Program e-pity automatycznie obsługuje wysyłkę deklaracji do systemu e-deklaracje.gov.pl podając użytkownikowi odpowiednie komunikaty otrzymane z systemu Ministerstwa Finansów. Dla poszukujących bardziej wyczerpującej informacji podatników przedstawiamy pełną listę komunikatów statusów wysyłki do systemu e-deklaracje.gov.pl wraz z ich objaśnieniami: 

100 - Błędny komunikat SOAP -  deklaracja nie została wysłana

Usługi Web Services (w tym serwis e-Deklaracje) wykorzystują protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów SOAP (Simple Object Access Protocol). Ten status wysyłki świadczy o wysłaniu do serwisu e-Deklaracje komunikatu niezgodnego ze standardem lub w przypadku wysyłania wraz z elektronicznym wnioskiem VAT-REF załącznika binarnego, załącznik przekracza dopuszczalną wielkość (5 MB) lub załącznik nie jest w wymaganym formacje ZIP.

Program e-pity automatycznie obsługuje wysyłkę e-Deklaracji.

W Programie e-pity nie musisz szukać kodów błędów jak w innych programach, a wysyłka e-Deklaracji jest bardzo prosta. Oblicz wysokość Twojego podatku kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku i odbierz swoje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) w aplikacji e-pity lub na adres e-mail. Po prostu oblicz Twój PIT w Programie e-pity i wysyłaj e-Deklaracje PIT online >>

101 - Proszę o ponowne przesłanie dokumentu

Na skutek nieprzewidzianych trudności np. przerwanie połączenia nie udało się z sukcesem utrwalić w serwisie e-Deklaracje przesłanego komunikatu (dokumentu elektronicznego). W związku z powyższym sugerowane jest powtórzenie operacji – ponowne przesłanie tego samego dokumentu.

102 - Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO

Na skutek nieprzewidzianych trudności np. przerwanie połączenia nie udało się z sukcesem odpowiedzieć na żądanie UPO. W związku z powyższym sugerowane jest powtórzenie operacji – ponowne przesłanie żądania UPO.

Wysyłka deklaracji się rozpoczęła, trzeba czekać na odpowiedź zwrotną serwera Ministerstwa z UPO.

200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO

Dokument został przyjęty przez system e-Deklaracje i zostanie przekazany do Urzędu Skarbowego wskazanego w tym dokumencie. Weryfikacja dokumentu nie wykazała błędów. Dla dokumentu zostało wystawione Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) - co to jest UPO? czytaj na upo.info.pl.

200 - Przesłałeś duplikat, pobrane UPO dotyczy oryginału dokumentu. Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO

W przypadku takiego statusu pomimo, że bramka e-Deklaracji nadała status 200, to deklaracja otrzyma UPO z poprzedniej wysłanej identycznej deklaracji i nie zostanie przekazana dalej do właściwego Urzędu Skarbowego. Konieczne jest utworzenie i wysłanie kolejnej korekty z podaną przyczyną składania korekty (aby wysyłany plik XML deklaracji/korekty minimalnie różnił się od poprzedniego wysłanego). Wówczas tak wysłana korekta otrzyma swoje własne UPO z bieżącą datą wysłania i zostanie przesłana dalej do US.

300 - Brak dokumentu

W systemie e-Deklaracje nie został zarejestrowany dokument wskazany w przesłanym żądaniu (z podanym numerem referencyjnym). Deklaracja nie została wysłana, należy ponowić wysyłkę.

301 - Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

Dokument został zapisany w systemie e-Deklaracje i oczekuje na weryfikację formalną. Po pomyślnej weryfikacji dokument może otrzymać status 302, 303 lub od razu status 200. 

302 - Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

Dokument przeszedł weryfikację formalną i oczekuje na ponowną weryfikację z listą CRL (unieważnionych certyfikatów). Po pomyślnej weryfikacji dokument może otrzymać status 303 lub od razu status 200.

303 - Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

Dokument w trakcie weryfikacji podpisu elektronicznego.

304 - Dokument w trakcie weryfikacji duplikatów, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

Jeśli deklaracja ma status 301, 302, 303, 304 trzeba poczekać na otrzymanie statusu 200 i UPO.
Wysyłka do systemu e-Deklaracji czasami może trwać do kilku - kilkunastu godzin, gdy serwer MF jest przeciążony. Program sam pobiera statusy e-Deklaracji i UPO wtedy, gdy na serwerze MF deklaracja otrzyma swój Status i UPO.

305 - Dokument oczekuje na wznowienie przetwarzania.

Deklaracja nie została wysłana, należy wysłać ją ponownie. Można także samemu wymusić aktualizację statusów e-Deklaracji w programie, klikając w programie w menu Plik -> Ustawienia -> e-Deklaracje i następnie kliknąć w przycisk "Aktualizuj statusy e-Deklaracji".
W razie wykrycia jakichś błędów pojawi się Status o numerze od 400 do 467. Oznacza to, że trzeba będzie odszukać błąd i go poprawić, a następnie ponownie wysłać e-Deklarację.

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>

306 - Dokument w trakcie weryfikacji podpisu

Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.

400 - Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem

Weryfikacja formalna dokumentu nie powiodła się - nie udało się jej poprawnie zakończyć.

401 - Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd

Przesłany dokument nie jest zgodny z opisującym go schematem xsd, np. brak wypełnienia pozycji obowiązkowych, niewłaściwy format daty lub inny błąd wypełnienia deklaracji. Prosimy o wysyłanie zgłoszenia błędu do firmy e-file z poziomu programu klikając w podglądzie deklaracji na Status e-deklaracji, a następnie na Zgłoś Problem (wraz z danymi XML). Nasi konsultanci pomogą poprawić błąd w deklaracji i będzie można ją ponownie wysłać.

402 - Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji

Osoba składająca podpis elektroniczny pod przesłanym dokumentem nie ma stosownego pełnomocnictwa lub upoważnienia lub jest nieważne (UPL-1). Jeśli chcą Państwo wysłać deklarację w imieniu innej osoby lub firmy oprócz certyfikatu/podpisu elektronicznego należy mieć również podpisane upoważnienie od tej osoby/firmy do wysyłki elektronicznej w formie dokumentu UPL-1. UPL-1 musi być złożony w US właściwym dla firmy/osoby, której dotyczy składana deklaracja. Przeczytaj jak rozwiązać Błąd 402 e-Deklaracji.

403 - Dokument z niepoprawnym podpisem

Weryfikacja podpisu elektronicznego zakończyła się negatywnie wskutek np.:

 • niezgodności standardu użytego podpisu (wymagany jest XAdES lub PKCS#7)
 • użycia podpisu z nieobsługiwanym przez system e-Deklaracje rozszerzeniem krytycznym
 • błędów w strukturze dokumentu uniemożliwiających wyodrębnienie podpisu elektronicznego
 • modyfikacji zawartości podpisanego dokumentu lub podpisu już po jego złożeniu

Należy sprawdzić czy w programie do obsługi e-podpisu została poprawnie ustawiona konfiguracja zgodnie z wymogami Ministerstwa zamieszczonymi w pliku https://www.podatki.gov.pl/media/5060/oprogramowanie-do-podpisu-konfiguracja-dla-edeklaracje_v20190625.pdf
Po poprawieniu konfiguracji należy ponowić wysyłkę deklaracji.

Jeśli wysyłka się nie powiedzie i nadal będzie pojawiał się status 403 prosimy o kontakt z Infolinią systemu e-Deklaracje - dane kontaktowe są podane na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/kontakt

404 - Dokument z nieważnym certyfikatem

Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego jest nieważny – minął okres jego ważności.
Konieczne jest ponowne wysłanie Deklaracji z użyciem ważnego certyfikatu.

405 - Dokument z odwołanym certyfikatem

Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego został odwołany lub zawieszony i umieszczony przez centrum certyfikacji na liście odwołanych lub zawieszonych certyfikatów (lista CRL).
Jeśli kończy się okres ważności certyfikatu i został wystawiony już nowy, wówczas przy wysyłce z tym starym certyfikatem może się pojawić kod Statusu 405. Oznacza to, że ten certyfikat już został odwołany przez wystawcę i konieczne jest wysyłanie deklaracji z tym nowym e-podpisem.

406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą

Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego został wydany przez centrum certyfikacji nieobsługiwane przez system e-Deklaracje.
Konieczne jest zakupienie nowego podpisu elektronicznego obsługiwanego przez e-Deklaracje (KIR, Certum/Asseco, CenCert, PWPW/Sigillum). https://www.podatki.gov.pl/media/5060/oprogramowanie-do-podpisu-konfiguracja-dla-edeklaracje_v20190625.pdf

407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką

Weryfikacja ścieżki certyfikatów (łańcucha zaufanych podmiotów certyfikujących) zakończyła się niepowodzeniem.
Prawdopodobnie deklaracja została wysłana z błędnym podpisem, np. niekwalifikowanym. Należy wysłać ją ponownie wybierając poprawny ważny e-podpis (KIR, Certum/Asseco, CenCert, PWPW/Sigillum).

408 - Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie

System e-Deklaracje podjął kilkukrotną próbę przeprowadzenia formalnej weryfikacji – zakończoną negatywnie. Na skutek pojawienia się błędu, którego system nie może zakwalifikować do znanej mu kategorii, dokument jest uznany za nieprawidłowy bez możliwości wskazania jednej przyczyny błędu.

Należy sprawdzić czy w programie do obsługi e-podpisu została poprawnie ustawiona konfiguracja zgodnie z wymogami Ministerstwa zamieszczonymi w pliku https://www.podatki.gov.pl/media/5060/oprogramowanie-do-podpisu-konfiguracja-dla-edeklaracje_v20190625.pdf
Po poprawieniu konfiguracji należy ponowić wysyłkę deklaracji.

409 - Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów

Zła struktura dokumentu np. próba wysłania wielu deklaracji (paczki dokumentów) w jednym komunikacie. 

Jeśli wysyłana jest e-deklaracja przy użyciu opcji ‘Podpisz pliki zewnętrzną aplikacją’ należy sprawdzić czy została poprawnie ustawiona konfiguracja zgodnie z wymogami Ministerstwa zamieszczonymi w pliku https://www.podatki.gov.pl/media/5060/oprogramowanie-do-podpisu-konfiguracja-dla-edeklaracje_v20190625.pdf
Po poprawieniu konfiguracji należy ponowić wysyłkę deklaracji.

410 - Złożony dokument (zeznanie) bez podpisu nie może być korektą

Dokument elektroniczny bez bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem nie może być korektą. Przesłany dokument elektroniczny posiada cechy, które wskazują, że jest on korektą (zaznaczone pole korekta lub dołączony załącznik ORD-ZU).

Program e-pity automatycznie obsługuje wysyłkę e-Deklaracji.

W Programie e-pity nie musisz szukać kodów błędów jak w innych programach, a wysyłka e-Deklaracji jest bardzo prosta. Oblicz wysokość Twojego podatku kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku i odbierz swoje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) w aplikacji e-pity lub na adres e-mail. Po prostu oblicz Twój PIT w Programie e-pity i wysyłaj e-Deklaracje PIT online >>

411 - Weryfikacja negatywna – w systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim identyfikatorem podatkowym

Poprawnie wypełnioną deklarację (zeznanie/wniosek) podpisaną podpisem elektronicznym nieweryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem, poprawnie zweryfikowaną i przyjętą do systemu e-Deklaracje można złożyć tylko raz. Próba wysłania kolejnej deklaracji na ten sam NIP lub PESEL zakończy się odebraniem z systemu e-Deklaracje statusu dokumentu : „411 – W systemie jest już dokument (zeznanie) z takim numerem”. W przypadku konieczności przesłania kolejnej deklaracji (zeznania), jako cel złożenia deklaracji należy zaznaczyć opcję "korekta zeznania" w pozycji ‘Cel złożenia formularza’ i ponownie wysłać deklarację już jako korektę.

Z dniem 30 kwietnia MF rozliczyło automatycznie podatnikom indywidualne deklaracje PIT-37 i PIT-38 i wysłało elektronicznie do US, więc jeśli ktoś posiada przychód z PIT-11, PIT-40A, PIT-8C i chce się sam rozliczyć, to musi wysłać korektę zeznania. Wystarczy w pierwszym oknie Sposób opodatkowania zaznaczyć opcję 'korekta zeznania' i ponowić wysyłkę deklaracji.

412 - Weryfikacja negatywna - niezgodność danych informacyjnych (np. niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia z danymi w zeznaniu)

Błąd ten oznacza, że istnieje różnica między danymi osobowymi, jakie posiada system e-deklaracje, a tymi jakie zostały wpisane na składanej deklaracji. Należy ponownie wejść w swoją deklarację w Moje Formularze, a następnie przejść do etapu „Dane podatnika” i sprawdzić poprawność wpisanych danych:

 • Należy sprawdzić, który identyfikator jest zaznaczony, że ma się wyświetlać na deklaracji (NIP dla osób, firm prowadzących działalność, a PESEL dla pozostałych).
 • jeśli nazwisko jest dwuczłonowe, należy sprawdzić czy jest wpisane ze spacjami czy bez. Czasami wystarczy skasować spacje, np. zamiast Kowalski - Iksiński wpisać Kowalski-Iksiński lub odwrotnie. Może gdzieś wkradła się jakaś literówka, spacja na początku lub na końcu w imieniu lub nazwisku, może zamiast jakiejś polskiej litery np. "ą" zostało wpisane "a". W przypadku łącznego zeznania małżonków, błąd ten może wynikać z omyłkowego wpisania NIP-u lub Peselu małżonka do danych podatnika. Po poprawieniu błędu należy zapisać zmiany i ponownie spróbować wysłać deklarację.

Jeśli wszystkie dane są wpisane w deklaracji poprawnie, a mimo wszystko ten błąd nadal występuje, należy się skontaktować ze swoim urzędem skarbowym, aby wyjaśnić, czy mają dobrze wpisane wszystkie dane. Być może ktoś popełnił błąd przy ich przepisywaniu do bazy systemu e-Deklaracji. Jeśli dane będą wpisane błędnie być może trzeba to będzie skorygować składając druk aktualizacji danych identyfikacyjnych ZAP-3 lub NIP-7.
Niestety jeśli błąd 412 nadal będzie się wyświetlał, w tym roku pozostaje złożenie deklaracji w formie papierowej i wyjaśnienie sytuacji w urzędzie skarbowym, żeby w przyszłości można już było taką deklarację wysłać elektronicznie.

413 - Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów

Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego nie zawiera wymaganej informacji o NIP lub PESEL właściciela certyfikatu lub informacje te są zapisane w niewłaściwym formacie.

414 - Weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych. 

Zweryfikuj Twój PIT w 6 krokach teraz >

Błąd 414 informuje, że na wysyłanej e-deklaracji wystąpił jeden z poniższych błędów w danych autoryzujących.

 1. Błąd w danych identyfikacyjnych przenoszonych do sekcji danych autoryzujących w zeznaniu:
  • nieprawidłowy numer PESEL lub NIP podatnika – możliwe, że wpisany został NIP pracodawcy lub identyfikator podatkowy współmałżonka, lub zamiast PESEL wpisany został NIP,
  • błąd w nazwisku podatnika np. Kowalska Nowak zamiast Kowalska - Nowak lub Kowalska-Nowak (spacje przy myślniku  mogą mieć znaczenie),
  • błąd w imieniu podatnika np. Jaeck zamiast Jacek lub wpisanie również drugiego imienia np. Jan Adam,
  • zamiast nazwiska zostało wpisane imię,
  • błędnie wpisano datę urodzenia podatnika np.: zamienione miesiące z dniami, niewłaściwy format daty (prawidłowy format daty w formularzu PDF : DD-MM-RRRR, w danych XML: RRRR-MM-DD).
 2. W danych autoryzujących wpisana jest błędna kwota przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny. Najczęstsze błędy to:
  • podawanie kwoty przychodu z bieżącego rozliczenia tj. za 2023 rok,
  • wpisywanie kwoty z zaokrągleniem do dziesiątek groszy lub pełnych złotych np.: 99.00 lub 99.10 zamiast 99.14 (kwota zaokrąglona),
  • podawanie łącznej kwoty przychodów małżonków (w przypadku wspólnych rozliczeń) powinna być tylko i wyłącznie kwota przychodu podatnika,
  • wpisywanie kwoty 0 (zero), gdy za 2022 rok podatnik nie składał zeznania na analogicznym formularzu, (np. podatnik składa za 2023 rok zeznanie PIT-36, a za 2022 rok nie dokonywał rozliczenia na takim formularzu - złożył natomiast PIT-37. W danych autoryzujących powinien podać kwotę przychodu wynikającą ze złożonego do urzędu PIT-37.

Jeśli sprawdzone zostały wszystkie dane identyfikacyjne na deklaracji i są one prawidłowe, proszę sprawdzić, czy na deklaracji w zeszłym roku ta sama osoba była uwzględniona jako podatnik, czy jako małżonek. Należy sprawdzić dokładnie, czy została prawidłowo wpisana kwota przychodu tej samej osoby z deklaracji składanej za 2022 rok, jeśli ta osoba była wpisana jako podatnik należy przepisać przychód podatnika, jeśli jako małżonek - przepisać przychód małżonka.

Prosimy poszukać deklarację roczną (PIT-37/36/36L itd) za 2022 rok (składaną w 2023 roku) i przepisać z niej odpowiednią kwotę:

 • PIT-37 (29) - pole 83 (lub 44, lub 46, lub 48, lub 50), jeśli był podatnikiem,
  albo pole 118 (lub 45, lub 47, lub 49, lub 51), jeżeli w zeznaniu za 2022 rok podatnik występował jako małżonek,
 • PIT-36 (30) - pole 147 (lub 79, lub 81, lub 83, lub 85 lub 87), jeśli był podatnikiem, albo pole 209 (lub 80, lub 82, lub 84, lub 86, lub 88), jeżeli w zeznaniu za 2022 rok podatnik występował jako małżonek,
 • PIT-28 (25) - pole 62 (lub 20, lub 22, lub 24),
 • PIT-36L (19) - pole 28 lub pole 33 (lub 23, lub 25, lub 27)
 • PIT-38 (16) - pole 24 lub pole 34,
 • PIT-39 (12) - pole 20,
 • PIT-40A (21) – pole 36 lub 38, lub 40, lub 42, lub 44, lub 46, lub 47, lub 48, lub 49, lub 50.

Ważne:

 • Nie należy przepisywać przychodów z deklaracji PIT-11, PIT-40A, PIT-8C, itp., tylko ze swojego rocznego zeznania PIT-37, PIT-36 czy innego, które było składane za 2022 rok w 2023 roku.
 • Nie należy sumować przychodów małżonków.
 • Nie należy sumować przychodów z kilku składanych deklaracji np. PIT-28, PIT-37, PIT-38.
 • Jeśli składana była korekta zaznania za2022 rok i kwota przychodu na korekcie była inna niż na pierwszym złożonym zeznaniu, wówczas do autoryzacji wysyłki należy podać kwotę przychodu ze złożonej korekty za2022 r.
 • W przypadku, gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku należy w polu kwoty autoryzującej wpisać wartość '0' (zero).

Jeśli wszystkie dane zostały wpisane poprawnie, a mimo to nadal deklaracja otrzymuje status 414, to najprawdopodobniej system e-Deklaracji Ministerstwa Finansów ma inne dane. Skontaktuj się ze swoim Urzędem Skarbowym i sprawdź, czy Twoje dane identyfikacyjne są w bazie urzędu wpisane poprawnie. W każdej chwili możesz skorygować swoje dane w systemie e-Deklaracje składając w swoim Urzędzie Skarbowym druk aktualizacji danych identyfikacyjnych ZAP-3 lub NIP-7.

Jeśli składany był PIT-37, PIT-36 lub inna e-deklaracja osoby fizycznej a nie udało się poprawić tego błędu i wysłać - niestety w tej sytuacji trzeba będzie w tym roku wydrukować deklarację i złożyć ją w US w wersji papierowej osobiście lub wysłać PIT pocztą listem poleconym.

Jeśli składany był PIT-11, PIT-8C lub inna e-deklaracja Firmy/Płatnika osoby fizycznej i nie udało Ci się poprawić błędu i wysłać - wyślij deklarację za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego (e-podpisu). W tym przypadku wymagane jest posiadanie/zakup e-podpisu oraz złożenie formularza UPL-1 w urzędzie skarbowym tej Firmy.

Ważne: Jeśli jesteś Płatnikiem dla nie więcej niż 5 podatników wyjątkowo możesz wydrukować te deklaracje i złożyć je w wersji papierowej lub wysłać pocztą, w terminie do końca stycznia.

415 - Zawartość załącznika niezgodna z deklarowaną listą plików

System e-Deklaracje negatywnie zweryfikował zawartość dołączonego załącznika (plik ZIP) do wniosku VAT-REF. Jego zawartość nie jest identyczna z listą plików podanych w treści wniosku:

 • podano informacje o trzech plikach w archiwum ZIP, zaś przesłano plik ZIP w którym istnieją jedynie dwa pliki. System weryfikuje ilość plików i ich nazwy, bez rozróżniania wielkości liter,
 • do wniosku nie dołączono załącznika w postaci pliku ZIP choć podano ich nazwy.

416 - Dla tego typu deklaracji załącznik binarny nie jest dozwolony

Załączniki binarne można przesyłać jedynie dla pewnej kategorii deklaracji elektronicznych (obecnie jedynie VAT-REF może posiadać załącznik). Z pozostałymi deklaracjami nie można przesyłać załączników binarnych.

417 - Wniosek VAT-REF wymaga przynajmniej jednej z pozycji: VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustment

W przesłanej deklaracji elektronicznej VAT-REF nie ma przynajmniej jednej z obowiązkowych pozycji VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustment.

418 - Dla złożonej deklaracji wymagane jest użycie podpisu kwalifikowanego

419 - Brak zaznaczenia celu złożenia formularza jako korekty deklaracji (zeznania) lub brak uzasadnienia przyczyny złożenia korekty deklaracji (zeznania)

420 - Użycie podpisu DaneAutoryzujaceVAP jest dozwolone jedynie dla dokumentu VAP-1

421 - Dokument VAP-1 można złożyć jedynie z użyciem podpisu DaneAutoryzujaceVAP

422 - Weryfikacja negatywna – dokument złożony z użyciem danych autoryzujących może złożyć wyłącznie podatnik, będący osobą fizyczną

423 - Dokument może złożyć wyłącznie podmiot będący osobą fizyczną, niebędący pełnomocnikiem

424 - Nie podano numeru VAT dostawcy lub numeru faktury, a nie jest to faktura uproszczona

425 - Kod państwa członkowskiego identyfikacji dostawcy jest niezgodny z kodem państwa, do którego kierowany jest wniosek

440 - Paczka/Dokument zbiorczy zawiera deklarację, która została już przesłana

Podczas wysyłki na bramkę UBD, jeśli w paczce zbiorczej znajdzie się chociaż jedna deklaracja, która została już przesłana wcześniej, wówczas cała wysyłana zbiorcza paczka nie zostanie wysłana tylko otrzymuje status 440. Niestety nie jest wskazane, której konkretnie deklaracji to dotyczy, więc należy ją odszukać samemu, odłączyć od wysyłanej paczki i wysłać tę paczkę ponownie. Jeśli paczka jest bardzo duża i jest problem z odszukaniem tej błędnie zaznaczonej deklaracji należy wysłać zbiorczo tę paczkę na standardową bramkę e-Deklaracji.

441 - Przesłany plik przekroczył dopuszczalny rozmiar

442 - Przesłana paczka znajduje się już w systemie

443 - Dokument znajduje się już w systemie

444 - Nie znaleziono płatnika lub podatnika, którego dotyczy zeznanie

445 - Przesłany plik przekroczył dopuszczalny rozmiar danych po rozpakowaniu

Program e-pity automatycznie obsługuje wysyłkę e-Deklaracji.

W Programie e-pity nie musisz szukać kodów błędów jak w innych programach, a wysyłka e-Deklaracji jest bardzo prosta. Oblicz wysokość Twojego podatku kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku i odbierz swoje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) w aplikacji e-pity lub na adres e-mail. Po prostu oblicz Twój PIT w Programie e-pity i wysyłaj e-Deklaracje PIT online >>

448 - Błędny plik lub niepoprawna struktura pliku (ZIP)

452 - Weryfikacja negatywna – nieobsługiwany typ deklaracji

453 - Weryfikacja negatywna – nieobsługiwany typ deklaracji dla tego kanału

460 - Nieprawidłowa struktura NIP

461 - Nieprawidłowa struktura Numeru identyfikacyjnego VAT lub go brak

462 - Nieprawidłowa struktura Numeru IBAN

463 - Nieprawidłowa struktura Kodu BIC

464 - W przypadku wyrejestrowania należy wybrać Cel złożenia równy 2

465 - W przypadku zmiany państwa członkowskiego identyfikacji konieczne jest podanie jej szczegółów

466 - Nieprawidłowe podsumowanie kwot

467 - Kod państwa członkowskiego konsumpcji nie może być taki jak kod państwa stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

Dla użytkowników programów e-pity po prostu jest dostępna Infolinia serwisowa (dotycząca obsługi programu) pod nr telefonu (61) 307 17 77 lub e-mail: serwis@e-pity.pl

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: