ABC podatki

Załącznik PIT/M składa się w związku z doliczaniem dochodów małoletnich dzieci. PIT/M jest załącznikiem wyłącznie do zeznania PIT-36. Rodzice, którzy rozliczają się normalnie na PIT-37, jeżeli będą chcieli doliczyć dochody małoletnich, składają PIT-36.

PIT/M a ulga dla młodych

Osoby małoletnie mogą korzystać z ulgi (zwolnienia) z podatku, jednak wyłącznie w zakresie przychodów z umowy o pracę oraz umowy zlecenie. W przypadku uzyskiwania przez małoletnich dochodów z pracy (wszelakiej, również pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenie), stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, małoletni wypełniają własne rozliczenia roczne. W efekcie:

  • na PIT/M nie trafią przychody zwolnione z opodatkowania u małoletniego - czyli takie które uzyskał i zostały objęte ulgą podatkową dla młodych osób,
  • na PIT/M trafią przychody inne niż z pracy, stypendiów i przedmiotów oddanych do użytku - niezależnie od kwoty uzyskanego przychodu (może być ona nawet bardzo niska),
  • ulga dla młodych nie obejmuje innych tytułów niż praca i zlecenie - wszelkie pozostałe przychody z "prac" wykonywanych przez małoletniego należy rozliczyć na jego własnej deklaracji PIT - wykazując również kwoty niewielkich zarobków.   

Oblicz dokładnie Twój PIT/M do PIT-36 od razu w Programie e-pity 2021.

Nie musisz liczyć podatku w PIT-36 i załącznika PIT/M za 2021 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT-37 z PIT M w Programie e-pity 2021 i wyślij PIT online >>

Zeznanie za małoletniego podpisują i składają jednak opiekunowie prawni (z reguły rodzice).

Również dzieci po ukończeniu 18 roku życia składają własne zeznanie roczne (po ukończeniu 18 roku życia staja się one osobami pełnoletnimi). Wcześniejszą pełnoletniość, a tym samym obowiązek własnego rozliczenia rocznego uzyskują dzieci przed ukończeniem 18 roku życia z chwilą zawarcia małżeństwa.

Inne dochody niż uzyskane z pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych małoletnim do swobodnego użytku rodzice doliczają do własnych dochodów, po czym składają własną deklarację z kwotami odpowiednio powiększonymi o dochody dzieci, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci (wtedy dzieci rozliczają się osobno). Nie mogą oni pobierać pożytków z przychodów dzieci w przypadku, gdy zostają pozbawieni władzy rodzicielskiej lub zarządzanie majątkiem dziecka został powierzony kuratorowi.

W roku kalendarzowym, w którym dziecko osiąga 18 rok życia należy dokonać odpowiedniego podziału dochodów – na okresy, w którym dziecko nie było jeszcze pełnoletnie oraz pełnoletności.

W przypadku łącznego opodatkowania małżonków dochody dzieci dolicza się do sumy dochodów rodziców. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków.

Przeczytaj: broszurę informacyjną PIT-36, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2023-06-02

Roczny ZUS - brak wniosku a utrata nadpłaconej składki zdrowotnej

ZUS zdecydował na przesunięcie ostatecznego terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty w składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

2023-06-01

Skarbówka chce sprawdzać transakcje na platformach internetowych

Ministerstwo Finansów pracuje nad implementacją do polskich przepisów unijnej dyrektywy. Dowiedz się więcej.

2023-05-09

Przedsiębiorco, nowy obowiązek łatwy do wypełnienia z Programem e-pity

Wyślij roczną deklarację ZUS DRA szybko i sprawnie korzystając z programu e-pity.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy