Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania usługa Twój e-PIT

Jeśli przy składaniu deklaracji rocznej chcesz skorzystać z usługi Twój e-PIT, możesz mieć wiele pytań i wątpliwości. Prezentujemy odpowiedzi na najczęstsze i najważniejsze pytania.

Nie, w rozliczeniu za 2023 r. wysyłasz PIT stosując standardowe deklaracje podatkowe w wersjach obowiązujących na dany rok. Dotyczy to również usługi Twój e-PIT. Różnica polega na tym, że Twój e-PIT przygotowany zostanie dla Ciebie na Twoim profilu w Portalu Podatkowym na obowiązującym wzorze. Nie musisz zatem przejmować się tym, czy korzystasz z właściwej wersji formularza podatkowego.
Wygodnie i prosto rozliczysz Twój e-PIT w Programie e-pity online

Co do zasady tak, niemniej zalecamy ostrożność - szczególnie w zakresie sprawdzenia, czy zwracana kwota nie została obniżona. Należy sprawdzić, czy w deklaracji podatkowej prawidłowo uwzględniono limit takiej ulgi - powinien być on równy sumie składek na ubezpieczenie ZUS i zdrowotne - może się zdarzyć, że część składek może być pominięta przy takim obliczeniu lub wyliczać wyłącznie składki na ubezpieczenie społeczne z pominięciem składek zdrowotnych. W obu przypadkach zwracana kwota będzie niższa, niż ta, która faktycznie przysługuje.
Wygodnie i prosto rozliczysz Twój e-PIT w Programie e-pity online

W tym przypadku niezależnie od tego czy korzystasz zusługi Twój e-PIT, czy też rozliczasz się samodzielnie, musisz sam wpisać osiągnięty przychód i poniesione koszty podatkowe.
więcej w poradniku PIT prowadzę firmę

Tak, prawo do korekty przysługuje w pełni podatnikowi. Przygotowaną automatycznie (zaakceptowaną przez podatnika lub wysłaną automatycznie z dniem 30.04) deklarację można w dowolnym momencie korygować. Wyłącznie w okresie kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających prawo do korekty zostaje zawieszone.
Więcej informacji w poradniku - Korekta Twój e-PIT
Wygodnie i prosto skorygujesz Twój e-PIT w Programie e-pity online

Zalecamy ostrożność - usługa Twój e-PIT powinna dbać o sumowanie kosztów z wielu PIT-11 w taki sposób by nie przekraczały one górnych limitów rocznych czy to przy kosztach ryczałtowych (np. 3000 zł dla miejscowoego pracownika na jednym etacie) czy autorskich (120.000 zł), niemniej jednak występują luki, które pokazują, że mogą zdarzyć się rozliczenia bez uwzględnienia górnych limitów. W takim przypadku podatnik otrzyma zbyt wysoki zwrot podatku nadpłaconego.
Wygodnie i prosto rozliczysz Twój e-PIT w Programie e-pity online

Tak, można zmienić zasady rozliczania się i przyjąć:

Więcej informacji w poradniku - Korekta Twój e-PIT
Wygodnie i prosto skorygujesz Twój e-PIT w Programie e-pity online

Tak, korekta może polegać na wykazaniu ulg podatkowych, które nie zostały ujęte w pierwotnym zeznaniu podatkowym.
Więcej informacji w poradniku - Korekta Twój e-PIT
Wygodnie i prosto skorygujesz Twój e-PIT w Programie e-pity online

Tak - niemniej Ministerstwo Finansów nie kontroluje, czy Twoje dziecko nadal się uczy. Jeśli np. dziecko zakończyło naukę - to w ramach kontynuacji wcześniej rozliczanego odliczenia na dziecko, ulga pojawi się w Twoim e-PIT. Samodzielnie musisz usunąć odliczenie z deklaracji. Podobnie będzie jeśli dziecko zacznie naukę po określonej przerwie, za którą ulga Ci nie przysługiwała.
Wygodnie i prosto rozliczysz Twój e-PIT w Programie e-pity online

Taka możliwość istnieje wyłącznie, jeśli posiadasz lub założysz profil zaufany lub jeśli znasz dokłądną kwotę przychodów z PIT-11. Jeśli PIT-11 nie dotarł, to musisz uzbroić się w cierpliwość lub założyć profil zaufany.
Wygodnie i prosto rozliczysz Twój e-PIT w Programie e-pity online

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online

Tak, zarówno koszty ryczałtowe z wielu PIT-11, jak i koszty autorskie pochodzące z wielu rodzajów posiadają limity, które mogą wystąpić dopiero po zsumowaniu kwot z różnych PIT-11. W efekcie może wystąpić sytuacja, gdy samodzielnie powinieneś skontrolować, czy limity są przez usługę Twój e-PIT rozliczane i zostają zastosowane.
Wygodnie i prosto rozliczysz Twój e-PIT w Programie e-pity online

Tak, usługa Twój e-PIT umożliwia automatyczne wyliczenie przysługującej kwoty zwrotu podatku PIT. Obecnie zastosowanie prawidłowej wartości kwoty zmniejszającej podatek jest skomplikowane i uzależnione od wartości dochodu. Dzięki stworzonemu mechanizmowi, Twój e-PIT samodzielnie oblicza, ile zwrotu podatku oraz jaka kwota zmniejszająca podatek będzie właściwa dla określonych dochodów. Nie trzeba zatem samodzielnie obliczać jej wartości.
więcej o kwocie wolnej w PIT za 2023 - kalkulator

Nie trzeba logować się do profilu i odrzucać przygotowanej deklaracji PIT. Można po prostu nie korzystać z udostępnionej funkcjonalności i rozliczyć się samodzielnie na podstawie danych z PIT-11, PIT-8C, PIT-R.
więcej w poradniku Dostałem / otrzymałem PIT-11 i co dalej?

Tak, chociaż przed terminem na dostarczenie PIT-11 udostępniony zostanie Twój e-PIT w profilu podatnika. Zatem jeśli płatnik wyśle do zatrudnionego PIT-11 w okresie do 15 lutego, to jeszcze przed otrzymaniem PIT-11 można będzie wysłać roczną deklarację podatkową z profilu Twój e-PIT.
więcej w poradniku Dostałem / otrzymałem PIT-11 i co dalej?

Tak, ale jedynie w ograniczonym zakresie. Pamiętaj bowiem, że modyfikacja dotyczy kwot wcześniej już wpisanych w przygotowanej przez Ministerstwo deklaracji. Jeśli natomiast w Twój e-PIT pominięto kwoty z jakiejś umowy o pracę, zlecenie, dzieło albo gdybyś musiał wpisać wynagrodzenia lub przychody, od których zaliczki trzeba opłacać samodzielnie (bez pośrednictwa płatnika), to takie kwoty musisz wykazać samodzielnie w deklaracji PIT, a nie modyfikować pola już wypełnione. 
więcej w poradniku - jak rozliczyć PIT-a w Program e‑pity®

Tak, nic nie stoi na przeszkodzie, by Twój e-PIT uzupełnić o takie przychody.

Zalogowanie do profilu Twój e-PIT następuje przez aplikację na Portalu Podatkowym po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym lub danymi autoryzującymi (kwotą przychodu z PIT za 2022 r. i kwotą przychodu z dowolnego PIT-11 za 2023 r.).
co zrobić jeżeli nie możesz się zalogować do usługi Twój e-PIT

Tak, aby rozliczyć się wspólnie z małżonkiem należy dokonać modyfikacji przygotowanej deklaracji, dopisując dane współmałżonka, a następnie zaakceptować zmiany.
Więcej w poradniku - Wspólne rozliczenie małżonków
Sprawdź kalulator - razem czy osobno - wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem

Aby wysłać deklarację podatkową Twój e-PIT, należy najpierw zalogować się do profilu przez aplikację na Portalu Podatkowym po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub – co jest najprostsze - danymi autoryzacyjnymi (dane identyfikacyjne podatnika i kwota przychodów z deklaracji za rok poprzedni). Korzystać możesz również z opcji mObywatel lub profilu zaufanego ePUAP. Po zalogowaniu się do Twój e-PIT i zaakceptowaniu deklaracji nie będzie konieczności jej dodatkowego podpisywania innymi danymi niż te, które służą do wysyłki PIT elektronicznie. Jeżeli nie będziesz korzystał z ulg i odliczeń lub zgadzasz się z przedłożoną propozycją zeznania sporządzonego przez urząd, to nie musisz dodatkowo podpisywać deklaracji PIT. Chyba, że będzie Ci zależało na szybszym zwrocie niż na koniec lipca, możesz wysłać Twój e-PIT z programu e-pity, który pamięta Twoje dane autoryzacyjne z PITa z roku poprzedniego do systemu e-Dekalaracje.

Tak, można łączyć i dodawać kilka źródeł przychodów na e-PIT. Wszystkie one powinny być automatycznie widoczne na deklaracji udostępnionej do wysyłki. Jeśli płatnik nie przekazał PIT-11 do urzędu skarbowego do końca stycznia. Pamiętaj, by sprawdzić, czy zachowane są górne limity kosztów z takich kilku PIT-11.
więcej w poradniku Dostałem / otrzymałem PIT-11 i co dalej?

Tak, wysłany Twój e-PIT musi zostać w takim przypadku skorygowany. Ostatecznie odpowiedzialność za wskazanie w deklaracji podatkowej wszystkich źródeł przychodów nadal spoczywa na podatniku. W efekcie należy jeszcze raz sprawdzić deklarację podatkową i nanieść na niej zmiany, po czym wysłać ją jako deklarację korygującą.
więcej w poradniku Korekta zeznania rocznego PIT

Tak, zwrot ten otrzymasz albo na rachunek bankowy – przelewem, albo będzie on dostarczony na Twój adres wskazany jako miejsce zamieszkania.
Więcej w poradniku Zwrot podatku PIT

Jeśli nie rozliczasz się sam i ten obowiązek zostawiasz usłudze Twój e-PIT, musisz skontrolować wartości przychodów, kosztów i podatku do zapłaty. W dalszym ciągu bowiem odpowiadasz za terminową zapłatę podatku rocznego. Jednak urząd skarbowy w takim przypadku dodatkowo poinformuje Cię o tym fakcie, a Ty będziesz miał 7 dni na zapłatę takiego podatku.

Nie, przychody z najmu musisz samodzielnie wpisać na deklaracjach PIT-36 lub PIT-28. Oznacza to, że urzędy skarbowe nie znają danych co do przychodów i kosztów z tytułu najmu. W efekcie można postąpić dwutorowo. Albo samodzielnie wypełnić deklarację PIT albo uzupełnić deklarację przygotowaną za 2023 r. przez Ministerstwo Finansów w usłudze Twój e-PIT. 
więcej w poradniku - Jak i do kiedy wypełnić PIT-28 najem

Nie, usługa Ministerstwa Finansów przeznaczona jest wyłącznie dla składających swoją deklarację podatkową. Nie można w tym zakresie w swoim profilu na portalu podatkowym wykorzystywać udzielonych pełnomocnictw i wysyłać deklaracji za inne osoby.
Wygodnie i prosto rozliczysz PIT innej osoby w Programie e-pity

Na każdym kroku możesz liczyć na podpowiedzi programu. Do dzieła!

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: