Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2022 rok!

Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2022
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2022 !

 Aktualną wersję poradników podatkowych rozliczenia PIT znajdziesz tu

Ulga podatkowa to Twoje prawo przewidziane w przepisach prawnych do zastosowania w określonych sytuacjach preferowanych przez Państwo, których efektem końcowym jest zmniejszenie wysokości podatku PIT. W ramach ulg podatkowych możesz dokonać dwóch rodzajów odliczeń - odliczenie od dochodu (bardziej korzystne, ponieważ możesz dzięki niemu przejść do przedziału podatkowego o niższej stawce podatkowej) oraz odliczenie od podatku, które to zmniejsza wysokość samej kwoty podatku. Wypełniając PIT na przykład w Programie e-pity pamiętaj, aby skorzystać z wszystkich ulg i odliczeń Ci przysługujących, tak by otrzymać najwyższy zwrot lub zapłacić najniższy podatek!

Jeżeli chcesz złożyć korektę PIT za 2022 rok
W prosty i szybki sposób możesz wystawić korektę PIT za 2022 rok w Programie e-pity. Uruchamiając aktualną wersję program zmień rok podatkowy na 2022 (prawy górny róg aplikacji), kliknij kreator i wybierz w sekcji “Zaznacz cel składania zeznania” > korekta zeznania. Wypełnij deklarację według stanu uwzględniającego Twój stan faktyczny na moment składania korekty, jeżeli wypełniałeś deklarację PIT pierwotną w Programie e-pity popraw tylko pozycje, które korygujesz, usuń lub dopisz nowe.
Pobierz lub uruchom online. Program e-pity i skoryguj Twój PIT za 2022 - zmieniając rok podatkowy na 2022 »
Rodzaj odliczenia odliczenie
[wysokość ulgi]
Wymagane dokumenty Dodatkowe warunki Deklaracja
[Załącznik]
Preferencyjne reguły opodatkowania
Wspólnie z dzieckiem niższa stawka podatku
[podwójna kwota zmniejszająca]
potwierdzenie statusu dziecka zarobki dziecka pełnoletniego do - 16.061,28 zł PIT‑36, PIT‑37

Zwolnienie 4+

Nowość PIT 2022

85.528 zł potwierdzenie wieku oraz ilości dzieci jedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza, zasiłek macierzyński PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37

Zwolnienie dla nierezydentów

Nowość PIT 2022

85.528 zł zmiana rezydencji podatkowej jedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza, zasiłek macierzyński, obowiązuje przez 4 lata licząc od roku, w którym nastąpił powrót do kraju lub roku następnego po powrocie PIT‑28 PIT‑36 PIT‑36L PIT‑37
Zwolnienie dla młodych (ulga dla młodych) 85.528 zł wiek do 26 r. ż. jedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, zasiłek macierzyński, praktyka absolwencka, staż uczniowski  PIT‑36,  PIT‑37

Zwolnienie dla pracujacych seniorów

Nowość PIT 2022

85.528 zł rezygnacja ze świadczenia emerytalnego jedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza, zasiłek macierzyński PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
Wspólnie z małżonkiem       PIT‑36, PIT‑37
Odliczenia od podatku 2022
Prorodzinna (na dzieci) 1.112,04 zł
[rok na 1 dziecko - warunek dochodów; 1.112,04/rok na 2 dziecko; 2.000,04 na 3 dziecko; 2.700,00 na 4 i kolejne dziecko]
Akt urodzenia, prawo opieki nad dzieckiem Nie rozliczysz jej składając PIT‑28 i PIT‑36L PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]
Za pracę za granicą (abolicyjna) Kwota podatku z zagranicy Dokument z zagranicy (odpowiednik PIT‑11) maksymalne odliczenie 1.360,00 zł; w przypadku pracujących offshore (dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw) - ulga bez limitu kwotowego PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[PIT/O]
Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity®
Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2023 i wyślij swój PIT 2023 online
Odliczenia od dochodu 2022

Składki zdrowotne

Nowość PIT 2022

Ryczałt - 50% składek, podatek liniowy - cała wartość zapłacona, nie więcej niż 8700 zł w 2022 r. (10.200 zł w 2023 r.) RMUA lub inny dokument potwierdzający ich wartość Brak odliczenia w innych formach opodatowania PIT‑28, PIT‑36L
Ulga termomodernizacyjna 53.000 zł Faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych) Poniesione koszty można rozliczać do 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku PIT‑37,
PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L
[PIT/O]

ulga na zabytki

Nowość PIT 2022

50% wydatku, w przypadku zakupu nieruchomości max. 500.000 zł faktury od podatnika VAT czyynego   PIT‑37,
PIT‑28
, PIT‑36, PIT‑36L

ulga na marketing produktu

Nowość PIT 2022

max. 1 mln zł faktury, dokumenty potwierdzające koszt   PIT-36L,
PIT-36.

ulga na stworzenie nowego produktu

Nowość PIT 2022

30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek max. 10% dochodu z działalności gospodarczej faktury, dokumenty potwierdzające koszt   PIT‑36, PIT‑36L,
[PIT/O]

ulga na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe

Nowość PIT 2022

50% kosztów poniesionych na tę działalność nie więcej niż dochód z działalności     PIT‑36, PIT‑36L,
[PIT/O]

na inwestycję w spółkę alternatywną

Nowość PIT 2022

50% kosztów poniesionych na inwestycję nie więcej niż 250.000 zł     PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37,
[PIT/O]

ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę

Nowość PIT 2022

1.000 - 2.000 - 2.500 zł rocznie przez dwa lata faktury potwierdzające koszt limit zależny od obowiązku korzystania z kasyrejestrującej (fiskalnej) PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L,
[PIT/O]

na składki na związki zawodowe

Nowość PIT 2022

500 zł rocznie dowód zapłaty   PIT‑28, PIT‑36,
PIT‑37
[PIT/O]
IKZE (konto emerytalne) wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 7.106,40 zł, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą 10.659,60 zł (limit na 2022 r.) dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek   PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[PIT/O]
Ulga na badanie i rozwój 100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia   PIT‑36, PIT‑36L
[PIT/BR]
Składki ZUS W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2022 RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek   PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[Tylko na deklaracji PIT]
Zwrot nienależnych świadczeń Kwota zwrotu łącznie z podatkiem Dowód zwrotu świadczeń Nie były potrącone, wcześniej były opodatkowane PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]
Ulga na leki Koszt leków minus 100 zł za miesiąc W przypadku pieluch i pieluchomajtek itp. - max. 2.280 zł potwierdzenie wydatku (kto, komu, kiedy, ile) Zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]
Ulga sprzęt rehabilitacyjny W wysokości poniesionych wydatków Dowód poniesienia wydatku (kto, komu, ile, kiedy) Orzeczenie o niepełnosprawności PIT‑28 PIT‑36 PIT‑37
[PIT/O]
Ulga na samochód 2.280,00 zł Akt własności / współwłasności Orzeczenie o niepełnosprawności bez konieczności wskazania I i II grupy PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]
Darowizny na cele charytatywno - opiekuńcze Kościołów do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń dochodowych) Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia), potwierdzenie realizacji celu przez Kościół - w terminie 2 lat Bez limitu! PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[PIT/O]
Darowizny na kult - na Kościół 6% dochodu podatnika Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]
Darowizny na organizacje pożytku publicznego 6% dochodu podatnika Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]
Krwiodawcy 6% dochodu podatnika Potwierdzenie stacji krwiodawstwa Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]
Osocze 350 zł / l. max. rocznie 8.750 zł Zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości i terminie oddanego osocza Brak PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]
Darowizna na cele edukacji zawodowej 6% dochodu podatnika Umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%; musi być przekazana wyłącznie na szkoły prowadzącej szczególny profil edukacji PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[PIT/O]
Darowizna na cele walki z COVID-19 do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika) od 100 do 200% wartości darowizny Umowa darowizny składników majątku Darowizna przekazywana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego - pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymał do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[PIT/O]
Darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika) od 100 do 200% wartości darowizny Umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana) Darowizna przekazywana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego - pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymał do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[PIT/O]
Internet 760,00 zł Dokument (kto, komu, ile, za co zapłacił) Nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]
Odliczenie - strata podatkowa 1) maksymalnie 50% dla strat z 2021 i lat wcześniejszych
2) 100% straty z 2020 r. i 2021 r. jeśli nie przekracza 5 mln zł, a gdy jest wyższa do 50% tej nadwyżki do odliczenia rocznie
Strata wykazana i rozliczana w PIT za poprzednie lata Straty podatkowe można odliczać w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L
[PIT/O]
Ulga na złe długi Wartość nieopłaconych wierzytelności, które zwiększyły przychód podatkowy Dokument potwierdzający termin do zapłaty Odliczenie w roku, w którym minęło 90 dni od terminu zapłaty wskazanego na fakturze lub umowie PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L
[PIT/O]

Ulga na robotyzację

Nowość PIT 2022

Wydatki na roboty, maszyny i urządzenia peryferyjne Dokument potwierdzający płatność (kto, komu, kiedy, ile, za co zapłacił) w roku podatkowym poniesienia wydatków lub w jednym z 6 kolejnych lat, 100% wydatków zaliczonych do kosztów podatkowych PIT-36,
PIT-36L,
[PIT/O]

 Aktualne ulgi podatkowe PIT

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-04-19

ZUS nie może obniżyć przedsiębiorcy podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych

Jeżeli kwota podstawy wymiaru składek społecznych mieści się w przedziale określonym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych, to ZUS nie może jej kwestionować.

2024-04-19

Z podatkowym rozliczeniem straty należy zaczekać, aż organy ścigania zakończą postępowanie

Stratę spowodowaną działaniami oszusta firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ostatecznego zakończenia postępowania przez organy ścigania.

2024-04-19

Steward zaliczy w koszty tylko część wydatków związanych z wizerunkiem

Poprawa wizerunku podatnika dzięki odpowiedniej garderobie nie wystarczy, żeby wydatki na tę odzież uznać za koszty uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: