Wynagrodzenia za 2024 rok, dla których zastosowania znajduje skala podatkowa korzysta z kwoty wolnej od podatku. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku miało miejsce 1 stycznia 2022 roku. Aktualnie kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. 

Kto może skorzystać z kwoty wolnej od podatku? Kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek liniowy (PIT-36L), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), podatek od kapitałów pieniężnych (PIT-38), podatek od przychodów ze zbycia nieruchomości (PIT-39) nie uprawniają do kwoty wolnej od podatku. Podobnie nie dają do niej prawa dochody zwolnione z opodatkowania czy rozliczane ryczałtowo (np. umowy zlecenie, dzieło, umowach o wykonania utworu i innych umowach rozliczanych jako tzw. działalność wykonywana osobiście, w których kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł).

Oblicz Twój podatek za 2024 z poprawną kwotą wolną w Programie e-pity®

Nie musisz liczyć podatku za 2024 r. z nową kwotą wolną oraz zmienioną skalą podatkową - ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami i odliczeniami. Rozlicz podatek według skali i kwoty wolnej 2025 w Programie e-pity - PIT online

Kwota podstawy

kwota zmniejszająca podatek 2024

Do 120.000 zł

3.600 zł

Powyżej 120.000 zł Brak dla nadwyżki ponad 120.000 zł (kwota jest wkalkulowana i zmniejsza podatek opłacany przed osiągnięciem 120.000 zł dochodu)   

Jeśli w trakcie roku podatnik nie korzystał z kwoty zmniejszającej (lub nie pobierał jej płatnik w związku z obliczeniem wynagrodzenia), to w deklaracji rocznej można tę kwotę uwzględnić wnioskując tym samym o zwrot nadpłaconego podatku. 

Archiwum:

Sprawdź kwotę wolną w PIT za 2024 - kalkulator

  • Oblicz wynagrodzenie z uwzględnieniem kwoty wolnej oraz zmianami z 2023 i 2024 r. - kalkulator wynagrodzeń
  • Sprawdź w kalkulatorze działalności gospodarczej jaką formę opodatkowania wybrać - kalkulator B2B

Ulgi podatkowe a kwota wolna od podatku

Wprowadzenie nowych zasad stosowania kwoty zmniejszającej podatek nie ogranicza prawa podatników do korzystania z ulg podatkowych. Ulgi w postaci:

- wpłyną na możliwość uzyskania korzystniejszej kwoty zmniejszającej.

Wniosek
Im więcej ulg wykorzystamy oraz im wyższe ulgi z powyższego wykazu odliczymy, tym wyższa może być kwota zmniejszająca i dodatkowo zmniejszy się tym samym podatek dochodowy do zapłaty za 2024 rok.

Sprawdź także aktualną tabelę ulg i odliczeń

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Koszty uzyskania przychodów w 2024 r. a kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek

Zastosowanie wysokich kosztów uzyskania przychodów obniży przychód i spowoduje, że zastosować będzie można korzystniejszą kwotę zmniejszającą.

Wniosek
Im wyższą kwotę kosztów podatkowych wykażemy tym wyższa może być kwota zmniejszająca dodatkowo zmniejszy się tym samym podatek dochodowy do zapłaty za 2024 rok.

Więcej na temat: koszty uzyskania przychodu

Kwota wolna a rozliczenie wspólne małżonków

Małżonkowie ustalają podatek od połowy ich łącznego dochodu po odjęciu wcześniej u każdego z nich z osobna przysługujących im ulg i kosztów. W efekcie w sytuacji, gdy:

  • Jeden z nich jest opodatkowane samodzielnie 32% podatkiem a drugi podatkiem 12% lub nie zarabia w ogóle,
  • Jeden z małżonków nie zarabia wcale,

- korzystnym będzie wspólne rozliczenie, dzięki któremu można będzie zaoszczędzić nie tylko na niższym przedziale skali podatkowej, ale poprzez obniżanie dochodu wspólnego - odliczyć kwotę zmniejszająca podatek w wyższej wartości. 

Przeczytaj: wspólne rozliczenie małżonków

Wczytaj i sprawdź Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Wczytaj e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Uruchom e-pity już teraz online

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-07-19

Używane w firmie mieszkanie zbywane jako majątek prywatny

Przychody z odpłatnego zbycia mieszkań wykorzystywanych w działalności gospodarczej nie są przychodami z działalności gospodarczej, chyba że przedmiotem tej działalności jest obrót nieruchomościami.

2024-07-19

Dwójka rodziców samotnie wychowujących wspólnie dziecko, ale jedna ulga podatkowa

Samotnym rodzicem jest ten, który sprawuje czynności wychowawcze w “nieporównywalnie dłuższych okresach” niż drugi rodzic.

2024-07-19

Dwa pojazdy w jednoosobowej działalności gospodarczej

Fiskus zgadza się na uwzględnienie w kosztach jednoosobowej działalności gospodarczej wydatków na więcej niż jeden środek transportu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: