Pani Daria będąca od 5 lat w związku małżeńskim i posiadająca 2 dzieci prowadzi działalność gospodarczą – prowadzi sklep internetowy, w którym zajmuje się sprzedażą kolczyków i broszek. Przychód roczny netto to kwota 120.000 zł.

Oprócz powyższego przedsiębiorstwa Pani Daria pozostaje wspólnikiem w spółce jawnej (opodatkowanej ryczałtem według stawki 5,5%), posiadając udział w zyskach 35%, który w roku 2023 przyniósł jej przychód netto o wartości 100.000 zł.

PIT-28 i 28/B oblicz dokładnie w Programie e-pity 2023

Nie musisz liczyć ryczałtu ręcznie.
Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo z uwzględnieniem wszystkich ulg i odliczeń. 
Wylicz podatek - ryczałt w Programie e-pity 2023 teraz >>

Oprócz powyższych przychodów Pani Daria rozlicza stawką ryczałtową 8,5% przychody z prywatnego najmu nieruchomości – lokal mieszkalny, stanowiącej jej majątek nabyty po zawarciu małżeństwa.

W ramach ryczałtu Pani Daria rozlicza 50% przychodów z jej najmu, co w 2023 r. dało jej przychód 25.000 zł. Pani Daria nie rozlicza ulgi na dzieci rozlicza natomiast ulgę na korzystanie z sieci Internet, z którego korzysta dopiero drugi rok. Obie firmy funkcjonują na rynku polskim, Pani Daria nie posiada zakładów lub placówek na terytorium innych krajów.

Pani Daria oprócz PIT-28, PIT-28/B,  dostarczyć powinna do urzędu skarbowego do końca stycznia załącznik PIT/O, w której wykaże ulgę na internet.  

Zobacz jak wygląda wypełniona deklaracja PIT-28 z PIT-28/B oraz PIT/0 za 2023 rok Pani Darii

Przeczytaj szczegółowy opis deklaracji PIT-28 informacja do każdego pola formularza – broszura za 2023 rok >

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2023-12-01

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych nie jest kosztem podatkowym

Kwoty wypłacone z tytułu zadośćuczynienia w związku z wadliwym świadczeniem usługi medycznej nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

2023-12-01

NSA: Ulgowe wydatki na własny cel mieszkaniowy można ponieść nawet przed sprzedażą posiadanej nieruchomości

NSA podtrzymał wyrok WSA w Gdańsku, z którego wynikała korzystna dla podatnika interpretacja przepisów o zwolnieniu z podatku dochodowego.

2023-12-01

Dochody z zagranicy wpływają na prawo do skorzystania z ulgi na dziecko

Ustalając prawo do dokonania odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej należy wziąć pod uwagę dochody współmałżonka osiągnięte za granicą.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy