Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad

do

 
  85 528

17,75 % minus kwota zmniejszająca podatek

85 528  

15 181 zł 22 gr+ 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek 

1.000.000  

15 181 zł 22 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy 


 • UWAGA od rozliczeń za 2019 rok obowiązuje nowy "III próg podatkowy" - danina solidarnościowa 4% - dotyczy osób o najwyższych dochodach, przekraczających rocznie 1.000.000 zł, które opodatkowane są dodatkowym podatkiem. Więcej informacji w poradniku o daninie solidarnościowej.

Oblicz Twój podatek z nową skalą i kwotą wolną w Programie e-pity 2019!

Nie musisz liczyć podatku w PIT za 2019 według nowej skali podatkowej, nową kwotą wolną oraz zmienionymi kosztami uzyskania ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami i odliczeniami. Wylicz w Programie e-pity 2019 po prostu i rozlicz swój e-PIT w 2020 online >>

Podstawą obliczenia podatku (którą należy porównać z kwotami z powyższej tabeli) jest przychód po odjęciu od niego kosztów uzyskania oraz po odjęciu od tej różnicy przysługujących ulg i odliczeń – ale wyłącznie takich, które odlicza się od dochodu (a nie od podatku).

Skala podatkowa obowiązująca w 2020 roku podatkowym >
Archiwalna skala podatkowa PIT za 2018 rok >

Skala podatkowa w PIT za 2019 rok - stawka 17% w trakcie roku a 17.75% na rozliczeniu rocznym

Skala podatkowa za cały 2019 rok uległa zmianie, choć nowelizowane przepisy weszły w życie w październiku. W efekcie niższy podatek obejmuje wstecznie również podatników, którzy otrzymali wynagrodzenia przed 1 października 2019 r., czyli przed dniem wejścia w życie zmian w przepisach podatkowych.

Uwaga!
Dopiero od 2020 r. podatek będzie wynosił 17%. W 2019 r. podatek PIT wynosi co do zasady 17,75%

Zaliczki opłacane w 2019 r. przez płatników podatku są wyliczane według następujących zasad:

 • Dla zaliczek za wynagrodzenia uzyskane do końca września – na dotychczasowych zasadach,
 • Od października:
  • 17% - jeśli nie zostało złożone oświadczenie dla płatnika (taka zaliczka ma wyrównać stosowaną do października zaliczkę 18% by w efekcie na koniec roku podatek w deklaracji PIT był mniej więcej równy wpłaconym za podatnika zaliczkom na podatek,
  • 17,75%, czyli podatek taki, jak według I progu nowej skali na 2019 r. – dla osób, które złożą oświadczenie w tej sprawie do swoich płatników.

W przypadku podatników opłacających zaliczki na podatek samodzielnie, stosować należy stawkę 17,75% PIT. 

Dla stosowania zasad decydującym jest, kiedy dochód został uzyskany tj. otrzymany lub postawiony do dyspozycji. Nowe zasady stosowania zaliczek będą dotyczyć również wypłat wynagrodzeń za okres sprzed października, które wypłacane były dopiero w tym terminie.

Uwaga!
Płatnik nie może pobierać zaliczki na podatek według stawki 18%. Dla dochodów uzyskanych przez podatnika, dla którego jest on płatnikiem od 1 października, musi stosować albo stawkę 17%, albo 17,75%.

 Sprawdź też zmiany kosztów uzyskania od X.2019 >
Sprawdź też zmiany kwoty wolnej za 2019 rok >

Według skali nie opodatkowuje się:

 • rozliczających się liniowo (19% PIT-36L)
 • rozliczających ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową,
 • rozliczających prywatnie kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
 • zbywających nieruchomości i prawa pokrewne,
 • uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych,
 • dochodów ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych,
 • nierezydentów, którzy nie wybiorą opodatkowania według skali,
 • zwycięzców w grach i zakładach, z tytułu przychodu z nagród ze sprzedaży premiowej,
 • rozliczających działalność wykonywaną osobiście, gdy kwota uzyskana z tytułu umowy nie przekracza rocznie wartości 200 zł,
 • emerytów i rencistów, z tytułu świadczeń z byłego zakładu pracy,
 • wynagrodzeń za pomoc organom ścigania,
 • oszczędzających na więcej niż jednym IKE,
 • żołnierzy z tytułu odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia służby. 

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>

Wynagrodzenia za 2019 rok, dla których zastosowania znajduje skala podatkowa, korzystają z kwoty wolnej od podatku wyliczanej jak poniżej.

Dochód roczny podatnika Stawka podatku Kwota wolna
1 zł – 8.000 zł 17,75% minus 1.420 zł** 8.000 zł
8.001 – 13.000 zł 17,75% minus kwota obniżająca** Degresywna – od 8.0001 zł do 3.091 zł
13.001- 85.528 zł 17,75% minus 548,30 zł** 3.091 zł
85.529 zł – 127.000 zł 32% minus kwota obniżająca** Degresywna – od 3.091 zł do 0 zł.
od 127.001 zł 32% Brak kwoty wolnej od podatku 

*Kwota 556,02 zł, 1440 zł oraz kwota wynikająca z ww. obliczeń to tzw. kwota obniżająca podatek.

Więcej informacji oraz kalkulator kwoty wolnej w PIT za 2019 r. >>

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad

do

 
  85 528

17 % minus kwota zmniejszająca podatek

85 528  

14 539 zł 76 gr+ 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek 

1.000.000  

14 539 zł 76 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy 

 • UWAGA od rozliczeń za 2019 rok obowiązuje nowy "III próg podatkowy" - danina solidarnościowa 4% - dotyczy osób o najwyższych dochodach, przekraczających rocznie 1.000.000 zł, które opodatkowane są dodatkowym podatkiem. Więcej informacji w poradniku o daninie solidarnościowej.

Oblicz Twój podatek z nową skalą i kwotą wolną w Programie e-pity 2019!

Nie musisz liczyć podatku w PIT za 2019 według nowej skali podatkowej, nową kwotą wolną oraz zmienionymi kosztami uzyskania ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami i odliczeniami. Wylicz w Programie e-pity 2019 po prostu i rozlicz swój e-PIT w 2020 online >>

Według skali nie opodatkowuje się:

 • rozliczających się liniowo (19% PIT-36L)
 • rozliczających ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową,
 • rozliczających prywatnie kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
 • zbywających nieruchomości i prawa pokrewne,
 • uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych,
 • dochodów ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych,
 • nierezydentów, którzy nie wybiorą opodatkowania według skali,
 • zwycięzców w grach i zakładach, z tytułu przychodu z nagród ze sprzedaży premiowej,
 • rozliczających działalność wykonywaną osobiście, gdy kwota uzyskana z tytułu umowy nie przekracza rocznie wartości 200 zł,
 • emerytów i rencistów, z tytułu świadczeń z byłego zakładu pracy,
 • wynagrodzeń za pomoc organom ścigania,
 • oszczędzających na więcej niż jednym IKE,
 • żołnierzy z tytułu odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia służby.

Wynagrodzenia za 2020 rok, dla których zastosowania znajduje skala podatkowa, korzystają z kwoty wolnej od podatku wyliczanej jak poniżej.

Dochód roczny podatnika Stawka podatku Kwota wolna (do tej kwoty podatek wyniesie 0 zł)
1 zł – 8.000 zł 17% minus 1.360 zł** 8.000 zł
8.001 – 13.000 zł 17% minus kwota obniżająca** Degresywna – od 8.0001 zł do 3.091 zł
13.001- 85.528 zł 17% minus 525,12 zł** 3.091 zł
85.529 zł – 127.000 zł 32% minus kwota obniżająca** Degresywna – od 3.091 zł do 0 zł.
od 127.001 zł 32% Brak kwoty wolnej od podatku

**Kwota 525,12 zł, 1360 zł oraz kwota wynikająca z ww. obliczeń to tzw. kwota obniżająca podatek.

 Skala podatkowa w PIT za rok 2019 >
Kwota wolna w PIT obowiązującej 2020 rok >
Sprawdź też nowe koszty uzyskania przychodu obowiązujące w 2020 roku >
Wynagrodzenie, brutto, netto, na rękę i podatek - wyliczysz w kalkulatorze wynagrodzeń >

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję