Kalkulator ma za zadanie wyliczyć ostateczne obciążenie podatkiem w 2024 r., uwzględniając również składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne.

Kalkulator ryczałtu ma za zadanie wskazać wartość podatku oraz składki zdrowotnej obliczanej przez osoby opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

Wyliczenia składki zdrowotnej, która wysokość zależna jest od limitu osiągniętego przychodu odbywa się po odjęciu od wartości przychodu, zapłaconych w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne. Natomiast obliczenie podatku następuje po odliczeniu od dochodu składek ZUS oraz 50% zapłaconej składki zdrowotnej. 

Więcej na temat: odliczenie składki zdrowotnej PIT
Sprawdź zasady zmiany formy opodatkowania Polski Ład z lipca 2022

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online
składka zdrowotna - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2023
  podstawa miesięczna wymiaru wymiar miesięcznej składki zdrowotnej (9%)
1-60.000 60% *6965,84 zł. = 4 179,50 376,16 zł
60.001 - 300.000 100% = 6965,84  zł 626,93 zł
powyżej 300.000 180% = 12 538,69 zł 1 128,48 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne ustalona będzie jako:

  1. dla przychodów osiągniętych w całym roku kalendarzowym do kwoty 60 000 zł - kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku,
  2. dla przychodów osiągniętych w całym roku kalendarzowym w przedziale 60.001 zł do kwoty 300.000 zł (włącznie) - kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku,
  3. dla przychodów osiągniętych w całym roku kalendarzowym ponad 300.000 zł - kwota odpowiadająca 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

W zakresie składek ZUS przyjęto, że przedsiębiorca podlega składkom emerytalnym, rentowym, wypadkowym i opłaca składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Jako podstawę przyjęto kwotę 4161 zł, tj. 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw - 6935 zł.

Czytaj poradnik: ryczałt PIT-28

Sprawdź Program fillup® formalności wypełnione
W programie fillup znajdziesz ponad 6 600 druków i formularzy, e-deklaracji, wzorów umów i pism w tym na przykład druki ZUS. Zweryfikujesz wygodnie wszystkich kontrahentów jednocześnie (biała lista VAT) i sprawdzisz kilkanaście punktów poprawności pliku JPK_V7 przed jego wysyłką. W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego.
Pobierz lub uruchom online - Program fillup® i sprawdź 30 dni za darmo »

Miesięczny przychód w 2023 roku

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-02-29

Treść opisu przelewu bankowego oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania

Organy nie akceptują, aby przelew oznaczony identyfikatorem wymienionym w rozporządzeniu stanowił czynność równoważną złożeniu oświadczenia.

2024-02-23

Twórca rozliczy autorskie koszty podatkowe do pięciu lat wstecz

Pracownik, który w ramach stosunku pracy jest twórcą utworów będących przedmiotem prawa autorskiego, może skorygować roczne zeznania podatkowe.

2024-02-23

Powrót do Polski nie zawsze z ulgą podatkową

Ulgą na powrót objęte są tylko przychody ze źródeł wprost wskazanych w ustawie o PIT. Nie ma wśród nich przychodów z prywatnego najmu nieruchomości.

Wspieramy OPP