ABC podatki
Darowizny rozliczysz łatwo w programie e-pity - pobierz lub uruchom online

Podatnik w rocznym rozliczeniu podatkowym skorzystać może z odliczenia związanego z użytkowaniem sieci Internet do 760 zł rocznie. Odliczenie dotyczy podatników korzystających z dostępu do sieci prywatnie, a zatem zarówno w przypadku działalności gospodarczej, w której Internet będzie kosztem podatkowym, jak i w przypadku uzyskiwania ekwiwalentu z tytułu telepracy, ulga nie będzie przysługiwała.

Ulga dotyczy tylko podatników, którzy korzystają z odliczenia przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe. Jeżeli podatnik korzystał po raz pierwszy z odliczenia w zeznaniu za rok 2020 (składanym z początkiem 2021 r.), z odliczenia ostatni raz skorzystać może w zeznaniu za rok 2021 (składanym na początku 2022 r.). W latach kolejnych (a zatem również w roku 2023 z zeznania za 2022 r.) ulga nie będzie mu przysługiwała.

Policz ulgę na internet w Programie e-pity 2022, zadbaj o wysokość zwrotu.
Nie musisz liczyć ulgi na internet w PIT za 2022 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojej ulgi internetowej i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku do 45 dni. 
Ulgę na internet wylicz w Programie e-pity 2022 i wyślij Twój ePIT 2023 online

Warunki odliczenia - ulgi na internet:

  1. Limit 760 zł nie jest kwotą ryczałtową (niezależną od tego ile się tak naprawdę wydało na dostęp do sieci internet), jest to górna granica, do jakiej podatnik mógł ponieść w roku podatkowym wydatki na dostęp do sieci. Konieczne jest zatem faktyczne poniesienie wydatków. Jeżeli podatnik poniesie wydatki w niższej wartości – deklaruje wyłącznie kwotę rzeczywiście wydatkowaną, jeżeli wydatki były wyższe – deklaruje kwotę 760 zł.
  2. Podstawą do skorzystania z odliczenia są faktury wystawiane w związku z użytkowaniem sieci. Faktura nie może zatem dotyczyć innej usługi (np. abonament za telefonię, w której zawarty jest również dostęp do Internetu). Wydatki w ramach ulgi obejmują wyłącznie samą usługę dostępu do Internetu. Opłata za przyłączenie sieci, za modem czy aktywację nie stanowi wydatków, które wpłyną na wartość odliczenia. Ulga dotyczy natomiast zarówno usługi Internetu stacjonarnego, jak i przenośnego (bluetooth).
  3. Podstawą do skorzystania z odliczenia są m.in. zapłacone faktury wystawiane na imię i nazwisko podatnika potwierdzające faktyczną zapłatę za usługę dostępu do sieci. W przypadku małżonków najbezpieczniejsze jest posiadanie faktur lub innych dokumentów (z których wynika kto, komu, ile i za co zapłacił) wystawionych na imię i nazwisko obojga z nich. Wspólne odliczanie wydatków na podstawie faktur wystawionych na jednego małżonka może być podstawą sporu z urzędem skarbowym, niemniej istnieje duża szansa na wygranie sporu (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 sierpnia 2008 r., sygn. akt I SA/Łd 127/08). Taka szansa istnieje w przypadku, gdy małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej, wspólnie zamieszkują lokal mieszkalny i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, a koszty związane z użytkowaniem sieci pokrywali z majątku wspólnego. Taki stan rzeczy uprawnia obojga małżonków do skorzystania z ulgi na Internet, bowiem wydatki na korzystanie z sieci w równym stopniu obciążały zarówno podatnika, na którego wystawiana jest faktura jak i współmałżonka. Ciężar ekonomiczny tego wydatku został poniesiony w równym stopniu przez nich oboje.
  4. Limit dotyczy odrębnie każdego z małżonków, tzn. 760 zł na męża i 760 zł na żonę. Każdy z nich może korzystać z tego limitu. Nie ma natomiast możliwości wykorzystania łącznego limitu do przychodów jednego z małżonków (np. rozlicza się wyłącznie mąż i korzysta z limitu 1520 zł).
  5. W przypadku regulowania należności za użytkowanie sieci Internet za pomocą przelewu potwierdzenie faktu poniesienia wydatku będzie stanowić dowód zapłaty. Winien on zawierać kwotę zapłaty, imię i nazwisko wpłacającego i nazwę dostawcy usługi, datę zapłaty oraz informację, że zapłata została dokonana tytułem użytkowania sieci Internet (por. np. int. Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu, 2007.03.26, sygn. akt PDIB/415-3/07).
  6. Ulga dotyczy wyłącznie faktur opłaconych (stąd konieczność posiadania dowodu zapłaty za usługę). Nie można rozliczyć faktur niezapłaconych (np. wystawionych w grudniu, za które opłatę uiszcza się w styczniu).
  7. W przypadku płatności gotówką na fakturze powinien widnieć zapis „zapłacono gotówką” lub też podatnik powinien uzyskać inne potwierdzenie zapłaty (wpłaty pieniędzy) za usługę.
  8. Ulga dotyczy użytkowania sieci Internet w dowolnym miejscu, nie tylko w miejscu zamieszkania podatnika.
Najlepszy i najprostszy sposób na Nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij PIT online
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2023-03-30

Roczna składka zdrowotna 2022/2023 - zmiana zasad opodatkowania

Płatnik składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązany jest przekazać roczne rozliczenie składki opłacanej w trakcie 2022 r.

2023-03-29

Roczna składka zdrowotna 2022/2023

Oprócz comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA, z końcem roku składkowego przygotowany musi zostać ZUS DRA za cały rok 2022.

2023-03-28

Zawieszenie terminów w związku z ustawą covidową nie dotyczy zobowiązań podatkowych

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale (I FPS 2/22) z dnia 27 marca 2023 roku stanął po stronie podatników wskazując co następuje.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję