Jesteś zainteresowany elektronicznym kontaktem z urzędem skarbowym? Możesz skorzystać z usług, jakie oferuje Portal Podatkowy (podatki.gov.pl) z udogodnieniami przygotowywanymi przez Ministerstwo Finansów lub możesz też skorzystać z Programów e-file, które także oferują większość poniższych usług: Program e-pity, e-pity Płatnika, fillUp Przyjazne formularze

Portal Podatkowy jest miejscem, w którym skorzystać możesz z szeregu usług:

1. e-Deklaracje i UBD

Jest to podstawowa forma wysyłki formularzy podatkowych. W jej ramach podatnik przygotowuje samodzielnie druk wypełniając go własnymi danymi. Może przy tym korzystać z aplikacji pobieranej na jego komputer (e-deklaracje desktop), formularzy udostępnianych elektronicznie przez Internet (online), a wysyłać je osobno (podpisując elektronicznie każdą deklarację) lub przy użyciu uniwersalnej bramki dokumentów (UBD), która pozwala jednocześnie wysłać większą ilość dokumentów przy pomocy jednej czynności. Narzędzie przeznaczone jest dla płatników podatku dochodowego i umożliwia złożenie w ramach jednego dokumentu i jednej transmisji danych do 20 000 PIT-11, PIT-8C, PIT-R, oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. 

Wczytaj Twój e-PIT z portalu podatkowego i rozlicz w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatkowego podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni. To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj z podatki.gov.pl i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >

2. Twój e-PIT (PIT-37, PIT-38, PIT-36L, PIT-36, PIT-28)

Usługa sporządzenia deklaracji podatkowej za podatnika "Twój e-PIT", w której deklaracja uzupełniona jest automatycznie m.in. o ulgi podatkowe, o których organy skarbowe uzyskały informacje za pośrednictwem innych instytucji państwowych lub poprzez rozliczenia podatkowe z lat poprzednich.

 Więcej dlaczego warto sprawdzić lub samodzielnie rozliczyć Twój e-PIT >>

Warto porównać funkcjonalności, jakie daje obecna usługa Twój e-PIT z poprzednimi formami pomocy podatnikowi w wypełnieniu deklaracji rocznej: PIT-PRF i PIT-WZ. 

   Wniosek PIT-WZ  Przygotowany PIT-PFR  Twój e-PIT  Program e-pity
Rodzaj deklaracji PIT-37 PIT-37, PIT-38 2024 r. - deklaracje PIT-37, PIT-38PIT-36 i PIT-36L i PIT-28 Wszystkie dostępne deklaracje podatkowe
Termin korzystania od 1 stycznia do 15 kwietnia  (deklaracja gotowa nie wcześniej niż 15 marca; termin realizacji wniosku na przygotowanie deklaracji – 5 dni). Od 15 marca do 30 kwietnia Wstępnie 15 luty, ostatecznie - 30 kwietnia (deklaracja nie będzie gotowa wcześniej niż ostateczny termin na przesłanie informacji podatkowych przez płatników) Od 1 stycznia do 30 kwietnia;
W jaki sposób przygotować? Poprzez e-pity.pl, Program e-deklaracje desktop, formularz online na portalu podatkowym, system teleinformatyczny banków krajowych i SKOK (np. poprzez Twój panel konta bankowego) Z PFR możesz skorzystać wyłącznie jako podatnik w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów lub poprzez e-pity.pl. Poprzez uzupełnienie przygotowanego w systemie druku; w przypadku zmiany podanych przez portal podatkowy danych – rozliczenie należy odrzucić, a deklarację wypełnić samodzielnie.   W programie e-pity.pl; dostępne są wszystkie funkcjonalności i dane z Portalu Podatkowego plus pełna możliwość wykorzystania własnych danych, ich modyfikacji i uzupełniania, wyboru dowolnej deklaracji podatkowej
Wspólnie z małżonkiem /samotny rodzic

 

 

 

 

Ulgi – odliczane od dochodu Wyłącznie rehabilitacyjna, składki ZUS ; inne ulgi – rozliczenie samodzielne Tak – na zasadzie samodzielnego dopisania ich w przygotowanej dla podatnika deklaracji

 

Wszystkie ulgi podatkowe
Ulgi – odliczane od podatku Wyłącznie na dzieci, składki zdrowotne; inne ulgi – rozliczenie samodzielne Tak – na zasadzie samodzielnego dopisania ich w przygotowanej dla podatnika deklaracji

 

Koszty uzyskania przychodów

 

 

 

 

Zarobki zagraniczne

 

 

 

 

Zarobki rozliczane samodzielnie (np. działalność gospodarcza)

 

 

 

 

Dodatkowe obowiązki Samodzielnie przygotuj wniosek o PIT, po przygotowaniu zeznania - zaakceptuj PIT lub go odrzuć i sam wypełnij deklarację. Uzupełnij PIT o wszystkie ulgi i odliczenia, metody rozliczeń, 1,5% podatku itd. Uzupełnij PIT o kwoty podwyższonych kosztów, o te ulgi podatkowe, które nie pojawiły się w przygotowanym PIT, o kwotę 1,5% na OPP. Deklarację możesz uzupełnić własnymi danymi lub wysłać podobnie, jak w usługach PIT-PFR lub PIT-WZ – z danymi zaimportowanymi z Portalu Podatkowego, albo też na podstawie zaimportowanych danych z Portalu Podatkowego wypełnić własne rozliczenia PIT z użyciem innych, zmienionych danych.
Podpisanie dokumentu Dane autoryzacyjne (m.in. przychód z dowolnego zeznania składanego w poprzednim roku), darmowy profil zaufany ePUAP, płatny podpis elektroniczny Dwukrotny system autoryzacji – wstępnie – celem pobrania PIT-PFR – należy podać m.in. sumę przychodów z informacji od płatników, ostatecznie – przy wysyłce deklaracji – należy podać m.in. przychód z dowolnego zeznania składanego w poprzednim roku lub skorzystać z darmowego profilu zaufanego ePUAP albo płatnego podpisu elektronicznego Dane autoryzujące, profil zaufany Dane autoryzujące, ePUAP, podpis elektroniczny.

 co zrobić jeżeli nie możesz się zalogować do usługi Twój e-PIT >>

5. PIT-OP

Usługa służy wskazaniu organizacji pożytku publicznego, której podatnik rozliczany przez organy emerytalne chce przekazać 1,5% swojego podatku z zeznania rocznego. Skorzystać z niej mogą osoby, którym przekazany został PIT-40A. Wypełniony PIT-OP wysłać można wyłącznie online podpisany danymi autoryzującymi (m.in. przychodem z deklaracji PIT z roku poprzedniego), kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Formularze do wydrukowania 

Zestaw wszystkich obowiązujących w danym roku formularzy, udostępnionych w celu ich pobrania na własne urządzenie, wydrukowania i wypełnienia oraz skorzystania z nich w wersji papierowej.
Wszystkie aktualne i archiwalne formularze i druki podatkowe w wersji online oraz do wydruku znajdziesz także na druki-formularze.pl.

7. JPK_VAT

Jest usługą przygotowywania i składania jednolitych plików kontrolnych (JPK) z wykorzystaniem infrastruktury Portalu Podatkowego -  aplikacji Klient JPK 2.0 oraz e-mikrofirma.

8. Rejestr pełnomocnictw ogólnych łącznie z usługą składania takiego pełnomocnictwa wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, z konta podatnika na Portalu Podatkowym – za pomocą formularza PPO-1.

W ramach Portalu Podatkowego dostępne są również informacje i narzędzia przydatne podatnikom, takie jak:

  1. kalkulatory podatkowe,
  2. terminy podatkowe,
  3. aktualności,
  4. baza wiedzy o podatkach.
Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: