Podstawa opodatkowania w złotych (progi podatkowe) Podatek wynosi
ponad

do

 
  120.000

12 % minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

120.000  

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

1.000.000  

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł  plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy (Więcej informacji w poradniku o daninie solidarnościowej)

Dla deklaracji PIT za 2023 rok (rozliczana w 2024 roku) - przez cały 2023 r. kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł, a kwota zmniejszająca podatek dochodowy jest stała i wyniesie 3600 zł zarówno w pierwszym progu podatkowym jak i w drugim progu podatkowym. Szczegółowe informacje poniżej lub w poradniku kwoty wolnej od podatku za 2023 r. Zaliczkę na podatek dochodowy i ile zarobisz "na rękę" wyliczysz w kalkulatorze wynagrodzeń / płac 2023 - zgodnym z zmianami nowy Polski Ład z lipca 2023, zawsze według aktualnych stawek i kosztów PIT, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, skorzystaj z kalkulatora B2B wysokości podatku dochodowego i zaliczek liczonych wg skali podatkowej.

Oblicz Twój podatek z nową skalą i kwotą wolną w Programie e-pity 2023!

Nie musisz liczyć podatku w PIT za 2023 według nowej skali, nową kwotą wolną oraz zmienionymi kosztami uzyskania ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami i odliczeniami. Wylicz w Programie e-pity 2023 po prostu i złóż swój PIT online w 2023 r.

Według skali podatkowej nie opodatkowuje się:

 • rozliczających się liniowo (19% PIT-36L)
 • rozliczających ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową,
 • rozliczających prywatnie kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
 • zbywających nieruchomości i prawa pokrewne,
 • uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych,
 • dochodów ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych,
 • nierezydentów, którzy nie wybiorą opodatkowania według skali,
 • zwycięzców w grach i zakładach, z tytułu przychodu z nagród ze sprzedaży premiowej,
 • rozliczających działalność wykonywaną osobiście, gdy kwota uzyskana z tytułu umowy nie przekracza rocznie wartości 200 zł,
 • emerytów i rencistów, z tytułu świadczeń z byłego zakładu pracy,
 • wynagrodzeń za pomoc organom ścigania,
 • zysków z oszczędności na więcej niż jednym IKE,
 • żołnierzy z tytułu odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia służby. 
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-07-19

Używane w firmie mieszkanie zbywane jako majątek prywatny

Przychody z odpłatnego zbycia mieszkań wykorzystywanych w działalności gospodarczej nie są przychodami z działalności gospodarczej, chyba że przedmiotem tej działalności jest obrót nieruchomościami.

2024-07-19

Dwójka rodziców samotnie wychowujących wspólnie dziecko, ale jedna ulga podatkowa

Samotnym rodzicem jest ten, który sprawuje czynności wychowawcze w “nieporównywalnie dłuższych okresach” niż drugi rodzic.

2024-07-19

Dwa pojazdy w jednoosobowej działalności gospodarczej

Fiskus zgadza się na uwzględnienie w kosztach jednoosobowej działalności gospodarczej wydatków na więcej niż jeden środek transportu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: