Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2018 rok!

Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2018 >
Skorzystaj z korekty w usłudze Twój e-PIT za 2018 >
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2018 !

 Aktualną wersję poradników podatkowych rozliczenia PIT znajdziesz tu

Odliczenia od podatku 2018
Rodzaj odliczenia Max odliczenie Wymagane dokumenty Dodatkowe warunki Załącznik (poz.) Deklaracja
Prorodzinna (na dzieci) 1112,04/ rok na 1 dziecko - warunek dochodów; 1112,04/rok na 2 dziecko; 2000,04 na 3 dziecko; 2700 na 4 i kolejne dziecko Akt urodzenia, prawo opieki nad dzieckiem Nie rozliczysz jej składając PIT-28 i PIT-36L PIT/O,

PIT-36
PIT-37

Składki zdrowotne W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2018 RMUA lub inny dokument potwierdzający ich wartość Jedynie 7,75% podstawy, a nie 9%, które płacisz Tylko na deklaracji PIT

PIT-36
PIT-37
PIT-28

PIT-36L
PIT-28

Za pracę za granicą (abolicyjna) Kwota podatku z zagranicy Dokument z zagranicy (odpowiednik PIT-11)   PIT/O

PIT-36
PIT-37
PIT-28

PIT-36L

Policz dokładnie Twoje ulgi i odliczenia od razu w Programie e-pity.

Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2018 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku w PIT. Ulgi i odliczenia 2018 wylicz w Programie e-pity - zmieniając rok podatkowy na 2018 >>

Odliczenia od dochodu 2018
Rodzaj odliczenia Max odliczenie Wymagane dokumenty Dodatkowe warunki Załącznik (poz.) Deklaracja
IKZE (konto emerytalne) wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 5 331,60 zł dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek   PIT/O

PIT-36
PIT-37
PIT-28
PIT-36L

Ulga na badanie i rozwój 100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia   Tylko na deklaracji 
PIT

PIT-36

PIT-36L

Składki ZUS W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2018 RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych  składek   Tylko na deklaracji
PIT

PIT-36
PIT-36L 
PIT-37
PIT-28

Zwrot nienależnych świadczeń Kwota zwrotu łącznie z podatkiem Dowód zwrotu świadczeń Nie były potrącone, wcześniej były opodatkowane PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Ulga na leki Koszt leków minus 100 zł za miesiąc potwierdzenie wydatku (kto, komu, kiedy, ile) Zaświadczenie lekarskie  o konieczności stosowania leków PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Ulga sprzęt rehabilitacyjny W wysokości poniesionych wydatków Dowód poniesienia wydatku (kto, komu, ile, kiedy) Orzeczenie o niepełnosprawności PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Ulga na samochód 2 280,00 zł Akt własności / współwłasności oraz
skierowanie na zabiegi
Orzeczenie o niepełnosprawności (od 2018 r. bez konieczności wskazania I i II grupy) PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Darowizny kościelne 6% dochodu podatnika Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Darowizny na organizacje społeczne 6% dochodu podatnika Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O (11) PIT-36
PIT-37
PIT-28
Krwiodawcy 6% dochodu podatnika Potwierdzenie stacji krwiodawstwa Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O (15) PIT-36
PIT-37
PIT-28
Internet 760,00 zł Dokument (kto, komu, ile, za co zapłacił) nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata  PIT/O (25) PIT-36
PIT-37
PIT-28

 Aktualne ulgi i odliczenia w PIT >

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: