Twój e-PIT

Niezależnie od tego, czy deklarację podatkową złoży się 1 stycznia, czy też 15 lutego, termin na zwrot biec zaczyna począwszy od dnia 15 lutego.

W przypadku, korzystania z rozliczeń elektronicznych, termin na zwrot podatku wyniesie 45 dni. W przypadku innych metod rozliczeń niż elektroniczna, termin ten to 3 miesiące. W przypadku zwrotu wynikającego z korekty zeznania – termin ten to zawsze 2 miesiące, nie wcześniej jednak niż 3 miesiące od złożenia pierwotnego zeznania podatkowego albo nie wcześniej niż 45 dni od dnia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowo, posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na zwrot w terminie do 30 dni. 

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni. To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>

Liczenie terminu zwrotu wygląda następująco:

Termin złożenia deklaracji metoda złożenia PIT Termin ostateczny zwrotu nadpłaty PIT*
2.01.2024 r. elektronicznie 45 dni liczone od 15.02.2024 r.
10.01.2024 r. Elektronicznie – akceptacja deklaracji w Twój e-PIT 45 liczone od 15.02.2024 r.
11.01.2024 r. Drukowany – wysyłka pocztą 3 miesiące liczone od 15.02.2024 r.
22.02.2024 r. Elektronicznie – modyfikacja i akceptacja w Twój e-PIT 45 dni, liczone od 22.02.2024 r.
22.02.2024 r. Drukowany – złożony osobiście 3 miesiące liczone od 22.02.2024 r.
3.03.2024 r. Elektronicznie – z pominięciem usługi Twój e-PIT 45 dni liczone od 3.03.2024 r.
Brak jakiegokolwiek działania – rozliczenie poprzez PIT-37 lub PIT-38, PIT-28, PIT-36 przychodów innych niż z działalności gospodarczej 45 dni liczone od 2.05.2024 r.
Brak jakiegokolwiek działania – rozliczenie poprzez PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-39 Deklaracja nie zostaje złożona – nie można wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku; spodziewać należy się kary za niedopełnienie obowiązku rozliczenia podatkowego.

*Terminy 45 dni, trzy miesiące liczymy od dnia następującego po wskazanej dacie

Jeśli z deklaracji Twój e-PIT wynika obowiązek zapłaty podatku – należy go wpłacić do końca kwietnia. Podatnik, który nie logował się do usługi i nie składał w innej formie deklaracji – czyli automatycznie zostało złożone zeznanie za niego – musi samodzielnie dowiedzieć się ile podatku ma do zapłaty. Od 3 maja (czyli od pierwszego dnia od ustawowego terminu na zapłatę podatku) w jego przypadku naliczane zaczynają być odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.

 Więcej dlaczego warto sprawdzić lub samodzielnie rozliczyć Twój e-PIT >>

Na każdym kroku możesz liczyć na podpowiedzi programu. Do dzieła!

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: