W rozliczeniu roku 2022 (deklaracja składana w 2023 r.) obowiązywać będzie ulga będąca wyrównaniem utraty przez podatników odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ulga obejmie wyłącznie dwie kategorie przychodów:

Podstawą dla ulgi jest wartość przychodu podatnika, a zatem kwoty brutto.

Przychody brutto

Wartość ulgi

68.411,99 zł

nie przysługuje

od 68 412 zł do 102 588 zł,

 

(przychód x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17

od 102 588,01 zł do 133 692 zł

(przychód x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

133,692,01 zł

nie przysługuje

*kwoty przychodu nie są zaokrąglane do pełnych złotych

Oblicz dokładnie Twój PIT od razu w Programie e-pity 2021.

Nie musisz liczyć podatku w PIT-39 za 2021 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.
Wylicz wygodnie Twój PIT-39 w Programie e-pity 2021 i wyślij PIT online »

Ulga wyliczana jest jako iloczyn przychodów (kwoty brutto) i odpowiedniego wskaźnika:

  1. (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i
    nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
  2. (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego
    kwoty 133 692 zł

A - oznacza uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody ze stosunku
służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

Jedna łączna ulga dla klasy średniej

W rozliczeniu rocznym ulga przysługuje jedna - dotycząca całości źródeł podatnika. Jeśli podatnik posiadał dwa lub więcej tytułów zarobkowania, które samodzielnie nie dały mu prawa do ulgi, ale łącznie przychód podatnika znajduje się w powyższy przedziale, pomiędzy 68 412 a 133,692,01 zł, podatnik ma prawo stosować ulgę w rocznym rozliczeniu PIT. Do wyliczenia musi on stosować łączną wartość przychodów z:

  • umowy o pracę,
  • działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach skali podatkowej.

Ulga dla klasy średniej przy obliczaniu zaliczek na podatek

Płatnik w ramach ulgi kontroluje wartość przychodów (a zatem kwoty brutto z umowy o pracę).

Płatnik dokonując rozliczenia zaliczek dla przychodów w wysokości wynoszącej od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie, które podlegają opodatkowaniu według skali, pomniejsza dochód o kwotę ulgi dla pracowników w każdym miesiącu w wysokości obliczonej według wzoru:

  1. (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł,
  2. (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

- w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

Płatnik przy wyliczeniu kwoty przychodu uwzględnia wyłącznie własne wynagrodzenia (rozliczane przez niego i wypłacane podatnikowi). Zatem kilku płatników stosować będzie ulgę niezależnie, a nie stosują odliczenia ulgi wyłącznie od miesiąca najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Podatnik nie jest zobowiązany poinformować płatnika o wysokości zarobków (przychodów) z innych tytułów. Jeśli posiada kilka umów, ulgę może stosować w każdej z nich po czym w rozliczeniu rocznym będzie zobowiązany dopłacić ewentualny podatek. Zastosowanie ulg przez poszczególnych płatników nie powoduje zaległości podatkowych.

W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą, kontrolują oni własną wartość przychodów, a następnie, jeśli przychody znajdują się w wartości pomiędzy 68 412 a 133,692,01 zł - ma prawo zastosować przy wyliczeniu zaliczek na podatek ulgę.

Łączenie ulgi w działalności gospodarczej i umowie o pracy odbywa się na zasadzie osobnych źródeł - tzn. każde z nich rozlicza się odrębnie, a podatnik w rozliczeniu rocznym musi dopłacić ewentualny podatek o ile jego przychody przekroczyły wartość limitu ulgi dla klasy średniej z tytułu zaliczek w trakcie roku. Korzystając z ulgi w każdym z tytułów w trakcie poboru zaliczek na podatek, podatnik nie popełnia naruszenia - nie opłaca potem odsetek za zwłokę.

2021-10-14

Zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej zostaje

Zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej będzie możliwy do wysokości składek ZUS i zdrowotnych.

2021-10-05

Ulga dla samotnych rodziców obejmie liniowców i ryczałtowców

Efektem zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu będzie możliwość korzystania z przywilejów podatkowych samotnych rodziców płacących ryczałt lub podatek liniowy.

2021-10-05

Ulga dla klasy średniej utrudni pracę księgowym

Wprowadzana w trakcie prac sejmowych zmiana w uldze dla klasy średniej komplikuje znacząco rozliczenia podatku i ulgę podatkową dla klasy średniej.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję