W rozliczeniu PIT 2022 r. nie można korzytać z ulgi dla klasy średniej (tj. ulgi dla pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej). Ulga została usunięta na rzecz niższej stawki podatku PIT. Ulga nie będzie przysługiwała również podatnikom, którzy przez pierwszą część roku korzystali z odliczenia ze względu na przychody mieszczące się w przedziale 68.411,99 - 102.588,00 zł.

Zaliczki ustalone na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych do wynagrodzeń wypłacanych do 30 czerwca mogą obejmować ulgę dla pracowników. Będą zatem niższe o wartość wykorzystanej ulgi. Natomiast zaliczki wypłacane od 1 lipca powinny być rozliczane bez ulgi, jednocześnie z zastosowaniem niższej stawi podatku PIT w I przedziale skali podatkowej (12%).

Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity®
Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2022 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2022 i wyślij swój PIT 2022 online

Korzystałem z ulgi dla pracowników w I połowie roku

Możliwa jest sytuacja, że przy rozliczeniu się za poszczególne miesiące styczeń - czerwiec zastosowana ulga dla klasy średniej była korzystniejsza niż stosowana nowa stawka 12% (np. gdyby podatnik uzyskiwał w I połowie roku dochody znacząco przekraczające 85.528 zł). W takim przypadku pozostaje podatek "do dopłaty". Wynikać będzie on z zeznania rocznego (jest to sytuacja szczególna, regułą będzie bowiem że sytuacja podatnika nie zmieni się lub będzie miał zwrot nadpłaconego podatku). 

Gdyby jednak doszło do tego, że za pierwszy okres roku wychodzi podatek do dopłaty - to nie trzeba naliczać dodatkowo odsetek od zaliczek na podatek uiszczanych w trakcie roku. Należy przekazać zeznanie w takim kształcie i wpłacić podatek - który jednak zostanie podatnikowi zwrócony. Taki zwrot wynikać będzie z tego, że urząd skarbowy musi po przekazaniu mu zeznania zweryfikować, która z metod rozliczeń (z uwzględnieniem ulgi czy bez niej w pierwszej części roku) jest dla podatnika korzystniejsza. 

Podatek hipotetczny za cały rok a ulga dla pracowników za cały rok

Organ podatkowy weryfikując rozliczenie PIT za 2022 r. skontroluje, czy w przypadku podatnika korzystniejsze jest stosowanie za cały rok rozliczenia z ulgą dla klasy średniej czy też bez jej stosowania. Jeśli okazałoby się, że ulga daje podatnikowi więcej korzyści niż stawka 12% podatku, wówczas organ podatkowy z urzędu przeprowadza tzw. rozliczenie hipotetycznego podatku i zwraca podatnikowi różnicę między:

 • zeznaniem złożonym bez uwzględnienia ulgi a
 • zeznaniem, w którym ulga wystąpiła.

więcej na temat - podatek hipotetyczny

Ulga dla klasy średniej według reguł z 2022 r. (do 1 lipca 2022 r.)

Ulga obejmie wyłącznie dwie kategorie przychodów z tytułu:

Podstawą dla ulgi jest wartość przychodu podatnika, a zatem kwoty brutto.

Przychody brutto Wartość ulgi
68 411,99 zł nie przysługuje
od 68 412 zł do 102 588 zł, (przychód x 6,68% – 4 566 zł) ÷ 0,17
od 102 588,01 zł do 133 692 zł (przychód x (-7,35%) + 9 829 zł) ÷ 0,17, dla przychodu wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł
133 692,01 zł nie przysługuje

*kwoty przychodu nie są zaokrąglane do pełnych złotych

sprawdź ulgę dla klasy średniej w kalkulatorze wynagrodzeń 2022 - nowy Polski Ład

Najlepszy i najprostszy sposób na nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij PIT online

Ulga wyliczana jest jako iloczyn przychodów (kwoty brutto) i odpowiedniego wskaźnika:

 1. (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i
  nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
 2. (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego
  kwoty 133 692 zł

A - oznacza uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody ze stosunku
służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

Jedna łączna ulga dla klasy średniej

Ulga przysługuje jednorazowo - dotyczy całości źródeł podatnika. Jeśli podatnik posiadał dwa lub więcej tytułów zarobkowania, które samodzielnie nie dały mu prawa do ulgi, ale łącznie przychód podatnika znajduje się w powyższym przedziale, pomiędzy 68 412 a 133,692,01 zł, podatnik ma prawo stosować ulgę w rocznym rozliczeniu PIT. Do wyliczenia musi on stosować łączną wartość przychodów z:

 • umowy o pracę,
 • działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach skali podatkowej.
Najlepszy i najprostszy sposób na Nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij PIT online

Ulga dla klasy średniej przy obliczaniu zaliczek na podatek

Płatnik w ramach ulgi kontroluje wartość przychodów (a zatem kwoty brutto z umowy o pracę).

Płatnik dokonując rozliczenia zaliczek dla przychodów w wysokości wynoszącej od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie, które podlegają opodatkowaniu według skali, pomniejsza dochód o kwotę ulgi dla pracowników w każdym miesiącu w wysokości obliczonej według wzoru:

 1. (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł,
 2. (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

- w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

Płatnik przy wyliczeniu kwoty przychodu uwzględnia wyłącznie własne wynagrodzenia (rozliczane przez niego i wypłacane podatnikowi). Zatem kilku płatników stosować będzie ulgę niezależnie, a nie stosują odliczenia ulgi wyłącznie od miesiąca najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Podatnik nie jest zobowiązany poinformować płatnika o wysokości zarobków (przychodów) z innych tytułów. Jeśli posiada kilka umów, ulgę może stosować w każdej z nich po czym w rozliczeniu rocznym będzie zobowiązany dopłacić ewentualny podatek. Zastosowanie ulg przez poszczególnych płatników nie powoduje zaległości podatkowych.

W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą, kontrolują oni własną wartość przychodów, a następnie, jeśli przychody znajdują się w wartości pomiędzy 68 412 a 133,692,00 zł - ma prawo zastosować przy wyliczeniu zaliczek na podatek ulgę.

Łączenie ulgi w działalności gospodarczej i umowie o prace odbywa się na zasadzie osobnych źródeł - tzn. każde z nich rozlicza się odrębnie, a podatnik w rozliczeniu rocznym musi dopłacić ewentualny podatek o ile jego przychody przekroczyły wartość limitu ulgi dla klasy średniej z tytułu zaliczek w trakcie roku. Korzystając z ulgi w każdym z tytułów w trakcie poboru zaliczek na podatek, podatnik nie popełnia naruszenia - nie opłaca potem odsetek za zwłokę.

sprawdź w kalkulatorze Polski Ład - jaką formę opodatkowania wybrać - działalność gospodarcza 

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2023-06-02

Roczny ZUS - brak wniosku a utrata nadpłaconej składki zdrowotnej

ZUS zdecydował na przesunięcie ostatecznego terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty w składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

2023-06-01

Skarbówka chce sprawdzać transakcje na platformach internetowych

Ministerstwo Finansów pracuje nad implementacją do polskich przepisów unijnej dyrektywy. Dowiedz się więcej.

2023-05-09

Przedsiębiorco, nowy obowiązek łatwy do wypełnienia z Programem e-pity

Wyślij roczną deklarację ZUS DRA szybko i sprawnie korzystając z programu e-pity.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy