Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2017 rok!

Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2017 > 
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2017 !

 Aktualną wersję poradników podatkowych PIT znajdziesz tu >

Co to w ogóle jest korekta

Często się zdarza, że popełnisz błąd w deklaracji podatkowej. Nie stanowi to problemu, jeśli deklarację cały czas masz na stole – po prostu bierzesz nowy druk i wypełniasz go od początku. Gorzej jeśli wysłałeś już formularz do urzędu skarbowego. W takim przypadku jest już troszkę trudniej.

Przepisy prawa podatkowego pozwalają na korygowanie rocznych zeznań podatkowych pod warunkiem, że w stosunku do danego elementu deklaracji, który chcemy korygować (danego okresu), nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa. Po jej zakończeniu również ten element deklaracji nadal można objąć korektą.

UWAGA: Korekta złożona w trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym korektą nie wywołuje skutków prawnych.

Jeżeli chcesz złożyć korektę PIT za 2017

W prosty i szybki sposób możesz wystawić korektę PIT za 2017 rok w Programie e-pity. Uruchamiając aktualną wersję program zmień rok podatkowy na 2017 (prawy górny róg apliakcji), kliknij kreator i wybierz w sekcji “Zaznacz cel składania zeznania” > korekta zeznania. Wypełnij deklarację według stanu uwzględniającego Twój stan faktyczny na moment składania korekty, jeżeli wypełniałeś deklarację PIT pierwotną w Programie e-pity popraw tylko pozycje, które korygujesz, usuń lub dopisz nowe. Pobierz lub uruchom online Program e-pity i rozlicz Twój e-PIT za 2017 >

Korektę warto składać do momentu, w którym nie nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego. W przypadku tradycyjnego zeznania na PIT-37 okres przedawnienia trwa 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Po tym terminie korekta nie ma sensu – zobowiązanie nie może zostać egzekwowane. A zatem:

Podatnik składał PIT-37 w związku z podatkiem należnym ze stosunku pracy wykonywanym w roku 2017. Nie opłaca podatku w pełnej wysokości. Termin płatności podatku to 30 kwietnia 2018 r. Od końca roku 2018 liczyć należy 5 lat – w jakim urząd skarbowy może ścigać podatnika w celu uiszczenia podatku - a zatem do końca 2023 r.

A po co korygować PIT za 2017 rok?

Jeśli zadeklarowałeś w PIT za 2017 mniejsze przychody niż w rzeczywistości wystąpiły lub wykazałeś zbyt wysokie koszty – to powstaje różnica między tym, co faktycznie powinieneś zapłacić, a co wpłynęło na konto urzędu skarbowego. Korekta zeznania sprostuje tę sytuację – przy czym dzięki jej dokonaniu, nie poniesiesz odpowiedzialności karnej skarbowej za zaistniałe błędy w deklaracji.

Jak wykonać korektę - PITy 2017

Błąd na deklaracji PIT za 2017 korygujesz poprzez przesłanie deklaracji – takiej samej jak ta pierwotna – ze wskazaniem na niej, że jest to korekta zeznania (zawsze możesz wybrać na deklaracji opcję – złożenie zeznania/korekta zeznania). Przesyłasz ją tak samo, jak zwykłą deklarację za pośrednictwem Poczty Polskiej lub składasz w okienku podawczym urzędu skarbowego. Możesz również przesłać ją w formie elektronicznej (e-deklaracji).

Korekta dokonywana drogą elektroniczną może dotyczyć zarówno deklaracji składanych wcześniej w formie elektronicznej (e-deklaracje pit 2017), jak i deklaracji składanej tradycyjnie, w formie papierowej.

UWAGA: Tak, jak w przypadku składania deklaracji podatkowej, warto posiadać potwierdzenie nadania korekty deklaracji PIT za 2017. W przypadku korekty składanej drogą elektroniczną, formą potwierdzenia wysłania Twojego e-PIT jest UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Wykazałem za mało podatku i…

Jeśli w korekcie wykaże się więcej podatku do zapłaty, niż w deklaracji złożonej pierwotnie (lub we wcześniej złożonej już korekcie), to należy łącznie z korektą zapłacić należny podatek wraz odsetkami za zwłokę.

A czy korektą PIT 2017 mogę przekazać 1% na OPP?

Tak, istnieje taka możliwość. Możliwe jest złożenie korekty w celu przekazania 1% dla wskazanej w deklaracji lub w korekcie - organizacji pożytku publicznego. Warunkiem jest jednak, by:

  • deklaracja podatkowa została złożona w terminie oraz
  • korekta deklaracji złożona była w terminie miesiąca od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego (zatem w terminie do 31 maja 2018 r. albo do 28 lutego 2018 r. w przypadku PIT-28) oraz
  • zapłacono podatek w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (a zatem niekoniecznie w całości, ale w części od której podatnik decyduje się przekazać 1% na cel organizacji).
Wspieramy OPP
Nasi partnerzy