PIT-37 rozliczysz w programie e-pity

Jedną z najprostszych, a jednocześnie najefektywniejszych metod na to, by płacić niski podatek dochodowy, jest rozliczenie się wspólnie z małżonkiem. Metoda ta powoduje, że podatek wylicza się ustalając najpierw sumę dochodów małżonków, którą dzieli się na dwa. Powoduje to równomierne opodatkowanie oboje podatników – dzięki czemu żaden z nich nie trafia do wyższego progu skali podatkowej. Korzystniej również może być rozliczana kwota zmniejszająca podatek. Istnieją jednak przypadki, w których warto rozważyć rozliczanie się samodzielne.

Rozliczając się wspólnie należy dokonać następujących czynności:

 1. Osobno u każdego z małżonków rozliczyć stratę, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS oraz ulgi odliczane od dochodu,
 2. Zsumować należy czyste podstawy opodatkowania,
 3. Sumę podzielić przed dwa,
 4. Od takiej kwoty oblicza się podatek oraz stosuje kwotę zmniejszającą podatek właściwą dla tak ustalonej podstawy obliczenia podatku,
 5. Wyliczony podatek należy pomnożyć przez dwa,
 6. Od wyliczonego podatku odlicza się ulgi odliczane od podatku przysługujące każdemu z małżonków.

 Sprawdź - PIT razem, czy osobno? Kalkulator rozliczanie PIT z małżonkiem >

Rozlicz Twój PIT wspólne z małżonkiem od razu w Programie e-pity 2021.

Masz dochody w drugim progu podatkowym, Twój małżonek ma niskie dochody w PIT za 2021. Sprawdź wysokość podatku PIT w wspólnym rozliczeniu małżonków kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Wasz wspólny PIT w Programie e-pity 2021 i płać niższy podatek online >>

Przykład:

Karol i Jadwiga Kowalscy zamierzają się rozliczyć wspólnie. Dochód Jadwigi wynosi 50.000 zł, Karola – 100.000 zł. Rozliczając się samodzielnie podatek u Jadwigi wyniesie 7975 zł, u Karola – 18 829 zł. Łącznie ich podatek wyniesie 26804 zł.

Jeśli wybiorą łączne opodatkowanie – wyliczą podatek w następujący sposób:

 1. 50.000 + 100.000 = 150.000 zł
 2. 150.000/2 = 75.000 zł
 3. Podatek od 75.000 zł = 75.000 x 17% - 525,12 zł = 12224,8 zł x 2 = 24449,76
 4. Po zaokrągleniu łącznie zapłacą 24450 zł.

Wybór wspólnego opodatkowania dał oszczędność 2354 zł.

Kto jest uprawniony do opodatkowania wspólnie z małżonkiem

Łącznemu rozliczeniu podlegać mogą wyłącznie małżonkowie, którzy:

 • zawarli związek małżeński w trakcie 2021 r. (lub związek ten został zawarty w latach wcześniejszych i trwa nadal),
 • przez cały rok istnieje między nimi ustrój współwłasności majątkowej małżeńskiej (umowy o rozdzielności majątkowej eliminują rozliczenie tego rodzaju; umowy o rozszerzeniu lub ograniczeniu wspólności majątkowej – pozwalają na wspólne opodatkowanie; separacja prawna nie pozwala na wspólne rozliczenie, separacja faktyczna bez orzeczenia – nie ogranicza prawa do rozliczenia wspólnie),
 • żaden z małżonków nie opłaca podatku liniowego (PIT-36L), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), wyjątkiem jest opodatkowanie w tej formie przychodów z najmu, dzierżawy, podatku tonażowego, podatku pobieranego na podstawie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych; jeśli małżonkowie posiadają też inne przychody, to również do tych pozostałych – rozliczanych według skali podatkowej, nie mogą zastosować łącznego opodatkowania,
 • małżonkowie pozostają polskimi rezydentami podatkowymi,
 • złożą wniosek o wspólne opodatkowanie w deklaracji podatkowej, albo poprzez korektę wcześniej złożonej deklaracji lub wniosek ten znajdzie się w deklaracji PIT złożonej przez nich po terminie ustawowym.

Dopuszczalne jest rozliczenie się łącznie z małżonkiem w przypadku, gdy zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub gdy pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego. U takich osób nie można natomiast stosować w danym roku rozliczenia podatkowego jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Dopuszczalne jest również rozliczenie się w Polsce przez osoby nie mające polskiej rezydencji podatkowej w przypadku małżonków którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w UE , EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej - jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Planowane jest, by w roku 2021 lub 2022 wprowadzić możliwość wspólnego rozliczenia z małżoniem już w roku zawarcia małżeństwa.

Przypadki, gdy rozliczenie PIT za 2021 z małżonkiem daje korzyść

Jest kilka przypadków, które pozwalają na osiągnięcie korzyści podatkowej ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem:

 1. Gdy jedno z małżonków nie zarabia w ogóle – wówczas nie może korzystać z kwoty zmniejszającej podatek; przy rozliczeniu wspólnym – kwota zmniejszająca (nawet 1360 zł rocznie) obniży dodatkowo wspólne zarobki – zostanie bowiem odjęta od połowy zarobków małżonka, który zarabia.
 2. Gdy jedno z małżonków zarabia niewiele, a drugi z małżonków posiada dochód roczny przekraczający pierwszy próg skali podatkowej – czyli 85.528 zł; wówczas korzyścią jest opodatkowanie zarobków obojga małżonków w według stawki 17%.

Rozlicz Twój PIT wspólne z małżonkiem od razu w Programie e-pity 2021.

Masz dochody w drugim progu podatkowym, Twój małżonek ma niskie dochody w PIT za 2021. Sprawdź wysokość podatku PIT w wspólnym rozliczeniu małżonków kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Wasz wspólny PIT w Programie e-pity 2021 i płać niższy podatek online >>

Przypadki, gdy rozliczenie z małżonkiem nie opłaca się

Występuje kilka sytuacji, w których łączenie rozliczeń podatkowych przez małżonków nie wpłynie na podatek do zapłaty lub może przynieść stratę w stosunku do rozliczenia samodzielnego. Chodzi o następujące sytuacje, w których warto zastanowić się nad łącznym rozliczeniem podatkowym:

 1. Gdy oboje małżonkowie pozostają opodatkowani według tej samej stawki podatku i posiadają dochód wyższy niż 13.000 zł – wówczas przysługuje im taka sama kwota zmniejszająca podatek, a wspólne rozliczenie podatkowe nie przyniesie dodatkowych korzyści dla małżonków,
 2. Gdy łączny dochód małżonków wyniesie pomiędzy 26.000 (2x13.000) zł a 85.528 zł, a małżonek zarabiający mniej – posiada dochód nie niższy niż 8.000 zł; w tym przypadku połowa dochodów każdego z małżonków mieści się w grupie, gdzie kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł, gdyby natomiast rozliczali się osobno – zarabiający mniej korzystałby z kwoty obniżającej podatek w przedziale 1360 – 525,12 zł. Ta sama zasada dotyczy sytuacji gdy jedno z małżonków zarabia ponad 127.000 zł i nie korzysta w ogóle z kwoty wolnej od podatku a drugie z nich jest uprawnione do kwoty wolnej przy zarobkach przekraczających 85.528 zł; przypadek zatem dotyczy małżonków, którzy oboje są opodatkowani stawką 32%,
 3. Gdy dochody jednego z małżonków przekroczą 1 mln zł – wówczas niewielkie dochody drugiego z małżonków lub ich brak nie wpłyną na to, by bogatszy małżonek nie płacił podatku solidarnościowego od dochodu przekraczającego 1 mln zł – w wysokości 4% podstawy opodatkowania.

Podpis na wspólnej deklaracji podatkowej PIT za 2021 w 2022

Deklarację z wnioskiem o łączne rozliczenie podatkowe składać może jeden z małżonków w imieniu obojga. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Nie trzeba składać dodatkowo pisma z pełnomocnictwem do łącznego rozliczenia się z podatków, czy też do składania rozliczenia za drugą osobę. Wspólne rozliczenie PIT 2021 z małżonkiem można także wysłać w formie e-Deklaracji.

Korekta deklaracji podatkowej PIT za 2021 w 2022 i wskazanie wspólnego rozliczenia

Wniosek o łączne rozliczenie podatkowe złożyć można nie tylko w deklaracji złożonej terminowo, ale również w korekcie takiej deklaracji. Zasada obowiązuje począwszy od rozliczenia za 2020 r. i dotyczy również deklaracji za 2021 r., składanych w 2022 r.ff 

2022-03-28

Nowy ład - zmiany 2022; stawka podatku, odliczanie zdrowotnej, rozliczenie z dzieckiem

Począwszy od 1 lipca 2022 r. spodziewać się należy zmian w treści przepisów o podatku PIT i CIT. Przeczytaj jakie to zmiany.

2022-03-23

Ulga dla klasy średniej we wspólnym opodatkowaniu małżonków

Dowiedz się więcej o rozliczaniu ulgi dla klasy średniej wspólnie z małżonkiem. Zobacz przykłady rozliczeń.

2022-03-22

Import e-Deklaracji do Programu e-pity już możliwy!

System e-Deklaracje - podatki.gov.pl wkrótce przestanie działać. Upewnij się, że zachowasz swoje dane oraz dokumenty importując je do programu e-pity.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję