Jeżeli chcesz złożyć korektę lub PITa za 2019 rok.

Wersje archiwalne deklaracji PIT za 2018 rok dostępne są w każdej aktualnej wersji programu - poprzez zmianę roku podatkowego na > 2019. Podatki za rok 2019 rozliczaliśmy na: PIT-37, PIT-36/36S i PIT-36L/PIT36LS, PIT-28, PIT-38 i PIT-39, DSF-1. Załączniki PIT/B, PIT/BR PIT/TP, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/NZI, PIT/DS, PIT/D, PIT/M, PIT/2, PIT/2A, PIT/2K, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT-28/A, PIT-28/B, ZAP-3 i NIP-7. Aplikacja zawiera także druki dla wąskich grup podatników jak: PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-3, PIT-12, PIT- 14 oraz deklaracje PIT-CFC, UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P, SSE-R, ORD-ZU.

Archiwalne wersje Programu e-pity 2019:

dla Windows: https://download.e-pity.pl/down2019/setup_e-pity.exe

dla Mac OS: https://download.e-pity.pl/down2019/e-pity.dmg

dla Linux: https://download.e-pity.pl/down2019/e-pityLinux.air

dla iOS: https://itunes.apple.com/us/app/e-pity/id1213410455?l=pl&ls=1&mt=8

dla Android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.efile.epitymobile

Więcej o korekcie PIT za 2019 i archiwalne poradniki e-pity 2019 >

Wersje archiwalne deklaracji PIT za 2018 rok dostępne są w każdej aktualnej wersji programu - poprzez zmianę roku podatkowego na > 2018. Podatki za rok 2018 rozliczaliśmy na: PIT-37, PIT-36/36S i PIT-36L/PIT36LS, PIT-28, PIT-38 i PIT-39. Załączniki PIT/B, PIT/BR PIT/TP, PIT/DS, PIT/D, PIT/M, PIT/2, PIT/2A, PIT/2K, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT-28/A, PIT-28/B, ZAP-3 i NIP-7. Aplikacja zawiera także druki dla wąskich grup podatników jak: PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-3, PIT- 14 oraz deklaracje PIT-CFC, UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P, SSE-R, ORD-ZU.

Archiwalne wersje Programu e-pity 2018:

dla Windows: https://download.e-pity.pl/down2018/setup_e-pity.exe

dla Mac OS: https://download.e-pity.pl/down2018/e-pity.dmg

dla Linux: https://download.e-pity.pl/down2018/e-pityLinux.air

dla iOS: https://itunes.apple.com/us/app/e-pity/id1213410455?l=pl&ls=1&mt=8

dla Android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.efile.epitymobile

lub wersje online e-pity za 2018: https://www.e-pity.pl/pit-online/index.php?partner=archiwum2018&year=2018

 Więcej o korekcie PIT za 2018 i archiwalne poradniki e-pity 2018 >

Wersje archiwalne deklaracji PIT za 2017 rok dostępne są w każdej aktualnej wersji programu - poprzez zmianę roku podatkowego na > 2017. Podatki za rok 2017 rozliczaliśmy na: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT-38 i PIT-39 załączniki PIT/B, PIT/TP, PIT/BR, PIT/DS, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/CFC, SSE-R, PIT-2, PIT-2K, PIT-2A, druki PIT-3, PIT-12, PIT-14, PIT-16, 16A, PIT-19A oraz formularze ZAP-3, NIP-7, CFR-1, UPL-1 i ORD-ZU

Archiwalne wersje Programu e-pity 2017:

dla Windows: https://download.e-pity.pl/down2017/setup_e-pity.exe

dla Mac OS: https://download.e-pity.pl/down2017/e-pity.dmg

dla Linux: https://download.e-pity.pl/down2017/e-pityLinux.air

dla iOS: https://itunes.apple.com/us/app/e-pity/id1213410455?l=pl&ls=1&mt=8

dla Android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.efile.epitymobile

lub wersje online e-pity za 2017: https://www.e-pity.pl/pit-online/index.php?partner=archiwum2017&year=2017

 Więcej o korekcie PIT za 2017 i archiwalne poradniki e-pity 2017 >

Od edycji Programu e-pity 2016 wersje archiwalne deklaracji dostępne są także w każdej aktualnej wersji programu (desktop) - poprzez zmianę roku podatkowego. Za rok 2016 rozliczaliśmy: PIT-2, PIT-2A i 2K, PIT-3, PIT-12, PIT- 14, PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-28/A i 28/B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS, NIP-7, ZAP-3, UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P, CFR-1, SSE-R.

Pobierz wersje Programu e-pity 2016:

dla Windows: https://download.e-pity.pl/down2016/setup_e-pity.exe

dla Mac OS: https://download.e-pity.pl/down2016/e-pity.dmg

dla Linux: https://download.e-pity.pl/down2016/e-pityLinux.air

dla iOS: https://itunes.apple.com/us/app/e-pity-2016/id1213410455?mt=8 

dla Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.efile.epitymobile&hl=pl

 Więcej o korekcie PIT za 2016 i archiwalne poradniki e-pity 2016 >

PIT-2, PIT-2A i 2K, PIT-3, PIT-6, PIT-12, PIT- 14, PIT-16, PIT-16A i 16Z, PIT-19A PIT-23, PIT-28, PIT-28/A i 28/B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC ,PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, NIP-7, ZAP-3, UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P, CFR-1, SEE-R

Pobierz wersje Programu e-pity 2015:

dla Windows: https://download.e-pity.pl/down2015/setup_e-pity2015.exe

dla Mac OS: https://download.e-pity.pl/down2015/e-pity2015.dmg

dla Linux: https://download.e-pity.pl/down2015/e-pity2015Linux.air

dla Ipad: https://itunes.apple.com/us/app/e-pity-2015/id1073614706

dla Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.efile.epity2015.mobile&hl=pl

 Więcej o korekcie PIT za 2016 i archiwalne poradniki e-pity 2015 >

PIT-2, PIT-2A i 2K, PIT-3, PIT-4R, PIT-6 i 6L, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-11, PIT- 11K, PIT-12, PIT- 14, PIT-16, PIT-16A i 16Z, PIT-19A PIT-23, PIT-28, PIT-28/A i 28/B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40 z załącznikami PIT/B, D, O, UZ, Z, ZG oraz deklaracjami NIP-7, ZAP-3, PIT-R, ORD-ZU, IFT-1 i 1R, IFT-3 i 3R, IFT/A.

Pobierz wersje Prgramu e-pity 2014:

dla Windows: https://download.e-pity.pl/down2014/setup_e-pity2014.exe

dla Mac OS: https://download.e-pity.pl/down2014/e-pity2014.dmg

dla Linux: https://download.e-pity.pl/down2014/e-pity2014Linux.air

dla Ipad: https://itunes.apple.com/us/app/e-pity-2014-pity-roczne/id961623588?l=pl&ls=1&mt=8

dla Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.efile.epity2014.mobile

 Więcej o korekcie PIT za 2014 i archiwalne poradniki e-pity 2014 >