Złożenie deklaracji PIT informuje organy skarbowe o tych wszystkich zdarzeniach, które w trakcie roku mogły generować przychód (czyli wynagrodzenie). Ze złożonej deklaracji wynikać może, że zaliczki na podatek płacone w trakcie roku są wyższe niż roczna kwota podatku, jaką trzeba zapłacić. U podatnika powstaje wówczas prawo do zwrotu nadpłaty. O zwrot warto wystąpić w odpowiedni sposób – wpłynie to na szybki przelew z urzędu skarbowego. W 2023 i 2024 r. obowiązują inne zasady niż w latach wcześniejszych. Okazuje się, że nie w każdym przypadku w 2024 r. szybsze złożenie deklaracji PIT, szczególnie w formie e-deklaracji, (PIT przez internet) oznacza szybszy zwrot podatku!

Zwrot podatku już w 45 dni! Wysyłaj e-deklaracje z Programu e-pity®

Nie musisz znać się na PIT'ach by uzyskać zwrot podatku. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz PIT w Programie e-pity 2023, wyślij PIT online

Ile czasu na zwrot podatku z deklaracji PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38

Kiedy składam deklarację PIT? Kiedy najpóźniej otrzymam zwrot podatku PIT?
01.01.2024 - 15.02.2024 01.04 Im szybciej złożę tym szybciej moje rozliczenie ma szansę być rozpatrzone przed innymi złożonymi deklaracjami
16.02.2024 - 30.04.2024 – deklaracje złożone elektronicznie (e-deklaracje) W 45 dni, licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji
16.02.2024 - 30.04.2024 – deklaracje złożone w formie drukowanej 3 miesiące, licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji
PIT-37 lub PIT-38, których podatnik nie złożył (udostępniona w usłudze „Twój e-PIT”) 3 miesiące, licząc od dnia następnego po 30.04.2024 r. – termin zwrotu to maksymalnie 31.07.2024 r.

Termin zwrotu PIT z deklaracji PIT-28

PIT-28 złożona elektronicznie (e-deklaracje) W 45 dni, licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji (termin ostateczny na złożenie PIT-28 w 2024 r. to 30.04.2024)
PIT-28 złożona w wersji drukowanej 3 miesiące, licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji

Termin zwrotu nadpłaconego podatku PIT za 2023, składanych w 2024 r.

Organy podatkowe zostały zobowiązane do dochowania maksymalnych terminów zwrotu, zależnie od formy, w jakiej podatnicy przekażą swoje deklaracje podatkowe. W efekcie:

 1. Deklaracje przekazywane elektronicznie (e-deklaracje) – zobowiązują organy skarbowe do zwrotu podatku PIT w okresie do 45 dni od daty złożenia deklaracji PIT,
 2. Deklaracje przekazane w każdej innej formie - zobowiązują organy skarbowe do zwrotu PIT w okresie do 3 miesięcy od daty złożenia PIT,
 3. W przypadku złożenia zeznania korygującego deklarację PIT – termin na zwrot podatku wynikający z takiej korekty to 2 miesiące; nie może on jednak nastąpić wcześniej niż 3 miesiące od złożenia pierwotnej deklaracji podatkowej.

Przykład
Podatnik otrzymał deklarację PIT-11 dnia 15 lutego 2024 r. Deklarację roczną złożył 15 marca 2024 r. Termin maksymalny na zwrot nadpłaty to: • 1 maj (45 dni) – w przypadku, gdy rozliczy się elektronicznie • 16 czerwca 2024 r. (3 miesiące)– w przypadku gdy rozliczy się w innej formie.

Przykład 
Podatnik dokonał korekty zeznania, z którego wynika nadpłata podatku. Pierwotne zeznanie złożył 3 marca, a zeznanie korygujące - 20 czerwca. Zwrot podatku to maksymalnie 20 sierpień (tzn. 2 miesiące od złożenia korekty). Od złożenia pierwotnej deklaracji minęło już bowiem 3 miesiące.

Przykład  
Podatnik dokonał korekty zeznania, z którego wynika nadpłata podatku. Pierwotne zeznanie złożył 3 marca, a zeznanie korygujące - 20 marca. Zwrot nadpłaty nastąpi najpóźniej 3 czerwca, tzn. trzy miesiące od daty pierwotnego rozliczenia się z podatku (złożenia pierwotnej deklaracji PIT). 2 miesiące od złożenia korekty mijają 20 maja, czyli wcześniej niż okres 3 miesięcy od dnia złożenia pierwotnej deklaracji podatkowej.    

Sprawdź szacunkowy termin zwrotu podatku w swoim urzędzie

Ustawowy termin zwrotu podatku z PIT to 3 miesiące od daty poprawnego złożenia deklaracji. Jednak, jak wynika z zeszłorocznego sondażu e-pity, w przypadku rozliczeń online urzędy skarbowe radzą sobie z tym znacznie szybciej – szczególnie w styczniu! Potwierdzają to odpowiedzi 24 940 respondentów badania, rozliczających się elektronicznie za pomocą e-pity. 
Sprawdź szacunkowy termin zwrotu podatku w swoim urzędzie i wyślij PIT online

Powyższe terminy to okres maksymalny na zwrot, organy podatkowe mogą zatem zwrócić podatek wcześniej; jeżeli natomiast przedłużą termin – wówczas podatnik ma prawo do domagania się odsetek za zwłokę.
Nie przewiduje się szczególnego terminu na zwrot podatku dokonywanego na rzecz osób w szczególnej sytuacji osobistej lub finansowej.

Uwaga!
Bardzo istotnym dla ustalenia tych terminów ostatecznych zwrotu nadpłaconego podatku z deklaracji PIT jest faktyczna data przekazania (złożenia) deklaracji podatkowej. 

Termin złożenia deklaracji PIT za 2023 r. w 2024 r.

Dla ustalenia terminu na zwrot nadpłaconego podatku, istotna jest data złożenia deklaracji PIT za 2023 r. Pamiętajmy, że organy podatkowe okres, w którym muszą zwrócić nadpłacony podatek, liczą właśnie od tej daty. I tak:

 1. Deklaracje PIT składać (przekazywać) można od 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 r.
 2. Jeśli deklarację złoży się (przekaże, wyśle) w okresie 1 styczeń - 15 luty, to ustalona została urzędowo konkretna data, w której przyjmuje się , że deklaracja PIT została złożona – terminem tym jest 15 luty 2024 r. Oznacza to, że:
 1. Termin na zwrot podatkowy z PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 złożonych w okresie 1 stycznia -15 lutego – liczyć należy od 16 lutego 2024 r.,
 2. Organy podatkowe nie będą przekazywały zwrotów podatku przed 16 lutego 2024 r.
 3. Pierwsze zwroty podatku nastąpić mogą nie wcześniej niż 16 lutego 2024 r.
 4. Termin 45 dni lub 3 miesiące na zwrot podatku liczyć należy od 16 lutego – w przypadku deklaracji złożonych między 1 stycznia a 15 lutego
 5. Termin na zwrot podatkowy z deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 złożonych między 15 lutego a 30 kwietnia 2024 r. – liczyć należy od faktycznego terminu ich złożenia – w tych przypadkach termin ostateczny na zwrot podatku wydłuża się, a podatnicy otrzymają pieniądze później niż osoby, które złożą PIT między 1.01 a 15.02.

Do kiedy rozliczyć PIT? Sprawdź w kalendarzu podatnika

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni. To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź, lub rozlicz już teraz PIT online

Czy opłacalnym jest przekazywanie deklaracji przed 15 lutego 2024 r.?

Tak, ponieważ przekazana deklaracja jest wstępnie weryfikowana już w momencie jej przedstawienia organom podatkowym. Innymi słowy ustalony na 15 lutego termin złożenia deklaracji nie oznacza, że deklaracje przekazane wcześniej, przed tą datą nie będą przedmiotem ich wcześniejszej kontroli, przejrzenia czy ustawienia w kolejce do weryfikacji. Nadal zatem podatnicy, którzy chcą skrócić termin oczekiwania na zwrot podatku powinni przesyłać swoje deklaracje podatkowe najwcześniej, jak to jest możliwe np. za raz po otrzymaniu PIT-11 od pracodawcy.

Termin zwrotu nadpłaconego podatku a usługa „Twój e-PIT

W 2024 r. możliwe jest korzystanie z przygotowanego za podatnika zeznania PIT-37 lub PIT-38. Zeznania udostępniane będą przez Ministerstwo Finansów w dniu 15 lutego 2024 r. Termin, w jakim podatnik otrzyma zwrot podatku z zależy od podjętego działania:

 • Jeżeli podatnik w dniu udostępnienia zeznania zaakceptuje jego treść, to zwrot podatku otrzyma nie później niż w terminie 45 dni licząc od 16 lutego 2024 r.; zwrot otrzyma zatem nie później niż 1 kwietnia 2024 r.,
 • Jeżeli podatnik nie podejmie żadnego działania i przygotowanej deklaracji nie zaakceptuje do 30 kwietnia 2024 r. – to zwrot podatku otrzymać z niej może nie później niż w terminie 45 dni licząc od 1 maja 2024 r. – zwrot otrzyma zatem nie później niż 15 czerwca 2024 r.,
 • Jeżeli podatnik w okresie 15 lutego – 30 kwietnia zaloguje się do usługi Twój e-PIT i zaakceptuje przekazane mu tam zeznanie podatkowe, to zwrot podatku otrzyma nie później niż w terminie 45 dni licząc od dnia następującego po dacie akceptacji, przykładowo – gdy zaakceptuje takie zeznanie 1 marca – zwrot otrzyma w ciągu 45 dni licząc od 1 maja2024 r. (czyli od dnia następującego po ostatecznym terminie wysłania deklaracji),
 • Jeżeli podatnik odrzuci treść deklaracji udostępnionej w przygotowanym dla niego profilu usługi  Twój e-PIT lub nie logując się do usługi samodzielnie wyśle deklarację elektronicznie – wówczas zwrot otrzyma w terminie 45 dni licząc od dnia następującego po dniu złożenia swojego zeznania,
 • Jeżeli podatnik odrzuci treść deklaracji udostępnionej w przygotowanym dla niego profilu usługi Twój e-PIT lub nie logując się do usługi samodzielnie przekaże wydrukowaną lub odręcznie przygotowaną deklarację listem poleconym lub samodzielnie dostarczy ją do urzędu – wówczas termin na zwrot to 3 miesiące, licząc od daty przekazania deklaracji; termin 3 miesięcy liczy się od daty złożenia, jednak nie wcześniej niż od 16 lutego 2024 r.

Na szybszy zwrot podatku mogą nieoficjalnie kolejny rok liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny. Ministerstwo Finansów zobowiązuje bowiem corocznie zarządzeniami wewnętrznymi naczelników urzędów skarbowych do tego, by zwroty takie realizowane były nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. Wystarczającym jest w tym przypadku zaznaczenie w części "Informacje uzupełniające" na poszczególnych deklaracjach PIT, że podatnik posiada taką kartę. 

Termin zwrotu w przypadku kontroli i czynności sprawdzających

Samo podjęcie kontroli deklaracji rocznej przez organy podatkowe nie zmienia terminu, w którym należny jest zwrot. Zwrot wynikły z prowadzenia czynności sprawdzających następuje w okresie 3 miesięcy licząc od daty skorygowania deklaracji. Jeżeli korekta odbywa się bez udziału podatnika – termin 3 miesięcy liczony jest od daty, do której podatnik może dokonać sprzeciwu od przeprowadzonej przez organ zmiany w treści deklaracji (w takim przypadku podatnik otrzyma uwierzytelnioną kopię skorygowanej automatycznie przez urząd skarbowy deklaracji – dotyczy to przypadków, jeżeli kwota korekty nie przekracza 5000 zł). 

Brak zwrotu w terminie maksymalnym

Może się zdarzyć, że organ skarbowy nie dotrzyma terminu zwrotu. W takim przypadku od dnia następnego po upływie terminu podatnikowi przysługują odsetki za zwłokę. Stosuje się w takim przypadku odsetki podatkowe, z wyjątkiem przypadku, gdy kwota spóźnionego zwrotu nie przekracza 23,20 zł. Do tej kwoty zwrotu - nawet, jeśli będzie on spóźniony - odsetek nie nalicza się.  

Gdyby natomiast podatnik wymusił zwrot podatku nienależnie odpowiada on nie tylko za odsetki za zwłokę z tego tytułu, ale również karnie (może otrzymać np. mandat lub inną karę). Odsetki nie wystąpią ze strony podatnika, gdy ich wartość nie przekroczy 8,70 zł (jest to tzw. trzykrotna wartość opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej).

Zwrot podatku z PIT na konto lub w gotówce

Zwrot nadpłaconego podatku następuje:

 • na wskazany rachunek bankowy podatnika, który poda taki rachunek w deklaracji podatkowej PIT (wyłącznie na PIT-37) oraz podatników obowiązanych do posiadania rachunku bankowego (taka sytuacja dotyczy przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe PIT-36, PIT-36L i PIT-28 z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców);
 • w gotówce, jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażąda zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy (np. poda go w deklaracji PIT).

Natomiast gdyby wysokość zwrotu nie przekraczała 23,20 zł, kwota podlega zwrotowi wyłącznie w kasie organu podatkowego.

Taniej na konto niż przez listonosza

Zwrot na konto bankowe nie jest związany z opłatami manipulacyjnymi. Do zwrotu gotówki przekazem pocztowym doliczana jest natomiast opłata manipulacyjna za przekazanie nadpłaty. Wartość opłaty z tego tytułu wynosi 1% kwoty przekazu plus 5,2 zł.

Podatnik, który chciałby otrzymać zwrot na konto bankowe powinien podać na odpowiednim druku CEiDG-1, ZAP-3 lub NIP-7 lub w deklaracji rocznej PIT-37 (w zależności od tego, kim jest składający druk) numer rachunku. Podanie numeru rachunku w deklaracji podatkowej będzie jednoznaczne ze złożeniem wniosku o zwrot nadpłaty na taki rachunek.

Co ważne, druków z numerem rachunku lub danych rachunku w deklaracji PIT nie trzeba składać corocznie. Podatnik powinien je wskazać ponownie wyłącznie w przypadku, gdy zostaną one zmienione i oczekuje on zwrotu na inny rachunek niż podany w latach ubiegłych.
W przypadku zwrotu podatku przekazem pocztowym, pieniądze dostarczane są na adres zamieszkania zgłoszony przez podatnika w informacji NIP-7, CEiDG-1 lub ZAP-3. W przypadku zmiany adresu podatnik ma obowiązek dokonać zgłoszenia aktualizującego powyższe dane adresowe i zwrot zostanie dokonany na nowy adres. 

Zwrot podatku a zaległości we wcześniejszych płatnościach

Gdy podatnik posiada zaległości względem urzędu skarbowego, w tym z innych tytułów niż podatek dochodowy od osób fizycznych, nadpłata nie podlega zwrotowi, lecz zostaje zaliczona z urzędu na poczet tych zaległości. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy na podatniku ciążą bieżące zobowiązania podatkowe względem urzędu. Dopiero w braku powyższych, nadpłata podlega zwrotowi. Podatnik może również w takim wypadku złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Znajdź właściwy Tobie urząd skarbowy w naszej bazie urzędów

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-14

Ulga za wpłatę na rzecz klubu, nie stowarzyszenia

Stowarzyszenie, którego członkami są wyłącznie kluby sportowe, nie jest klubem sportowym. Dlatego przekazanie mu środków nie uprawnia do skorzystania z ulgi sponsoringowej.

2024-06-14

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za rentę pozwala uniknąć podatku

Brak możliwości ustalenia całej wartości renty, która stała się świadczeniem otrzymywanym w zamian za zbycie nieruchomości, uniemożliwia odliczenie podatku.

2024-06-14

Internetowy sprzedawca odliczy koszt studiów marketingowych

Wydatki na kształcenie, dzięki którym podatnik zdobywa wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: