Podatek minimalny to podatek nakładany na przedsiębiorców wykazujących straty podatkowe lub bardzo niskie dochody. Podatek od spółek będących polskimi rezydentami podatkowymi oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym: 1) poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo 2) osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1% wynosi 10% podstawy jego ustalenia i nazywa się go podatkiem minimalnym. Podatek ten dotyczy wyłącznie podmiotów rozliczających CIT - podatek dochodowy od osób prawnych. Podatnicy składający deklarację PIT nie powinni w 2024 r. opłacać tzw. podatku minimalnego. W deklaracji PIT nie należy wykazywać podatku minimalnego. 

Najlepszy sposób na PIT 2023 - Program e-pity 2024 uwzględnia wszystkie zmiany.

Nie wiesz jak zmiana kwoty wolnej od podatku w PIT 2023 wpłynie na Twój podatek do zapłaty w 2024 r.?
Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami?
Jakie załączniki musisz wypełnić? Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2023, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2024 >>

W sytuacji, gdy podatnik PIT wykazuje stratę podatkową lub niski dochód, powinien składać swoje zeznanie podatkowe. Niski dochód podatkowy jest możliwym źródłem ograniczenia go do zera, natomiast strata może stać się podstawą do jej odliczenia w przyszłych okresach rozliczeniowych (w kolejnych miesiącach lub latach podatkowych). 

czytaj więcej - strata podatkowa

W przypadku podatników CIT, podatek minimalny korzysta z szeregu preferencji podatkowych. Podatnicy są obowiązani wpłacić go w terminie wpłaty podatku CIT (do końca 3 miesiąca po zakończonym roku podatkowym), przy czym kwotę minimalnego podatku dochodowego podlegającą wpłacie pomniejsza się o należny za ten sam rok podatkowy podatek obliczony na zasadach ogólnych. Natomiast kwotę zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku dochodowego odlicza się od podatku obliczonego na tych zasadach w latach kolejnych. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu CIT za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, za który podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-02-22

Płace wystrzeliły w górę o kilkanaście procent, przedsiębiorcy odczuwają wzrost składek

Kwoty składek zdrowotnych i na ubezpieczenia społeczne zależą od trzech wskaźników określających poziom płac w Polsce.

2024-02-16

Ulga na zabytki tylko dla właścicieli

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie pozwala na korzystanie z ulgi, która przysługuje wyłącznie właścicielom.

2024-02-16

Ugoda z bankiem podlega opodatkowaniu

Świadczenie otrzymane od banku w zamian za zobowiązanie do odstąpienia od dalszych roszczeń w związku z umową kredytową jest przychodem z innych źródeł i podlega opodatkowaniu.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy