Kalkulator zgodny ze zmianami w 2023 / 2024 oraz wprowadzonymi przez Polski Ład 2.0 od 1 lipca 2022 roku

Wyliczenie podatku oraz obciążeń ubezpieczeniowych przedsiębiorstw w 2023 r., 2024 r. i latach następnych możliwe jest z pomocą kalkulatora, prezentującego prognozowaną wartość podatku do zapłaty, składek ZUS i składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Kalkulator uwzględnia:

  • przychód podatnika z tytułu działalności gospodarczej,
  • przychód z wszelkich innych źródeł wpływających na naliczenie daniny solidarnościowej.

Sprawdź wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, zlecenie i dzieło - kalkulator wynagrodzeń

Podane parametry to prognoza na rok 2024

Miesięczny przychód i koszty w 2024 roku

Podaj podatkowe koszty uzyskania przychodu.
Wskaż, ile miesięcy będziesz prowadził w 2024 r. działalność gospodarczą.
Podaj stawkę ryczałtu, którą będziesz chciał stosować w 2024 r.

ZUS w przedsiębiorstwie

Ulgi od dochodu i podatku

NOWOŚĆ - zaliczki PIT i zdrowotne wylicz w programie fillup - 30 dni za darmo!
Prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną w formie skali podatkowej lub podatku liniowego i samodzielnie wyliczasz wysokość zaliczki PIT oraz składaki na ubezpieczenie zdrowotne, skorzystaj z nowych druków fillup, w których wpisując dwie kwoty (przychody i koszty) wygodnie wyliczysz poprawną wysokość zaliczek i składek oraz możesz je od razu z poziomu programu zapłacić online.
Druk uwzględnia wszystkie zmiany wynikające z Nowego Polskiego Ładu 2.0 obowiązującego od 1 lipca 2022 roku:

Kalkulator oblicza opłacalność podatku w 2024 r. i latach wcześniejszych.

Kalkulator za 2023 i 2024 r. 

Kalkulator za 2023 r. i 2024 r. uwzględnia kwotę zmniejszającą 3.600 zł rocznie oraz skalę podatkową ze stawką 12% i 32%.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczone w kalkulatorze podlegają odliczeniu od dochodu zgodnie z przepisami dla ryczałtu i podatku liniowego i są ujęte w całkowitym obciążeniu z tytułu prowadzenia działalności.  W przypadku opodatkowania liniowego składka zdrowotna obliczana jest w wysokości 4,9% podstawy jej ustalenia. W przypadku zasad ogólnych (skali podatkowej) obliczana jest jako 9% tej podstawy. W przypadku ryczałtu składka ustalana jest w wysokości 9% od podstawy jej ustalenia, różnej dla przychodu do 60.000 zł, pomiędzy 60.001 a 300.000 oraz powyżej 300.000 zł. Uwzględnione są limity 50% składek dla ryczałtu i 10.200 zł (2023 r. i 2024 r.) dla podatku liniowego.

W zakresie składek ZUS przedsiębiorca może wybrać korzystanie z pełnych składek, pominąć ubezpieczenie chorobowe, opłacać wyłącznie składkę zdrowotną (ulga w ZUS dla nowych firm przysługująca przez pierwsze 6 miesięcy), skorzystać z ulgi przysługującej przez 24 miesiące prowadzenia działalności (podstawa ZUS ustalana jako 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę) lub ustalać go od wartości dochodu z roku poprzedniego (mały ZUS plus, obowiązujący przez 36 miesięcy).

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Jako podstawę ustalania ZUS w 2024 r. przyjęto kwotę  zł, tj. 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w 2024 r., które wynosi 7824 zł.

Jako podstawę ustalania ZUS w 2023 r. przyjęto kwotę 4161 zł, tj. 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w 2023 r., które wynosi 6935 zł.

Podatnik korzystający z ulg i odliczeń może w każdej z form opodatkowania ująć przysługujące mu, prognozowane w roku 2023 r. ulgi i odliczenia podatkowe, odliczane od dochodu lub od podatku (https://www.e-pity.pl/ulgi-odliczenia/).

Kalkulator za 2022 r. 

W przypadku wyboru 2022 r., kalkulator uwzględnia ulgę dla klasy średniej przysługującą w przypadku opodatkowania według skali, porównując jej wykorzystanie w tej formie opodatkowania z podatkiem ustalanym liniowo lub ryczałtem, gdzie ulga dla klasy średniej nie jest stosowana. Możliwe jest również usunięcie ulgi dla klasy średniej (czyli porównanie podatku hipotetycznego i właściwego za 2022 r.).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczone w kalkulatorze podlegają odliczeniu od dochodu zgodnie z przepisami dla ryczałtu i podatku liniowego i są ujęte w całkowitym obciążeniu z tytułu prowadzenia działalności.  W przypadku opodatkowania liniowego składka zdrowotna obliczana jest w wysokości 4,9% podstawy jej ustalenia, w przypadku zasad ogólnych (skali podatkowej) - jako 9% tej podstawy. W przypadku ryczałtu składka ustalana jest w wysokości 9% od podstawy jej ustalenia, różnej dla przychodu do 60.000 zł, pomiędzy 60.001 a 300.000 oraz powyżej 300.000 zł. Uwzględnione są limity 50% składek dla ryczałtu i 10.200 zł (2023 r.) lub 8.700 zł (2022 r.) dla podatku liniowego.

W zakresie składek ZUS przedsiębiorca może wybrać korzystanie z pełnych składek, pominąć ubezpieczenie chorobowe, opłacać wyłącznie składkę zdrowotną (ulga w ZUS dla nowych firm przysługująca przez pierwsze 6 miesięcy), skorzystać z ulgi przysługującej przez 24 miesiące prowadzenia działalności (podstawa ZUS ustalana jako 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę) lub ustalać go od wartości dochodu z roku poprzedniego (mały ZUS plus).

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Podatnik korzystający z ulg i odliczeń może w każdej z form opodatkowania ująć przysługujące mu, prognozowane w roku 2023 r. ulgi i odliczenia podatkowe, odliczane od dochodu lub od podatku (https://www.e-pity.pl/ulgi-odliczenia/).

UWAGA: jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i wybrałeś w 2022 roku rozliczenie według ryczałtu (PIT-28) lub podatek liniowy 19% PIT-36L - według nowelizacji Nowy Polski Ład 2.0. masz możliwość wyboru w trakcie roku podatkowego lub przy rozliczeniu PIT za 2022 rok zmienić tą formę i rozliczyć według skali podatkowej 2022. Optymalizacji formy opodatkowania i wyboru możesz dokonać również w trakcie roku 2023 lub w związku z planowanym prowadzeniem tej działalności w 2023 r. 

Sprawdź prawo odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w deklaracji PIT »

Sprawdź inne kalkulatory - nowy Polski Ład:

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-03-01

Umowa zlecenie pozwala rozliczać faktycznie poniesione koszty

Zleceniobiorca może rozliczyć rzeczywiste koszty uzyskania przychodów, o ile są wyższe od ryczałtowych, a fakt ich poniesienia można udowodnić.

2024-03-01

Najpierw przelew za fakturę, dopiero potem podatek

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na niewielką skalę mają wkrótce otrzymać możliwość płacenia podatku dopiero po otrzymaniu zapłaty za fakturę.

2024-03-01

Mobilny domek podlega amortyzacji

Odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środka trwałego, jakim jest domek mobilny, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Wspieramy OPP