Rodzaj odsetekStawka roczna
Odsetki za opóźnienie 15.00 %
Najlepszy i najprostszy sposób na odsetki - Program e‑pity® 2023.
Nie musisz znać się na PIT'ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Nie chcesz płacić odsetek rozlicz się w Programie e-pity 2023 teraz »

Odsetki za zaległości w stosunku do organów ubezpieczeniowych obliczane są na takich samych zasadach, jakie dotyczą odsetek podatkowych. Nie wystąią tu jednak odsetki obniżone z tą jednak różnicą, że odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 6,60 zł.

Oprócz odsetek za zwłokę, w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości Zakład może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek. 

Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności składki lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty składki na rachunek ZUS. Odsetki nalicza się do dnia dokonania zapłaty włącznie.

Jeśli dniem upływu terminu płatności jest sobota lub dzień wolny od pracy (niedziela, świeto), termin zapłąty przenosi się na najbliższy dzień roboczy. Odsetki naliczane są wówczas od dnia kolejnego. Zapłata w dzień wolny od pracy powoduje, że ten dzień jest ostatnim dniem, w którym naliczane są odsetki. 

Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości do kwoty odsetek za zwłokę.

Odsetki od zaległości w ZUS pobiera się według 16.50% stopy procentowej. Nie stosuje się stawki obniżonej lub podwyższonej. 

Polecamy nasze poradniki i kalkulatory: 

  • Oblicz wysokość składek ZUS i składkę ubezpieczenia zdrowotnego - kalkulator ZUS w 2023
  • Sprawdź w kalkulatorze Polski Ład - jaką formę opodatkowania wybrać - kalkulator B2B
  • Sprawdź ryczałt w roku 2023 z nowymi składkami zdrowotnymi ZUS - kalkulator ryczałt

Sprawdź także pozostałe kalkulatory odsetek:

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2023-11-24

Spłata zaległych rat leasingu kosztem podatkowym

Wydatki, których ponoszenie chroni przedsiębiorcę przed utratą środka trwałego, niezbędnego do świadczenia usług, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

2023-11-24

Hipoteka może wyzerować podatek od spadków i darowizn

Podstawą naliczenia podatku od spadków i darowizn jest wartość nabytych rzeczy po potrąceniu długów i ciężarów.

2023-11-21

Już jest! Najnowsza wersja Programu e-pity® z Symulatorem rozliczenia podatku PIT za 2023 r.

Program e-pity uwzględnia wszystkie zmiany podatkowe za 2023 r. i już dzisiaj masz możliwość sprawdzenia jak będzie wyglądało Twoje rozliczenie w 2024 r.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy