Począwszy od 1 lutego 2020 r. przedsiębiorcy z określoną wysokością przychodów z roku poprzedniego, mają prawo korzystać ze składek ZUS uzależnionych od wysokości ich faktycznego przychodu. Wyliczenie składki możliwa jest w kalkulatorze. Przed zgłoszeniem do ZUS zmiany kodów ubezpieczeniowych należy skontrolować, czy spełnione są warunki korzystania z tzw. małego ZUS plus. Kalkulator uwzględnia również zmiany wynikające z wydłużonego okresu obowiązywania Małego ZUS Plus od 1 sierpnia 2023 r. - przejścia z 36 do 48 miesięcy obniżonych składek. 

Wylicz i korzystaj w 2021, 2022, 2023, 2024 r. preferencyjne składki Mały ZUS Plus!

Prowadzisz działalność - oblicz Twój PIT w Programie e-pity Po prostu.

Nie musisz liczyć podatku w PIT-36 PIT-36L, PIT-28 lub PIT-16A z działalności za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z odliczeniem składek ZUS, wszystkimi ulgami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT z działalności w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT 2024 online.

Uwaga: zmiany wysokości składki zdrowotnej ZUS w 2023/2024

W latach 2022-2024 dochodzi do szeregu zmian w zasadach obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmianie ulegają również wskaźniki, które są podstawą do ustalenia wysokości tej składki za poszczególne okresy. Polecamy nasze poradniki i kalkulatory: 

 • Oblicz wysokość składek ZUS i składkę ubezpieczenia zdrowotnego - kalkulator ZUS w 2023/2024
 • Sprawdź w kalkulatorze działalności gospodarczej jaką formę opodatkowania wybrać - kalkulator B2B
 • Sprawdź ryczałt w 2023 i 2024 roku z nowymi składkami zdrowotnymi ZUS - kalkulator ryczałt

Aby opłacać mały zus plus należy:

 • spełnić kryterium dochodowe – przychód nie może przekraczać 120.000 zł w roku poprzednim,
 • nie być podatnikiem uprawnionym do preferencyjnego ZUS liczonym od 30% minimalnego wynagrodzenia przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności,
 • spełnić minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej - w poprzednim roku kalendarzowym prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych,
 • spełnić warunek dotyczący formy opodatkowania: wyłączone z ZUSplus są przedsiębiorstwa opłacające podatek PIT kartą podatkową i jednocześnie będące zwolnione z VAT ze względu na wartość sprzedaży do 200.000 zł (jeśli są czynnymi podatnikami VAT mogą z ZUS plus skorzystać, dla nich roczny dochód to połowa rocznej sprzedaży netto wykazana dla celów VAT).
 • przedstawić na druku ZUS RCA informacje o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, o podstawie wymiaru składek ZUS, o dochodzie oraz form opodatkowania za poprzedni rok,
 • złożyć wniosek o zastosowanie ZUS plus poprzez wyrejestrowanie się z ubezpieczeń oraz ponowne zarejestrowanie się do nich z kodem ubezpieczeń z kodem ubezpieczeń 0590 XX lub 0592 XX w terminie od 1 do 28 lutego. Osoby, które w styczniu korzystają z Małego ZUS i chcą korzystać z Małego ZUS plus składają za styczeń imienny raport miesięczny i wpisują w nim dane co do wartości przychodu od którego pobierana będzie składka w Małym ZUS Plus. Jeśli tego nie zrobią – kontynuować będą zasady preferencji Mały ZUS na zasadzie obliczeń ze stycznia.

Wyłączeni z małego zus plus są przedsiębiorcy, którzy wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej, w efekcie można korzystać z małego ZUS plus a zatem nie skorzysta się z ZUSplus m.in.

 • Gdy świadczy się usługi na rzecz obecnego pracodawcy (nie doszło do rozwiązania umowy o pracę),
 • Gdy świadczy się usługi na rzecz byłego zleceniodawcy,
 • Gdy świadczy się usługi na rzecz byłego pracodawcy ale innego rodzaju niż te wynikające z rozwiązanej umowy o pracę,
 • Gdyby działalność istniała więcej niż od początku roku poprzedzającego rok korzystania z ZUSplus, to możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę i świadczenie usług o tym samym profilu co zerwana umowa o pracę – przepis stanowi bowiem, że umowa o pracę występować musiała przed rozpoczęciem działalności gospodarczej a usługi występowały w bieżącym lub poprzednim roku,
 • Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed zawarciem umowy o pracę oznacza, że na rzecz takiego pracodawcy można świadczyć usługi zaraz po rozwiązaniu umowy o pracę i jednocześnie pozostawać na małym ZUS plus,
 • W poprzednim roku prowadziły działalność zgłoszoną do ZUS jako:
  • Twórca lub artysta,
  • W wolnym zawodzie,
  • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej z wkładem w postaci świadczenia pracy lub usług,
  • jako prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.
Sprawdź program fillup dla firm - działa jak księgowa chciała :) 
W programie fillup znajdziesz ponad 4.5000 druków i formularzy, e-deklaracji, wzorów umów i pism w tym na przykład VAT-7 czy druki ZUS. Zweryfikujesz wygodnie wszystkich kontrahentów jednocześnie, (biała lista VAT) i sprawdzisz kilkanaście punktów poprawności pliku JPK_VAT przed jego wysyłką. W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego
Pobierz lub uruchom online - program fillup i sprawdź 30 dni za darmo >>

Obliczamy podstawę ustalenia składek: 

 1. Ustalamy przeciętny miesięczny dochód z roku poprzedniego jako: (roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym / ilość dni w poprzednim roku kalendarzowym) x 30,
 2. Ustalamy podstawę wymiaru składek mnożąc: przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym x 0,5

Uzyskany wynik stosujemy do wyliczenia składek na ubezpieczenie społeczne (w celu ustalenia wysokości składki taką podstawę mnożymy przez odpowiednią stawkę dla określonej składki ZUS).

Składki ZUS opłacać należy według następującego schematu:

 • Jeśli przedsiębiorca zaczyna działalność i jego miesięczny przychód jest niższy niż połowa najniższej pensji krajowej, a począwszy od 1 lipca 2023 r. - 75% tej pensji (minimalne wynagrodzenie wynosi:
  1. w 2021 r. - 1400 zł;
  2. 2022 r. - 1505 zł,
  3. od stycznia 2023 r. - 3490 zł zł;
  4. od lipca 2023 r.  3600 zł;
  5. od stycznia 2024 r. - 4242 zł,
  6. od lipca 2024 r. - 4300 zł

- w ogóle nie musi rejestrować swojej działalności. Do tej wartości prowadzi tzw. działalność nierejestrową, nie płaci składek ZUS i zdrowotnych, niemniej taki obowiązek może spoczywać na ich zleceniodawcach.

 • Po przekroczeniu miesięcznego przychodu dla działalności nierejestrowanej, należy założyć firmę, ale przedsiębiorca może skorzystać z tzw. ulgi na start, czyli przez pół roku od rejestracji przedsiębiorstwa nie trzeba płacić składek ZUS, opłaca się wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Po okresie 6 miesięcy można opłacać składki ZUS na zasadach preferencyjnych, tzn. od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia tzn.:
  • w 2021 r. podstawa wynosi 840 zł,
  • w 2022 r. podstawa wynosi 903 zł,
  • 01-06.2023 podstawa wynosi 1 047 zł,
  • 07-12.2023 podstawa wynosi 1080 zł
  • 01-06.2024 podstawa wynosi 1 272,6 zł
  • 07-12.2024 podstawa wynosi 1290 zł

Z tej preferencji korzysta się przez 24 miesiące, (kalkulator składek ZUS).

 • Po tym czasie można zgłosić się do ZUS w celu płacenia składek od faktycznie uzyskiwanych przychodów w roku poprzednim, czyli do tzw. Małego ZUS-u Plus i korzystać z tego przez okres 48 miesięcy (do 1 sierpnia 2023 r. okres ten wynosił 36 miesięcy),
 • Jeśli przedsiębiorca przekroczy przychody 120.000 zł lub nie spełni warunków korzystania z małego ZUS plus (jak również nie spełniłby kryteriów preferencyjnych składek z pkt 3) – opłaca składki od stałej podstawy wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na dany rok,(kalkulator składek ZUS).
 • Przedsiębiorca, jeśli chciałby posiadać wyższe świadczenia emerytalno – rentowe, ma również prawo opłacać składki od wyższej, samodzielnie ustalonej podstawy składek. Łącznie rocznie nie może ona przekraczać 30 krotności kwoty prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na dany rok.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-05-20

Związek świadczonych usług z oprogramowaniem musi być jasno wykazany

Dyrektor KIS nie uzasadnił wystarczająco, dlaczego odmawia informatykowi biorącemu udział w projektowaniu i rozwoju technologii informatycznych prawa do zastosowania niższej stawki ryczałtu.

2024-05-20

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej w deklaracji ZUS za kwiecień

W poniedziałek 20 maja upływa termin, w którym należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023.

2024-05-20

Pomoc psychoterapeuty kosztem podatkowym

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że ratownik medyczny ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaty za sesje u psychoretapeuty.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: