Jeśli nie chcesz samodzielnie rozliczać PIT-a?

Urząd Skarbowy może przygotować PIT za Ciebie.

Jeśli nie chcesz samodzielnie sporządzać deklaracji PIT, to zgodnie ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązującą od 15 marca 2017 r., może to za Ciebie zrobić Urząd Skarbowy. Aby skorzystać z tej formy rozliczenia, musisz w terminie do 18 kwietnia 2017 r., wypełnić i wysłać elektronicznie Wniosek PIT-WZ, który znajdziesz i wypełnisz także w bazie formularzy programu e-pity.

Złożenie Wniosku PIT-WZ nie stanowi obowiązku podatnika, jest tylko jedną z możliwości rozliczenia rocznej deklaracji PIT, a jego złożenie jest całkowicie dobrowolne.

Niezależnie od Wniosku PIT-WZ, nowe przepisy wprowadzają również możliwość wysłania do Urzędu Skarbowego oświadczenia PIT-OP, o woli przekazania przez emeryta lub rencistę 1% podatku od świadczeń emerytalno-rentowych wykazywanych w imieniu podatnika na deklaracji PIT-40A przez ZUS. Oświadczenie PIT-OP jest także dostępne w bazie formularzy programu e-pity, w którym wygodnie je wypełnisz, e-wyślesz lub wydrukujesz i dostarczysz tradycyjną drogą.

 Więcej informacji o PIT przez Urząd Sakrabowy >>

Złóż do 10.01.2017 r. PIT-12 swojemu pracodawcy !

PIT-12 druk oświadczenia online na druki-formularze.pl

Najlepszy sposób na bezstresowe rozliczenia PIT-a, to krótkie oświadczenie PIT-12 - zamiast deklaracji rocznej PIT-36 lub PIT-37. Formularz PIT-12 mogą złożyć pracownicy, którzy zdecydują się rozliczyć podatki za pośrednictwem swojego pracodawcy. Druk oświadczenia PIT-12 - znajdziesz i wypełnisz w programie e-pity lub online w bazie druków na druki-formualrze.pl

Jeżeli nie zdążyłeś złożyć PIT-12 od 15 marca 2017 r. możesz złożyć wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy sporządzi PIT za Ciebie.

Oświadczenie PIT-12 powoduje, że płatnik (pracodawca), zamiast wysyłać danej osobie PIT-11 lub PIT-8C, przekaże do urzędu skarbowego PIT-40, w terminie do końca lutego. PIT-40 będzie potraktowany tak samo, jakby rozliczenia rocznego dokonał już sam podatnik. Kopię rocznego obliczenia podatku na PIT-40 otrzyma również podatnik, dzięki czemu będzie miał wgląd w treść sporządzonego dokumentu, będzie mógł wnieść korektę lub dodatkowo rozliczać pozostałe przychody.    

Kto może przekazać PIT-12 i czekać na PIT-40?

Oświadczenie PIT-12 złożyć mogą osoby zatrudnione wyłącznie na podstawie określonych warunków. Tej formy rozliczenia nie wykorzystają osoby, które pracują na podstawie umów cywilnoprawnych. PIT-12 dotyczy przede wszystkim zatrudnionych w oparciu o stosunek pracy, stosunek służbowy, stosunek pracy nakładczej lub spółdzielczy stosunek pracy.

PIT-12 mogą złożyć również uzyskujący wynagrodzenie z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego – gdzie płatnikiem pozostają rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną.

Ponadto PIT-12 złożyć mogą osoby w związku z przychodami z tytułu:

 • wypłacanych emerytur i rent z zagranicy, od których płatnikiem są osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują tych wypłat emerytur i rent z zagranicy,
 • wypłacanych stypendiów, których płatnikiem są jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne,
 • należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym– dla których płatnikiem są areszty śledcze oraz zakłady karne,
 • wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2016 r. 1828), dla których płatnikiem jest centrum integracji społecznej.

Kilka umów o pracę a PIT-12

Osoba, dla której zaliczki na podatek pobiera więcej niż jeden płatnik (np. dwie umowy o pracę, umowa o pracę oraz emerytura z zagranicy), nie może skorzystać z rozliczenia poprzez PIT-40 i złożyć kilku PIT-12. Nie można również złożyć u jednego płatnika PIT-12 a przychodów od innego rozliczyć na PIT-36 lub PIT-37. W takim przypadku podatnik sam powinien rozliczyć swoje podatki, składając własną deklarację podatkową i sumując przychody z wielu tytułów.

Rozliczenie przez pracodawcę a ulgi podatkowe i koszty

Pracodawca wypełniając PIT-40 rozlicza tylko podstawowe informacje o podatniku: przychody, koszty uzyskania (w tym podwyższone w związku z korzystaniem przy dojazdach do pracy z imiennych biletów okresowych na dojazdy autobusami, koleją, promem lub komunikacją miejską), zaliczki na podatek. Nie wprowadza natomiast danych dotyczących:

 • rozliczenia wspólnie z małżonkiem,
 • rozliczenia jako rodzic samotnie wychowujący dziecko,
 • ulg podatkowych, odliczanych zarówno od dochodu, jak i od podatku,
 • przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Pracodawca może jednak wykazać w rocznym rozliczeniu pracownika odliczenia z tytułu składek ZUS oraz zdrowotnych, które opłacał za zatrudnionego. Odliczeniu w PIT-40 będą podlegały również kwoty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, zwróconych temu płatnikowi, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu.

Natomiast doliczeniu do przychodu rozliczanego podatnika, podlegać mogą zwrócone za pośrednictwem płatnika, uprzednio zapłacone i odliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

PIT-40 i PIT-12 terminy przekazania !

Przed 10 stycznia roku następującego po rozliczanym roku należy przekazać pracodawcy PIT-12. Decydująca jest data wysyłki pocztą polską (litem poleconym), lub dostarczenia oświadczenia w innej formie.

Pracodawca przekazuje za pracownika PIT-40 nie później niż do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.  

Gdyby płatnik zdecydował się przekazać PIT-40 do urzędu skarbowego w formie papierowej, musi go dostarczyć do końca stycznia. Natomiast pracownikowi, niezależnie od formy, PIT-40 przekazany być musi do końca lutego.

PIT-40 a inne deklaracje i przychody podatnika

Rozliczenie za pośrednictwem pracodawcy nie wyklucza innych źródeł przychodów. Nie mogą być one jednak rozliczane według skali podatkowej (18%, 32% podatku). Możliwym jest zatem:

 • łączenie PIT-40 oraz PIT-36L (podatek liniowy),
 • łączenie PIT-40 oraz Pit-38 (przychody z papierów wartościowych),
 • łączenie PIT-40 oraz PIT-28 (przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, z działalności gospodarczej, jak i z najmu).

PIT-40 a PIT-36 lub PIT-37

Dopuszczalne jest wprowadzanie zmian w rozliczeniu PIT-40. Jeśli po jego otrzymaniu podatnik stwierdzi, że chce np. skorzystać z ulg lub doliczyć inne przychody, składa standardową deklarację podatkową doliczając na niej przychody z Pit-40 do innych kwot, które podaje „dodatkowo”, ponad te wskazane w PIT-40. 

Nie zdążyłeś w 2017 roku złożyć oświadczenia PIT-12

Jeżeli nie zdążyłeś przed 10 stycznia 2017 roku lub nie mogłeś złożyć oświadczenia PIT-12, poczekaj na Twój druki PIT-11, który najpóźniej do końca lutego 2017 roku otrzymasz od swojego pracodawcy. Pobierz program e-pity 2016 i rozlicz bezstresowo swojego PITa z wsparciem poradnika: Dostałem / otrzymałem PIT-11 i co dalej?

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.