Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2022 rok!

Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2022
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2022 !

 Aktualną wersję poradników podatkowych rozliczenia PIT znajdziesz tu

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad

do

 
  120.000

12 % minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

120.000  

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

1.000.000  

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł  plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy (Więcej informacji w poradniku o daninie solidarnościowej)

 Aktualna skala podatkowa PIT >

Dla PIT za 2022 rok (rozliczana w 2023 roku) - kwota zmniejszająca jest stała i wyniesie 3600 zł Szczegółowe informacje poniżej lub w poradniku kwoty wolnej od podatku za 2022 r. Podatek i ile zarobisz "na rękę" wyliczysz w kalkulatorze wynagrodzeń / płac 2022 - zgodnym z zmianami nowy ład z lipca 2022, zawsze według aktualnych stawek i kosztów PIT, jeżeli prowadzisz działalność sprawdź w kalkulatorze B2B - wysokość podatku i zaliczek liczonych wg skali podatkowej.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i wybrałeś w 2022 roku rozliczenie według ryczałtu (PIT-28) lub podatek liniowy 19% PIT-36L - według nowelizacji Polski Ład 2.0. masz możliwość wyboru w trakcie roku podatkowego lub przy rozliczeniu PIT za 2022 rok zmienić tą formę i rozliczyć według skali podatkowej 2023 za 2022 rok.

sprawdź zasady zmiany formy opodatkowania Polski Ład z lipca 2022

Jeżeli chcesz złożyć korektę PIT za 2022 rok
W prosty i szybki sposób możesz wystawić korektę PIT za 2022 rok w Programie e-pity. Uruchamiając aktualną wersję program zmień rok podatkowy na 2022 (prawy górny róg aplikacji), kliknij kreator i wybierz w sekcji “Zaznacz cel składania zeznania” > korekta zeznania. Wypełnij deklarację według stanu uwzględniającego Twój stan faktyczny na moment składania korekty, jeżeli wypełniałeś deklarację PIT pierwotną w Programie e-pity popraw tylko pozycje, które korygujesz, usuń lub dopisz nowe.
Pobierz lub uruchom online. Program e-pity i skoryguj Twój PIT za 2022 - zmieniając rok podatkowy na 2022 »

Podatek hipotetyczny - skala podatkowa 2022

W przypadku wyliczenia hipotetycznego podatku za cały rok 2022 (w celu porównania go z nowymi zasadami i nową skalą podatkową 2023) - obowiązuje poniższa tabela wyliczenia podatku.

Jeśli przy użyciu tej skali podatkowej podatek byłby niższy niż przy tabeli nr 1 (powyżej), to podatnik ma prawo do rozliczenia się według tej skali. Ustalając swoje zobowiązanie i wypełniając deklarację PIT podatnik wylicza podatek na zasadach z tabeli nr 1, a różnica w podatku hipotetycznym zostaje mu zwrócona z urzędu skarbowego.  

Podatek hipotetyczny obliczają wyłącznie podatnicy osiągający przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł.

Hipotetyczny podatek 2022 r. 
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad

do

 
  85 528

17 % minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł

85 528  

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

1.000.000  

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł  plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy (Więcej informacji w poradniku o daninie solidarnościowej)

Podstawą obliczenia podatku w obu przypadkach (którą należy porównać z kwotami z powyższej tabeli) jest przychód po odjęciu od niego kosztów uzyskania oraz po odjęciu od tej różnicy przysługujących ulg i odliczeń – ale wyłącznie takich, które odlicza się od dochodu (a nie od podatku). Jednak przy liczeniu podatku hipotetycznego należy uwzględnić kwotę ulgi dla klasy średniej. W przypadku skali podatkowej 2023 za rok 2022 dla podatku należnego (tabela nr 1) nie uwzględnia się tej ulgi.

Czytaj nasze poradniki opisujące zmiany: nowy Polski Ład od 1 lipca 2022 roku

Jeżeli chcesz złożyć korektę PIT za 2022 rok
W prosty i szybki sposób możesz wystawić korektę PIT za 2022 rok w Programie e-pity. Uruchamiając aktualną wersję program zmień rok podatkowy na 2022 (prawy górny róg aplikacji), kliknij kreator i wybierz w sekcji “Zaznacz cel składania zeznania” > korekta zeznania. Wypełnij deklarację według stanu uwzględniającego Twój stan faktyczny na moment składania korekty, jeżeli wypełniałeś deklarację PIT pierwotną w Programie e-pity popraw tylko pozycje, które korygujesz, usuń lub dopisz nowe.
Pobierz lub uruchom online. Program e-pity i skoryguj Twój PIT za 2022 - zmieniając rok podatkowy na 2022 »

Według skali podatkowej nie opodatkowuje się:

 • rozliczających się liniowo (19% PIT-36L)
 • rozliczających ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową,
 • rozliczających prywatnie kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
 • zbywających nieruchomości i prawa pokrewne,
 • uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych,
 • dochodów ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych,
 • nierezydentów, którzy nie wybiorą opodatkowania według skali,
 • zwycięzców w grach i zakładach, z tytułu przychodu z nagród ze sprzedaży premiowej,
 • rozliczających działalność wykonywaną osobiście, gdy kwota uzyskana z tytułu umowy nie przekracza rocznie wartości 200 zł,
 • emerytów i rencistów, z tytułu świadczeń z byłego zakładu pracy,
 • wynagrodzeń za pomoc organom ścigania,
 • zysków z oszczędności na więcej niż jednym IKE,
 • żołnierzy z tytułu odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia służby. 
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-04-19

ZUS nie może obniżyć przedsiębiorcy podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych

Jeżeli kwota podstawy wymiaru składek społecznych mieści się w przedziale określonym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych, to ZUS nie może jej kwestionować.

2024-04-19

Z podatkowym rozliczeniem straty należy zaczekać, aż organy ścigania zakończą postępowanie

Stratę spowodowaną działaniami oszusta firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ostatecznego zakończenia postępowania przez organy ścigania.

2024-04-19

Steward zaliczy w koszty tylko część wydatków związanych z wizerunkiem

Poprawa wizerunku podatnika dzięki odpowiedniej garderobie nie wystarczy, żeby wydatki na tę odzież uznać za koszty uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: