Podatki pobierane od obywateli RP podzielić należy na dwie grupy – bezpośrednie i pośrednie. Pierwsza grupa podatków obciąża ściśle określone dobra i zyski, jakie posiada jednostka. Należy do nich podatek PIT, CIT, podatki lokalne. W drugiej grupie opodatkowany jest tak naprawdę obrót (czynność gospodarcza), a jednostka płaci podatek pośrednio - w związku ze swoim uczestnictwem w czynnościach rynkowych. Do tej grupy należy podatek od towarów i usług pobierany w związku z dostawami towarów lub prowadzeniem usług pomiędzy uczestnikami transakcji gospodarczych.

Aby wiedzieć jak rozliczyć PIT należy znać odpowiedź na pytania: co to jest podatek dochodowy a co to jest PIT oraz znać różnice między jednym a drugim pojęciem. Należy również wiedzieć jakie są deklaracje PIT, stawki PIT i terminy zapłaty podatku obowiązują podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Co to jest PIT? Definicja PIT - podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT – ang. Personal Income Tax) zaliczany jest do grupy podatków bezpośrednich, w którym podmiotem opodatkowanym jest jednostka (osoba fizyczna) uzyskująca określone przychody.  

PIT pobierany może być zarówno od polskich rezydentów podatkowych (u których pobiera się od całości przychodów), jak i od osób nie posiadających polskiej rezydencji podatkowej (u których podatek pobierany jest wyłącznie od przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Potocznie określenie PIT utożsamia się z deklaracją podatkową jaką podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych składać muszą okresowo do organów skarbowych przedstawiając wysokość wyliczonego podatku oraz kwot, które posłużyły do jego wyliczenia.

Istnieją grupy przychodów, których osiągnięcie nie podlega opodatkowaniu lub pozostaje z tego opodatkowania zwolnione. W przypadku tych grup przychodów podatnik nie musi składać deklaracji PIT i wykazywać ich przed organami podatkowymi.

Jaka jest stawka PIT?

Podatek dochodowy od osób fizycznych kształtuje się w kilku grupach w zależności od rodzaju przychodu. Dla róznych przychodów wartość stawki (stopy procentowej) jest inna. Stawka może być odmienna również z uwagi na wybór formy opodatkowania podatkiem.

Obecnie przy opodatkowaniu progresywnym – według skali podatkowej obowiązują stawki 12%, a po przekroczeniu podstawy w kwocie 120.000 zł - 32% podatku. Dochody podmiotów, które są opodatkowane tzw. podatkiem solidarnościowym (od dochodów ponad 1 mln zł), obciążone są dodatkowo według stawki 4%. W przypadku formy liniowej opodatkowania stosuje się 19% stawkę podatku. W przypadku opodatkowania ryczałtowego stosowane są stawki 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 14,%, 15%, 17%, 20%. W przypadku opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych – obowiązuje 19% stawka podatku. Przy opodatkowaniu zysków ze sprzedaży nieruchomości stawka podatku wynosi 19%. W przypadku wykorzystywanej komercyjnie nieruchomości o wartości początkowej powyżej 10 mln zł – stawka podatku wynosi 0,35% podstawy opodatkowania, a sam podatek płatny jest miesięcznie.

Oprócz stawek związanych z określonymi zasadami opodatkowania, podatnik może zostać opodatkowany sanacyjną stawką podatku – 75%.  

Dodatkowo, inną stawkę podatku zastosować należy w związku z dochodami uzyskiwanymi w Polsce przez nierezydentów, jeśli stawka taka wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli natomiast dochodzi do sytuacji przenoszenia majątku poza granice kraju, naliczony może zostać tzw. exit tax według stawki 3% lub 19%.  

Podatek PIT i ile zarobisz "na rękę" przy umowie o pracę, zlecenie i dzieło szybko wyliczysz w kalkulatorze wynagrodzeń zawsze według aktualnych stawek i kosztów PIT. Ile zarobisz będąc na samozatrudnieniu?

Co to jest PIT? Definicja deklaracji PIT (dokumentu)

PIT (również: deklaracja PIT) – dokument urzędowy przygotowywany na określonym prawnie wzorze w związku z opodatkowaniem podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Dokument przygotowywany jest okresowo i jest podstawą zapłaty podatku w określonej wysokości. Wskazane w nim informacje stanowią oficjalną informację dla organów podatkowych co do kwot przychodów, kosztów, zaliczek, dochodu, ulg i odliczeń, metod i form opodatkowania, z jakich podatnicy korzystali w danym okresie rozliczeniowym. Określeniem PIT oznaczone są również druki związane pośrednio z rozliczeniem rocznym, które służy do celów rozliczeń zaliczek na podatek oraz wyboru zasad i form rozliczania podatku (tzw. druki PIT). Deklaracje PIT zmieniane są w związku ze zmianami w przepisach, co powoduje, że stosować należy deklaracje w odpowiedniej, aktualnej wersji.

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®
Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź lub rozlicz już teraz swój PIT online

Obecnie stosowanymi deklaracjami PIT za 2024 są:

PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-28, PIT-40A, PIT-39, PIT-6, PIT-16A, PIT-16, PIT-19A, PIT-14, DSF-1

Obecnie stosowanymi załącznikami do deklaracji PIT są:

 PIT/BPIT/TP, PIT/MIT PIT/BR, PIT/DS, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/CFC, SSE-R, PIT-2K, 

Obecnie stosowanymi, pozostałymi drukami PIT są:

PIT-4R, PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-R, PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT/PM, PIT/NZI.

Jak rozliczyć PIT?

Rozliczenie PIT polega na przygotowaniu i złożeniu rocznej deklaracji podatkowej PIT. Deklaracja jest podstawą do zapłaty podatku lub domagania się zwrotu nadpłaty wynikającej z nadwyżki wpłaconych zaliczek na podatek ponad wartość podatku wynikającego z rocznej deklaracji PIT. Rozliczenie podatku musi być przeprowadzone w odpowiedni sposób oraz w odpowiedniej formie.

Po pierwsze, rozliczyć PIT należy na prawidłowym formularzu. W zależności od tego, czy zaliczki na podatek opłacane są samodzielnie czy robi to inny podmiot za podatnika (np. zaliczki opłaca zakład pracy), podatnik wybiera odpowiedni druk PIT. Dodatkowo istotne jest jakiego rodzaju przychody rozliczane są w deklaracji PIT.

Po drugie, po wyborze deklaracji wskazać należy przychody, koszty, dochody, kwotę wolną oraz ulgi i odliczenia przysługujące podatnikowi i osiągnięte w danym roku. Obowiązuje system rocznego rozliczenia i deklarowania przychodów i odliczeń.

Rozliczenie PIT powinno zostać opatrzone podpisem. W przypadku deklaracji wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisem deklaracji PIT jest zestaw danych autoryzacyjnych identyfikujących podatnika przed organem skarbowym. Możliwe jest również wysłanie deklaracji PIT opatrzonej podpisem elektronicznym. Deklaracja podatkowa może zostać złożona również przez pełnomocnika (wymagana jest forma pisemna zgłaszana na formularzu urzędowym).

Możesz skorzystać też z nowej usługi Twój e-PIT gdzie na portalu podatkowym podatki.gov.pl czeka na Ciebie wstępnie przygotowany ePIT, który wystarczy sprawdzić, uzupełnić i możesz go wysłać elektronicznie lub wydrukować i złożyć w sposób tradycyjny.

Więcej na temat: jak wypełnić PIT

PIT - metody i formy rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych odbywa się kilkoma metodami. Możliwe jest rozliczenie samodzielne albo z małżonkiem. Oprócz tego dopuszczalne jest rozliczenie podatnika jako osoby samotnie wychowującej dziecko (tzw. rozliczenie wspólnie z dzieckiem).

W zależności od rodzaju przychodów dopuszczalne jest opodatkowanie w formie skali podatkowej, liniowo, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.  

Wybór formy może determinować metodę opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeśli podatnik opłaca je samodzielnie, opłaca się je z zasady miesięcznie. Jednak w ramach udogodnień dopuszczalne jest również korzystanie z opłacania ich kwartalnie, jak również w sposób uproszczony – miesięcznie według wartości 1/12 przychodu z lat poprzednich. Dopuszczalny jest również wybór tzw. kredytu podatkowego, w przypadku którego zaliczki przez pewien okres nie są w ogóle płacone. W przypadku obowiązków wykonywanych przez płatnika, zaliczki na PIT opłacane są miesięcznie.

Do kiedy zapłacić podatek dochodowy?

Podatek dochodowy w zależności od metody rozliczenia należy opłacić do 20 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedzający gdy rozliczamy się w trybie miesięcznym, lub do 20 dnia miesiąca po zakończonym kwartale, jeśli rozliczamy się kwartalnie.

PIT razem, czy osobno? Kalkulator rozliczanie PIT z małżonkiem
Sprawdź do kiedy rozliczyć PIT za 2024 w 2025: szczegółowy kalendarz podatnika

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-07-19

Używane w firmie mieszkanie zbywane jako majątek prywatny

Przychody z odpłatnego zbycia mieszkań wykorzystywanych w działalności gospodarczej nie są przychodami z działalności gospodarczej, chyba że przedmiotem tej działalności jest obrót nieruchomościami.

2024-07-19

Dwójka rodziców samotnie wychowujących wspólnie dziecko, ale jedna ulga podatkowa

Samotnym rodzicem jest ten, który sprawuje czynności wychowawcze w “nieporównywalnie dłuższych okresach” niż drugi rodzic.

2024-07-19

Dwa pojazdy w jednoosobowej działalności gospodarczej

Fiskus zgadza się na uwzględnienie w kosztach jednoosobowej działalności gospodarczej wydatków na więcej niż jeden środek transportu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: