Skorzystaj z narzędzi ułatwiających wyliczenia podatkowe, kadrowe i płacowe. Są one pomocne zarówno od strony obliczeń prowadzonych przez zakłady pracy, samo zatrudnionych - przedsiębiorców, biura księgowe, jak i przez zatrudnionych, wykonujących określone czynności w przedsiębiorstwie czy też u osób obliczających swoje wynagrodzenia.

Narzędzie oblicza kwoty otrzymywane przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, zlecenie, dzieło - za rok 2022 (Nowy Ład, w tym po zmianach z 1 lipca 2022 r.) i za lata poprzednie. Podstawą wyliczeń jest wynagrodzenie netto, brutto lub ostateczny koszt, jaki przedsiębiorca ponosi z tytułu zatrudnienia pracownika. Wyliczenie obejmuje składki ZUS, zdrowotne, koszty uzyskania przychodów oraz inne obciążenia obniżające wartość brutto wynagrodzenia. Narzędzie pokazuje również wszelkie koszty dodatkowe, jakie przy wypłacie oprócz wynagrodzenia brutto ponosi zakład pracy.

Kalkulator porównanie form opodatkowania przedsiębiorstwa (B2B) - skala, ryczałt, liniowy. Kalkulator zgodny z zmianami Nowy Ład 2.0 od 1 lipca 2022 roku. Wyliczenie podatku oraz obciążeń ubezpieczeniowych przedsiębiorstw w 2022 r. i latach następnych możliwe jest z pomocą kalkulatora, prezentującego prognozowaną wartość podatku do zapłaty, składek ZUS i składek na ubezpieczenie zdrowotne. Kalkulator uwzględnia: przychód podatnika z tytułu działalności gospodarczej, przychód z wszelkich innych źródeł wpływających na naliczenie daniny solidarnościowej oraz przychód małżonka uzyskiwany według skali podatkowej.

Szukasz kalkulatora do PIT - oblicz Twój e-PIT od razu w Programie e-pity 2022.
Oblicz wysokość Twojego podatku kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami, nową kwotą wolną od podatku, zmienioną skalą podatkową oraz kosztami uzyskania przychodu. 
Po prostu oblicz Twój e-PIT 2021 w Programie e-pity 2022 i wyślij PIT online »

Kalkulator ma za zadanie ustalić jaka jest korzyść z samozatrudnienia (rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej) osoby, która do tej pory uzyskiwała wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Odpowiednio porównanie dotyczy opłacalności samozatrudnienia osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej – zlecenie, dzieło. Kalkulator pomoże wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania w trakcie 2022 r., w szczególności dokonać jej zmiany z podatku liniowego lub ryczałtu na zasady ogólne w związku ze zmianami przepisów od 1 lipca 2022 r. 

W celu wyliczenia całkowitego obciążenia ubezpieczeniami osoby prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą skorzystać należy z kalkulatora składek ZUS na 2021 i 2022 rok. Kalkulator wskazuje składki należne od osób pozostających na pełnym ZUS. Uwzględnia zmiany z 1 lipca 2022 r. obejmującą zmianę stawki podatkowej oraz zasad wyliczeń składek. Oblicza także ulgę w ZUS – obowiązującą przez 24 miesiące prowadzenia działalności. Po trzecie – wylicza składki u przedsiębiorców ma tzw. małym ZUS, u których wartość składek uzależniona jest od wartości przychodu uzyskiwanego z działalności gospodarczej.

Począwszy od 1 lutego 2020 r. przedsiębiorcy mają prawo korzystać ze składek ZUS uzależnionych od wysokości ich faktycznego przychodu. Wyliczenie składki możliwa jest w kalkulatorze. Przed zgłoszeniem do ZUS zmiany kodów ubezpieczeniowych należy skontrolować, czy spełnione są warunki korzystania z tzw. małego ZUS plus.

Skorzystaj z małego ZUS w 2021 r. i 2022 i płać niższe składki na ubezpieczenie. 

Zadaniem kalkulatora - PIT z małżonkiem - jest sprawdzenie, czy bardziej opłacalnym jest opodatkowanie się samodzielnie czy też wspólnie z małżonkiem. PIT rozliczyć razem, czy osobno?
Kalkulator porównuje rozliczenie się przez oboje małżonków według skali podatkowej (12% - od 1 lipca 2022 r., 17% i 32%), a zatem jako wynik otrzymamy różnicę pomiędzy samodzielnym rozliczeniem według skali podatkowej, a wspólnym rozliczeniem według tej skali. W kalkulatorze nie porównuje się natomiast innych niż skala podatkowa zasad opodatkowania, np. metody liniowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®.
Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online »

W przeliczeniu kwoty VAT, jaką należy wykazać na fakturze lub jaka może być odliczona z otrzymanej faktury pomocnym będzie kalkulator kwot netto – przeliczający z kwoty brutto i kalkulator kwot brutto – przeliczający z kwoty netto. Kalkulator uwzględnia wszystkie obowiązujące obecnie stawki podatku VAT.

Wykorzystanie auta na cele prywatne lub rozliczenie wykorzystania pojazdu w związku z odbywaną podróżą służbową odbywać się będzie na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, przy czym limit wypłaty za korzystanie z takiego samochodu ustalany jest na podstawie iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za każdy przejechany kilometr. W celu szybkiego obliczenia należnej kwoty do rozliczenia korzystać należy z kalkulatora kilometrówki – ewidencji przebiegu. Oblicza on należną kwotę w zależności od rodzaju środka transportu oraz pojemności silnika, jaki ten środek transportu wykorzystuje.

Kalkulato oblicza wysokość należnych odsetek za zwłoke w zapłacie należności podatkowych.

Kalkulato oblicza wysokość należnych odsetek za zwłoke w zapłacie należności wynikających z umów cywilnoprawnych - PCC.

Kalkulator oblicza wysokość należnych odsetek za zwłoke w zapłacie należności wynikających ze zobowiązań w stosunku do ZUS.

2022-08-10

Zdrowotna a spółki komandytowe, s.k.a. i z o.o. Nowe reguły nie dla wspólników

Przedsiębiorczość w formie spółek bywa mniej korzystna niż w formie jednoosobowej - przynajmniej tak można wywnioskować z przepisów nowego ładu.

2022-08-03

Diety i rozliczenia delegacji w podróży służbowej od 15 lipca 2022 r.

Począwszy od 15 lipca 2022 r. obowiązywać zaczynają nowe limity kwot wypłacanych w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych. W efekcie dochodzi do zmiany wysokości diet oraz świadczeń za hotel (w tym ryczałt za hotel), za dojazd, za bagaż, za śniadanie, obiad, kolację w podróży służbowej.

2022-07-20

Składka zdrowotna a ryczałt od lipca 2022 r.

Zupełnie odmienne od literalnego brzmienia przepisów prawa stanowisko zdaje się przedstawiać część organów ZUS w przypadku opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję