1. Jeśli wysyłana jest deklaracja PIT-36, PIT-37 lub inna e-deklaracja osób fizycznych należy sprawdzić kto jest głównym podatnikiem na tej deklaracji, którą teraz wysyłamy.
  Uwaga: W przypadku wysyłki deklaracji wysyłanych przez Firmy/Płatników będących osobą fizyczną np. PIT-11, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, PIT-40 należy sprawdzić kto jest Płatnikiem, wysyłającym e-deklarację.
 2. Następnie należy poszukać deklarację roczną, którą składała ta sama osoba (firma) za rok 2022. Jeśli ta osoba (firma) składała kilka deklaracji np. PIT-37 (lub PIT-36) i PIT-38, należy poszukać jedną dowolną z tych deklaracji - nie wolno sumować kwot przychodów z kilku deklaracji!
 3. Jeśli to była deklaracja wspólna małżonków  np. PIT-37 lub PIT-36, należy sprawdzić, czy na deklaracji PIT za 2022 rok ta sama osoba była wpisana również na pierwszej pozycji jako główny podatnik, czy jako małżonek – nie wolno sumować kwot przychodów małżonków!
 4. Należy odszukać i przepisać odpowiednią kwotę przychodu podatnika.

Prosimy poszukać deklarację roczną (PIT-37/36/36L itd) za 2022 rok (składaną w 2023 roku) i przepisać z niej odpowiednią kwotę:

 • PIT-37 (29) - pole 83 (lub 44, lub 46, lub 48, lub 50), jeśli był podatnikiem,
  albo pole 118 (lub 45, lub 47, lub 49, lub 51), jeżeli w zeznaniu za 2022 rok podatnik występował jako małżonek,
 • PIT-36 (30) - pole 147 (lub 79, lub 81, lub 83, lub 85 lub 87), jeśli był podatnikiem, albo pole 209 (lub 80, lub 82, lub 84, lub 86, lub 88), jeżeli w zeznaniu za 2022 rok podatnik występował jako małżonek,
 • PIT-28 (25) - pole 62 (lub 20, lub 22, lub 24),
 • PIT-36L (19) - pole 28 lub pole 33 (lub 23, lub 25, lub 27)
 • PIT-38 (16) - pole 24 lub pole 34,
 • PIT-39 (12) - pole 20,
 • PIT-40A (21) – pole 36 lub 38, lub 40, lub 42, lub 44, lub 46, lub 47, lub 48, lub 49, lub 50.

W przypadku, gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku należy wpisać kwotę '0' (zero).

Jeśli składana była korekta zaznania za 2022 rok i kwota przychodu na korekcie była inna niż na pierwszym złożonym zeznaniu, wówczas do autoryzacji wysyłki należy podać kwotę przychodu ze złożonej korekty za 2022 r.

Jeżeli znalazłeś błąd - popraw i wyślij ponownie e-Deklarację!

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: