Skorzystaj z narzędzi ułatwiających wyliczenia podatkowe, kadrowe i płacowe. Są one pomocne zarówno od strony obliczeń prowadzonych przez zakłady pracy, samo zatrudnionych - przedsiębiorców, biura księgowe, jak i przez zatrudnionych, wykonujących określone czynności w przedsiębiorstwie czy też u osób obliczających swoje wynagrodzenia.

Narzędzie oblicza kwoty otrzymywane przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, zlecenie, dzieło - za lata 2024, 2023 i 2022 (w tym uwzględnia zmiany wynikające z przepisów Nowy Ład, zmiany z 1 lipca 2022 r., coroczne aktualizacje wskaźników podatkowych, zmiany płacy minimalnej) i za lata poprzednie. Podstawą wyliczeń jest wynagrodzenie netto, brutto lub ostateczny koszt, jaki przedsiębiorca ponosi z tytułu zatrudnienia pracownika. Wyliczenie obejmuje składki ZUS, zdrowotne, koszty uzyskania przychodów oraz inne obciążenia obniżające wartość brutto wynagrodzenia. Narzędzie pokazuje również wszelkie koszty dodatkowe, jakie przy wypłacie oprócz wynagrodzenia brutto ponosi zakład pracy.

Szukasz kalkulatora PIT - oblicz Twój PIT od razu w Programie e-pity®
Oblicz wysokość Twojego podatku kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami, nową kwotą wolną od podatku, zmienioną skalą podatkową oraz kosztami uzyskania przychodu. Po prostu oblicz Twój e-PIT 2024 w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online »

Kalkulator porównanie form opodatkowania przedsiębiorstwa (B2B) - skala, ryczałt, liniowy. Kalkulator przygotowany jest na lata 2024 i 2023 r. a także na lata poprzednie. Zgodny jest ze zmianami wynikającymi z przepisów Nowy Ład 2.0 obowiązujących od 1 lipca 2022 roku i obejmuje wyliczenia za 2023 i zmiany na 2024 r. Wyliczenie podatku oraz obciążeń ubezpieczeniowych przedsiębiorstw w 2024 / 2023 możliwe jest z pomocą kalkulatora, prezentującego prognozowaną wartość podatku do zapłaty, składek ZUS i składek na ubezpieczenie zdrowotne. Kalkulator uwzględnia: przychód podatnika z tytułu działalności gospodarczej, przychód z wszelkich innych źródeł wpływających na naliczenie daniny solidarnościowej oraz przychód małżonka uzyskiwany według skali podatkowej.

Kalkulator ma za zadanie ustalić jaka jest korzyść z samozatrudnienia (rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej) osoby, która do tej pory uzyskiwała wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Odpowiednio porównanie dotyczy opłacalności samozatrudnienia osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej – zlecenie, dzieło. Kalkulator pomoże wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania na rok 2024 i 2023.

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę z aplikacją firmly
Z aplikacją firmly, możesz szybko i łatwo wystawić oraz wysłać darmową e-fakturę VAT. To idealne oprogramowanie do przygotowywania różnego rodzaju faktur, w tym ustrukturyzowanych. Nasz intuicyjny interfejs ułatwia ich wystawianie, a funkcja automatycznych płatności Autopay dodatkowo upraszcza proces otrzymywania pieniędzy. Niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz, nasza aplikacja mobilna umożliwia ci dostęp do pełnej funkcjonalności wystawiania faktur w firmly.
Wystawiaj darmowe e-faktury VAT w firmly »

W celu wyliczenia całkowitego obciążenia ubezpieczeniami osoby prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą skorzystać należy z kalkulatora składek ZUS na 2024, 2023, 2022 2021 rok. Kalkulator wskazuje składki należne od osób pozostających na pełnym ZUS. Uwzględnia zmiany z na lata 2024 / 2023 r. a także wprowadzane nowelizacją z 1 lipca 2022 r. (obejmującą zmianę stawki podatkowej oraz zasad wyliczeń składek). Oblicza także ulgę w ZUS – obowiązującą przez 24 miesiące prowadzenia działalności. Po trzecie – wylicza składki u przedsiębiorców ma tzw. małym ZUS, u których wartość składek uzależniona jest od wartości przychodu uzyskiwanego z działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy mają prawo korzystać ze składek ZUS uzależnionych od wysokości ich faktycznego przychodu. Wyliczenie składki możliwa jest w kalkulatorze. Przed zgłoszeniem do ZUS zmiany kodów ubezpieczeniowych należy skontrolować, czy spełnione są warunki korzystania z tzw. małego ZUS plus.

Skorzystaj z małego ZUS w 2024, 2023, 2022 i 2021 r. i płać niższe składki na ubezpieczenie. 

Zadaniem kalkulatora - PIT z małżonkiem - jest sprawdzenie, czy bardziej opłacalnym jest opodatkowanie się samodzielnie czy też wspólnie z małżonkiem. PIT rozliczyć razem, czy osobno?
Kalkulator porównuje rozliczenie się przez oboje małżonków według skali podatkowej (w latach 2024 / 2023 r. / 2022 r. według skali 12% i 32%, a w latach wcześniejszych 17% i 32%), a zatem jako wynik otrzymamy różnicę pomiędzy samodzielnym rozliczeniem według skali podatkowej, a wspólnym rozliczeniem według tej skali. W kalkulatorze nie porównuje się natomiast innych niż skala podatkowa zasad opodatkowania, np. metody liniowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®
Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź lub rozlicz już teraz swój PIT online

W przeliczeniu kwoty VAT, jaką należy wykazać na fakturze lub jaka może być odliczona z otrzymanej faktury pomocnym będzie kalkulator kwot netto – przeliczający z kwoty brutto i kalkulator kwot brutto – przeliczający z kwoty netto. Kalkulator uwzględnia wszystkie obowiązujące obecnie stawki podatku VAT.

Wykorzystanie auta na cele prywatne lub rozliczenie wykorzystania pojazdu w związku z odbywaną podróżą służbową odbywać się będzie na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, przy czym limit wypłaty za korzystanie z takiego samochodu ustalany jest na podstawie iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za każdy przejechany kilometr. W celu szybkiego obliczenia należnej kwoty do rozliczenia korzystać należy z kalkulatora kilometrówki – ewidencji przebiegu. Oblicza on należną kwotę w zależności od rodzaju środka transportu oraz pojemności silnika, jaki ten środek transportu wykorzystuje.

Kalkulato oblicza wysokość należnych odsetek za zwłoke w zapłacie należności podatkowych.

Kalkulato oblicza wysokość należnych odsetek za zwłoke w zapłacie należności wynikających z umów cywilnoprawnych - PCC.

Kalkulator oblicza wysokość należnych odsetek za zwłoke w zapłacie należności wynikających ze zobowiązań w stosunku do ZUS.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-14

Ulga za wpłatę na rzecz klubu, nie stowarzyszenia

Stowarzyszenie, którego członkami są wyłącznie kluby sportowe, nie jest klubem sportowym. Dlatego przekazanie mu środków nie uprawnia do skorzystania z ulgi sponsoringowej.

2024-06-14

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za rentę pozwala uniknąć podatku

Brak możliwości ustalenia całej wartości renty, która stała się świadczeniem otrzymywanym w zamian za zbycie nieruchomości, uniemożliwia odliczenie podatku.

2024-06-14

Internetowy sprzedawca odliczy koszt studiów marketingowych

Wydatki na kształcenie, dzięki którym podatnik zdobywa wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: