ABC podatki

PIT/TP składać należy po raz ostatni za 2018 r., a w latach kolejnych - jako korektę poprzednich lat. Począwszy od 2019 r. jednostki powiązane obowiązane są deklarować kwestie powiązań na TP/R, który nie jest składany łącznie z deklaracją podatkową roczną. 

O tym, że podatnik zobowiązany jest sporządzić dokumentację cen transferowych, ma obowiązek poinformować na bieżąco, corocznie, organy skarbowe. W tym celu zobowiązany jest przygotować uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub będące sprawozdaniem z innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Oblicz dokładnie Twój PIT w PIT-36 od razu w Programie e-pity 2023.

Nie musisz liczyć podatku w PIT-36 za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT-36 z PIT-TP w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online >>

TP/R składają podatnicy sporządzający lokalną dokumentację cen transferowych oraz transakcje krajowe zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji, a także dokonujący wypłaty należności na rzecz podmiotu prowadzącego działalność w raju podatkowym, umowy spółek niebędących osobą prawną gdy suma wkładów przekracza limity kwotowe. 

 Informację (TP-R) podatnicy będą musieli złożyć za 2023 rok w terminie do końca września 2024 roku. 

Przygotować należy dwa rodzaje deklaracji:

  • TPR-C - osoby prawne,
  • TPR-P - osoby fizyczne.
Przeczytaj: broszurę informacyjną PIT-36, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2023-11-24

Spłata zaległych rat leasingu kosztem podatkowym

Wydatki, których ponoszenie chroni przedsiębiorcę przed utratą środka trwałego, niezbędnego do świadczenia usług, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

2023-11-24

Hipoteka może wyzerować podatek od spadków i darowizn

Podstawą naliczenia podatku od spadków i darowizn jest wartość nabytych rzeczy po potrąceniu długów i ciężarów.

2023-11-21

Już jest! Najnowsza wersja Programu e-pity® z Symulatorem rozliczenia podatku PIT za 2023 r.

Program e-pity uwzględnia wszystkie zmiany podatkowe za 2023 r. i już dzisiaj masz możliwość sprawdzenia jak będzie wyglądało Twoje rozliczenie w 2024 r.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy