Twój e-PIT, a termin zwrotu podatku lub zapłaty podatku w 2019 roku - PIT za 2018 r.

Od rozliczenia podatkowego w 2019 za 2018 rok - termin maksymalny, w jakim można oczekiwać na zwrot podatku ulegnie wydłużeniu za wyjątkiem podatników, którzy rozliczać się będą elektronicznie – zarówno z pomocą usługi Twój e-PIT, jak i składając zeznania podatkowe tak samo, jak do tej pory – jako e-Deklarację.

Niezależnie od tego, czy deklarację podatkową złoży się 1 stycznia, czy też 15 lutego, termin na zwrot biec zaczyna począwszy od dnia 16 lutego (czyli od pierwszego dnia po terminie przyjętym jako termin rozliczeń podatkowych – 15 lutego).

W przypadku, korzystania z rozliczeń elektronicznych, termin na zwrot podatku wyniesie 45 dni. W przypadku innych metod rozliczeń niż elektroniczna, termin ten to 3 miesiące. W przypadku zwrotu wynikającego z korekty zeznania – termin ten to zawsze 2 miesiące, nie wcześniej jednak niż 3 miesiące od złożenia pierwotnego zeznania podatkowego albo nie wcześniej niż 45 dni od dnia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Liczenie terminu zwrotu wygląda następująco:

Termin złożenia deklaracji metoda złożenia PIT Termin ostateczny zwrotu nadpłaty PIT*
2.01.2019 r. elektronicznie 45 dni liczone od 15.02.2019 r.
10.01.2019 r. Elektronicznie – akceptacja deklaracji w Twój e-PIT 45 liczone od 15.02.2019 r.
11.01.2019 r. Drukowany – wysyłka pocztą 3 miesiące liczone od 15.02.2019 r.
22.02.2019 r. Elektronicznie – modyfikacja i akceptacja w Twój e-PIT 45 dni, liczone od 22.02.2019 r.
22.02.2019 r. Drukowany – złożony osobiście 3 miesiące liczone od 22.02.2019 r.
3.03.2019 r. Elektronicznie – z pominięciem usługi Twój e-PIT 45 dni liczone od 3.03.2019 r.
Brak jakiegokolwiek działania – rozliczenie poprzez PIT-37 45 dni liczone od 30.04.2019 r.
Brak jakiegokolwiek działania – rozliczenie poprzez PIT-36 Deklaracja nie zostaje złożona – nie można wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku; spodziewać należy się kary za niedopełnienie obowiązku rozliczenia podatkowego.

*Terminy 45 dni, trzy miesiące liczymy od dnia następującego po wskazanej dacie

Jeśli z deklaracji Twój e-PIT wynika obowiązek zapłaty podatku – należy go wpłacić do końca kwietnia. Podatnik, który nie logował się do usługi i nie składał w innej formie deklaracji – czyli automatycznie zostało złożone zeznanie za niego – musi samodzielnie dowiedzieć się ile podatku ma do zapłaty. Od 1 maja (czyli od pierwszego dnia od ustawowego terminu na zapłatę podatku) w jego przypadku naliczane zaczynają być odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.

Poradnik został przygotowany na podstawie analizy projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie Twój e-PIT.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.