W najbliższym czasie będziesz miał szansę w większości przypadków zrezygnować z osobistych wizyt w urzędzie skarbowym. Zamiast takich wizyt możliwy będzie kontakt z urzędem poprzez e-US (elektroniczny urząd skarbowy). 

Wczytaj Twój e-PIT z portalu podatkowego i rozlicz w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatkowego podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj z podatki.gov.pl i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>

Elektroniczny urząd skarbowy, (e-Urząd Sakrbowy) będzie miejscem, w którym podatnik będzie miał możliwość załatwienia online spraw podatkowych w zakresie podatku PIT, CIT, VAT, jak i sprawdzenia stanu ich realizacji przez KAS. Dzięki własnemu profilowi, podatnik w tym miejscu będzie miał możliwość z jednego profilu:

 • kontrolować na bieżąco stan spraw z urzędem skarbowym (złożone/rozpatrzone/w toku itd.),
 • uzyskać kluczowe informacje o: stanie rozliczeń w poszczególnych podatkach (np. zaległość/nadpłata, termin wpłaty), statusie spraw, terminach i czynnościach podejmowanych przez urzędników skarbowych,
 • otrzymywać pisma i dokumenty z urzędu skarbowego,
 • przeglądać złożone do tej pory pisma i deklaracje podatkowe,
 • wysyłać deklaracje i pisma do urzędu z poziomu profilu podatnika,
 • załatwiać sprawy, które do tej pory wymagały osobistej wizyty w urzędzie skarbowym,
 • ustalić wartość podatku do zapłaty, skontrolować mikrorachunek, ustalić wartość zobowiązań podatkowych. 

e-Urząd Skarbowy różne profile dostępu

Z e-urzędu skarbowego korzystać będzie się poprzez kanały - w zależności od rodzaju interesariusza (rodzaju spraw, jakie dana osoba może mieć do załatwienia). W efekcie dostępne będzie logowanie się do e-urzędu poprzez:

 1. kanał e-Podatnik,
 2. kanał e-Płatnik,
 3. kanał e-Pełnomocnik,
 4. kanał e-Komornik,
 5. kanał e-Notariusz.

Budowa każdego z kanałów będzie podobna, tzn. podatnik po zalogowaniu będzie posiadał zakładkę spraw:

 • ewidencyjnych,
 • spraw, dokumentów i zobowiązań,
 • rozliczeń,
 • pełnomocnictw.

W zależności od tego, co będzie chciał przez e-urząd załatwić - podatnik wejdzie w odpowiednią zakładkę, w której znajdą się odpowiednie informacje, możliwość składania wniosków, ich treść itd.

W każdym z kanałów dojdzie do integracji obecnie funkcjonujących i rozproszonych w wielu miejscach danych dotyczących podatnika. W efekcie poprzez każdy z kanałów dostępne będą dane obecnie występujące w systemach, usługach i portalach:

 • GOV.PL – portalu do obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców (OBYWATEL.GOV.PL i BIZNES.GOV.PL),
 • e-Doręczenia – system realizujący usługę elektronicznego doręczenia,
 • e-Tożsamość – systemie realizującym usługę uwierzytelnienia elektronicznej tożsamości,
 • e-Płatności – systemie realizującym usługę elektronicznej płatności,
 • POLTAX Plus – Centralnym systemie obsługi podatków,
 • Witraż – Centralnym systemie rozliczeń podatkowych,
 • REALIT’y – Centralnym systemie obsługi egzekucji administracyjnej,
 • CRM – rozwiązaniu klasy Customer Relationship Management,
 • VAT_OUT – służącego zastąpieniu deklaracji VAT plikiem JPK,
 • Twój e-PIT,
 • Wykaz podatników VAT,
 • BASE-AML - CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych), który ma służyć przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek.
 • CRCZM – Centralnym Rejestrze Czynności Majątkowych.

Baza urzędów skarbowych online: dane kontaktowe, nr kont, zakres terytorialny oraz terminy zwrotu z PIT >