Terminowe wykonywanie czynności, jakie nakłada na podatnika prawo podatkowe pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej i odsetek za zwłokę. Warto znać wszystkie terminy ostateczne, w których dokonanie czynności nie powoduje negatywnych konsekwencji i jest zrobione na czas. 

Jeśli spóźnisz się z zapłatą podatku - naliczone zostaną odsetki podatkowe za zwłokę. Oblicz ich wysokość w kalkulatorze odsetkowym.

Najlepszy sposób na Twój e-PIT 2022 i zmiany - Program e-pity.

Nie wiesz jak zmiany skali podatkowej, kosztów uzyskania, kwoty wolnej od podatku i inne w PIT 2021 wpłynie na Twój podatek do zapłaty? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Jakie załączniki musisz wypełnić? 
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2021, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2022 >>

Do kiedy rozliczyć PIT - kalendarz podatnika i płatnika PIT 2021 / 2022  

Do kiedy data Wydarzenie Uwagi
28.12.2021 Termin zapłaty karty podatkowej za grudzień 2021  
31.12.2021 Ostatni dzień wypłat/przychodów rozliczanych w deklaracji PIT-2021 Przychody za miesiące zatrudnienia jako pracownik (zleceniobiorca) z 2021, wypłacane w 2022 r. ująć należy w deklaracjach za 2022 r.
31.12.2021 Ostatni dzień dla ponoszenia kosztów   rozliczanych w deklaracji PIT-2021  
31.12.2021
/ 1.01.2022
Spis z natury koniec roku 2021 / początek roku 2022  

Uwaga - zwrot podatku już w 45 dni! Wysyłaj e-deklaracje z Programu e-pity.

Nie musisz znać się na PIT'ach by uzyskać zwrot podatku. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz PIT w Programie e-pity 2021, wyślij e-PIT 2022 online licząc na szybszy zwrot podatku >>

1.01.2022 Data, od której można składać oświadczenie co do opłacania zaliczek kwartalnie lub w sposób uproszczony Faktyczna data oświadczenia za 2021 r. to 30 kwietnia 2022 r. – składa się w deklaracji rocznej
10.01.2022 PIT-2, PIT-3 – dla obniżenia zaliczek w 2020 r. o 1/12 kwoty zmniejszającej (43,76 zł miesięcznie) Oświadczenie złożone musi zostać przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym
10.01.2022 Ostateczny termin wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umów pokrewnych za grudzień - lista płac Wynagrodzenia wypłacane w styczniu nie pojawiają się na PIT-11 za 2021 r.
14.01.2022 Ostateczny termin wyceny majątku objętego spisem z natury  
20.01.2022 Termin zapłaty zaliczek za grudzień 2020  
20.01.2022 Wniosek o zastosowanie opodatkowania w 2020 r. w formie karty podatkowej lub u podatników który rozliczali się w tej formie w poprzednich latach - o zastosowanie innej formy opodatkowania  
20.01.2022   PIT-6 oświadczenie co do przewidywanych wielkości działów specjalnych produkcji rolnej na rok 2022  chodzi o przewidywane DPR w roku 2022, a nie o oświadczenie tego, co dział się w gospodarstwie w 2021 r.
20.01.2022 Zaliczki za miesiąc grudzień w stosunku do wynagrodzeń z pracy z zagranicy lub emerytur i rent z zagranicy, z innych źródeł przychodów  
31.01.2022 Oświadczenie o korzystaniu z kredytu podatkowego przy zapłacie zaliczek na rok 2022  Metoda pozwala na niepłacenie zaliczek cały rok i doliczanie ich po 20% w 5 kolejnych latach
31.01.2022 PIT-11, PIT-8C, PIT4R, PIT-8AR, IFT-1R, PIT-R, PIT40A - Płatnik PIT Termin wysłania egzemplarzy przekazywanych do urzędu skarbowego; wszystkie deklaracje wysyłane muszą być wyłącznie elektronicznie, nie można wysyłać deklaracji drukowanych; bez znaczenia pozostaje ilość osób zatrudnionych w jednostce
31.01.2022  PIT-16A, PIT19A – termin złożenia deklaracji rocznych  
31.01.2022 Zapłata podatku rocznego z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej, dochodu duchownych  
31.01.2022 Termin na złożenie oświadczenia o planowanym rozliczeniu się za 2022 r. łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko – jeśli podatnik chce korzystać z preferencji przy zaliczkach pobieranych przez płatnika jego wynagrodzenia za cały rok 2022 Oświadczenie wpływa na stosowanie podwójnej kwoty zmniejszającej podatek oraz stosowanie do zaliczek 18% stopy podatkowej bez względu na wysokość wynagrodzenia.
7.02.2022 Termin zapłaty karty podatkowej za miesiąc styczeń  

15.02.2022
Termin udostępnienia wstępnej rocznej deklaracji PIT-37, PIT-36 i PIT-38 i PIT-28 w usłudze „Twój e-PIT” Ministerstwa Finansów  
21.02.2022 Decyzja o wyborze podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2022 r. lub o rezygnacji z tych form Dotyczy sytuacji, gdy pierwszy przychód w 2022 r. wystąpił w styczniu; podatnicy rozliczając najem, podnajem lub dzierżawę - oświadczenia o ryczałćie nie muszą skłądać - wystarczy wpłata pierwszej należnej zaliczki za rok 2022 z oznaczeniem PPE.
21.02.2022 Wniosek o opodatkowanie całości przychodu z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy w 2022 r. – według skali podatkowej lub ryczałtem u jednego z małżonków Przy założeniu, że pierwszy przychód z tego źródła w roku 2022, wystąpił w miesiącu styczniu 2022 r.
28.02.2022 Ostateczny termin na złożenie PIT-28 za 2021 r.  i zapłatę podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych  
28.02.2022  PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-40A – termin przekazania na rzecz zatrudnionych/beneficjentów świadczeń  Dowolna forma przekazania informacji na rzecz zatrudnionych
1.04.2022 Ostateczny termin przekazania zwrotu nadpłaconego podatku z deklaracji PIT-37 i PIT-38, PIT-28, PIT-36 wysłanych elektronicznie w wersji zaakceptowanej w usłudze „Twój e-PIT” w dniu 15.02, tj. w pierwszym dniu po pojawieniu się przygotowanych deklaracji Termin zwrotu to 45 dni
1.04.2022 Ostateczny termin przekazania zwrotu nadpłaconego podatku z deklaracji PIT-37PIT-38, PIT-36, PIT-36L, PIT-39 i PIT-28 wysłanych elektronicznie (e-deklaracje) w okresie 1.01-15.02.2022 Termin zwrotu to 45 dni licząc od 15.02
15.04.2022 Ostateczny termin zwrotu nadpłaconego podatku z deklaracji PIT-28 złożonej w ostatnim dniu terminu, tj. 1.03.2022 r.   
02.05.2022 Ostateczny termin zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wykazanego w deklaracjach PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-40A; załączników  
02.05.2022 Ostateczny termin złożenia rocznej deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37PIT-38, PIT-39 Przypadku, gdy PIT-37, PIT-38 nie zostanie zaakceptowany lub zmodyfikowany – uznaje się, że deklaracje te zostają złożone 2.05 w formie udostępnionej w usłudze „Twój e-PIT”; natomiast PIT-28 i PIT-36 składany musi być samodzielnie w usłudze Twój e-PIT lub poza nią - nie będzie on uznawany automatycznie za złożony, podatnik składa go albo samodzielnie, albo w usłudze Twój e-PIT i wysyła go w tej usłudze.
02.05.2022 Ostateczny termin przekazania oświadczenia PIT/OP  
02.05.2022 Ostateczny termin złożenia łącznie z deklaracją podatkową załączników: PIT/O, PIT/M, PIT/D, PIT/ZG, PIT/B, PIT-2K, PIT-TP, PIT/BR, PIT/DS, PIT/Z, SSE-R, sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, certyfikat rezydencji podatkowej.  
02.05.2022 Ostateczny termin przekazania sprawozdania finansowego do szefa KAS w formie elektronicznej – dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą, sporządzających księgi rachunkowe Możliwe jest przekazanie go nie tylko łącznie z deklaracją ale również w terminie wcześniejszym
01.06.2022 Ostateczny termin zwrotu nadpłaconego podatku z deklaracji PIT-28 złożonej w formie papierowej w ostatnim dniu terminu, tj. 28.02.2022 r.   
15.06.2022 Ostateczny termin zwrotu podatku z deklaracji PIT wysłanych elektronicznie w ostatnim dniu terminowego składania deklaracji PIT- dniu 02.05.2022 r. lub deklaracji PIT-37 i PIT-38, które do 02.05 nie były przez podatników w ogóle modyfikowane  Termin zwrotu to 45 dni
01.08.2022 Ostateczny termin zwrotu podatku z deklaracji PIT przekazywanych inaczej niż elektronicznie (m.in. osobiście w urzędzie skarbowym lub pocztą listem poleconym) w ostatnim dniu terminowego składania deklaracji PIT- dniu 02.05.2022 r. Termin zwrotu to 3 miesiące

 Do kiedy zwrot podatku - terminy zwrotu PIT >

Uwaga - zwrot podatku już w 45 dni! Wysyłaj e-deklaracje z Programu e-pity.

Nie musisz znać się na PIT'ach by uzyskać zwrot podatku. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz PIT w Programie e-pity 2021, wyślij e-PIT 2022 online licząc na szybszy zwrot podatku >>

PIT po terminie - czynny żal

Jeżeli deklaracja podatkowa PIT nie zostanie złożona w obowiązujących terminach, podatnik może złożyć wniosek o zaniechanie ukarania (niepodleganie odpowiedzialności karnej skarbowej). Wniosek ten, zwany potocznie czynnym żalem powienien zawierać informację o tym kto i jakiego czynu zabronionego się dopuścił. Pismo odnosi skutek wyłącznie w okresie kilku dni po upływie terminu rozliczeń - w tym bowiem okresie organy przyjmują, że nie są jeszcze w stanie ustalić, czy podatnik opźnił się z wysyłką, czy też deklaracja znajduje się w dordze do urzędu (np. listem poleconym). Po upływie kilku dni uznaje się, że termin na złożenie czynnego żalu upłynął, a urząd skarbowy jest w posiadaniu informacji o popełnieniu przez podatnika czynu zabronionego.  

Sprawdź do kiedy należy rozliczyć PIT za 2019 rok w 2020. 
W jakim terminie dokonać czynności, złożyć i wysłać e-deklarację lub deklarację PIT za 2019 w 2020 roku.

Uwaga: Zmiany związane z koronawirusem (COVID-19). Nowy termin rozliczenia PIT - sprawdź konsekwencje!

Złożenie rocznych zeznań podatkowych: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 oraz zapłata podatku z tytułu przychodów wykazanych w tych deklaracjach po 30 kwietnia i nie później niż 1 czerwca 2020 r. nie spowoduje nałożenia kary na podatnika (nie zostanie on ukarany grzywną, mandatem za opóźnienie) oraz nie zostaną naliczone odsetki za zwłokę. Przepisy wskazują na następujące zmiany w stosunku do roku poprzedniego:

  • Zgodnie z tzw. ustawą antykryzysową, złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. (31 maja przypada w niedzielę, stąd termin przesuwa się na poniedziałek 1 czerwca - przyp. red.) jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19). W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.
  • zgodnie z przepisami rozporządzenia uszczegóławiającego w/w ustawę, dochodzi do zaniechania poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2019 r., o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty, o których mowa w art. 45 ust. 4 tej ustawy, podlegające zaliczeniu na poczet tych zaległości podatkowych.

 więcej o odsetkach podatkowych za zwłokę płatności PIT >

Najlepszy sposób na Twój e-PIT 2020 i zmiany - Program e-pity.

Nie wiesz jak zmiany skali podatkowej, kosztów uzyskania, kwoty wolnej od podatku i inne w PIT 2020 wpłynie na Twój podatek do zapłaty? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Jakie załączniki musisz wypełnić? 
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2019, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2020 >>

Należy zwrócić uwagę na następujace sytuacje:

I. Podatek opłacony 2 czerwca spowoduje naliczenie odsetek za cały okres, czyli od 30 kwietnia a nie od 1 czerwca oraz naliczona może być kara za opóźnienie w zapłacie podatku,

II. Jeżeli podatnikowi, przysługuje zwrot podatku, każdy dzień zwłoki w wysłaniu rozliczenia PIT oddala termin zwrotu pieniędzy z PIT. Sama zmiana terminu wysyłki na po 30 kwietnia nie spowoduje wydłużenia terminu na zwrot podatku - dla deklaracji złożonych elektronicznie, w tym poprzez usługę Twój e-PIT wynosi on nadal 45 dni.

III. Przedłużenie terminu rozliczeń podatkowych w 2020 r. do 1 czerwca nie zmienia zasad rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Z dniem 30 kwietnia usługa Twój e-PIT rozliczy PIT-37 i PIT-38 oraz część PIT-36 podatników, którzy nie rozliczyli się wcześniej samodzielnie lub nie odrzucili przygotowanego zeznania podatkowego. Sprawdź dlaczego warto sprawdzić Twój e-PIT przed 30.04.2020 r.

V. Usługa Twój e-PIT po 30.04 nie będzie umożliwiała modyfikacji i złożenia deklaracji PIT-37 lub PIT-38, nie dojdzie zatem do przesunięcia terminu automatycznej akceptacji na datę 1.06.2020 r., nie będzie można również deklaracji PIT odrzucić w usłudze Twój e-PIT po 30.04.

VI. Deklaracja PIT-37 i PIT-38 zostaną wysłane automatycznie w dniu 30.04 w usłudze Twój e-PIT; warto przed tym terminem sprawdzić, czy taki e-PIT zawiera wszystkie ulgi i odliczenia, prawidłowo wskazane koszty podatkowe, zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko i inne wartości; po tym terminie deklaracja może być złożona z pominięciem korzystnych dla podatnika odliczeń, a ich wprowadzenie na PIT będzie trzeba ująć na deklaracji PIT korygującej. Ta procedura wydłuży zwrot podatku nawet do 3 miesięcy.

Z powyższych względów rekomendujemy rozliczenie PIT za 2019 w standardowym terminie, czyli do 30.04.2020 roku.

więcej informacji na temat Tarczy Antykryzysowej - zmian związanych z koronawirusem (COVID-19) w podatkach >

Do kiedy rozliczyć PIT - kalendarz podatnika i płatnika PIT 2019 / 2020  

Do kiedy data Wydarzenie Uwagi
30.12.2019 Termin zapłaty karty podatkowej za grudzień 2019  
31.12.2019 Ostatni dzień wypłat/przychodów rozliczanych w deklaracji PIT-2019 Przychody za miesiące zatrudnienia jako pracownik (zleceniobiorca) z 2019, wypłacane w 2020 r. ująć należy w deklaracjach za 2020 r.
31.12.2019 Ostatni dzień dla ponoszenia kosztów   rozliczanych w deklaracji PIT-2019  
31.12.2019
/ 1.01.2020
Spis z natury koniec roku 2019 / początek roku 2020  

Uwaga - zwrot podatku już w 45 dni! Wysyłaj e-deklaracje z Programu e-pity.

Nie musisz znać się na PIT'ach by uzyskać zwrot podatku. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz PIT w Programie e-pity 2019, wyślij e-PIT 2020 online licząc na szybszy zwrot podatku >>

1.01.2020 Data, od której można składać oświadczenie co do opłacania zaliczek kwartalnie lub w sposób uproszczony Faktyczna data oświadczenia za 2020 r. to 30 kwietnia 2020 r. – składa się w deklaracji rocznej
7.01.2020 Termin zapłaty karty podatkowej za miesiąc styczeń  
10.01.2020 PIT-2, PIT-3 – dla obniżenia zaliczek w 2020 r. o 1/12 kwoty zmniejszającej (46,33 zł miesięcznie) Oświadczenie złożone musi zostać przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym
10.01.2020 Ostateczny termin wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umów pokrewnych za grudzień - lista płac Wynagrodzenia wypłacane w styczniu nie pojawiają się na PIT-11 za 2019 r.
14.01.2020 Ostateczny termin wyceny majątku objętego spisem z natury  
20.01.2020 Termin zapłaty zaliczek za grudzień 2019  
20.01.2020 Wniosek o zastosowanie opodatkowania w 2020 r. w formie karty podatkowej lub u podatników który rozliczali się w tej formie w poprzednich latach - o zastosowanie innej formy opodatkowania  
     
20.01.2020 PIT-6 oświadczenie co do przewidywanych wielkości działów specjalnych produkcji rolnej na rok 2020  
20.01.2020 Zaliczki za miesiąc grudzień w stosunku do wynagrodzeń z pracy z zagranicy lub emerytur i rent z zagranicy, z innych źródeł przychodów  
31.01.2020 PIT-11, PIT-8C, PIT4R, PIT-8AR, IFT-1R, PIT-R, PIT40A - Płatnik PIT Termin wysłania egzemplarzy przekazywanych do urzędu skarbowego; wszystkie deklaracje wysyłane muszą być wyłącznie elektronicznie, nie można wysyłać deklaracji drukowanych; bez znaczenia pozostaje ilość osób zatrudnionych w jednostce
31.01.2020  PIT-16A, PIT19A – termin złożenia deklaracji rocznych  
31.01.2020 Zapłata podatku rocznego z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej, dochodu duchownych  
31.01.2020 Ostateczny termin zapłaty ryczałtu ewidencjonowanego za miesiąc grudzień 2019 r. Ryczałt płatny musi być nie później niż 31.01
31.01.2020 Oświadczenie o korzystaniu z kredytu podatkowego przy zapłacie zaliczek na rok 2020 Metoda pozwala na niepłacenie zaliczek cały rok i doliczanie ich po 20% w 5 kolejnych latach
31.01.2020 Termin na złożenie oświadczenia o planowanym rozliczeniu się za 2020 r. łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko – jeśli podatnik chce korzystać z preferencji za cały rok 2020 Oświadczenie wpływa na stosowanie podwójnej kwoty zmniejszającej podatek oraz stosowanie do zaliczek 18% stopy podatkowej bez względu na wysokość wynagrodzenia.
17.02.2020 Termin udostępnienia wstępnej rocznej deklaracji PIT-37, PIT-36 i PIT-38 i PIT-28 w usłudze „Twój e-PIT” Ministerstwa Finansów  
20.02.2020 Decyzja o wyborze podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2020 r. lub o rezygnacji z tych form Dotyczy sytuacji, gdy pierwszy przychód w 2020 r. wystąpił w styczniu
20.02.2020 Wniosek o opodatkowanie całości przychodu z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy w 2020 r. – według skali podatkowej lub ryczałtem u jednego z małżonków Przy założeniu, że pierwszy przychód z tego źródła w roku 2020, wystąpił w miesiącu styczniu 2020 r.
2.03.2020 Ostateczny termin na złożenie PIT-28 za 2019 r.  i zapłatę podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych  
2.03.2020  PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-40A – termin przekazania na rzecz zatrudnionych/beneficjentów świadczeń  Dowolna forma przekazania informacji na rzecz zatrudnionych
2.04.2020 Ostateczny termin przekazania zwrotu nadpłaconego podatku z deklaracji PIT-37 i PIT-38, PIT-28, PIT-36 wysłanych elektronicznie w wersji zaakceptowanej w usłudze „Twój e-PIT” w dniu 17.02, tj. w pierwszym dniu po pojawieniu się przygotowanych deklaracji Termin zwrotu to 45 dni
2.04.2020 Ostateczny termin przekazania zwrotu nadpłaconego podatku z deklaracji PIT-37PIT-38, PIT-36, PIT-36L, PIT-39 i PIT-28 wysłanych elektronicznie (e-deklaracje) w okresie 1.01-17.02.2020 Termin zwrotu to 45 dni licząc od 16.02
15.04.2020 Ostateczny termin zwrotu nadpłaconego podatku z deklaracji PIT-28 złożonej w ostatnim dniu terminu, tj. 2.03.2020 r.   
30.04.2020 Ostateczny termin zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wykazanego w deklaracjach PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-40A; załączników  
30.04.2020 Ostateczny termin złożenia rocznej deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 Przypadku, gdy PIT-37 lub PIT-38 nie zostanie zaakceptowany lub zmodyfikowany – uznaje się, że deklaracje te zostają złożone 30.04 w formie udostępnionej w usłudze „Twój e-PIT
30.04.2020 Ostateczny termin przekazania oświadczenia PIT/OP  
30.04.2020 Ostateczny termin złożenia łącznie z deklaracją podatkową załączników: PIT/O, PIT/M, PIT/D, PIT/ZG, PIT/B, PIT-2K, PIT-TP, PIT/BR, PIT/DS, PIT/Z, SSE-R, sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, certyfikat rezydencji podatkowej.  
30.04.2020 Ostateczny termin przekazania sprawozdania finansowego do szefa KAS w formie elektronicznej – dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą, sporządzających księgi rachunkowe Możliwe jest przekazanie go nie tylko łącznie z deklaracją ale również w terminie wcześniejszym
30.04.2020 Ostateczny termin zwrotu podatku z PIT-28 przekazanej w formie innej niż elektroniczna termin zwrotu to 3 miesiące
01.06.2020 Termin, do którego złożenie PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 nie wywołuje negatywnych konsekwencji karnych (złożenie po 30.04.2020 r. traktowane jest jako wniosek o niepodleganie karze - czynny żal)  
16.06.2020 Ostateczny termin zwrotu podatku z deklaracji PIT wysłanych elektronicznie w ostatnim dniu terminowego składania deklaracji PIT- dniu 30.04.2020 r. lub deklaracji PIT-37 i PIT-38, które do 30.04 nie były przez podatników w ogóle modyfikowane  Termin zwrotu to 45 dni
31.07.2020 Ostateczny termin zwrotu podatku z deklaracji PIT przekazywanych inaczej niż elektronicznie (m.in. osobiście w urzędzie skarbowym lub pocztą listem poleconym) w ostatnim dniu terminowego składania deklaracji PIT- dniu 30.04.2020 r. Termin zwrotu to 3 miesiące

 Do kiedy zwrot podatku - terminy zwrotu PIT >

Uwaga - zwrot podatku już w 45 dni! Wysyłaj e-deklaracje z Programu e-pity.

Nie musisz znać się na PIT'ach by uzyskać zwrot podatku. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz PIT w Programie e-pity 2019, wyślij e-PIT 2020 online licząc na szybszy zwrot podatku >>

PIT po terminie - czynny żal. Deklaracja PIT do 1 czerwca bez osobnego pisma o czynny żal

Jeżeli deklaracja podatkowa PIT nie zostanie złożona w obowiązujących terminach, podatnik może złożyć wniosek o zaniechanie ukarania (niepodleganie odpowiedzialności karnej skarbowej). Wniosek ten, zwany potocznie czynnym żalem powienien zawierać informację o tym kto i jakiego czynu zabronionego się dopuścił. Pismo odnosi skutek wyłącznie w okresie kilku dni po upływie terminu rozliczeń - w tym bowiem okresie organy przyjmują, że nie są jeszcze w stanie ustalić, czy podatnik opźnił się z wysyłką, czy też deklaracja znajduje się w dordze do urzędu (np. listem poleconym). Po upływie kilku dni uznaje się, że termin na złożenie czynnego żalu upłynął, a urząd skarbowy jest w posiadaniu informacji o popełnieniu przez podatnika czynu zabronionego.  

Uwaga - wniosek o osobny wniosek o niepodleganie karze nie jest konieczny w sytuacji, w której deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 składane są pomiędzy 1 maja a 1 czerwca 2020 r. Złożenie takiej deklaracji jest od razu traktowane jako wniosek o czynny żal.  

2022-03-28

Nowy ład - zmiany 2022; stawka podatku, odliczanie zdrowotnej, rozliczenie z dzieckiem

Począwszy od 1 lipca 2022 r. spodziewać się należy zmian w treści przepisów o podatku PIT i CIT. Przeczytaj jakie to zmiany.

2022-03-23

Ulga dla klasy średniej we wspólnym opodatkowaniu małżonków

Dowiedz się więcej o rozliczaniu ulgi dla klasy średniej wspólnie z małżonkiem. Zobacz przykłady rozliczeń.

2022-03-22

Import e-Deklaracji do Programu e-pity już możliwy!

System e-Deklaracje - podatki.gov.pl wkrótce przestanie działać. Upewnij się, że zachowasz swoje dane oraz dokumenty importując je do programu e-pity.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję