Wynagrodzenia za 2022 rok, dla których zastosowania znajduje skala podatkowa korzysta ze zmienionej w stosunku do roku poprzedniego - wysokości kwoty wolnej od podatku. Co więcej, kwota ta zmienia się w trakcie roku 2022 i od lipca jest niższa niż w pierwszej połowie roku. Skutki tej zmiany zauważysz w rozliczeniach PIT składanych do końca kwietnia 2023 roku!

Kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej. Przychody opodatkowane liniowo (PIT-36L), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), z kapitałów pieniężnych (PIT-38), ze zbycia nieruchomości (PIT-39) nie uprawniają do kwoty wolnej od podatku. Podobnie nie dają do niej prawa dochody zwolnione z opodatkowania czy rozliczane ryczałtowo (np. umowy zlecenie, dzieło, umowach o wykonania utworu i innych umowach rozliczanych jako tzw. działalność wykonywana osobiście, w których kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł).

Oblicz Twój podatek za 2022 z poprawną kwotą wolną w Programie. Po prostu.

Nie musisz liczyć podatku PIT za 2022 z nową kwotą wolną oraz zmienioną skalą podatkową - ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami i odliczeniami. Rozlicz podatek według skali i kwoty wolnej 2023 w Programie e-pity - PIT 2023 online >>

Kwota podstawy

kwota zmniejszająca podatek 2022

Za okres 01.01.2022 - 30.06.2022

Do 120.000 zł 5100 zł
Powyżej 120.000 zł Brak kwoty zmniejszającej podatek dla nadwyżki ponad 120.000 zł (kwota jest wkalkulowana i zmniejsza podatek opłacany przed osiągnięciem 120.000 zł dochodu)   

Za okres 01.07.2022 - 31.12.2022

Do 120.000 zł

3.600 zł

Powyżej 120.000 zł Brak kwoty zmniejszającej podatek dla nadwyżki ponad 120.000 zł (kwota jest wkalkulowana i zmniejsza podatek opłacany przed osiągnięciem 120.000 zł dochodu)   

Jeśli w trakcie roku podatnik nie korzystał z kwoty zmniejszającej (lub nie pobierał jej płatnik w związku z obliczeniem wynagrodzenia), to w rozliczeniu rocznym można tę kwotę rozliczyć wnioskując tym samym o zwrot nadpłaconego podatku. 

Ze względu na to, że w 2022 r. obowiązują dwie alternatywne kwoty zmniejszające podatek, podatnik nie może wybrać wyższej lub stosować jej przez połowę roku. Po zakończeniu roku wybiera się jedną z reguł opodatkowania tj. 12% podatek PIT z 3600 zł kwoty zmniejszającej lub 17% podatek PIT z 5100 zł kwoty zmniejszającej. 

Skala podatkowa obowiązująca w PIT za 2022 roku >
Koszty uzyskania obowiązujące w PIT za 2022 roku >
archiwum:  kwota wolna za 2021 rok, kwota wolna za 2020 rokkwota wolna za 2019 rok, kwota wolna za 2018 rokkwota wolna za 2017 rok

Sprawdź kwotę wolną w PIT za 2022 - kalkulatory Nowy Polski Ład

Ulgi podatkowe a kwota wolna od podatku

Wprowadzenie nowych zasad stosowania kwoty zmniejszającej podatek nie ogranicza prawa podatników do korzystania z ulg podatkowych. Ulgi w postaci:

 • Zapłaconych w danym roku składek ZUS za podatnika lub osobę współpracującą, w tym składki zapłacone za granicą w państwach UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej (nieodliczane za granicą),
 • Darowizn na:
  • cele kultu religijnego,
  • charytatywno - opiekuńcze kościelnych osób prawnych,
  • charytatywne - organizacji pożytku publicznego.
 • Darowizn krwi i jej składników,
 • Darowizn na cele edukacji zawodowej,
 • Odliczenia do 760 zł rocznie z tytułu korzystania z sieci Internet,
 • Wydatków na cele rehabilitacyjne,
 • Wydatków na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego,
 • Zwrotów otrzymanych świadczeń, które wcześniej podwyższyły podstawę opodatkowania w kwocie uwzględniającej pobrany podatek dochodowy,
 • ulgi na działalność badawczo - rozwojową
 • ulgi termomodernizacyjnej
 • darowizn laptopów i tabletów,
 • darowizn na walkę z COVID

- wpłyną na możliwość uzyskania korzystniejszej kwoty zmniejszającej podatek.

Wniosek
Im więcej ulg wykorzystamy oraz im wyższe ulgi z powyższego wykazu odliczymy, tym wyższa może być kwota zmniejszająca podatek i dodatkowo zmniejszy się tym samym podatek dochodowy do zapłaty za 2022 rok.

Najlepszy i najprostszy sposób na Nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij e-PIT online »

Koszty uzyskania przychodów w 2022 r. a kwota wolna i kwota zmniejszająca podatek

Zastosowanie wysokich kosztów uzyskania przychodów obniży przychód i spowoduje, że zastosować będzie można korzystniejszą kwotę zmniejszającą podatek.

Wniosek
Im wyższą kwotę kosztów podatkowych wykażemy tym wyższa może być kwota zmniejszająca podatek dodatkowo zmniejszy się tym samym podatek dochodowy do zapłaty za 2022 rok.

Kwota wolna a rozliczenie wspólne małżonków

Małżonkowie ustalają podatek od połowy ich łącznego dochodu po odjęciu wcześniej u każdego z nich z osobna przysługujących im ulg i kosztów. W efekcie w sytuacji, gdy:

 • Jeden z nich jest opodatkowane samodzielnie 32% podatkiem a drugi podatkiem 12% lub nie zarabia w ogóle,
 • Jeden z małżonków nie zarabia wcale,

- korzystnym będzie wspólne rozliczenie, dzięki któremu można będzie zaoszczędzić nie tylko na niższym przedziale skali podatkowej, ale poprzez obniżanie dochodu wspólnego - odliczyć kwotę zmniejszająca podatek w wyższej wartości. 

Roczna kwota zmniejszająca podatek w PIT za 2021 rok

Inna była zasada ustalania kwoty zmniejszającej podatek w 2021 r., gdzie jej wysokość zmniejszała się wraz ze wzrostem wynagrodzenia (dochodu).

Kwota podstawy

Kwota zmniejszająca podatek 2021

Do 8 000 zł 1 360 zł
8 001 – 13 000 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł
13 001 – 85 528 zł 525,12 zł
85 529 zł – 127 000

525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

127 001 i więcej

brak

Roczna kwota zmniejszająca podatek w PIT za 2020 rok

Kwota podstawy

Kwota zmniejszająca podatek

Do 8 000 zł 1 360 zł
8 001 – 13 000 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł
13 001 – 85 528 zł 525,12 zł
85 529 zł – 127 000

525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

127 001 i więcej

brak

Kwotę obniżającą podatek stosuje się do obniżenia kwoty podatku, wyliczonej od podstawy opodatkowania, a przed odjęciem od niej kwoty ulg odliczanych od podatku (czyli przed odjęciem ulgi prorodzinnej na dziecko 2021/2022, składek na ubezpieczenie zdrowotne i abolicyjnej – związanej z pracą za granicą). Podatnik ustala dochód (przychód minus koszty uzyskania przychodu), odejmuje od niego ulgi odliczane od dochodu (np. składki ZUS, rehabilitacyjną, termomodernizacyjnądarowizny, na Internet, ulgi COVID), po czym po zaokrągleniu tej kwoty do pełnych złotych wylicza podatek należny. Wartość zaokrąglonej do pełnych złotych podstawy opodatkowania stanowi o tym, jaką stopę podatku zastosuje oraz jakiej wartości kwotę zmniejszającą może odjąć od wyliczonego podatku (należy ją przypisać do jednego z wierszy powyższej tabeli).

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>

 Informacje na temat kwoty wolnej od podatku w rozliczeniu PIT za 2021 i 2020 znajdziesz w archiwum poradników >

2022-08-10

Zdrowotna a spółki komandytowe, s.k.a. i z o.o. Nowe reguły nie dla wspólników

Przedsiębiorczość w formie spółek bywa mniej korzystna niż w formie jednoosobowej - przynajmniej tak można wywnioskować z przepisów nowego ładu.

2022-08-03

Diety i rozliczenia delegacji w podróży służbowej od 15 lipca 2022 r.

Począwszy od 15 lipca 2022 r. obowiązywać zaczynają nowe limity kwot wypłacanych w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych. W efekcie dochodzi do zmiany wysokości diet oraz świadczeń za hotel (w tym ryczałt za hotel), za dojazd, za bagaż, za śniadanie, obiad, kolację w podróży służbowej.

2022-07-20

Składka zdrowotna a ryczałt od lipca 2022 r.

Zupełnie odmienne od literalnego brzmienia przepisów prawa stanowisko zdaje się przedstawiać część organów ZUS w przypadku opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję