Wynagrodzenia za 2022 rok, dla których zastosowania znajduje skala podatkowa korzysta ze zmienionej w stosunku do roku poprzedniego - wysokości kwoty wolnej od podatku. Co więcej, kwota ta zmienia się w trakcie roku 2022 i od lipca jest niższa niż w pierwszej połowie roku. Skutki tej zmiany zauważysz w deklaracjach PIT składanych do końca kwietnia 2023 roku! Podwyższenie kwoty wolnej od podatku miało miejsce 1 stycznia 2022 roku. Aktualnie kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. 

Kto może skorzystać z kwoty wolnej od podatku? Kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek liniowy (PIT-36L), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), z kapitałów pieniężnych (PIT-38), ze zbycia nieruchomości (PIT-39) nie uprawniają do kwoty wolnej od podatku. Podobnie nie dają do niej prawa dochody zwolnione z opodatkowania czy rozliczane ryczałtowo (np. umowy zlecenie, dzieło, umowach o wykonania utworu i innych umowach rozliczanych jako tzw. działalność wykonywana osobiście, w których kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł).

Oblicz Twój podatek za 2022 z poprawną kwotą wolną w Programie e-pity®

Nie musisz liczyć podatku za 2022 z nową kwotą wolną oraz zmienioną skalą podatkową - ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami i odliczeniami. Rozlicz podatek według skali i kwoty wolnej 2023 w Programie e-pity - PIT online

Kwota podstawy

kwota zmniejszająca podatek 2022

Za okres 01.01.2022 - 30.06.2022

Do 120.000 zł 5100 zł
Powyżej 120.000 zł Brak dla nadwyżki ponad 120.000 zł (kwota jest wkalkulowana i zmniejsza podatek opłacany przed osiągnięciem 120.000 zł dochodu)   

Za okres 01.07.2022 - 31.12.2022

Do 120.000 zł

3.600 zł

Powyżej 120.000 zł Brak dla nadwyżki ponad 120.000 zł (kwota jest wkalkulowana i zmniejsza podatek opłacany przed osiągnięciem 120.000 zł dochodu)   

Jeśli w trakcie roku podatnik nie korzystał z kwoty zmniejszającej (lub nie pobierał jej płatnik w związku z obliczeniem wynagrodzenia), to w deklaracji rocznej można tę kwotę uwzględnić wnioskując tym samym o zwrot nadpłaconego podatku. 

Ze względu na to, że w 2022 r. obowiązują dwie alternatywne kwoty zmniejszające podatek, podatnik aby zapłacić podatek nie może wybrać wyższej lub stosować jej przez połowę roku. Po zakończeniu roku wybiera się jedną z reguł opodatkowania tj. 12% podatek PIT z 3600 zł kwoty zmniejszającej lub 17% podatek PIT z 5100 zł kwoty zmniejszającej zapłatę podatku.

Archiwum:

Sprawdź kwotę wolną w PIT za 2022 - kalkulatory Nowy Polski Ład

  • Oblicz wynagrodzenie z uwzględnieniem kwoty wolnej i zmianami Polski Ład 2.0 - kalkulator wynagrodzeń
  • Sprawdź w kalkulatorze działalności gospodarczej jaką formę opodatkowania wybrać - kalkulator B2B

Ulgi podatkowe a kwota wolna od podatku

Wprowadzenie nowych zasad stosowania kwoty zmniejszającej podatek nie ogranicza prawa podatników do korzystania z ulg podatkowych. Ulgi w postaci:

- wpłyną na możliwość uzyskania korzystniejszej kwoty zmniejszającej.

Wniosek
Im więcej ulg wykorzystamy oraz im wyższe ulgi z powyższego wykazu odliczymy, tym wyższa może być kwota zmniejszająca i dodatkowo zmniejszy się tym samym podatek dochodowy do zapłaty za 2022 rok.

Sprawdź także aktualną tabelę ulg i odliczeń

Najlepszy i najprostszy sposób na nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij PIT online

Koszty uzyskania przychodów w 2022 r. a kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek

Zastosowanie wysokich kosztów uzyskania przychodów obniży przychód i spowoduje, że zastosować będzie można korzystniejszą kwotę zmniejszającą.

Wniosek
Im wyższą kwotę kosztów podatkowych wykażemy tym wyższa może być kwota zmniejszająca dodatkowo zmniejszy się tym samym podatek dochodowy do zapłaty za 2022 rok.

Więcej na temat: koszty uzyskania przychodu

Kwota wolna a rozliczenie wspólne małżonków

Małżonkowie ustalają podatek od połowy ich łącznego dochodu po odjęciu wcześniej u każdego z nich z osobna przysługujących im ulg i kosztów. W efekcie w sytuacji, gdy:

  • Jeden z nich jest opodatkowane samodzielnie 32% podatkiem a drugi podatkiem 12% lub nie zarabia w ogóle,
  • Jeden z małżonków nie zarabia wcale,

- korzystnym będzie wspólne rozliczenie, dzięki któremu można będzie zaoszczędzić nie tylko na niższym przedziale skali podatkowej, ale poprzez obniżanie dochodu wspólnego - odliczyć kwotę zmniejszająca podatek w wyższej wartości. 

Przeczytaj: wspólne rozliczenie małżonków

Wczytaj i sprawdź Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Wczytaj e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Uruchom e-pity już teraz online

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2023-05-09

Przedsiębiorco, nowy obowiązek łatwy do wypełnienia z Programem e-pity

Wyślij roczną deklarację ZUS DRA szybko i sprawnie korzystając z programu e-pity.

2023-04-24

Zaległe składki zapłacone za zatrudnionego nie są jego przychodem

Zapłacone po zakończeniu umowy cywilnoprawnej zaległe składki ZUS i zdrowotne, nie stanowią dla danej osoby przysporzenia majątkowego.

2023-04-18

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi mailami o zwrocie podatku

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa ostrzegają, w związku z docierającymi do nich sygnałami, przed fałszywymi mailami.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy