Błędy w Twój e-PIT na Portalu Podatkowym


Za błędy deklaracji udostępnionej na Portalu Podatkowym przez KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) w usłudze Twój e-PIT, nie będzie odpowiadał podatnik tylko w przypadku, gdy błędy powstaną po stronie organu podatkowego albo po stronie zakładu pracy, który przekazał informacje podatkowe na rzecz urzędu skarbowego.

W pierwszym przypadku – gdy błąd leży po stronie organów Ministerstwa Finansów (KAS) - chodzi o błędy obliczeniowe usługi Twój e-PIT, niewłaściwe pobranie danych z deklaracji (płatników) i rejestrów administracyjnych. Chodzi również o błędy wynikające z pracy serwerów i niedostarczaniem prawidłowych danych do podatnika. Od zaległości związanych z korektą zeznania, którą w takim przypadku przygotowuje organ skarbowy, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku, do dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu od przedstawionej podatnikowi nowej, skorygowanej wersji zeznania. Jeśli z korekty wynika obowiązek dopłaty podatku, to podatnik wpłaca go w terminie 14 dni, jednak jeśli tego nie zrobi, to w ciągu miesiąca organ skarbowy dodatkowo upomni podatnika o terminie zapłaty. W przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia takiego upomnienia nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu tej płatności – aż do tej daty zapłaty.

W drugim przypadku chodzi o sytuacje, w których to po stronie płatnika powstał błąd – gdy wyliczenia na informacjach PIT-11, PIT-8C, PIT-R nie są prawidłowe, podano kwoty niezgodne z rzeczywistością lub zastosowano z winy zatrudniającego niewłaściwe kwoty zaliczek, odliczeń czy zmniejszeń podatku. Za ewentualne zaległości podatkowe w tym przypadku odpowiedzialność ponosi płatnik. Podatnik musi jednak samodzielnie złożyć zeznanie korygujące pierwotne rozliczenie podatkowe.

Jeżeli natomiast błędy wynikają z działania lub zaniechania podatnika – wówczas złożenie deklaracji podatkowej poprzez Twój e-PIT nie ogranicza jego odpowiedzialności. Zatem niedopisanie dodatkowych źródeł przychodów, pominięcie zarobku, zastosowanie ulg i odliczeń, do których nie ma się prawa lub odliczenie w kwocie wyższej niż możliwa – jest błędem podatnika.

Korzystając z usługi Twój e-PIT mimo automatycznych wyliczeń, należy zachować szczególną uwagę na zmiany uprawnień przysługujących podatnikom z lat poprzednich, przeniesionych do deklaracji za obecny rok, jednocześnie warto też sprawdzić, czy np. wysokość kosztów uzyskania przychodów obliczona przez pracodawców i wyliczona przez KAS jest odpowiednia i czy nie ma możliwości obniżenia Twojego podatku. Między innymi warto z tego powodu wygodnie pobrać, sprawdzić i rozliczyć Twój e-PIT w Programie e-pity.

Przykład

Kowalski posiada dziecko, które w trakcie roku ukończyło 25 lat. W poprzednich latach w całości korzystał z ulgi na dziecko. Twój e-PIT automatycznie ograniczy prawo do ulgi za miesiące, w których dziecko przekroczyło ten wiek. Okazuje się jednak, że syn w trakcie roku zarobił więcej niż 3089 zł, co powoduje, że Kowalski nie ma prawa do ulgi za cały rok. Powinien zatem samodzielnie usunąć przyznaną mu w Twój e-PIT ulgę i nie korzystać z niej w trakcie 2018 r. Jeżeli tego nie zrobi – ponosi odpowiedzialność za błędnie rozliczoną deklarację poprzez usługę Twój e-PIT.

Poradnik został przygotowany na podstawie analizy projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie Twój e-PIT.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.