Twój e-PIT zamiast PIT PFR w 2025 roku
PIT od Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)

Twój e-PIT

Zamiast wstępnie wypełnionego PIT – uzyskanego przy pomocy usługi PIT PFR, w 2021 - 2025 r. rozliczenie podatku dochodowego za 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 r. opiera się na usłudze Twój e-PIT. Nie można już korzystać z PIT PFR. Zastąpiła go nowa usługa Twój e-PIT, przygotowywana dla podatnika i dostępna od 17 lutego 2025 r. Nowa usługa zawiera więcej funkcjonalności niż PIT PFR i pozwala jeszcze szybciej wysłać deklarację podatkową PIT i rozliczyć się z podatku dochodowego.

PIT PFR , czyli wstępnie wypełniony PIT zmuszał do samodzielnego uzupełniania danych przeniesionych z PIT-11, PIT-8C, PIT-40A czy PIT-R – od pracodawców. Obecna usługa Twój e-PIT została oparta o dane podatnika dostępne Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)– w przygotowanej wstępnie deklaracji PIT podatnik znajdzie znaczną część przysługujących mu ulg podatkowych. Jeśli nie wyśle (nie zaakceptuje) przygotowanej dla niego deklaracji – uniknie kary. Ta przygotowana za niego będzie uznawana wówczas za gotowego PITa. W takim przypadku jednak termin na zwrot podatku będzie biegł dopiero od 30 kwietnia (podatnik który samodzielnie zaakceptuje deklarację zwrot podatku uzyska znacznie wcześniej).

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni. To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>

Opcją alternatywną do usługi Twój e-PIT jest Program e-pity, w którym skorzystać można również z dodatkowych funkcjonalności. Użytkownicy Programu e-pity pobrali i rozliczyli w latach ubiegłych ponad 1.000.000 PITów (PFR) pobranych z Portalu Podatkowego. Tak samo jak przy usłudze PIT PFR i PIT-WZ, korzystanie z usługi Twój e-PIT jest całkowicie dobrowolne. Wypełnienie deklaracji z pominięciem tej usługi nie wpływa negatywnie na rozliczenia podatnika. 


Obecnie w usłudze Twój e-PIT nie rozliczysz wszystkich rodzajów PIT. Program e-pity 2021 pozwala na wypełnianie ponad 30 deklaracji PIT 2023 w 2024 roku czyli największej liczby spośród wszystkich aplikacji do PIT-ów dostępnych na rynku. Poza PIT-37 online i PIT-38 online to także PIT-36/36S online i PIT-36L/PIT36LS onlinePIT-28 onlinePIT-38 onlinePIT-39 onlinePIT/BPIT/BR PIT/TPPIT/DS, PIT/D, PIT/M, PIT/2, PIT/2A, PIT/2K, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZGPIT-28/BZAP-3 i NIP-7. Aplikacja zawiera także druki dla wąskich grup podatników jak: PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-3, PIT- 14 oraz deklaracje PIT-CFC, UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P, SSE-R, ORD-ZUdruk przelewu/wpłaty online na rachunek organu podatkowego oraz darmowe wzory najpopularniejszych pism i wniosków do urzędów skarbowych. W bazie formularzy programu e-pity znajdziesz też oświadczenie emeryta PIT-OP.
Oczywiście, jeżeli wolisz skorzystać z usługi Twój e-PIT bezpośrednio na Portalu Podatkowym, zrób to i porównaj funkcjonalność obu rozwiązań. 

Funkcjonalność

Twój e-PIT

PIT-PFR

Termin składania dokumentu

Od 15 lutego (można wcześniej złożyć, ale nie spowoduje to przyspieszenia rozliczenia PIT) do 30 kwietnia

Od 15 marca (można wcześniej złożyć, ale nie spowoduje to przyspieszenia rozliczenia PIT) do 30 kwietnia

Sposób przygotowania i dostarczenia do Urzędu Skarbowego

Wyłącznie elektronicznie - online

Wyłącznie elektronicznie – online

Jakich deklaracji dotyczy?

PIT-37 i PIT-38, PIT-36, PIT-28 w związku z rozliczeniami innymi niż przedsiębiorcy

PIT-37 i PIT-38

Rozliczenie źródeł przychodów podatnika

Dotyczy przychodów rozliczanych przez Płatnika/Pracodawcę na: PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/11A, jak również takich, które wypłacał zatrudniający nie pobierając zaliczki na podatek (tzw. Inne źródła przychodów wykazane na PIT-11)

Usługa nie obejmuje przedsiębiorców

Dotyczy przychodów podatnika rozliczanych wyłącznie przez Płatnika/Pracodawcę na: PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/11A

Ulgi i odliczenia

Uwzględnia automatycznie takie ulgi, o których kwotach i prawie u podatnika organ podatkowy wie na podstawie przekazanych mu do tej pory wiadomości. Nie uwzględnia ulg, których wysokość zmienia się co roku (np. w związku z odliczeniami kwoty faktycznie wydawanej na określony cel)

NIE uwzględnia m.in.:

Powyższe ulgi trzeba uzupełnić – wpisując kwotę odliczenia.

  • Należy samodzielnie wskazać – wpisać przysługujące ulgi podatkowe i odliczenia, żadna ulga nie pojawia się w deklaracji samodzielnie

 

Sposób rozliczenia się

 Samodzielnie, wspólnie z małżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Samodzielnie, wspólnie z małżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Brak konieczności przepisywania kwot z PIT-11 • PIT-R • PIT-8C • PIT-40A/11A

Tak

Tak

Koszty uzyskania przychodów

Uwzględnia wszystkie koszty przysługujące podatnikom, ale warto sprawdzić w Programie e-pity, czy nie przysługują wyższe niż wykazane przez płatników w PIT-11 lub czy górne limity kosztów zostały ujęte prawidłowo

Należy samodzielnie ustalić limity kosztów przysługujących podatnikowi

1% na OPP

Wykazuje OPP z roku poprzedniego (tę samą, którą podatnik wybrał w rozliczeniu PIT w roku poprzednim) 

Należy samodzielnie wskazać OPP na które przekazany będzie 1% podatku

Wysyłka i weryfikacja

·Po zalogowaniu do systemu można dokonać akceptacji wersji przygotowanej dla podatnika. Akceptacja równoważna jest wysyłce,

  • Po wysyłce – obowiązkowe pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) poprawnie złożonego PIT-37 lub PIT-38.
  • Logowanie i wysyłka na podstawie m.in. przychodu z roku poprzedzającego i roku obecnego
  • Po zalogowaniu do systemu można wysłać deklarację
  • Do wysyłki i logowania potrzebne m.in. dane o przychodach z poprzedniego roku i roku o dwa lata poprzedzającego rok rozliczany.

Korekta rozliczenia podatkowego

Przygotowaną deklarację można:

·       odrzucić i wysłać samodzielnie przygotowany PIT,

·       pominąć rozliczenie w Twój e-PIT i wysłać samodzielnie deklarację,

·       skorygować wysłaną deklarację podatkową.

Korekta możliwa po wysyłce deklaracji lub poprzez zmianę wpisanych kwot.

Zwrot podatku

Maksymalnie 45 dni licząc od 15 lutego, a jeśli deklarację złoży się później – 45 dni od daty złożenia

Maksymalnie 3 miesiące

Odpowiedzialność za błędy w deklaracji

Za przeniesienie prawidłowo danych z informacji od płatników odpowiedzialność po stronie urzędu podatkowego *

Odpowiedzialność po stronie podatnika

Niezłożenie do 30 kwietnia

Brak kary – deklaracja niezaakceptowana i niezmieniana uznawana jest automatycznie za złożoną

Kara za opóźnienie

Kara za opóźnienie

UWAGA*

Mimo, że organ skarbowy odpowiada za błędy w przenoszeniu danych z PIT-11 i PIT-8C, to poprawność informacji w deklaracji podatkowej, w szczególności stosowanie określonych kosztów, ulg, odliczeń, prawidłowy wybór formularza - obciąża podatnika. Należy zatem skontrolować całą deklaracje, gdyż Twój e-PIT nie zdejmuje z podatnika odpowiedzialności za ponoszone błędy!

Na każdym kroku możesz liczyć na podpowiedzi programu. Do dzieła!

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: