Darowizny rozliczysz łatwo w programie e-pity - pobierz lub uruchom online

Oddawanie osocza na cele medyczne, w tym na walkę z coronawirusem COVID-19, pozwala korzystać z ulgi podatkowej przez dawców. Wystarczającym jest spełnienie szeregu warunków i zgromadzenie wymaganych dokumentów.  

Odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników. Odliczać można zatem zarówno przekazanie krwi, jak i przekazanie jej składników.

Podstawą do ustalenia wysokości odliczenia, jakie można odliczyć od dochodu jest rozporządzenia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty (Dz. U. 2017, Poz. 235).

Odlicz darowiznę osocza od podatku w Programie e-pity, zadbaj o zwrot z PIT.

Nie musisz liczyć odliczeń darowizn w PIT za 2021 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego odliczenia darowizn i zwrot podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku w PIT. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku do 45 dni. Odliczenia darowizn wylicz w Programie e-pity 2021 i wyślij Twój e-PIT online >>

Zgodnie z jego treścią, rekompensata pieniężna, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi  (czyli ta, o której mowa w przepisach regulujących prawo do ulgi w podatku PIT), przysługuje dawcy krwi który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza w wysokości:

 • za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom – 350 zł,
 • za zabieg uodpornienia dawcy osocza – pierwszy – 50 zł a, za każdy kolejny – 25 zł.

Ze względu na to, że mnożnik ulgi podatkowej dotyczy wyłącznie litrów oddanej krwi lub jej składników, w ramach ulgi podatkowej odliczać należy wyłącznie pobraną ilość osocza, a nie  rekompensaty za zabieg uodpornienia. 

Od jednego dawcy nie można pobrać w okresie roku więcej niż 25 litrów osocza (objętość netto, bez antykoagulantu), co oznacza, że podatnik może otrzymać ulgę podatkową nawet do 8750 zł, odliczanych od dochodu opodatkowanego:

 • według zasad ogólnych, (PIT-37, PIT-36),
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Odliczenie w powyższych deklaracjach jest niezależne od rodzaju źródła uzyskiwanych przychodów. Ulga da korzyść również osobom opłacającym podatek solidarnościowy lub ustalających dochód uzyskiwany z zagranicy. Nie mogą z niej korzystać natomiast opłacający podatek z prowadzonej działalności liniowo, rozliczający przychody z kapitałów pieniężnych lub rozliczających przychody ze sprzedaży nieruchomości. 

Ulga przysługuje niezależnie od tego, czy dawca otrzymuje posiłek regeneracyjny po zabiegu. Przysługują mu oba świadczenia.

Warunki korzystania z ulgi podatkowej - odliczenie osocza - dokumentacja 

Ulga podatkowa obejmuje wyłącznie niekomercyjne przekazanie osocza jednostkom publicznej służby krwi. W efekcie oddanie jej firmom prywatnym, bezpośrednio twórcom leków z osocza lub oddanie go za granicą nie pozwoli na odliczenie. Dopuszczalne jest oddanie osocza zarówno w jednostkach publicznej służby krwi, jak i w akcjach lokalnych, organizowanych regionalnie pod warunkiem, że osocze oddawane jest  na rzecz:

 1. instytutu naukowo-badawczego (co oznacza jednostkę nadrzędną publicznej służby krwi; jednostki prywatne takiego statusu nie otrzymują)
 2. regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 3. Wojskowych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
 4. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Odliczenie jest możliwe wyłącznie, jeśli dawca otrzyma zaświadczenia jednostki, w której osocze zostało oddane o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę. Przepisy nie regulują treści takiego zaświadczenia, jednostka samodzielnie ustala jego treść, tym niemniej powinny na nim znaleźć się co najmniej:

 1. data zabiegu oddania osocza,
 2. dane dawcy i dane jednostki przeprowadzającej zabieg (tzn. na której rzecz oddaje się osocze),
 3. ilość osocza,
 4. wskazanie, że przedmiotem zabiegu było osocze,
 5. podpis lub pieczęć odpowiedniej jednostki.

W zaświadczeniu nie musi być wskazana kwota ulgi lub kwota rekompensaty. Podatnik - dawca samodzielnie określa wartość przysługującego mu odliczenia podatkowego.

Ulgę wykazać należy w PIT-37, PIT-36 lub PIT-28 oraz w załączniku PIT/O. Wpisać należy całą wartość ulgi po przeliczeniu jej przez mnożnik.

2022-03-28

Nowy ład - zmiany 2022; stawka podatku, odliczanie zdrowotnej, rozliczenie z dzieckiem

Począwszy od 1 lipca 2022 r. spodziewać się należy zmian w treści przepisów o podatku PIT i CIT. Przeczytaj jakie to zmiany.

2022-03-23

Ulga dla klasy średniej we wspólnym opodatkowaniu małżonków

Dowiedz się więcej o rozliczaniu ulgi dla klasy średniej wspólnie z małżonkiem. Zobacz przykłady rozliczeń.

2022-03-22

Import e-Deklaracji do Programu e-pity już możliwy!

System e-Deklaracje - podatki.gov.pl wkrótce przestanie działać. Upewnij się, że zachowasz swoje dane oraz dokumenty importując je do programu e-pity.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję