Wynagrodzenia za 2023 rok, dla których zastosowania znajduje skala podatkowa korzysta ze zmienionej w stosunku do roku poprzedniego - wysokości kwoty wolnej od podatku. Skutki tej zmiany zauważysz w deklaracjach PIT składanych do końca kwietnia 2024 roku! Podwyższenie kwoty wolnej od podatku miało miejsce 1 stycznia 2022 roku. Aktualnie kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. 

Kto może skorzystać z kwoty wolnej od podatku? Kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek liniowy (PIT-36L), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), podatek od kapitałów pieniężnych (PIT-38), podatek od przychodów ze zbycia nieruchomości (PIT-39) nie uprawniają do kwoty wolnej od podatku. Podobnie nie dają do niej prawa dochody zwolnione z opodatkowania czy rozliczane ryczałtowo (np. umowy zlecenie, dzieło, umowach o wykonania utworu i innych umowach rozliczanych jako tzw. działalność wykonywana osobiście, w których kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł).

Oblicz Twój podatek za 2023 z poprawną kwotą wolną w Programie e-pity®

Nie musisz liczyć podatku za 2023 z nową kwotą wolną oraz zmienioną skalą podatkową - ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami i odliczeniami. Rozlicz podatek według skali i kwoty wolnej 2024 w Programie e-pity - PIT online

Kwota podstawy

kwota zmniejszająca podatek 2023

Do 120.000 zł

3.600 zł

Powyżej 120.000 zł Brak dla nadwyżki ponad 120.000 zł (kwota jest wkalkulowana i zmniejsza podatek opłacany przed osiągnięciem 120.000 zł dochodu)   

Jeśli w trakcie roku podatnik nie korzystał z kwoty zmniejszającej (lub nie pobierał jej płatnik w związku z obliczeniem wynagrodzenia), to w deklaracji rocznej można tę kwotę uwzględnić wnioskując tym samym o zwrot nadpłaconego podatku. 

Archiwum:

Sprawdź kwotę wolną w PIT za 2023 - kalkulator

  • Oblicz wynagrodzenie z uwzględnieniem kwoty wolnej oraz zmianami z 2022 i 2023 r. (Polski Ład 2.0) - kalkulator wynagrodzeń
  • Sprawdź w kalkulatorze działalności gospodarczej jaką formę opodatkowania wybrać - kalkulator B2B

Ulgi podatkowe a kwota wolna od podatku

Wprowadzenie nowych zasad stosowania kwoty zmniejszającej podatek nie ogranicza prawa podatników do korzystania z ulg podatkowych. Ulgi w postaci:

- wpłyną na możliwość uzyskania korzystniejszej kwoty zmniejszającej.

Wniosek
Im więcej ulg wykorzystamy oraz im wyższe ulgi z powyższego wykazu odliczymy, tym wyższa może być kwota zmniejszająca i dodatkowo zmniejszy się tym samym podatek dochodowy do zapłaty za 2022 rok.

Sprawdź także aktualną tabelę ulg i odliczeń

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Koszty uzyskania przychodów w 2023 r. a kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek

Zastosowanie wysokich kosztów uzyskania przychodów obniży przychód i spowoduje, że zastosować będzie można korzystniejszą kwotę zmniejszającą.

Wniosek
Im wyższą kwotę kosztów podatkowych wykażemy tym wyższa może być kwota zmniejszająca dodatkowo zmniejszy się tym samym podatek dochodowy do zapłaty za 2023 rok.

Więcej na temat: koszty uzyskania przychodu

Kwota wolna a rozliczenie wspólne małżonków

Małżonkowie ustalają podatek od połowy ich łącznego dochodu po odjęciu wcześniej u każdego z nich z osobna przysługujących im ulg i kosztów. W efekcie w sytuacji, gdy:

  • Jeden z nich jest opodatkowane samodzielnie 32% podatkiem a drugi podatkiem 12% lub nie zarabia w ogóle,
  • Jeden z małżonków nie zarabia wcale,

- korzystnym będzie wspólne rozliczenie, dzięki któremu można będzie zaoszczędzić nie tylko na niższym przedziale skali podatkowej, ale poprzez obniżanie dochodu wspólnego - odliczyć kwotę zmniejszająca podatek w wyższej wartości. 

Przeczytaj: wspólne rozliczenie małżonków

Wczytaj i sprawdź Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Wczytaj e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Uruchom e-pity już teraz online

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-02-22

Płace wystrzeliły w górę o kilkanaście procent, przedsiębiorcy odczuwają wzrost składek

Kwoty składek zdrowotnych i na ubezpieczenia społeczne zależą od trzech wskaźników określających poziom płac w Polsce.

2024-02-16

Ulga na zabytki tylko dla właścicieli

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie pozwala na korzystanie z ulgi, która przysługuje wyłącznie właścicielom.

2024-02-16

Ugoda z bankiem podlega opodatkowaniu

Świadczenie otrzymane od banku w zamian za zobowiązanie do odstąpienia od dalszych roszczeń w związku z umową kredytową jest przychodem z innych źródeł i podlega opodatkowaniu.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy