1. Czy składać korektę deklaracji PIT za 2022 r. w 2023 r.? 

Tak, jeśli tylko popełniłeś błąd w swojej deklaracji. Błąd może polegać na pominięciu jakiejś ulgi, rozliczeniu jej w zbyt niskiej wartości. Korygować należy także każdy inny błąd popełniony w rozliczeniu za 2022 r. - np. zaniżenie kwoty przychodu, dochodu, podatku do zapłaty, pominięcie źródeł przychodów.

Nawet jeśli już rozliczyłeś się z podatków za 2022 r. poprzez usługę Ministerstwa Finansów, to warto sprawdzić w Programie e-pity, czy złożona deklaracja może być jeszcze korzystniejsza (np. czy wykazałeś wszystkie koszty podatkowe, odliczyłeś pełną kwotę ulgi na dzieci, ulgę termomodernizacyjną albo czy wykazałeś wszystkie przekazane w 2022 r. darowizny, całość kwot ulgi rehabilitacyjnej lub na użytkowanie sieci Internet albo czy skorzystałeś z innych ulg podatkowych). Taka kontrola jest szczególnie zalecana, jeśli Twoje zeznanie zostało złożone w usłudze Twój e-PIT automatycznie, tzn. z dniem 30 kwietnia bez Twojej akceptacji tego zeznania i bez logowania się do niego.

Korekta PIT za 2022 w Programie e-pity®

Chcesz wygodnie dokonać korekty Twojego PIT za 2022 rok i lata wcześniejsze. W Programie e-pity wystarczy wybrać rok podatkowy, zaznaczyć opcję - korekta i dalej aplikacja poprowadzi Cię krok po kroku. Po jej przygotowaniu będziesz mógł wysłać korektę e-deklaracji PIT online - po prostu. Najlepszy sposób na korektę Twojego e-PIT. Wyślij korektę PIT w Programie e-pity online >>

2. Jak skorygować zeznanie za 2022 r.?

Aby poprawnie skorygować zeznanie z 2022 r. należy wypełnić ponownie swój PIT roczny, złożony już do urzędu i zaznaczyć jako cel złożenia deklaracji (poz. 10 deklaracji) - korekta. Następnie wypełnić należy przygotowany druk wszystkimi kwotami poprawnymi, wynikającymi z rozliczenia roku 2022. W tym przypadku nie wypełniamy tylko pola, które pomyliliśmy, ale trzeba wypełnić wszystkie pozostałe pola - także te, które w pierwotny PIT za 2022 r. złożyliśmy poprawnie.

Jeśli pierwotną deklarację składałeś w programie e-PITY, korekta będzie czekała wypełniona dla Ciebie wszystkimi dotychczasowymi danymi - a Ty zmienisz jedynie te informacje, które chcesz modyfikować. Program zarchiwizuje Twoje zeznanie i zapamięta informacje tak, aby w przyszłości było Ci jeszcze łatwiej i sprawniej składać zeznanie podatkowe. 

3. Złożyłem korektę za 2022 r. i ponownie widzę błąd. Co zrobić?

Zeznanie za 2022 r. możesz korygować do woli. Pamiętaj tylko - że korekte przeprowadzasz w okresie, gdy organ podatkowy nie rozpoczął postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Nie ma natomiast problemu, by korektę przeprowadzić w trakcie czynności sprawdzających. O tym,  z którą procedurą masz do czynienia dowiesz się z pisma, które otrzymasz z organu podatkowego (na samym jego początku organ informuje czy prowadzi czynności sprawdzające, czy kontrolę podatkową). 

4. Czy korekty PIT za 2022 r. mogę dokonać już w weekend majowy. Czy do korekty mam dołączyć czynny żal?

Nie, korekta nie wymaga składania łącznie z nią pisemnego uzasadnienia przyczyn jej złożenia. Po prostu wyślij skorygowaną deklarację za 2022 r.

Czynny żal składają tacy podatnicy, którzy w ogóle zapomnieli złożyć zeznania podatkowego przed 2 maja 2023 r. 

5. Czy łącznie z korektą za 2022 r. powinienem zapłacić odsetki za zwłokę?

Tak, jeśli kwoty z korygowanego zeznania różnią się od pierwotnych na Twoją niekorzyść - tzn. występuje:

 • zaległość w podatku rocznym (większy do zapłaty niż zapłaciłeś do 2 maja 2023 r.),
 • wykazałeś niższą nadpłatę niż pierwotna, którą otrzymałeś z urzędu skarbowego w 2023 r.,
 • ustaliłeś wyższą zaliczkę niż ta, którą zapłaciłeś w trakcie 2022 r. 

- wówczas powinieneś skorzystać z kalkulatora i obliczyć należne odsetki za zwłokę. 

Jeśli z Twojego zeznania wynika zwrot podatku i nie otrzymałeś go przed złożeniem korekty, zwracana kwota zostanie automatycznie pomniejszona o wartość naliczonych odsetek za zwłokę.

Pamiętaj, że odsetek do 8,7 zł nie nalicza się (nie musisz ich płacić).

Więcej o odsetkach za zwłokę

6. Czy za korektę w trakcie czynności sprawdzających w 2023 r. dostanę mandat?

Jeśli skorygowałeś PIT zgodnie z treścią wezwania wynikającego z czynności korygujących lub korygujesz PIT w trakcie ich trwania  to nie jest to podstawa do mandatu. Skorygowanie PIT w trakcie czynności sprawdzających jest dopuszczalna, a zatem mandat nie może być z tego tytułu nałożony.

7. Czy jeśli skoryguję PIT po 2 listopada 2023 r. to będzie niekorzystne?

Tak. Przez pierwsze 6 miesięcy licząc od terminu na złożenie deklaracji PIT możesz naliczać odsetki za zwłokę w obniżonej wartości o 50%. Zatem już od 3 listopada 2023 r. odsetki jakie będziesz płacił wyniosą pełną ich wartość (za cały okres zaległości, tzn. począwszy od 3 maja 2023 r.). 

8. Nie złożyłem terminowo deklaracji PIT za 2022 r. Czy mogę złożyć PIT po terminie jako korektę?

Nie, w takim przypadku:

 • wyłącznie w ciągu kilku pierwszych dni maja 2023 r. złóż deklarację podatkową i w takim przypadku możesz liczyć że nie zostaniesz ukarany za nieterminowe rozliczenie się z podatku,
 • w kolejnych dniach lub miesiącach jeśli postąpisz w ten sam sposób - oprócz ewentualnej zapłaty podatku, odsetek za zwłokę za zaległość, musisz liczyć się dodatkowo z ukaraniem Cię mandatem za nieterminowe złożenie deklaracji PIT. 

Korekta złożona po 2 maja 2023 r. bez deklaracji PIT złożonej wcześniej nie będzie skuteczna (tzn. nie będziesz miał czego korygować).   

9. Czy mogę korygować PIT złożony w 2023 r. poprzez usługę Twój e-PIT?

Oczywiście, Twój e-PIT jest takim samym systemem składania zeznań rocznych, jak każdy inny. W efekcie możesz korzystając z programu e-pity.pl skorygować deklarację, która wcześniej była dla Ciebie przygotowana w systemie Ministerstwa Finansów za 2022 r.  

10. Jak długo mogę korygować zeznanie PIT za 2022 r.?

Zeznanie za 2022 r. skorygujesz aż do 31 grudnia 2028 r. 

PIT korekta - co to w ogóle jest korekta PIT?

Często się zdarza, że popełnisz błąd w deklaracji podatkowej. Nie stanowi to problemu, jeśli deklarację cały czas masz na stole – po prostu bierzesz nowy druk i wypełniasz go od początku. Gorzej, jeśli wysłałeś już formularz do urzędu skarbowego. W takim przypadku jest już troszkę trudniej.

Dopuszczalna jest korekta zeznań podatkowych przygotowanych samodzielnie, jak również takich, które przygotowane są w usłudze Twój e-PIT. W obu przypadkach najlepszą metodą korekty jest samodzielne przygotowanie deklaracji korygującej, która prawidłowo ustali rozliczenie podatkowe za 2021 r. Korekta deklaracji podatkowej oznacza dla podatnika:

 • zmiany i usunięcie błędów obliczeniowych wynikłych w pierwotnej deklaracji,
 • zmiany nieprawidłowości w podanych danych osobowych,
 • dodanie poprzez korektę lub zmiana poprzez nią ilości ulg podatkowych lub wartości odliczanych kwot,
 • zmiany zasad rozliczeń - z deklaracji złożonej samodzielnie na deklarację wspólną z małżonkiem lub jako samotny rodzic lub odwrotnie. 

Korekta PIT za 2021 w Programie e-pity®

Chcesz wygodnie dokonać korekty Twojego PIT-37 lub dowolnej deklaracji PIT za 2021 rok i lata wcześniejsze, kreator Programu e-pity poprowadzi Cię wygodnie krok po kroku.
Najlepszy sposób na korektę Twojego e-PIT. Wyślij korektę PIT w Programie e-pity online >>

Przepisy prawa podatkowego pozwalają na korygowanie rocznych zeznań podatkowych pod warunkiem, że w stosunku do danego elementu deklaracji, który chcemy korygować (danego okresu), nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa. Po jej zakończeniu również ten element deklaracji nadal można objąć korektą.

UWAGA: Korekta złożona w trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym korektą nie wywołuje skutków prawnych.

Do kiedy konieczna jest korekta np. PIT 37?

Korektę warto składać do momentu, w którym nie nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego. W przypadku tradycyjnego zeznania na PIT 37 okres przedawnienia trwa 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Po tym terminie korekta nie ma sensu – zobowiązanie nie może zostać egzekwowane. A zatem:

Podatnik składa PIT 37 w związku z podatkiem należnym ze stosunku pracy wykonywanym w roku 2021. Nie opłaca podatku w pełnej wysokości. Termin płatności podatku to maja 2022 r. Od końca roku 2022 liczyć należy 5 lat – w jakim urząd skarbowy może ścigać podatnika w celu uiszczenia podatku - a zatem do końca 2027 r.

A po co korygować PIT?

Jeśli zadeklarowałeś mniejsze przychody niż w rzeczywistości wystąpiły lub wykazałeś zbyt wysokie koszty – to powstaje różnica między tym, co faktycznie powinieneś zapłacić, a co wpłynęło na konto urzędu skarbowego. Korekta zeznania sprostuje tę sytuację – przy czym dzięki jej dokonaniu, nie poniesiesz odpowiedzialności karnej skarbowej za zaistniałe błędy w deklaracji.

Jak wykonać korektę PIT

Błąd na deklaracji korygujesz poprzez przesłanie deklaracji – w takiej samej wersji druku, na jakiej składałeś pierwotne zeznanie – ze wskazaniem na niej, że jest to korekta zeznania (zawsze możesz wybrać na deklaracji opcję – złożenie zeznania/korekta zeznania). Przesyłasz ją jak zwykłą deklarację:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
 • składasz w okienku podawczym urzędu skarbowego,
 • w formie elektronicznej.

Rekomendujemy dla składania deklaracji podatkowych elektronicznie korzystać z programów, które po ustaleniu treści takiej deklaracji korygującej - do złożenia deklaracji wymagają jej podpisania elektronicznego 5 danymi autoryzującymi podatnika lub inną formą podpisu elektronicznego. Usługa Twój e-PIT Ministerstwa Finansów, w której składane są deklaracje e-PIT-37 lub e-PIT-38 nie zawiera podpisu kompletem tych danych w chwili wysyłki. Ewentualne konsekwencje uznania, że tak przekazana deklaracja nie jest podpisana prawidłowo - będą spoczywać na podatniku, (więcej na stronie: korekta Twój e-PIT

Korekta PIT dokonywana drogą elektroniczną może dotyczyć zarówno deklaracji składanych wcześniej w formie elektronicznej (e-deklaracje), jak i deklaracji składanej tradycyjnie, w formie papierowej.

UWAGA: Tak, jak w przypadku składania deklaracji podatkowej, warto posiadać potwierdzenie nadania korekty deklaracji. W przypadku korekty składanej drogą elektroniczną, formą potwierdzenia jest UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Wykazałem za mało podatku i…

Jeśli w korekcie wykaże się więcej podatku do zapłaty, niż w deklaracji złożonej pierwotnie (lub we wcześniej złożonej już korekcie), to należy łącznie z korektą zapłacić należny podatek wraz odsetkami za zwłokę.

Sprawdź i przelicz także prawidłowe wyliczenia kwot wykazanych na wystawianych i otrzymywanych fakturach. W przypadku błędów w kwocie netto i brutto - możesz być zobowiązany do korekty swoich deklaracji, (kalkulator netto/brutto VAT).

A czy korektą mogę przekazać 1% na OPP?

Tak, istnieje taka możliwość. Możliwe jest złożenie korekty w celu przekazania 1% dla wskazanej w deklaracji lub w korekcie - organizacji pożytku publicznego (1% OPP). Warunkiem jest jednak, by:

 • deklaracja podatkowa została złożona w terminie oraz
 • korekta deklaracji złożona była w terminie miesiąca od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego (zatem w terminie do 2 czerwca 2022 r. albo do 31 marca 2022 r. w przypadku PIT-28) oraz
 • zapłacono podatek w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (a zatem niekoniecznie w całości, ale w części od której podatnik decyduje się przekazać 1% na cel organizacji).

Czy w korekcie PIT mogę zdecydować się na rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem?

Tak, istnieje możliwość, by korygując swoją deklarację podatkową - nawet po 30 kwietnia 2021 r. - wskazać, że wcześniejszy wybór metody rozliczeń podatkowych - zamienić z rozliczenia indywidualnego na rozliczenie z małżonkiem lub jako samotnie wychowujący dziecko rodzic. Odpowiednio możliwa jest również rezygnacja z takiej formy i powrót do rozliczenia samodzielnie - sprawdź kalkulator - razem czy osobno - wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2023-03-30

Roczna składka zdrowotna 2022/2023 - zmiana zasad opodatkowania

Płatnik składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązany jest przekazać roczne rozliczenie składki opłacanej w trakcie 2022 r.

2023-03-29

Roczna składka zdrowotna 2022/2023

Oprócz comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA, z końcem roku składkowego przygotowany musi zostać ZUS DRA za cały rok 2022.

2023-03-28

Zawieszenie terminów w związku z ustawą covidową nie dotyczy zobowiązań podatkowych

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale (I FPS 2/22) z dnia 27 marca 2023 roku stanął po stronie podatników wskazując co następuje.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję