PIT-28 rozliczysz w programie e-pity

Deklaracja PIT 28: ryczałt ewidencjonowany

Deklarację PIT 28 wypełniasz, jeżeli w roku podatkowym uzyskujesz przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych z tytułu:

  • pozarolniczej działalności gospodarczej lub 
  • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze rozliczanych w ramach działalności gospodarczej lub
  • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatny),
  • ze sprzedaży produktów rolnych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy.

PIT-28 do kiedy - termin rozliczenia 

Podatnicy zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych – składają PIT-28 za 2023 rok do 30 kwietnia 2024 roku

Podatek ryczałtowy za grudzień oraz ostatni kwartał należy zapłacić nie później niż 20 stycznia 2024 r. nawet, gdy deklaracja jest już wcześniej złożona.  

Do kiedy rozliczyć PIT - kalendarz podatnika

PIT-28 i 28/B oblicz dokładnie w Programie e-pity 2023

Nie musisz liczyć zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo z uwzględnieniem wszystkich ulg i odliczeń. Wylicz Twój podatek PIT-28 - ryczałt w Programie e-pity 2023

Wybór ryczałtowej formy opodatkowania

Będziesz opłacał podatek w formie ryczałtu, jeżeli do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego w roku podatkowym przychodu z działalności gospodarczej złożyłeś pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania. Termin ten obowiązuje zarówno, gdy zmieniasz działalność dotychczas prowadzoną i opodatkowaną inną metodą jak i gdy rozpoczynasz prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego.

W przypadku uzyskiwania w 2023 r. przychodów z najmu lub dzierżawy prywatnie (tj. bez prowadzenia działalności gospodarczej), ryczałtowe opodatkowanie stosuje się automatycznie, tj., bez składania oświadczenia o wyborze tej formy. W efekcie przychody z prywatnego najmu i dzierżawy podlegają automatycznie w 2023 r. wykazaniu na PIT-28 (a nie jak dotąd - na PIT-36). 

Prawo do ryczałtu przysługuje na cały rok podatkowy. W roku kolejnym prawo to nie występuje, jeżeli podatnik przekroczy limit przychodu 2 mln euro (po przeliczeniu na złotówki). Podatnik w trakcie roku może jednak utracić prawo do ryczałtu w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności o czynności, których nie można rozliczać ryczałtem lub w związku z wykonywaniem czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy przez określony czas od momentu podjęcia działalności. Przekroczenie limitu przychodów w trakcie roku podatkowego nie powoduje bezpośredniego przejścia na zasady ogólne. Za dany rok podatkowy, nawet po przekroczeniu limitu, składasz deklarację PIT 28. Dopiero za rok przyszły wyłączone będzie rozliczenie ryczałtem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego naruszysz zasady prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach ryczałtu, podatek według zasad ogólnych opłacasz od dnia naruszenia tych zasad. Tym samym za czas wcześniejszy przychody opodatkowujesz, składając deklarację PIT 28.

Jeżeli wykonywałeś w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki opodatkowanej ryczałtem – składasz PIT 28, jeżeli w danym roku podatkowym nie wykonujesz już tej sprzedaży lub usług na rzecz byłego pracodawcy. Możesz jednak na rzecz swojego byłego pracodawcy świadczyć usługi inne niż wchodzące w skład czynności wykonywanych na podstawie stosunku pracy. W takim przypadku nadal możesz opłacać podatek w formie zryczałtowanej i składać deklarację PIT 28.

Sprawdź zmiany w ryczałcie ewidencjonowany od 2023 roku
Począwszy od 2023 r. korzystanie z ryczałtu wydaje się znacznie bardziej atrakcyjne i możliwe. Warto rozważyć zmianę zasad rozliczeń -  sprawdź nowy ryczałt od 2023 r.

Różne formy przychodów a ryczałt

Nie możesz łączyć opodatkowania ryczałtem w spółce z innymi formami opodatkowania stosowanymi przez pozostałych wspólników. Innymi słowy – wybór formy zryczałtowanej dotyczy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub jawnej.

Nie rozliczasz się na deklaracji PIT 28, jeżeli prowadzisz działalność w formie spółki i jest to spółka inna niż spółka cywilna lub jawna.

Na deklaracji PIT 28 również w przypadku, jeżeli osiągasz dochody z najmu lub dzierżawy wykonywanych w formie działalności gospodarczej. Na PIT 28  rozliczasz także najem lub dzierżawę realizowaną prywatnie poza działalnością.

Możesz składać PIT 28 łącznie z innymi deklaracjami. Jeżeli rozliczasz inne źródła przychodów, niż opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – składasz dodatkowo inne formularze (PIT 36, PIT 37, PIT 36L, PIT 38).

Możesz rozliczać się z prywatnej działalności – na deklaracji PIT 36, a w formie spółki – na deklaracji PIT 28.

Możesz prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (złożyć PIT 36), a przychody z najmu prywatnego opodatkować ryczałtowo (i rozliczyć na deklaracji PIT 28).

PIT 28 a łączne opodatkowanie z małżonkiem

Deklaracji PIT 28 nie złożysz łącznie z małżonkiem. Nie ma możliwości opodatkowania łącznego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Małżonkowie rozliczający przychody ze wspólnej własności, posiadania lub użytkowania rzeczy składają niezależnie dwie deklaracje PIT 28.

Opodatkowanie ryczałtem wyłącza możliwość rozliczenia się łącznie z małżonkiem lub z dzieckiem. Chodzi o taką sytuację, w której część przychodów opodatkowana jest ryczałem, a część na zasadach ogólnych. Wówczas również tych przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych nie można rozliczyć łącznie z małżonkiem i dzieckiem. Ryczałt wyłącza taką preferencję. Wyjątkiem jest rozliczenie przychodu z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy ryczałtem - ten rodzaj przychodów opodatkowanych ryczałtowo nie pozbawia prawa do wspólnego rozliczania innych przychodów (tych opodatkowanych na zasadach ogólnych, np. z tytułu umowy o pracę).

Dopuszczalne jest złożenie oświadczenie przez małżonków, że całość przychodów z prywatnego najmu i dzierżawy zostanie opodatkowany u jednego z nich. Wówczas małżonek ten wykazuje całość przychodów ze wspólnego majątku w jednym PIT-28. 

Do opodatkowania ryczałtem stosuje się odliczenia od dochodu i od podatku. Łącznie z deklaracją złożysz zatem również PIT O, PIT D.

PIT-28 - a strata podatkowa

Rozliczający ryczałt nie wykazują straty podatkowej, ponieważ podatek płacą od przychodu bez stosowania kosztów podatkowych. Mają jednak prawo odliczać stratę uzyskaną wcześniej – przed zmianą formy opodatkowania na ryczałtową. W tym przypadku obniża się przychód.

Rozliczenie straty podatkowej

Deklaracja PIT-28S – spadek firmy/ przedsiębiorstwa

Jeśli podatnik zdecyduje się na wypełnianie PIT-28S oznacza to, że deklarację wypełnia jako przedsiębiorstwo w spadku, a podpisujący deklarację – sprawuje zarząd sukcesyjny lub jest jedną z osób, które zarządzają podmiotem oznaczanym jako przedsiębiorstwo w spadku. PIT z oznaczeniem S składany jest w związku z rozliczeniami osoby fizycznej (wspólnika spółki osobowej lub cywilnej) prowadzącego działalność gospodarczą. Dotyczy ono rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą.

PIT-28S - spadek firmy, przedsiębiorstwa

Przeczytaj szczegółowy opis deklaracji PIT-28/28S informacja do każdego pola formularza - broszura za 2022 rok.

Składka zdrowotna za 2023 roku dla podatników rozliczających się na formularzu PIT-28

Zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców i osób z nimi współpracującymi są odliczane od przychodu opodatkowanego ryczałtem - do wysokości 50% ich wartości.

Obecnie stawka ryczałtowego podatku od przychodów z czynszu najmu wynosi 8,5% pod warunkiem, że jego wartość nie przekracza 100.000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, stawka rośnie do 12,5%. Dawniej przepisy pozwalały na opodatkowanie przychodów z najmu stawką 8,5% niezależnie od wysokości generowanych przychodów...

Ryczałt od najmu

Uwaga! Nowy Polski Ład - jaką formę opodatkowania wybrać?

Nowy Polski Ład to pakiet licznych zmian, który wprowadza szereg nowych metod i zasad płacenia podatku w 2022 i 2023 r. i latach kolejnych. Jej skutki odczują wszyscy podatnicy. Dlatego warto zapoznać się z szczegółowym opisem i sprawdzić, czy Twoje podatki będą wyższe czy niższe? Polecamy nasze kalkulatory:  

  • Kalkulator B2B - jaką formę opodatkowania wybrać prowadząc działalność gospodarczą
  • Kalkulator ryczałt w roku 2022/2023, z nowymi składkami zdrowotnymi ZUS

Czytaj nasze poradniki opisujące zmiany: Nowy Polski Ład w PIT za 2022 rok

Polecamy poradnik: PIT wynajmującego - jakie metody opodatkowania wybrać, jak rozliczyć dochody, koszty i ich dokumentowanie, zaliczki, refakturowanie. 

Przeczytaj: broszura informacyjna - najem, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.

FAQ

Właściwe będzie rozliczenie na dwóch deklaracjach z tytułu przychodów ze stosunku pracy – PIT 37, z tytułu przychodów opodatkowanych w formie ryczałtowej – PIT 28.

Zeznanie to składa się do 30 kwietnia 2024 r.

Tak, podatek za grudzień musi zostać zapłacony - w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Nie, opodatkowanie przychodu z tytułu najmu mieszkania jest niezależne od rozliczenia przychodu z działalności. Są to dwa niezależne źródła przychodów. 

Podatnik może zdecydować, czy za 2023 r.:

  • wynajmuje lokal w ramach działalności gospodarczej - opodatkowanej ryczałtem (lub na zasadach ogólnych - według skali podatkowej / podatkiem liniowym),
  • wynajmuje go prywatnie, poza prowadzoną działalnością - i przychód opodatkowuje ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W związku jednak z tym, że zarówno najem prywatny, jak i działalność gospodarcza prowadzone są w formach zryczałtowanych, przychody z obu tytułów ujmuje Pan na jednej deklaracji PIT 28.

Nie, składa Pan wyłącznie jedną deklarację PIT 28. Nie ma powodu, by składać w takim przypadku dwa odrębne roczne zeznania podatkowe.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2023-09-29

Ulga na działalność kulturalną obejmuje również wydatki reklamowe

Wsparcie kultury i wydatki na cele kulturalne stanowi podstawę ulgi podatkowej.

2023-09-29

Opodatkowanie odszkodowania za skradziony samochód będący w leasingu operacyjnym

Nie każdą kwotę otrzymaną przez przedsiębiorcę po kradzieży samochodu wziętego w leasing można potraktować jako odszkodowanie.

2023-09-29

Koszt usługi wspólnika na rzecz spółki z o.o. można odliczyć od podstawy opodatkowania

Spółka może zawierać umowy ze zleceniobiorcami, którzy są jednocześnie jej udziałowcami oraz członkami zarządu i zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy