lip 24’ (dochód z msc 01-06.2024 minus dochód z 01-05.2024 minus ZUS zapłacone do 31.07.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.08
sie 24’ (dochód z msc 01-07.2024 minus dochód z 01-06.2024 minus ZUS zapłacone do 31.08.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.09
wrz 24’ (dochód z msc 01-08.2024 minus dochód z 01-07.2024 minus ZUS zapłacone do 30.09.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.10
paź 24’ (dochód z msc 01-09.2024 minus dochód z 01-08.2024 minus ZUS zapłacone do 31.10.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.11
list 24' (dochód z msc 01-10.2024 minus dochód z 01-09.2024 minus ZUS zapłacone do 30.11.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.12
gru 24’ (dochód z msc 01-11.2024 minus dochód z 01-10.2024 minus ZUS zapłacone do 31.12.2024  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
22.01
sty 25' xxxxx     (dochód z msc 01-12.2024 minus dochód z 01-11.2024 minus ZUS zapłacone w miesiącu 01.2025  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.02

Zasady ustalania składki zdrowotnej ZUS w 2024 - Nowy Polski Ład

W zakresie składek zdrowotnych:

 • w przypadku opodatkowanych liniowo, zapłacone w 2023/2024 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne pozwalają na ich odliczanie od dochodu. Odliczenie nie może przekroczyć rocznie 10.200 zł.
 • w przypadku opodatkowanych ryczałem od przychodów ewidencjonowanych odliczenie składek zdrowotnych nie może przekroczyć 50% składek zapłaconych,
 • w przypadku opodatkowanych kartą podatkową odliczyć można 19% składek zdrowotnych, które zostały zapłacone,
 • w przypadku opodatkowanych skalą podatkową - odliczenie nie przysługuje.  

Powyższego odliczenia dokonuje się od dochodu (podstawy opodatkowania), a nie jak dawniej - od podatku. Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo mają dodatkowo alternatywę, aby składki te zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zamiast odliczać je od dochodu.   W przypadku składek społecznych, odliczenia od dochodu dokonać mogą opodatkowani liniowo, ryczałtem lub skalą podatkową.  W 2024 r. obowiązuje następująca reguła obliczania składek za okres styczeń - grudzień:

 • w styczniu obowiązuje nowa podstawa ich ustalenia dla składek ZUS (emerytalnej, rentowej, wypadkowej, chorobowej), ustalona na podstawie wskaźników na 2024 r. oraz dotychczasowa podstawa - dla składki zdrowotnej,
 • począwszy od lutego 2024 r. - wszystkie składki i podstawy ich ustalenia ustala się na podstawie nowych wskaźników.   

Nowy Polski Ład to pakiet licznych zmian, który wprowadza szereg nowych metod i zasad płacenia podatku w 2024 r. i latach kolejnych. Jej skutki odczują wszyscy podatnicy. Dlatego warto zapoznać się z szczegółowym opisem i sprawdzić, czy Twoje podatki będą wyższe czy niższe lub jaką formę opodatkowania wybrać? Polecamy nasze poradniki i kalkulatory: 


 • Sprawdź w kalkulatorze B2B - jaką formę opodatkowania wybrać - kalkulator B2B
 • Sprawdź ryczałt w roku 2023 z nowymi składkami zdrowotnymi ZUS - kalkulator ryczałt

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®
Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź lub rozlicz już teraz swój PIT online

Składki ZUS / zdrowotna -  zasady ogólne
  zdrowotna 9%*:  społeczna Suma 2023 r.* 
 styczeń 23'  02.2023-01.2024 em./rent.
[19,52%/8%]
chor.
[2,45%]
wyp.
[1,67%]
FP
[2,45%]
bez chor. cały zus
ZUS pełny 314,1* 812,23
332,88
101,94 69,49 101,94 1 316,54* 1 418,48*

ulga 24 m.

1-6.2023

270,9* 314,1* 204,37
83,76
25,65 17,48 - 305,61* 331,26*

ulga 24 m.

7-12.2024

270,9* 314,1* 210,82
86,4
26,46 18,04 - 315,26 341,72
ulga 6 m. 270,9* 314,1* - - - - -* -*
*składka zdrowotna obliczana musi być dodatkowo i dodana do podanych sum składek ZUS; składka ustalana jest jako dochód od początku roku określony w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który należna jest składka po odjęciu dochodu za okresy wcześniejsze oraz po odjęciu składek ZUS zapłaconych od początku roku z pominięciem tych składek, które były odliczone w miesiącach poprzednich.    

Składki ZUS / zdrowotna - opodatkowanie liniowe 
  zdrowotna 4,9%*:  społeczna Suma 2023 r.* 
 styczeń 23'  02.2023-01.2024 em./rent.
[19,52%/8%]
chor.
[2,45%]
wyp.
[1,67%]
FP
[2,45%]
bez chor. cały zus
ZUS pełny 270,9* 314,1* 812,23
332,88
101,94 69,49 101,94 1 316,54* 1 418,48*

ulga 24 m. 

1-6.2023

270,9* 314,1* 204,37
83,76
25,65 17,48 - 305,61* 331,26*

ulga 24 m.

7-12.2023

270,9* 314,1* 210,82
86,4
26,46 18,04 26,46 315,26 341,72
ulga 6 m. 270,9* 314,1* - - - - -* -*
 *składka zdrowotna obliczana musi być dodatkowo i dodana do podanych sum składek ZUS; składka ustalana jest jako dochód od początku roku określony w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który należna jest składka po odjęciu dochodu za okresy wcześniejsze oraz po odjęciu składek ZUS zapłaconych od początku roku z pominięciem tych składek, które były odliczone w miesiącach poprzednich.    

 sprawdź prawo odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w deklaracja PIT

NOWOŚĆ - zaliczki PIT i zdrowotne wylicz w programie fillup - 30 dni za darmo!
Prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną w formie skali podatkowej lub podatku liniowego i samodzielnie wyliczasz wysokość zaliczki PIT oraz składaki na ubezpieczenie zdrowotne, skorzystaj z nowych druków fillup, w których wpisując dwie kwoty (przychody i koszty) wygodnie wyliczysz poprawną wysokość zaliczek i składek oraz możesz je od razu z poziomu programu zapłacić online.
Druk uwzględnia wszystkie zmiany wynikające z Nowego Polskiego Ładu 2.0 obowiązującego od 1 lipca 2022 roku:

Składki ZUS / zdrowotna - karta podatkowa 2023
  zdrow.* em./rent.
[19,52%/8%]
chor.
[2,45%]
wyp.
[1,67%]
FP
[2,45%]
suma
bez chor.
cały zus
ZUS pełny 314,1 812,23
332,88
101,94 69,49 101,94 1 630,64 1 732,58

ulga 24 m.

1-6.2023

314,1 204,37
83,76
25,65 17,48 - 619,71 645,36
7-12.2023 314,1 210,82
86,4
26,46 18,04 - 629,36 655,82
ulga 6 m. 314,1 - - - - 314,1 314,1

*składka zdrowotna w stałej wysokości niezależnej od wysokości dochodu ustalana na 1 stycznia 2023 r.


Kalkulator wynagrodzeń 2023

Składki ZUS, zdrowotne ryczałt ewidencjonowany - przedział przychodów - nie przekraczające 60.000 zł przychodu rocznie.
  zdrow. em / rent
19,52%/8%
chor
2,45%
wyp 1,67% FP
2,45%
suma bez chor cały zus
ZUS pełny 376,16 zł 812,23
332,88
101,94 69,49 101,94 1 692,7 1 794,64

ulga 24 m.

1-6.2023

376,16 zł 204,37
83,76
25,65 17,48 - 681,77 707,42
7-12.2023 376,16 210,82
86,4
26,46 18,04 - 691,42 717,88
ulga 6 m. 376,16 zł - - - - 376,16 zł 376,16 zł
Składki ZUS, zdrowotne ryczałt ewidencjonowany - przedział przychodów - narastająco rocznie przekraczające 60.000 zł do 300.000 zł.
  zdrow. em / rent
19,52%/8%
chor
2,45%
wyp 1,67% FP
2,45%
suma bez chor cały zus
ZUS pełny 626,93 zł 812,23 
332,88
101,94 69,49 101,94 1 943,47 2 045,41

ulga 24 m.

1-6.2023

626,93 zł 204,37
83,76
25,65 17,48 - 932,54 958,19

ulga 24 m.

7-12.2023

626,93 zł 210,82
86,4
26,46 18,04 - 942,19 968,65
ulga 6 m. 626,93 zł - - - - 626,93 zł 626,93 zł
Składki ZUS ryczałt - przedział przychodów - przychody narastająco rocznie przekraczają 300.000 zł
  zdrow. em / rent
19,52%/8%
chor
2,45%
wyp 1,67% FP
2,45%
suma bez chor cały zus
ZUS pełny 1 128,48 zł 812,23
332,88
101,94 69,49 101,94 2 445,02 2 546,96

ulga 24 m.

1-6.2023

1 128,47 zł 204,37
83,76
25,65 17,48 - 1 434,08 1 459,73

ulga 24 m.

7-12.2023

1 128,47 zł 210,82
86,4
26,46 18,04 - 1 443,73 1 470,19
ulga 6 m. 1 128,47 zł - - - - 1 128,47 zł 1 128,47 zł


Prowadzisz działalność - oblicz Twój PIT w Programie e-pity Po prostu.

Nie musisz liczyć podatku w PIT-36 PIT-36L, PIT-28 lub PIT-16A z działalności za 2022 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z odliczeniem składek ZUS, wszystkimi ulgami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT z działalności w Programie e-pity 2022 i wyślij PIT 2022 online >>
skala podatkowa, podatek liniowy - preferencyjny ZUS (ulga w ZUS 24 miesiące) 
składki za okres em
rent
FP
FSOL
wyp (1,67)
chor
suma ZUS suma bez chor zdrowotna termin DRA
gru 22’ 176,27 72,24
-
-
15,08
22,12
285,71 263,59 (dochód z msc 01-11.2022 minus dochód 01-10.2022 minus składki ZUS zapłacone 01.01.2023-31.12.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 270,9
20.01
stycz 23’ 204,37
83,76
-
-
17,48
25,65
331,26 305,61 (dochód z msc 01-12.2022 minus dochód 01-11.2022 minus ZUS zapłacone do 01.01.2023-31.01.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 270,9
20.02
koniec roku składkowego 22’ roczne DRA za składki zdrowotne składane do 30.04.2023 r.  
lut 23’ 204,37
83,76
-
-
17,48
25,65
331,26 305,61 (dochód 01.2023 - ZUS  zapłacone 01.01.2023-28.02.02.2023) x 9%
minimum 314,1
20.03
mar 23’ (dochód z msc 01-02.2023 - dochód z 01.2023 - ZUS zapłacone 01.01.2023 - 31.03.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.04
kwi 23’ (dochód z msc 01-03.2023 minus dochód z 01-02.2023 minus ZUS zapłacone 01.01.2023 - 30.04.2023 i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
22.05
maj 23’ (dochód z msc 01-04.2023 minus dochód z 01-03.2023 minus ZUS zapłacone do 31.05.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.06
cze 23’ (dochód z msc 01-05.2023 minus dochód z 01-04.2023 minus ZUS zapłacone do 30.06.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.07
lip 23’ 210,82
86,4
-
-
18,04
26,46

341,72 315,26 (dochód z msc 01-06.2023 minus dochód z 01-05.2023 minus ZUS zapłacone do 31.07.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.08
sie 23’ (dochód z msc 01-07.2023 minus dochód z 01-06.2023 minus ZUS zapłacone do 31.08.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.09
wrz 23’ (dochód z msc 01-08.2023 minus dochód z 01-07.2023 minus ZUS zapłacone do 30.09.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.10
paź 23’ (dochód z msc 01-09.2023 minus dochód z 01-08.2023 minus ZUS zapłacone do 31.10.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.11
list 23’ (dochód z msc 01-10.2023 minus dochód z 01-09.2023 minus ZUS zapłacone do 30.11.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.12
gru 23’ (dochód z msc 01-11.2023 minus dochód z 01-10.2023 minus ZUS zapłacone do 31.12.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
22.01
sty 24’ xxxxx     (dochód z msc 01-12.2023 minus dochód z 01-11.2023 minus ZUS zapłacone do w miesiącu 01.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.02


skala podatkowa, podatek liniowy - pełny ZUS 
składki za okres em
rent
FP
FSOL
wyp (1,67)
chor
suma ZUS suma bez chor zdrowotna termin DRA
gru 22’ 693,58
284,26
35,53
51,52
59,34
87,05
1211,28 1 124,23 (dochód z msc 01-11.2022 minus dochód 01-10.2022 minus składki ZUS zapłacone 01.01.2023-31.12.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 270,9
20.01
stycz 23’ 812,23
332,88
41,61
60,33
69,49
101,94
1 418,48 1 316,54 (dochód z msc 01-12.2022 minus dochód 01-11.2022 minus ZUS zapłacone do 01.01.2023-31.01.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 270,9
20.02
koniec roku składkowego 22’ roczne DRA za składki zdrowotne składane do 30.04.2023 r.  
lut 23’ 812,23
332,88
41,61
60,33
69,49
101,94
1 418,48 1 316,54 (dochód 01.2023 - ZUS  zapłacone 01.01.2023-28.02.02.2023) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.03
mar 23’ (dochód z msc 01-02.2023 - dochód z 01.2023 - ZUS zapłacone 01.01.2023 - 31.03.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.04
kwi 23’ (dochód z msc 01-03.2023 minus dochód z 01-02.2023 minus ZUS zapłacone 01.01.2023 - 30.04.2023 i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
22.05
maj 23’ (dochód z msc 01-04.2023 minus dochód z 01-03.2023 minus ZUS zapłacone do 31.05.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.06
cze 23’ (dochód z msc 01-05.2023 minus dochód z 01-04.2023 minus ZUS zapłacone do 30.06.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.07
lip 23’ (dochód z msc 01-06.2023 minus dochód z 01-05.2023 minus ZUS zapłacone do 31.07.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.08
sie 23’ (dochód z msc 01-07.2023 minus dochód z 01-06.2023 minus ZUS zapłacone do 31.08.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.09
wrz 23’ (dochód z msc 01-08.2023 minus dochód z 01-07.2023 minus ZUS zapłacone do 30.09.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.10
paź 23’ (dochód z msc 01-09.2023 minus dochód z 01-08.2023 minus ZUS zapłacone do 31.10.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.11
list 23’ (dochód z msc 01-10.2023 minus dochód z 01-09.2023 minus ZUS zapłacone do 30.11.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.12
gru 23’ (dochód z msc 01-11.2023 minus dochód z 01-10.2023 minus ZUS zapłacone do 31.12.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
22.01
sty 24’ xxxxx     (dochód z msc 01-12.2023 minus dochód z 01-11.2023 minus ZUS zapłacone do w miesiącu 01.2023  i nieodliczone do tej pory) x 9% (u opodatkowanych liniowo x 4,9%)
minimum 314,1
20.02

Uwaga zmiany wysokości składki zdrowotnej ZUS w 2022 - Nowy Polski Ład

W zakresie składek zdrowotnych:

 • w przypadku opodatkowanych liniowo, zapłacone w 2022/2023 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne pozwalają na ich odliczanie od dochodu. Odliczenie nie może przekroczyć rocznie 10.200 zł (w 2022 r. 8.700 zł).
 • w przypadku opodatkowanych ryczałem od przychodów ewidencjonowanych odliczenie składek zdrowotnych nie może przekroczyć 50% składek zapłaconych,
 • w przypadku opodatkowanych kartą podatkową odliczyć można 19% składek zdrowotnych, które zostały zapłacone,
 • w przypadku opodatkowanych skalą podatkową - odliczenie nie przysługuje.  

Powyższego odliczenia dokonuje się od dochodu (podstawy opodatkowania), a nie jak dawniej - od podatku. Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo mają dodatkowo alternatywę, aby składki te zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zamiast odliczać je od dochodu.   W przypadku składek społecznych, odliczenia od dochodu dokonać mogą opodatkowani liniowo, ryczałtem lub skalą podatkową.  W 2023 r. obowiązuje następująca reguła obliczania składek za okres styczeń - grudzień:

 • w styczniu obowiązuje nowa podstawa ich ustalenia dla składek ZUS (emerytalnej, rentowej, wypadkowej, chorobowej), ustalona na podstawie wskaźników na 2023 r. oraz dotychczasowa podstawa - dla składki zdrowotnej,
 • począwszy od lutego 2023 r. - wszystkie składki i podstawy ich ustalenia ustala się na podstawie nowych wskaźników.   

Nowy Polski Ład to pakiet licznych zmian, który wprowadza szereg nowych metod i zasad płacenia podatku w 2023 r. i latach kolejnych. Jej skutki odczują wszyscy podatnicy. Dlatego warto zapoznać się z szczegółowym opisem i sprawdzić, czy Twoje podatki będą wyższe czy niższe lub jaką formę opodatkowania wybrać? Polecamy nasze poradniki i kalkulatory: 

 • Sprawdź w kalkulatorze B2B - jaką formę opodatkowania wybrać - kalkulator B2B
 • Sprawdź ryczałt w roku 2023 z nowymi składkami zdrowotnymi ZUS - kalkulator ryczałt

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®
Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź lub rozlicz już teraz swój PIT online

W okresie styczeń - czerwiec 2023 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 3490 zł (30% tej wartości to 1047 zł), natomiast prognozowane przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw -  6935 zł (60% tej kwoty to 4161 zł).

Składki ZUS / zdrowotna -  zasady ogólne za okres od 01-12.2023 r.
  zdrow.* em./rent.
[19,52%/8%]
chor.
[2,45%]
wyp.
[1,67%]
FP
[2,45%]
Suma ZUS bez chor 2023 Cały ZUS 2023 suma
bez chor. 2022
cały zus 2022
ZUS pełny 9% dochodu 812,23/332,88 101,94 69,49 101,94 1 316,54 +zdr 1 418,48 + zdr 1 124,23 1211,28 zł 
ulga 24 m. 9% dochodu 204,37/83,76 25,65 17,48 - 305,61 + zdr 331,26 + zdr 263,59 285,71
ulga 6 m. 9% dochodu - - - - XXX XXX     
*podane sumy nie obejmują składki zdrowotnej, którą obliczyć należy dodatkowo.

Składki ZUS / zdrowotna - opodatkowanie liniowe za 01-12.2023 r.
  zdrow. em./rent.
[19,52%/8%]
chor.
[2,45%]
wyp.
[1,67%]
FP
[2,45%]
suma bez chor. 2023  cały zus 2023 suma
bez chor. 2022
cały zus 2022
ZUS pełny 4,9% dochodu 812,23 / 332,88 101,94 69,49 101,94 1 316,54 + zdr 1 418,48 + zdr 1 124,23 1211,28 zł 
ulga 24 m. 4,9% dochodu 204,37/83,76 25,65 17,48 - 305,61 + zdr 331,26 + zdr 263,59 285,71
ulga 6 m. 4,9% dochodu - - - - XXX XXX     
*podane sumy nie obejmują składki zdrowotnej, którą obliczyć należy dodatkowo.

Składki ZUS / zdrowotna - karta podatkowa za 01-12.2023
  zdrow. em./rent.
[19,52%/8%]
chor.
[2,45%]
wyp.
[1,67%]
FP
[2,45%]
suma bez chor. 2023* cały zus 2023* suma
bez chor. 2022
cały zus 2022
ZUS pełny 304,47 812,23 / 332,88 101,94 69,49 101,94 1 621,01 1 722,95 1 124,23 1 211,28
ulga 24 m. 304,47 204,37/83,76 25,65 17,48 - 610,08 635,73 534,49 556,61
ulga 6 m. 304,47 - - - - 304,47 304,47 270,90 270,90
*podane sumy obejmują składki zdrowotnej, którą obliczyć należy dodatkowo.

Składki ZUS, zdrowotne ryczałt 01-12.2023 r. - przedział przychodów - nie przekraczające 60.000 zł przychodu rocznie.
  zdrow. em./rent.
[19,52%/8%]
chor.
[2,45%]
wyp.
[1,67%]
FP
[2,45%]
Suma zus bez chor. 2023 cały zus 2023 suma
bez chor. 2022
cały zus 2022
ZUS pełny 376,16 812,23 / 332,88 101,94 69,49 101,94 1 316,54 + zdr.  1 418,48 + zdr 1 124,23 1211,28 zł 
ulga 24 m. 376,16 204,37/83,76  25,65 17,48 - 305,61 + zdr 331,26 + zdr 263,59 285,71
ulga 6 m. 376,16 - - - - 376,16 376,16 376,16 376,16

 

Składki ZUS, zdrowotne ryczałt 01-12.2023 r. - przedział przychodów - narastająco rocznie przekraczające 60.000 zł do 300.000 zł.
  zdrow. em./rent.
[19,52%/8%]
chor.
[2,45%]
wyp.
[1,67%]
FP
[2,45%]
Suma zus bez chor. 2023 cały zus 2023 suma
bez chor. 2022
cały zus 2022
ZUS pełny 626,93 693,58 / 284.26 87.05 59.34 87,05 1 316,54 + zdr.  1 418,48 + zdr 1 124,23 1211,28 zł 
ulga 24 m. 626,93 204,37/83,76  25,65 17,48 - 305,61 + zdr 331,26 + zdr 263,59 285,71
ulga 6 m. 626,93 - - - - 626,93 626,93 626,93 626,93

 

Składki ZUS, zdrowotne ryczałt 01-12.2023 r. - przedział przychodów - przychody narastająco rocznie przekraczają 300.000 zł
  zdrow. em./rent.
[19,52%/8%]
chor.
[2,45%]
wyp.
[1,67%]
FP
[2,45%]
Suma zus bez chor. 2023 cały zus 2023 suma
bez chor. 2022
cały zus 2022
ZUS pełny 1128,48 693,58 / 284.26 87.05 59.34 87,05 1 316,54 + zdr.  1 418,48 + zdr 1 124,23 1211,28 zł 
ulga 24 m. 1128,48 204,37/83,76  25,65 17,48 - 305,61 + zdr 331,26 + zdr 263,59 285,71
ulga 6 m. 1128,48 - - - - 1128,48 1128,48 1128,48 1128,48

 

  01-12.2021 01-12.2020 01-12. 2019 r.
Rodzaj składki wysokość wysokość wysokość
Zdrowotna – opłacana 381,81 362,34 342,32
emerytalna 615,93 612,19 558,08
rentowa 252,43 250,90 228,72
chorobowa 77,31 76,84 70,05
wypadkowa 52,70  52,37 47,75
Fundusz Pracy 77,31  76,84 70,05
Kwota przelewu na indywidualny rachunek w ZUS
Bez chorobowego 1 380,18   1354,64 1246,92
Z chorobowym 1 457,49 1431,48 1316,97
Tylko składki ubezpiecznie Zdrowotne 381,81  362,34 342,32
Składki ZUS – kwoty odliczeń podatkowych
Składki ZUS do odliczenia od dochodu 998,37 (bez chorobowego - 921,06 zł)   992,3 (915,46 zł – jeśli bez chorobowego) 974,65 (904,6 zł – jeśli bez chorobowego)
Składka zdrowotna do odliczenia – od podatku 328,78  312,02 294,78
Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®
Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź lub rozlicz już teraz swój PIT online

Po złożeniu zgłoszenia ZUS DRA, w którym podawana będzie wysokość składki, przedsiębiorca wpłaca ją łącznie na jeden rachunek ZUS. Jeden przelew obejmuje łączną wartość składki na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Nowość - zlecenie przelew online na konto ZUS z programu fillUp

Już dziś możesz dokonywać zlecenia płatności online na konto ZUS, (Przelew z konta, Blik lub Karta kredytowa) za pośrednictwem usług płatniczych Blue Media z poziomu programu fillUp Przyjazne formularze. Druk płatności ZUS online znajdziesz w aplikacji oraz w bazie druków na druki-formualrze.pl >

Jeżeli wpłata dotyczy wyłącznie własnego ubezpieczenia lub osób współpracujących, podatnik ustalający składki ZUS od wartości przychodu może zadeklarować podstawę ubezpieczenia raz do roku. Jest obowiązany złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej każdego kolejnego roku, na który ustalił najniższą podstawę wymiaru składek w wysokości przeciętnego przychodu.

Druki ZUS online

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-04-12

Wydatki związane z akcją promocyjną są kosztami podatkowymi

Koszty zakupu towarów i usług, sprzedawanych następnie w symbolicznej cenie w ramach akcji promocyjnej, można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów na standardowych zasadach.

2024-04-12

Osobiste świadczenie usług jest podróżą służbową

Przedsiębiorca, który osobiście świadczy usługi transportowe, ma prawo do uwzględniania w kosztach diet z tytułu podróży służbowej.

2024-04-12

Niższy ryczałt dla informatyka

Oceniając, czy świadczone przez przedsiębiorcę usługi są usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania, fiskus powinien odwołać się do postanowień rozporządzenia PKWiU.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: