FAQ Twój e-PIT

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania usługa Twój e-PIT

Jeśli przy składaniu deklaracji rocznej chcesz skorzystać z usługi Twój e-PIT, możesz mieć wiele pytań i wątpliwości. Prezentujemy odpowiedzi na najczęstsze i najważniejsze pytania.

Tak, prawo korekty jest w pełni dopuszczalne. Przygotowaną automatycznie (zaakceptowaną przez podatnika lub wysłaną automatycznie z dniem 30.04) deklarację można w dowolnym momencie korygować. Wyłącznie w okresie kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających prawo do korekty zostaje zawieszone.

 Więcej informacji w poradniku - Korekta Twój e-PIT >
Wygodnie i prosto skorygujesz Twój e-PIT w Programie e-pity online >

Co do zasady tak, niemniej zalecamy ostrożność - szczególnie w zakresie sprawdzenia, czy zwracana kwota nie została obniżona. Należy sprawdzić, czy w deklaracji podatkowej prawidłowo uwzględniono limit takiej ulgi - powinien być on równy sumie składek na ubezpieczenie ZUS i zdrowotne - może się zdarzyć, że część składek może być pominięta przy takim obliczeniu lub wyliczać wyłącznie składki na ubezpieczenie społeczne z pominięciem składek zdrowotnych. W obu przypadkach zwracana kwota będzie niższa, niż ta, która faktycznie przysługuje. 

Wygodnie i prosto rozliczysz Twój e-PIT w Programie e-pity online >

Tak, korekta może polegać na wykazaniu ulg podatkowych, które nie zostały ujęte w pierwotnym zeznaniu podatkowym. 

 Więcej informacji w poradniku - Korekta Twój e-PIT >
Wygodnie i prosto skorygujesz Twój e-PIT w Programie e-pity online >

Zalecamy ostrożność - usługa Twój e-PIT powinna dbać o sumowanie kosztów z wielu PIT-11 w taki sposób by nie przekraczały one górnych limitów rocznych czy to przy kosztach ryczałtowych (np. 1335 zł dla miejscowoego pracownika na jednym etacie) czy autorskich (85.528 zł), niemniej jednak występują luki, które pokazują, że mogą zdarzyć się rozliczenia bez uwzględnienia górnych limitów. W takim przypadku podatnik otrzyma zbyt wysoki zwrot podatku nadpłaconego.   

 Wygodnie i prosto rozliczysz Twój e-PIT w Programie e-pity online >

Tak, można zmienić zasady rozliczania się i przyjąć:

 Więcej informacji w poradniku - Korekta Twój e-PIT >
Wygodnie i prosto skorygujesz Twój e-PIT w Programie e-pity online >

Tak - niemniej Ministerstwo Finansów nie kontroluje, czy Twoje dziecko nadal się uczy. Jeśli np. dziecko zakończyło naukę - to w ramach kontynuacji wcześniej rozliczanego odliczenia na dziecko, ulga pojawi się w Twoim e-PIT. Samodzielnie musisz usunąć odliczenie z deklaracji. Podobnie będzie jeśli dziecko zacznie naukę po określonej przerwie, za którą ulga Ci nie przysługiwała. 

 Wygodnie i prosto rozliczysz Twój e-PIT w Programie e-pity online >

Taka możliwość istnieje wyłącznie, jeśli posiadasz lub założysz profil zaufany lub jeśli znasz dokłądną kwotę przychodów z PIT-11. Jeśli PIT-11 nie dotarł, to musisz uzbroić się w cierpliwość lub założyć profil zaufany. 

 Wygodnie i prosto rozliczysz Twój e-PIT w Programie e-pity online >

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>

Tak, zarówno koszty ryczałtowe z wielu PIT-11, jak i koszty autorskie pochodzące z wielu rodzajów posiadają limity, które mogą wystąpić dopiero po zsumowaniu kwot z różnych PIT-11. W efekcie może wystąpić sytuacja, gdy samodzielnie powinieneś skontrolować, czy limity są przez usługę Twój e-PIT rozliczane i zostają zastosowane. 

 Wygodnie i prosto rozliczysz Twój e-PIT w Programie e-pity online >

Nie, w rozliczeniu za 2019 r. wysyłasz PIT-37 lub PIT-38 stosując standardowe deklaracje podatkowe w wersjach obowiązujących na dany rok. Dotyczy to również usługi Twój e-PIT. Różnica polega na tym, że Twój e-PIT przygotowany zostanie dla Ciebie na Twoim profilu w Portalu Podatkowym na obowiązującym wzorze. Nie musisz zatem przejmować się tym, czy korzystasz z właściwej wersji formularza podatkowego.

 Wygodnie i prosto rozliczysz Twój e-PIT w Programie e-pity online >

Tak, usługa Twój e-PIT umożliwia automatyczne wyliczenie przysługującej kwoty zwrotu podatku PIT. Obecnie zastosowanie prawidłowej wartości kwoty zmniejszającej podatek jest skomplikowane i uzależnione od wartości dochodu. Dzięki stworzonemu mechanizmowi, Twój e-PIT samodzielnie oblicza, ile zwrotu podatku oraz jaka kwota zmniejszająca podatek będzie właściwa dla dochodów w przedziale 0-8.000 zł, 8001 -13.000 zł, 13001 – 85528 zł i 85,529-127.000 zł. Nie trzeba zatem samodzielnie obliczać jej wartości.

więcej o kwocie wolnej w PIT za 2018 - kalkulator >

W tym przypadku powinieneś rozliczyć się samodzielnie.

 więcej w poradniku PIT prowadzę firmę >

Nie trzeba logować się do profilu i odrzucać przygotowanej deklaracji PIT. Można po prostu nie korzystać z udostępnionej funkcjonalności i rozliczyć się samodzielnie na podstawie danych z PIT-11, PIT-8C, PIT-R.

 więcej w poradniku Dostałem / otrzymałem PIT-11 i co dalej? >

 

Tak, chociaż przed terminem na dostarczenie PIT-11 udostępniony zostanie Twój e-PIT w profilu podatnika. Zatem jeśli płatnik wyśle do zatrudnionego PIT-11 w okresie 16-28 lutego, to jeszcze przed otrzymaniem PIT-11 można będzie wysłać roczną deklarację podatkową z profilu Twój e-PIT.

 więcej w poradniku Dostałem / otrzymałem PIT-11 i co dalej? >

Tak, ale jedynie w ograniczonym zakresie. Twój e-PIT możesz modyfikować wyłącznie w zakresie kwot, które można wykazywać w PIT-37 lub PIT-38. Innymi słowy jeśli zarabiałeś w taki sposób, że sam powinieneś płacić w trakcie roku zaliczki na podatek, wówczas kwoty z Twój e-PIT przepisać musisz do deklaracji przygotowywanej samodzielnie, uzupełnianej o dodatkowe wartości. Jeśli natomiast w Twój e-PIT pominięto kwoty z jakiejś umowy o pracę, zlecenie, dzieło, to takie kwoty możesz tam wpisać samodzielnie.

 więcej w poradniku - jak rozliczyć PIT-a w Programie e-pity >

Tak, nic nie stoi na przeszkodzie, by Twój e-PIT uzupełnić o takie przychody.

Zalogowanie do profilu Twój e-PIT następuje przez aplikację na Portalu Podatkowym po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym lub danymi autoryzującymi (kwotą przychodu z PIT z 2017 r. i kwotą przychodu z dowolnego PIT-11 z 2018 r.).

 co zrobić jeżeli nie możesz się zalogować do usługi Twój e-PIT >>

Tak, aby rozliczyć się wspólnie z małżonkiem należy dokonać modyfikacji przygotowanej deklaracji, dopisując dane współmałżonka, a następnie zaakceptować zmiany.

Więcej w poradniku - Wspólne rozliczenie małżonków >
Sprawdź kalulator - razem czy osobno - wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem >

Aby wysłać deklarację podatkową Twój e-PIT, należy najpierw zalogować się do profilu przez aplikację na Portalu Podatkowym po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub – co jest najprostsze - danymi autoryzacyjnymi (dane identyfikacyjne podatnika i kwota przychodów z deklaracji za rok poprzedni). Po zalogowaniu się do Twój e-PIT i zaakceptowaniu deklaracji nie będzie konieczności jej dodatkowego podpisywania innymi danymi niż te, które służą do wysyłki PIT elektronicznie. Jeżeli nie będziesz korzystał z ulg i odliczeń lub zgadzasz się z przedłożoną propozycją zeznania sporządzonego przez urząd, to nie musisz dodatkowo podpisywać deklaracji PIT. Chyba, że będzie Ci zależało na szybszym zwrocie niż na koniec lipca, to możesz wysłać Twój e-PIT przez system e-Deklaracji także z Programu e-pity, który pamięta Twoje dane autoryzacyjne z PITa roku poprzedniego i co jest bardzo proste.

Tak, można łączyć i dodawać kilka źródeł przychodów na e-PIT. Wszystkie one powinny być automatycznie widoczne na deklaracji udostępnionej do wysyłki. Jeśli płatnik nie przekazał PIT-11 do urzędu skarbowego do końca stycznia. Pamiętaj, by sprawdzić, czy zachowane są górne limity kosztów z takich kilku PIT-11.

więcej w poradniku Dostałem / otrzymałem PIT-11 i co dalej? >

Tak, wysłany Twój e-PIT musi zostać w takim przypadku skorygowany. Ostatecznie odpowiedzialność za wskazanie w deklaracji podatkowej wszystkich źródeł przychodów nadal spoczywa na podatniku. W efekcie należy jeszcze raz sprawdzić deklarację podatkową i nanieść na niej zmiany, po czym wysłać ją jako deklarację korygującą.

 więcej w poradniku Korekta zeznania rocznego PIT >

Tak, zwrot ten otrzymasz albo na rachunek bankowy – przelewem, albo będzie on dostarczony na Twój adres wskazany jako miejsce zamieszkania.

 Więcej w poradniku Zwrot podatku PIT >

Jeśli nie rozliczasz się sam i ten obowiązek zostawiasz usłudze Twój e-PIT, musisz skontrolować wartości przychodów, kosztów i podatku do zapłaty. W dalszym ciągu bowiem odpowiadasz za terminową zapłatę podatku rocznego. Jednak urząd skarbowy w takim przypadku dodatkowo poinformuje Cię o tym fakcie, a Ty będziesz miał 7 dni na zapłatę takiego podatku.

Nie, przychody z najmu musisz samodzielnie wpisać na deklaracjach PIT-36 lub PIT-28. Tych deklaracji nie wyślesz przez swój profil w usłudze proponowanej przez Ministerstwo Finansów. Musisz samodzielnie przygotować roczne rozliczenie podatkowe.

 więcej w poradniku - Jak i do kiedy wypełnić PIT-28 najem >

Nie, usługa Ministerstwa Finansów przeznaczona jest wyłącznie dla składających swoją deklarację podatkową. Nie można w tym zakresie w swoim profilu na portalu podatkowym wykorzystywać udzielonych pełnomocnictw i wysyłać deklaracji za inne osoby.

 Wygodnie i prosto rozliczysz PIT innej osoby w Programie e-pity >

Na każdym kroku możesz liczyć na podpowiedzi programu. Do dzieła!

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.