Zasady opłacenia podatku PIT zmieniały się w trakcie 2022 r. W efekcie do rozliczenia za 2022 r. stosuje się jedną z trzech zasad, w zależności od wyboru lub opłacalności o stronie podatnika:

1. Dla całego roku 2022 stosuję zasady podstawowe, uchwalone od 1 lipca 2022 r.   2. Wybieram zasadę podstawową plus dodatkowo modyfiacje rozliczenia PIT, bo jest to korzystniejsze (zmieniam formę opodatkowania) 3. Rozliczam się według nowych reguł ustalonych 1 lipca 2022 r., ale obliczam podatek hipotetyczny, tj. obowiązujący przed 1 lipca 2022 r. i gdy jest korzystniejszy - czekam na zwrot różnicy między wyliczonym podatkiem.

W efekcie deklarację roczną PIT rozliczamy według trzech zasad:

 • jako zasadę podstawową uznaje się, że deklarację PIT składa się według stanu prawa obowiązującego od 1 lipca 2022 r. do końca roku (wszystkie reguły i zasady rozliczeń według tej zasady są wskazane poniżej); regułą będzie, że zaliczki na podatek pobierane przed 1 lipca były dla podatnika wyższe od takich, jakie pobierane będą według nowych reguł, a to pozwoli z końcem roku uzyskać zwrot nadpłaconego podatku,  
 • w sytuacjach szczególnych, podatnik ma prawo zastosować zasady opodatkowania wcześniejsze, tj. sprzed 1 lipca i zmodyfikować swoje rozliczenie PIT stosując w nim jakąś konkretną wcześniejszą zasadę opodatkowania, na której wybór pozwalają przepisy; taka modyfikacja dotyczy jednak jedynie wybranych zagadnień i wybranych elementów rozliczenia  zasady opodatkowania (o czym poniżej), nie można natomiast samodzielnie sporządzić całej deklaracji PIT na zasadach opodatkowania sprzed 1 lipca; podatnik zawsze stosuje te nowe reguły z możliwością modyfikowania jedynie wybranych elementów tych nowych reguł,
 • organ skarbowy dodatkowo porównać musi rozliczenie według reguł obowiązujących od 1 lipca oraz reguł obowiązujących przed tą datą (tzw. wylicza on podatek hipotetyczny za 2022 r.); gdyby okazało się, że reguły wcześniejsze są korzystniejsze - to podatnik z urzędu otrzymać ma zwrot nadpłaconego podatku; istotnym będzie jednak skontrolowanie również samodzielnie rozliczenia w PIT podatku hipotetycznego (czyli według reguł już nieobowiązujących), aby otrzymać pełny zwrot i aby posiadać kontrolę nad własnym rozliczeniem podatkowym.     

Jeśli w 2022 r. przed zmianami z 1 lipca 2022 r. obowiązywała jakaś ulga i została ona zmodyfikowana lub usunięta, to w rozliczeniu rocznym nie może być ona stosowana. Jedynie w sytuacji szczególnej, wskazanej w ustawie o podatku PIT, możliwe jest wyliczanie podatku według zasad sprzed 1 lipca 2022 r.  

 

Pamiętaj, że w 2023 roku - masz obowiązek rozliczyć deklaracje podatkowe PIT za 2022 rok:
do 2 maja 2023 roku (wtorek) > PIT-28 (do tej pory obowiązywał termin do końca lutego)
do 2 maja 2023 roku (wtorek) > PIT-37PIT-36PIT-36LPIT-38PIT-39.

 

Zmiany form opodatkowania w trakcie roku 2022 - właściwy PIT za 2022 r.

Dopuszczalne są następujące modyfikacje form opodatkowania:

 • z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo - na zasady ogólne (skalę podatkową) ustalone według zasad nowych (bez wyliczenia podatku hipotetycznego)  wybór w terminowo złożonym PIT-36, 
 • z każdego rodzaju działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - na zasady ogólne (skalę podatkową) ustalone według zasad nowych (bez wyliczenia podatku hipotetycznego)  - wybór w terminowo złożonym PIT-36, 
 • z każdego rodzaju działalności opodatkowanej ryczałtem oprzychodów ewidencjonowanych - na zasady ogólne ale za drugą połowę roku (wówczas do lipca stosowany będzie ryczałt, od lipca - zasady ogólne ustalone według nowych zasad - wybór w oświadczeniu składanym do 22 sierpnia 2022 r.; w tym przypadku na koniec roku składane są dwie deklaracje PIT- 28 oraz PIT-36.
Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2021.
Nie musisz znać się na PIT'ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2021 i wyślij e-PIT online »

Składka zdrowota 2022 

Zapłacone w 2022 r. ponownie stają się elementem wpływającym na ostateczną wysokość podatku. Mogą być odliczane jednak nie jak do tej pory od podatku, lecz od dochodu. Ich dodatni efekt podatkowy jest zatem znacznie mniejszy niż do tej pory. Dodatkowo obowiązuje limit - nie można odliczyć więcej niż 8.700 zł rocznie.  

Rozliczenie jako samotny rodzic a ulga dla samotnego rodzica

Pierwotnie w 2022 r. rozliczenie jako samotny rodzic zostało usunięte. Jednak w rozliczeniu rocznym taka możliwość została przywrócona. W efecie podatnik ma możliwość - według podjętej decyzji - skorzystać albo z proponowanej wstępnie ulgi dla samotnych rodziców (1.500 zł rocznie) - ale wyłącznie w sytuacji, gdy korzystać będzie ze wszystkich reguł podatkowych obowiązujących przed 1 lipca 2022 r. albo z rozliczenia podatkowego jako samotny rodzic - w sytuacji gdy wybierze reguły rozliczeń podatku obowiązujące od 1 lipca 2022 r. 

Ryczałt - deklaracja do kwietnia, podatek do lutego

Termin na złożenie PIT-28 zostaje wydłużony. Termin ten dotyczy jednak wyłącznie deklaracji rocznej. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za grudzień 2022
r. oraz ostatni kwartał 2022 r. jest płatny w terminie do końca lutego 2023 r. Nie można zatem przesunąć terminu i zrównać czas zapłaty ostatniego ryczałtu za 2022 r. z terminem złożenia deklaracji. Jeśli jednak podatnik zrezygnował z ryczałtu na rzecz zasad ogólnych - wówczas całość podatków, w tym rycał, może wpłacać w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. z końcem kwietnia 2023 r. 

Kalkulatory podatkowe Nowy Polski Ład

Skala podatkowa 2022

Zmiana zasad ustalania zobowiązań podatkowych w roku 2022 nie ominie skali podatkowej. W miejsce progresywnej kwoty wolnej wprowadzana jest stała jej wartość niezależna od kwoty dochodu, podwyższona zostaje dwukrotnie kwota I progu skali podatkowej. Stawka 12% obejmie dochody do 120.000 zł. Dotyczyć będzie całości przychodów - tj. za cały rok 2022. 

czytaj więcej

Podatek hipotetyczny

Podatnicy, którzy rozliczają przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł, mają możliwość porównać nowe reguły opodatkowania ze stosowanymi do tej pory,tj.do lipca i wyliczyć sobie hipotetyczny podatek, który może być dla nich korzystniejszy niż przy zastosowaniu nowych reguł, tj. tych wprowadzonych od 1 lipca. W tym przypadku przy wyliczeniu podatku hipotetycznego:

 • uwzględnia się ulgę dla pracowników,
 • przy rozliczeniu z małżonkiem, każdy z małżonków może odliczyć ulgę od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków,
 • uwzględnia się skalę podatkową obowiązującą do tej pory tj. 17% w pierwszym jej progu  do 120.000 zł dochodu. 

Pozostałe zasady rozliczeń jakie mają być stosowane przy wyliczeniu podatku hipotetycznego, wynikają z reguł wprowadzanych  lipca. Oznacza to, że podatek ten obejmuje ulgę dla pracowników oraz wcześniej stosowaną skalę podatkową, ale wszystkie inne reguły do jego wyliczeń zaczerpnięte są z nowych zasad. 

Podatek hipotetyczny oblicza organ podatkowy i informuje o nim w 21 dni od dnia złożenia zeznania. Rozliczenia podatkowego dokonać należy na nowych zasadach, a nie stosując podatek hipotetyczny. Podatnik powinien być jednak świadomy jego wysokości i wyliczyć go samodzielnie - aby móc uznać, że organ podatkowy prawidłowo go następnie wyliczył ui porównał z kwotami z zeznania podatkowego złożonego na nowych regułach.    

Koszty uzyskania przychodów 2022

Od 2022 r. zmieniony jest limit kosztów autorskich 50%, można je stosować do dwukrotnie wyższej kwoty przychodów. Ponadto możliwe staje się stosowanie 20% kosztów przez osoby wykonujące obowiązki społeczne i obywatelskie.

czytaj więcej

Kwota wolna od podatku za 2022 rok

W 2022 r. podwyższona jest kwota, jaką można zarobić bez podatku, wynosi ona 30.000 zł. Zmiana dotyczy jednak kwoty zmniejszającej podatek, tzn. pierwotnie miała to być kwota 5100 zł (która przy 17% podatku dawała kwotę zupełnie wolną od podatku PIT 30.000 zł). Obecnie kwota zmniejszająca to 3600 zł, jednak obniżona stawka PIT do 12% powoduje, że kwota wolna, nadal pozostała nie zmieniona, tj. wynosi na 30.000 zł.

czytaj więcej

Ulga dla klasy średniej 2022

W 2022 r. nie będzie obowiązywała ulga dla klasy średniej, dla osób zarabiających między 68.411,99 a 133,692,01 brutto. Wyjątkiem będą osoby, u których nowe reguły podatkowe będą mniej korzystne niż obowiązujące przed 1 lipca 2022 r. - w ich przypadku ulgę będzie można zastosować w ramach tzw. hipotetycznego wyliczenia podatku. 

czytaj więcej

Ulga dla samotnych rodziców

ierwotnie rodzic samotnie wychowujący dziecko miał korzystać z ulgi podatkowej z tytułu samotnego wychowywania, tj. 1.500 zł odliczanego od podatku. Odliczenie to jednak zostaje usunięte na rzecz istniejącego już do tej pory w latach poprzednich - rozliczenia podatkowego jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Nie można łączyć ulgi z takim rozliczeniem, jest ona po prostu usuwana. 

czytaj więcej

Ulga prorodzinna

Odliczenie podatku na dzieci będzie możliwe również rozliczeniach podatku PIT w 2022 r. i 2023 r. Zmiany w przepisach wpływają jednak na zasady stosowania ulgi i regulacje, które powinni znać rodzice korzystający z ulgi.

czytaj więcej

Zwolnienie dla rodzin z wieloma dziećmi (ulga 4+)

Podatnicy wychowujący czwórkę lub większą ilość dzieci, mają prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu aż do 85.528 zł rocznie - małżeństwo ma zatem łącznie 2x85.528 zł przychodu bez podatku. Dodatkowo każde z nich ma prawo korzystać z kwoty wolnej od podatku, tj. z dodatkowych 30.000 z rocznie na każdą osobę.

czytaj więcej

Ulga rehabilitacyjna 2022

W ramach ulgi rehabilitacyjnej na 2022 r. podatnicy uzyskają prawo odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych przez osoby niepełnosprawne lub osoby mające niepełnosprawnych na utrzymaniu na pieluchy, pieluchomajtki, podkłady itp.

czytaj więcej

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2021.
Nie musisz znać się na PIT'ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2021 i wyślij e-PIT online »

Ulga na powrót 2022

W rozliczeniu roku 2022 (zeznanie składane w 2023 r.) podatnicy powracający do Polski mają możliwość korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w Polsce. Zwolnienie z podatku stosować można wyłącznie w przypadku zmiany rezydencji podatkowej, a zatem powrót do Polski jedynie z krótkotrwałego wyjazdu zarobkowego nie będzie uprawniał do preferencji podatkowej.

czytaj więcej

Składka zdrowotna w rozliczeniach PIT 2022, PIT+NFZ

Wysokość składki zdrowotnej w 2022 r. uzależniona będzie o kilka różnych wskaźników. Osoby o zmiennej wysokości miesięcznych wynagrodzeń zmuszeni będą wcześniej niż do tej pory ustalać ostateczną wartość dochodu, a zatem podsumowywać przychody i koszty danego miesiąca.

czytaj więcej

Zwolnienie z PIT dla przyszłych emerytów

Osoby, które w miejsce pobierania świadczenia emerytalnego zdecydują się dalej pozostać aktywnymi zawodowo, mają prawo korzystać ze zwolnienia z podatku od uzyskiwanych przychodów. Pozostaną one zobowiązane jedynie do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

czytaj więcej

Składka zdrowotna po zmianie formy opodatkowania

Podatnik,którydecyduje się na zmianę formy i powrót do zasad ogólnych, miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca według reguł dotyczychczasowych. Natomiast roczną składkę, ustala według nowej regulacji i w wysokości właściwej za cały rok dla zmienionej formy opodatkowania. Spowoduje to odpowiednie zmiany w ostatecznej wysokości podatku do zapłaty za dany rok. 

Dobrowolne pomniejszanie zaliczki na podatek

Ta reguła dotyczy jedynie niektórych podatników:

 • Podatnicy ustalający dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, dokonujący wpłaty zaliczki miesięcznej w wysokości określonej jeszcze przed zmianami z 1 lipca, mogą pomniejszyć wysokość tej wpłaty za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 29,4% ustalonej zaliczki miesięcznej,
 • przy ustalaniu zaliczek podatnicy opodatkowani liniowo mogą uwzględnić odliczenie składek zdrowotnych zapłaconych przed 1 lipca 2022 r. - według nowych zasad (czyli cofnąć się i odliczyć skłądki za poprzednie okresy),
 • podatnicy, którzy opłacają zaliczkę na podatek PIT w wartości 1/12 podatku za poprzedni rok mogą pomniejszyć wysokość tej wpłaty za miesiące od lipca do
  grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 29,4% ustalonej zaliczki miesięcznej, dodatkowo ustalający w ten sposób zaliczki opodatkowani liniowo, mogą skorzystać z odliczenia kwoty stanowiącej 19% zapłaconych od stycznia do czerwca 2022 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dokonujący po dniu 30 czerwca 2022 r. wpłaty podatku dochodowego w formie karty podatkowej, mogą pomniejszyć wysokość wpłat o zapłacone przed 1 lipca 2022 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne (a potem na bieżąco o składki płacone w takcie roku), 
 • podatnicy, któzy wybierają ryczałt ewidencjonowany mogą w rozliczeniu rocznym uwzględnić składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone przed 1 lipca 2022 r.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2021.
Nie musisz znać się na PIT'ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2021 i wyślij e-PIT online »

2022-03-28

Nowy ład - zmiany 2022; stawka podatku, odliczanie zdrowotnej, rozliczenie z dzieckiem

Począwszy od 1 lipca 2022 r. spodziewać się należy zmian w treści przepisów o podatku PIT i CIT. Przeczytaj jakie to zmiany.

2022-03-23

Ulga dla klasy średniej we wspólnym opodatkowaniu małżonków

Dowiedz się więcej o rozliczaniu ulgi dla klasy średniej wspólnie z małżonkiem. Zobacz przykłady rozliczeń.

2022-03-22

Import e-Deklaracji do Programu e-pity już możliwy!

System e-Deklaracje - podatki.gov.pl wkrótce przestanie działać. Upewnij się, że zachowasz swoje dane oraz dokumenty importując je do programu e-pity.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję