W rozliczeniu roku 2023 masz możliwość wysłać e-PIT korzystając z usługi Twój e-PIT zamieszczonej w e-Urzędzie Skarbowym.  

Elektroniczny urząd skarbowy, (e-Urząd Sakrbowy) jest miejscem, w którym podatnik ma w 2023 r. możliwość załatwienia online szeregu spraw podatkowych w zakresie podatku PIT, CIT, VAT, jak i sprawdzenia stanu ich realizacji przez KAS. Dzięki własnemu profilowi przypisanemu podatnikowi, w jednym miejscu może on:

 • kontrolować na bieżąco stan spraw z urzędem skarbowym (złożone/rozpatrzone/w toku itd.),
 • uzyskać kluczowe informacje o: stanie rozliczeń w poszczególnych podatkach (np. zaległość/nadpłata, termin wpłaty), statusie spraw, terminach i czynnościach podejmowanych przez urzędników skarbowych,
 • otrzymywać pisma i dokumenty z urzędu skarbowego,
 • przeglądać złożone do tej pory pisma i deklaracje podatkowe,
 • wysyłać deklaracje i pisma do urzędu z poziomu profilu podatnika,
 • załatwiać sprawy, które do tej pory wymagały osobistej wizyty w urzędzie skarbowym,
 • ustalić wartość podatku do zapłaty, skontrolować mikrorachunek, ustalić wartość zobowiązań podatkowych. 

Wczytaj Twój e-PIT z portalu podatkowego i rozlicz w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatkowego podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni. To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj z podatki.gov.pl i sprawdź. Rozlicz już teraz PIT online

Logowanie na profil e-Urząd Skarbowy

Wymaga posiadania jednej z opcji autoryzacji:

 • profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna z dostępem do profilu zaufanego klienta - udostępnia wszystkie opcje e-urzędu,
 • dane autoryzujące (np. przychód z roku poprzedniego) - daje możliwość wglądu w deklaracje podatkowe i wysyłkę deklaracji PIT (usługa Twój e-PIT na e-urzedzie skarbowym),
 • ePUAP,
 • mObywatel - udostepnia wszystkie usługi e-urzędu.

e-Urząd Skarbowy - jakie sprawy można załatwić online?

Profil udostępnia następujące funkcjonalności:

 • Twój e-PIT (czyli zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38),
 • e-mikrofirma (bezpłatną aplikację do generowania i wysyłania JPK),
 • wykaz mandatów karnych,
 • płatności online na rzecz organów skarbowych,
 • kontrola danych osobowych jakie posiada organ skarbowy, również danych działalności gospodarczej,
 • informacja o indywidualnym rachunku podatkowym, tzw. mikrorachunku podatkowym
 • historia złożonych dokumentów, historia płatności, historia logowania.

Poprzez e-urząd złożyć można szereg pism:

 • pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczania wpłaty,
 • wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań,
 • zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (tzw. czynny żal),
 • zawiadomienie ZAW-NR.

Dane kontaktowe, numery kont, zakres terytorialny oraz terminy zwrotu z PIT - baza urzędów skarbowych online

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: