Jak korygować Twój e-PIT-37 lub e-PIT-38 za 2018 rok?

Deklaracja podatkowa e-PIT-37 lub e-PIT-38 wypełniona w aplikacji Ministerstwa Finansów „Twój e-PIT” może zawierać błędy. Pytania, na które należy odpowiedzieć, to przede wszystkim czy po zaakceptowaniu deklaracji można wprowadzić do e-deklaracji zmiany, w tym dodatkowe ulgi podatkowe albo zmienić ich wysokość? Czy można zmienić formę rozliczenia i rozliczyć się wspólnie lub indywidualnie? Warto umieć w prawidłowy sposób korygować deklaracje wysłane w „Twój e-PIT”?

Korekta Twój e-PIT w Programie e-pity®

Chcesz wygodnie dokonać korekty Twojego e-PIT-37 lub e-PIT-38 lub dowolnej deklaracji PIT za 2018 rok i lata wcześniejsze, kreator Programu e-pity poprowadzi Cię wygodnie krok po kroku.
Najlepszy sposób na korektę e-PIT. Przygotuj korektę PIT i wyślij ją w Programie e-pity już teraz online >>

Czy można korygować Twój e-PIT?

Tak, takie prawo przysługuje każdemu podatnikowi. Przysługuje ono temu, który sam zaakceptował treść swojej deklaracji logując się do „Twój e-PIT” na podatki.gov.pl. Prawo takie przysługuje także podatnikom, którzy nie zrobili nic ze swoją deklaracją podatkową i zaufali że z dniem 30.04.2019 r. Ministerstwo Finansów rozliczy ich automatycznie w usłudze "Twój e-PIT". Innymi słowy z dniem 1.05.2019 r. zamiast rozliczania się z podatków, podatnicy mogą korygować złożone deklaracje e-PIT, które zostały złożone przez nich (lub za nich) w systemie Twój e-PIT.

Czy można dodać dodatkowe ulgi i odliczenia, zmienić 1% podatku w korekcie Twój e-PIT?

Usługa Twój e-PIT samodzielnie wprowadza bardzo niewielką ilość ulg podatkowych bazując na informacjach, które organy podatkowe dysponują z urzędu. Ogranicza to prawa podatnika do otrzymania zwrotu podatku.

Jeśli podatnik nie złożył deklaracji PIT do 30.04.2019 r., jego rozliczenie podatkowe zostało przygotowane za niego automatycznie w podstawowej formie. Podatnik może nadal korzystać z ulg podatkowych za 2018 r. Może modyfikować ich wartość oraz dopisać ulgi, które nie pojawiły się w usłudze Twój e-PIT automatycznie.

Również jeśli podatnik zaakceptował swój PIT w usłudze Twój e-PIT, ma prawo zmieniać ustalone pierwotnie ulgi i odliczenia lub dodawać kolejne, zmieniać formę rozliczeń na wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem, rozliczenie PIT samotnie wychowując dziecko lub na rozliczenie indywidualne.

Zatem jeśli podatnik dokona korekty swojej pierwotnej deklaracji podatkowej, to może ona zawierać dodatkowe ulgi i odliczenia, których nie wykazał w e-PIT-37 lub e-PIT-38 złożonym poprzez Twój e-PIT. Tak samo może je uwzględnić, jeśli deklaracja została złożona automatycznie z dniem 30.04.2019 r. bez logowania się do systemu Twój e-PIT. W obu przypadkach zmiany mogą następować aż do momentu wszczęcia kontroli podatkowej – czyli można aż do tego momentu zmieniać ilość, rodzaj i wysokość ulg i odliczeń.

Jak korygować Twój e-PIT?

Do końca kwietnia przesłaną wcześniej deklarację można korygować przygotowując samodzielnie deklarację korygującą poza usługą Twój e-PIT lub poprzez aplikację Twój e-PIT, gdzie znajduje się opcja korekty wcześniej przygotowanej deklaracji (bezpieczniejszym ze względu na kwestie prawidłowości podpisu pod deklaracją, jest korygowanie deklaracji samodzielnie, czyli poza systemem Twój e-PIT); na ten temat więcej w dziale „Czy można skorygować Twój e-PIT w systemie Twój e-PIT” poniżej.

Od maja 2019 r. deklaracje PIT-37 i PIT-38 za 2018 r. korygować należy samodzielnie (np. w Programie e-pity), wysyłając e-deklarację korygującą, przygotowaną wcześniej poprzez usługę Twój e-PIT. System Twój e-PIT stworzony został do wysyłania deklaracji podatkowych w terminie rozliczeń rocznych, a nie do ich korygowania po terminie ostatecznym na składanie deklaracji podatkowych. Stąd po upływie terminu rozliczeń korekt należy dokonywać w sposób, który umożliwi ich prawidłowe przygotowanie i podpisanie elektroniczne zestawem danych autoryzujących.

Korekta polega na przygotowaniu ostatecznej wersji deklaracji i złożeniu jej z zaznaczeniem pola „korekta deklaracji”. W efekcie deklaracja korygująca zawiera wszystkie wypełnione pola – w sposób prawidłowy. Nie należy na deklaracji korygującej wypełniać wyłącznie pola korygowanego, lecz wszystkie wymagane dla podatnika pola.

Korekta deklaracji przygotowanej w usłudze Twój e-PIT wykonana w systemie Twój e-PIT?

Co do zasady – można korygować deklarację w systemie Twój e-PIT udostępnionym w portalu podatkowym Ministerstwa Finansów. Lepszym rozwiązaniem jest jednak samodzielna korekta deklaracji Twój e-PIT w programie do rozliczeń podatkowych. Ministerialny system Twój e-PIT jest przeznaczony do udostępniania deklaracji podatkowych i ich akceptacji w okresie rozliczeń rocznych. Jeśli zatem podatnik chce zmienić cokolwiek w Twoim PIT po kwietniu 2019 r., to do jego decyzji pozostaje, czy skorzysta z Twój e-PIT, czy z tradycyjnej formy korekty – poprzez przygotowanie deklaracji rocznej elektronicznie za pomocą programu do rozliczeń podatkowych i w tej formie wypełni, podpisze i wyśle deklarację korygującą.

Ryzyko, które podejmuje podatnik polega na tym, że Twój e-PIT nie zawiera możliwości elektronicznego podpisywania deklaracji korygującej pełnym zestawem danych autoryzujących podatnika. Powoduje to, że brak jest poprzez usługę Twój e-PIT zgodnej w pełni z przepisami prawa – korekty wcześniej przygotowanej deklaracji (logowanie odbywa się na podstawie trzech z pięciu danych autoryzujących, uznawanych łącznie za e-podpis).

Najwygodniejszą metodą dla podatnika może okazać się:

  • uruchomienie po 30.04 Programu e-pity,
  • pobranie danych z deklaracji wysłanej z aplikacji Ministerstwa Finansów,
  • zmiana danych – zgodnie z przygotowywaną korektą,
  • wysłanie deklaracji korygującej z Programu e-pity – jako e-deklaracji lub złożenie w formie tradycyjnej.       

Dlaczego ta forma jest bezpieczniejsza niż wysyłka bezpośrednio z Twój e-PIT? Deklaracje korygujące wymagają podpisania m.in. zestawem pięciu danych autoryzujących. Usługa Twój e-PIT zawiera wyłącznie pole logowania, natomiast nie ma dodatkowego pola na podpisanie wysyłanej korekty. Dodatkowo podpis deklaracji opiera się na zestawie 5 danych (imię, nazwisko, PESEL/NIP, data urodzenia, kwota przychodu), gdy tymczasem usługa Twój e-PIT posiada inny zestaw danych do logowania (PESEL/NIP, dwie różne kwoty przychodu, data urodzenia). W chwili logowania podatnik nie podaje imienia i nazwiska (czyli kompletu danych), co może mieć wpływ na ważność złożonej korekty. W przypadku natomiast jej złożenia w programach do rozliczeń podatkowych lub wypełnienia deklaracji samodzielnie – deklarację podpisuje się i opatruje wszystkimi 5 danymi uwierzytelniającymi.

Od powyższej zasady istnieje jednak wyjątek - jeśli przed dniem 1.05.2019 r. wykryjesz błąd w swojej deklaracji e-PIT-37 lub e-PIT-38 złożonej w Twój e-PIT – wówczas po zalogowaniu się do Twój e-PIT możesz jeszcze raz zaakceptować swoją deklarację PIT w wersji korygowanej (czyli w nowej, zmienionej wersji). Nowa wersja deklaracji będzie uznawana za prawidłową i ostatecznie będzie Twoim zeznaniem podatkowym (dochodzi do ponownej jej akceptacji).

Informacja z Urzędu Skarbowego o podatku do zapłaty po rozliczeniu w Twój e-PIT a korekta

W sytuacji, w której z rozliczenia podatkowego przygotowanego w usłudze Twój e-PIT wynika podatek do zapłaty, organ podatkowy czeka na wpłatę podatku. Jeśli wpłata nie została dokonana, a deklaracja e-PIT została rozliczona automatycznie przez fiskusa, wówczas US przesyła do podatnika informację o obowiązku wpłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Informacja ta zostaje przekazana podatnikowi w terminie do miesiąca od pierwotnego dnia, w którym upływał termin zapłaty podatku.

Uwaga – informacja z US zostanie przesłana tylko do takich osób, które biernie rozliczą się z podatku – czyli nie dokonają ani akceptacji, ani odrzucenia zeznania udostępnionego w usłudze Twój e-PIT. Pozostali podatnicy muszą samodzielnie sprawdzić ile podatku mają do zapłaty i zapłacić go w terminie tj. do 30.04.2019 roku.

W przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności. Jeśli podatnik zgadza się z rozliczeniem i chce wpłacić kwotę podatku jak najpóźniej, to:

  • po rozliczeniu się automatycznie w usłudze Twój e-PIT nie wpłaca podatku i czeka na informację z US o tym obowiązku – zyskuje na tym do 30 dni,
  • odbiór korespondencji poleconej to okres maksymalnie 14 dni, w efekcie nie trzeba pisma poleconego odbierać 1 dnia od jego otrzymania lecz awizować je,
  • odebrać pismo 14 dnia od daty jego pierwotnego otrzymania – podatnik zyskuje na tym 14 dni,
  • wpłacić podatek w terminie 7 dni licząc od dnia następującego po dniu odbioru pisma z informacją z Urzędu Skarbowego.

Ta forma zapłaty nie powoduje u podatnika naliczenia odsetek za zwłokę. Jednak uchybienie temu terminowi powoduje, że odsetki naliczane będą od 1.05.2019 r.  

Uwaga – podatek można wpłacać w powyższych terminach wyłącznie, jeśli rozliczenie nastąpiło poprzez Twój e-PIT automatycznie. W innym przypadku ostateczny termin rozliczenia podatku i jego zapłaty mija 30.04.2019 r.

Korekta Twój e-PIT w Programie e-pity®

Chcesz wygodnie dokonać korekty Twojego e-PIT-37 lub e-PIT-38 lub dowolnej deklaracji PIT za 2018 rok i lata wcześniejsze, kreator Programu e-pity poprowadzi Cię wygodnie krok po kroku.
Najlepszy sposób na korektę e-PIT. Przygotuj korektę PIT i wyślij ją w Programie e-pity już teraz online >>

Powyższa informacja powoduje szereg pytań o możliwość korekty deklaracji podatkowej.

1. Podatnik dostał informację z US o obowiązku zapłaty podatku – płacić podatek czy korygować zeznanie?

Korekta zeznania podatkowego w takim przypadku jest dopuszczalna. Jeśli skorygujemy deklarację to informacja z US o konieczności zapłaty podatku nie będzie dla nas wiążąca. Korekta niesie ze sobą skutki wstecznie, zatem pozwala by podatek nie był w ogóle wymagany. Jeśli podatnik:

  • otrzyma informację z US o konieczności zapłaty podatku wynikającego z usługi Twój e-PIT i informacja ta czeka na odbiór na poczcie, a w tym okresie podatnik złożył korektę deklaracji (z korekty wynika, że podatek nie występuje), to taką informację należy po prostu zignorować,
  • w terminie 7 dni przewidzianych w przesłanej informacji na wpłatę podatku złożył korektę i z takiej korekty wynika, że podatek nie występuje, to informację o konieczności zapłaty podatku należy zignorować.

Oczywiście, jeśli korekta okaże się błędna – odsetki za zwłokę naliczane są nie od daty korekty – lecz od pierwotnego terminu na złożenie zeznania PIT.

Natomiast jeśli z informacji z US wynika, że należy zapłacić podatek wynikający z rozliczenia z użyciem usługi Twój e-PIT i podatnik nie zdecyduje się na korygowanie deklaracji, to podatek wynikający z przesłanej informacji należy wpłacić dokładnie w wartości w niej wskazanej - nie trzeba jej podwyższyć o odsetki za zwłokę.

2. Podatnik zaakceptował deklarację, odrzucił ją lub skorygował ją przed 30.04. Czy dostanie informację o należnym podatku?

Nie, w tych przypadkach sam musi wpłacić podatek w terminie do 30.04. Nie otrzyma informacji o należnym podatku w maju, a odsetki za zwłokę będą liczone od 1.05.2019 r. W efekcie za wszelkie działania podjęte w Twój e-PIT odpowiada podatnik.

3. Podatnik nie dostał jeszcze informacji z US o wysokości podatku – czy korygować zeznanie PIT?

Taka korekta jest również w pełni dopuszczalna. Jeżeli jednak deklaracja zostanie skorygowana w taki sposób, że będzie z niej wynikać podatek do zapłaty wyższy niż wynika z pierwotnie złożonej deklaracji podatkowej w usłudze Twój e-PIT, to odsetki za zwłokę będzie trzeba zapłacić począwszy od 1.05.2019 r.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy korekta dotyczy błędów w deklaracji wynikłych z winy organu podatkowego. W tym zakresie odsetek za zwłokę w ogóle się nie nalicza. Innymi słowy korekta może spowodować naliczenie odsetek wyłącznie, gdy błąd wynika z winy podatnika.

4. Podatnik rozliczył się poprzez Twój e-PIT, po którym skorygował PIT i nie zapłacił podatku - czy US wyśle informację o obowiązku zapłaty?

Nie, bo podatek wynika z korekty deklaracji. W takim przypadku usługa Twój e-PIT nie jest podstawą rozliczenia, lecz jest nią skorygowana deklaracja podatkowa. Podatnik sam odpowiada wówczas za popełnione błędy i za odsetki za zwłokę w rozliczonej deklaracji.

W takim przypadku podatnik sam odpowiada za przeprowadzenie korekty. Odpowiada również za odsetki za zwłokę o ile błędy, które popełnił zaniżyły wysokość zobowiązania podatkowego lub podwyższyły Twoje prawo do zwrotu.

5. Czy jeśli podatnik automatycznie rozliczony został w usłudze Twój e-PIT, to warto płacić podatek, jeśli nie dostał jeszcze informacji z US?

Nie, gdyż w takiej sytuacji odsetki za zwłokę nie będą naliczane przez ten okres. Dopiero przekazanie informacji powinno być momentem, w którym warto dokonać zapłaty. Jednocześnie jednak należy pilnować, czy była już próba doręczenia informacji z urzędu skarbowego i czy podatnik jej nie przeoczył. Jeśli w ciągu 7 dni nie zapłaci podatku – odsetki naliczane będą nie od daty przekazania informacji, lecz od 1 maja 2019 r.

6. Czy jeśli podatnik sam zaakceptował lub skorygował zeznanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT, to warto płacić podatek, jeśli nie dostał jeszcze informacji z US?

Tak, gdyż w takim przypadku informacja nie będzie w ogóle wysłana. Odsetki w tym przypadku liczone są od 1.05.2019, a nie od terminu na wysyłkę takiej informacji.

Błędnie skorygowane zeznanie, które zostało wcześniej rozliczone automatycznie w usłudze Twój e-PIT

W takim przypadku odsetki naliczane są od dnia następującego po dacie ostatecznej złożenia deklaracji PIT, czyli od 1.05.2019 r. Jeśli dojdzie do kontroli skarbowej lub podatkowej, to podatek będzie trzeba zapłacić i skorygować deklarację w taki sposób, jaki wynika z decyzji (wyniku kontroli).

Terminy korygowania deklaracji złożonej jako Twój e-PIT

Zasady korygowania deklaracji przygotowanej w usłudze Twój e-PIT są takie same, jak w przypadku standardowo przygotowanego i złożonego rozliczenia podatkowego. Tak samo jak w tradycyjnej deklaracji rocznej PIT – termin na korektę trwa aż do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, wynikającego ze złożonej deklaracji (5 lat od końca roku, w którym złożona została dana deklaracja podatkowa). W powyższym okresie prawo do korekty ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Po tym okresie dopuszczalne jest ponowne korygowanie deklaracji.

W przypadku gdy podatnik otrzyma informację przypominającą o obowiązku zapłaty podatku wynikającego z deklaracji przygotowanej w Twój e-PIT, termin na złożenie korekty nie ulega zawieszeniu. Informacja ta jest przekazywana w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności podatku. Oznacza to, że nawet po otrzymaniu takiej informacji możliwe jest korygowanie PIT i zmienianie kwoty, która wynika z przekazanej podatnikowi informacji.

Pobierz Program e-PITy i złóż korektę PIT za 2018 > Uruchom e-PITy online i przygotuj korektę e-PIT za 2018 >

Na każdym kroku możesz liczyć na podpowiedzi programu. Do dzieła!

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akcepuję