- brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji

Błąd 402 oznacza, że system e-Deklaracji, do którego są wysyłane dane z programu e-pity (lub innego) nie pozwala na wysłanie tej deklaracji podpisanej tym podpisem elektronicznym.

Aby móc przesłać tę deklarację w imieniu innej firmy/osoby przy użyciu tego certyfikatu/podpisu elektronicznego, należy mieć upoważnienie od tej firmy/osoby do wysyłki elektronicznej deklaracji w jej imieniu.

Upoważnienie takie powinna złożyć firma/osoba w swoim Urzędzie Skarbowym na druku UPL-1, wskazując osobę, z której to e-podpisem będzie wysyłana ta e-Deklaracja w imieniu tej osoby/firmy.

Druk UPL-1 można wyszukać w programie e-pity w sekcji Firma -> Baza Formularzy. Po wyszukaniu będzie można wypełnić pełnomocnictwo na aktywnym formularzu. Deklarację UPL-1 należy wydrukować, podpisać i złożyć lub wysłać w odpowiednim urzędzie w formie papierowej, gdyż system e-Deklaracji nie umożliwia wysyłki elektronicznej UPL-1.

Po złożeniu tego wniosku w Urzędzie skarbowym i przekazaniu go przez urząd do systemu e-Deklaracje, po kilku dniach wysyłka elektroniczna tej deklaracji przy użyciu tego podpisu będzie już możliwa.

Więcej informacji o pełnomocnictwie e-podpisie oraz darmowym druku UPL-1 znajdziesz na: www.upl-1.pl

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: