km

Narzędzie pozostaje pomocne przy szeregu obliczeń kwot związanych z wykorzystywanym w celach służbowych (w tym również pracowniczych) środkiem transportu.

Szukasz kalkulatora PIT - oblicz Twój PIT od razu w Programie e-pity®
Oblicz wysokość Twojego podatku kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami, nową kwotą wolną od podatku, zmienioną skalą podatkową oraz kosztami uzyskania przychodu. Po prostu oblicz Twój e-PIT 2024 w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online »
 1. Ewidencja przejechanych kilometrów z przeliczeniem jej limitu za pomocą kilometrówki prowadzona winna być w trakcie podróży służbowych, w których pracodawca wyraził zgodę na jej odbycie przez pracownika prywatnym środkiem transportu. Ta sama zasada dotyczy przypadków, w których osobna umowa cywilna przewiduje zwrot wydatków na pojazd na podstawie kilometrówki.
 2. Ponadto w przypadku samochodów prywatnych pracowników - zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych rozliczany jest bez opodatkowania właśnie na podstawie kilometrówki. Nadwyżka ponad ten limit będzie opodatkowana.
 3. Wreszcie do kosztów uzyskania przychodów zatrudniającego (pracodawcy) nie zalicza się wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby wykonywanej działalności:
  1. w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
  2. w jazdach lokalnych – w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu,

Kalkulator przelicza łączną wartość zwrotów (kwot wolnych od podatku) przy założeniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu. W kalkulatorze obowiązują limity na 2023 r., tj.

 1. dla samochodu osobowego:
  1. o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł,
  2. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,15 zł,
 2. dla motocykla - 0,69 zł,
 3. dla motoroweru - 0,42 zł.

Jednocześnie jednak limit kilometrów ustalony jest w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony i nie może on przekroczyć zgodnie z warunkami umowy o pracę lub innej umowy:

 1. 300 km - do 100 tys. mieszkańców,
 2. 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
 3. 700 km - ponad 500 tys. mieszkańców.
 4. wyjątkowo dla pojazdów do celów służbowych w służbie leśnej oraz w służbie parków narodowych  - może być on podwyższony do 1500 km, a  dla pojazdów do celów służbowych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej, może zostać podwyższony, przy czym nie może on przekroczyć 3 000 km.
Sprawdź Program fillup® formalności wypełnione
W programie fillup znajdziesz ponad 6 600 druków i formularzy, e-deklaracji, wzorów umów i pism w tym na przykład druki ZUS. Zweryfikujesz wygodnie wszystkich kontrahentów jednocześnie (biała lista VAT) i sprawdzisz kilkanaście punktów poprawności pliku JPK_V7 przed jego wysyłką. W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego.
Pobierz lub uruchom online - Program fillup® i sprawdź 30 dni za darmo »
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-21

Zegarek kosztem podatkowym radcy prawnego

Kiedy przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wydatek na zakup mechanicznego zegarka.

2024-06-21

Telefon może stać się sprzętem wykorzystywanym w rehabilitacji

Zainstalowanie specjalistycznych aplikacji nadaje urządzeniu cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych.

2024-06-21

Świadczenia dla relokowanego pracownika częściowo zwolnione z PIT

Wypłata relokacyjna i dodatek mieszkaniowy przysługujące pracownikowi przenoszonemu do innej lokalizacji mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: