ABC podatki

Załącznik PIT/D: wydatki na cele mieszkaniowe

Załącznik ten złożysz, jeżeli w roku podatkowym złożyłeś zeznanie podatkowe na deklaracji PIT 36, PIT 37 lub PIT 28 i korzystałeś z następujących ulg:

  • na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego udzielonego podatnikowi w latach 2002-2006,
  • na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego lub kredytu przeznaczonego na spłatę tych kredytów (refinansowanie kredytu),
  • na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową;
  • na spłatę (wraz z odsetkami) kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, otrzymanych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w tych latach, 
  • w latach ubiegłych na cele mieszkaniowe (w tym na remont lub modernizację domu/mieszkania), jeżeli wydatki te do tej pory nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku za te lata a nie nastąpiło przedawnienie prawa do korzystania z takich ulg.

Jeżeli po raz pierwszy korzystasz z ulgi odsetkowej dodatkowo musisz wypełnić oświadczenie PIT 2K. Oświadczenie PIT 2K należy dołączyć do tego samego zeznania, przy którym został złożony załącznik PIT/D.

Pamiętaj - w 2023 r. obowiązuje ulga termomodernizacyjna, która pozwoli Ci odliczyć od dochodu koszty związane z podwyższeniem walorów energetycznych domu. Ulga termomodernizacyjna i odsetkowa - na prawach nabytych mogą być wykorzystywane łącznie. 

Czytaj szerzej o uldze termomodernizacyjnej

Oblicz dokładnie Twój załącznik PIT/D od razu w Programie e-pity 2023.

Nie musisz liczyć podatku w PIT i załącznika PIT/D za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT z załącznikiem PIT/D w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online >>

Łącznie z małżonkiem

Niezależnie od tego, czy rozliczasz się indywidualnie czy łącznie z małżonką, składacie jeden PIT-D. Decyzja, który z małżonków rozlicza ulgę albo w jakim zakresie należy do małżonków. Nie może być jednak tak, że prawo do ulgi przysługuje tylko jednemu z nich a odliczenia dokonuje drugi. Załącznik ten należy dołączyć do zeznania składanego przez jednego z małżonków (PIT 28, PIT 36, PIT 37) bądź do wspólnego zeznania małżonków (PIT 36 albo PIT 37).

Błędem będzie, jeżeli podatnik nabył prawo do ulgi odsetkowej, następnie wziął ślub, po czym z ulgi korzysta jego żona. W takim przypadku odliczenie przysługuje wyłącznie podatnikowi.

Zasada wyłącznie jednego załącznika nie dotyczy małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację. W takim przypadku małżonkowie składają PIT/D niezależnie, każdy za siebie.

Różne deklaracje

Jeżeli wypelniasz dwie deklaracje (np. PIT 28 i PIT 36), składasz tylko jeden załącznik PIT/D. Sam wybierasz z tytułu przychody z której deklaracji oraz w jakim zakresie daną ulgę rozliczysz.

A zatem możesz np. rozliczyć 33% ulgi odsetkowej w ramach PIT 36, a 67% w ramach PIT 28.

Kontynuacja odliczeń

Kwota przysługujących odliczeń od podatku z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych, która nie znalazła pokrycia w podatku obliczonym za rok podatkowy, podlega odliczeniu w latach następnych.

UWAGA: chodzi wyłącznie o kwoty odliczeń od podatku, a nie od dochodu. A zatem w latach następnych odliczać możesz kwotę nieuwzględnioną w tym roku na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. W pozostałym zakresie ulgi przepadają.

Wyjątkowo podatnik, który w latach 2002-2006 zaciągnął kredyt (pożyczkę) na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego i zaciągnął kredyt na spłatę takiego kredytu (refinansowy) lub kolejny kredyt (pożyczkę) na spłatę ww. zobowiązań, wydatki poniesione na spłatę odsetek od tych kredytów (pożyczek) może odliczyć od dochodu nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Przeczytaj: broszurę informacyjną PIT-36, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-07-12

WSA we Wrocławiu: amortyzacja mieszkania wykorzystywanego jako biuro jest wciąż możliwa

Zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych dotyczy wyłącznie podatników, osiągających z nich dochody pasywne.

2024-07-12

Skarbówka może zakwestionować zamianę etatu na samozatrudnienie

Fiskus stwierdził, że takie działania mogą doprowadzić do korzyści podatkowej sprzecznej z intencją ustawodawcy.

2024-07-10

Wyższa płaca minimalna - wzrosły niektóre składki, grzywny i kwoty świadczeń pracowniczych

Od lipca 2024 r. płaca minimalna w Polsce wzrosła z 4242 zł do 4300 zł, a więc o nieco ponad 1,3%.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: