ABC podatki
Darowizny rozliczysz łatwo w programie e-pity - pobierz lub uruchom online

Począwszy od 2023 r. nie ma już możliwości korzystać z odliczeń podatkowych z tytułu przekazywanych w ramach wspierania walki z koronawirusem w okresie stanu epidemii:

  • darowizn na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do wykazu opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą -  do którego wpisane są podmioty wykonujące świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub
  • darowizn na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych lub
  • darowizn na rzecz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej lub
  • darowizn na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473).
Policz dokładnie darowizny na cele walki z COVID w Programie e-pity®
Nie musisz liczyć odliczeń darowizn w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego odliczenia darowizn i zwrot podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Odliczenia darowizn wylicz w Programie e-pity 2023 i wyślij Twój PIT online

Stan epidemii został odwołany z dniem 16 maja 2022 r. w efekcie czego nie ma podstawy, by w rozliczeniu 2023 r. korzystać z ulg podatkowych, dla których warunkiem jest aby stan ten występował.

Darowizna na rzecz walki z COVID a ulga w rocznym PIT
COVID-19 a rozliczenie PIT za 2023 rok
Zmiany podatkowe a Tarcza Antykryzysowa

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-03-01

Umowa zlecenie pozwala rozliczać faktycznie poniesione koszty

Zleceniobiorca może rozliczyć rzeczywiste koszty uzyskania przychodów, o ile są wyższe od ryczałtowych, a fakt ich poniesienia można udowodnić.

2024-03-01

Najpierw przelew za fakturę, dopiero potem podatek

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na niewielką skalę mają wkrótce otrzymać możliwość płacenia podatku dopiero po otrzymaniu zapłaty za fakturę.

2024-03-01

Mobilny domek podlega amortyzacji

Odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środka trwałego, jakim jest domek mobilny, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Wspieramy OPP