ABC podatki

Odliczeniu podlegają darowizny przekazane na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551), tj. na spółkę celową powołaną przez Skarb Państwa w celu zapewnienia przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Odliczenie dotyczy podatników rozliczających się według skali podatkowej oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Z odliczenia nie skorzystają opodatkowani liniowo (PIT-36L) oraz rozliczający podatek od niezrealizowanych zysków (PIT/NZ).

Odliczenie, łącząc je z innymi darowiznami dokonywanymi przez podatnika na cele:

- nie może przekroczyć 6% wartości jego dochodu.

Do limitu nie wlicza się darowizn przekazywanych na walkę z COVID, darowizn na cele charytatywno - opiekuńcze kościołów.

Podstawą do rozliczenia darowizny jest dokument potwierdzający jej przekazanie, tj.:

  1. dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej;
  2. dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Dowód wpłaty powinien zawierać informację o tytule wpłaty tj. na przygotowanie i realizację inwestycji. W przeciwnym wypadku darowizna nie może być potraktowana jako przekazana właśnie na ten cel.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Darowizna na przygotowanie i realizację inwestycji

Przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551) nie wskazują, jakiego rodzaje darowizn powinny być uczynione, aby mówić o darowiznach celowych, jakie można odliczyć od dochodu. W efekcie każda z darowizn na rzecz spółki celowej uznać można za dokonane na przygotowanie i realizację w/w inwestycji.

Dodatkowo powinno być wskazane w dowodzie wpłaty (umowie o przekazaniu darowizny niepieniężnej), że darowizna jest przekazywana na przygotowanie i realizację w/w inwestycji. Darowizna bez wskazanie celu nie powinna być odliczana od dochodu.

Inne ulgi podatkowe:

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-03-01

Umowa zlecenie pozwala rozliczać faktycznie poniesione koszty

Zleceniobiorca może rozliczyć rzeczywiste koszty uzyskania przychodów, o ile są wyższe od ryczałtowych, a fakt ich poniesienia można udowodnić.

2024-03-01

Najpierw przelew za fakturę, dopiero potem podatek

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na niewielką skalę mają wkrótce otrzymać możliwość płacenia podatku dopiero po otrzymaniu zapłaty za fakturę.

2024-03-01

Mobilny domek podlega amortyzacji

Odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środka trwałego, jakim jest domek mobilny, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Wspieramy OPP