OPINIA BUISKWP

Biuro Usług Informatycznych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, najstarsza (111 lata tradycji) i największa organizacja skupiająca księgowych, wystawiła programowi e-pity opinię poprawności programu, a tym samym potwierdziła zgodność z obowiązującymi przepisami. Świadectwo poprawności jest pozytywną opinią na temat poprawności i prawidłowości działania naszego programu oraz jego użyteczności w praktyce.

Opinie, rekomendacje udzielone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce mają na celu ułatwienie potencjalnym nabywcom wyboru odpowiedniego oprogramowania spośród wielu oferowanych na rynku.
https://skwp.pl/

 

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: