z dnia: 2021-09-30

W znajdującym się obecnie w Sejmie projekcie zmian podatków dochodowych (nowy ład) doszło do zmiany - ulga dla klasy średniej została udostępniona nie tylko pracownikom, ale również części przedsiębiorców. Chodzi o takich samozatrudnionych opodatkowanych według skali podatkowej.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

W obecnym kształcie po I czytaniu w Sejmie ulga miała przysługiwać podatnikom uzyskującym przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, opodatkowane według skali podatkowej. Dotyczyć miała tylko takich osób, których roczne przychody mieszczą się pomiędzy 68 412 zł a 133 692 zł.

Zgodnie z informacjami płynącymi z rządu, jedna z autopoprawek zakładać będzie jej zastosowanie również u podatników stosujących opodatkowanie według skali podatkowej do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Nie chodzi wyłącznie o samozatrudnionych, lecz o wszystkie osoby prowadzące przedsiębiorstwa opodatkowanych PIT (również zatrudniających pracowników, wspólników spółek cywilnych, jawnych, partnerskich).

Uga nie będzie natomiast dostępna dla tych, którzy wybiorą podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany lub pozostaną ze względu na wcześniejszą decyzję opodatkowani kartą podatkową.

Ulga wyliczana jest jako iloczyn przychodów (kwoty brutto) i odpowiedniego wskaźnika:

  1. (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
  2. (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł –

A - oznacza uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

Przychody brutto

Wartość ulgi

68.411,99 zł

nie przysługuje

od 68 412 zł do 102 588 zł,

 

(przychód x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17

od 102 588,01 zł do 133 692 zł

(przychód x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

133,692,01 zł

nie przysługuje

*kwoty przychodu nie są zaokrąglane do pełnych złotych

Nie jest jeszcze opublikowany ostateczny kształt poprawki do polskiego ładu. Należy się zastanawiać, czy zmiana nie powinna dotyczyć szerszej grupy zarabiających. W grupie, podatników która została pominięta i której ulga nie przysługuje pozostają bowiem nadal osoby na umowach cywilnoprawnych, a także inne osoby uzyskujące przychody za pośrednictwem płatników (menedżerowie, zarządzający osobami prawnymi, osoby pełniące funkcje społeczne czy obywatelskie) czy też z tzw. innych źródeł przychodów (np. nianie).

Przeczytaj także o zmianach w rozliczeniach PIT w 2022 roku
Poradniki - Nowy Polski Ład

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: