Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2022 rok!

Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2022
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2022 !

 Aktualną wersję poradników podatkowych rozliczenia PIT znajdziesz tu

Wysokość składki zdrowotnej w 2024 i 2023 r. uzależniona jest od kilku różnych wskaźników. Osoby o zmiennej wysokości miesięcznych wynagrodzeń zmuszone są ustalać ostateczną wartość dochodu, a zatem podsumowywać przychody i koszty danego miesiąca, opłacone w tym miesiącu składki na ubezpieczenie społeczne i stwierdzone różnice remanentowe.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 81 ust. 2c pkt 1–5) wskazuje, że podstawę wymiaru składki zdrowotnej wylicza się z uwzględnieniem:

- dochodu ustalonego narastająco od początku roku (od przychodu uzyskanego narastająco odejmuje się koszty uzyskania przychodu również w ujęciu narastającym);
- dochodu narastająco od początku roku za poprzednie miesiące;
- zapłaconych w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) jeśli nie zostały ujęte jako koszty uzyskania przychodu;
- różnicy remanentowej, jeżeli zostały sporządzone remanenty początkowy i końcowy.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Wysokość składki zdrowotnej 2023 r. 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. kształtuje się w następującej wysokości:

Wysokość składki zdrowotnej 2023 - 2022
Forma opodatkowania składka zdrowotna 2023 składka zdrowotna 2022
karta podatkowa 314,1 zł 270,9
zasady ogólne

(przychód z mca poprzedniego - ZUS) x 9%

podatek liniowy

(przychód z mca poprzedniego - ZUS) x 4,9%

ryczałt 1-60.000 zł 376,16 zł 335,94 zł
ryczałt 60.001 - 300.000 zł 626,93 zł 559,89 zł
ryczałt od 300.001 zł  1 128,47 zł 1 007,81 zł

 

oblicz wysokość składek ZUS i składkę ubezpieczenia zdrowotnego ZUS w 2023
sprawdź prawo odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w deklaracja PIT
sprawdź w kalkulatorze Polski Ład - jaką formę opodatkowania wybrać - działalność gospodarcza
sprawdź w kalkulatorze ryczałt w roku 2023 z nowymi składkami zdrowotnymi ZUS

 

Wysokość składki zdrowotnej metoda obliczeń

Rodzaj podatku

Składka 2023 

 liniowy

 • opodatkowani liniowo lub według skali - różnica między osiągniętymi przychodami, z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem
  dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152–154 ustawy
  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do
  kosztów uzyskania przychodów.
 • ryczałt - wysokość dochodu po obniżeniu o składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, opłacone przez podatnika; podstawa kwalifikuje do jednej z trzech grup wysokości składki.
 • karta podatkowa - stała podstawa - wynagrodzenie minimalne

Minimalna składka liczona musi być od dochodu 3490 zł (wynagrodzenie minimalne) wynosi 314,1 zł; brak składki maksymalnej; 

skala podatkowa

ryczałt ewidencjonowany

karta podatkowa

Opodatkowanie kartą wyłącznie dla rozliczających się w ten sposób w roku 2021; składka ustalana od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku.

odliczenie - 19% składek zapłaconych w danym roku podatkowym

Ulga na start  6 miesięcy

Składka i podstawa jak powyżej,

Składka i podstawa jak powyżej,

Ulga w ZUS 24 miesiące

Składka i podstawa jak powyżej,

Składka i podstawa jak powyżej,

Niski ZUS

Składka i podstawa jak powyżej,

Składka i podstawa jak powyżej,

umowa o pracę

Podstawa:

9% podstawy jej ustalenia, ograniczona do wysokości zaliczki na podatek; przychód minus składki ZUS finansowane przez ubezpieczonego; składka nie odliczana od podatku lub dochodu

Składka:

9% podstawy jej ustalenia, ograniczona do wysokości zaliczki na podatek; przychód minus składki ZUS finansowane przez ubezpieczonego; składka nie odliczana od podatku lub dochodu

umowa zlecenie

członek zarządu spółki jednoosobowej - powołanie

9% wynagrodzenia (przychodu) brutto

 

przychód - kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia tych osób pobieranego z tytułu powołania (wynagrodzenie brutto)

Ubezpieczenie zdrowotne KRUS rolników

1 zł za każdy ha przeliczeniowy za każdą osobę ubezpieczoną (gospodarstwa do 6 ha nie płacą składki, finansuje je Skarb Państwa); działu specjalne produkcji rolnej - 9% kwoty zadeklarowanego dochodu, nie mniej niż od minimalnego wynagrodzenia

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Limity odliczeń składki zdrowotnej 2023 r.

Oowiązują limity odliczeń podatkowych zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne:

 • prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo - odliczenie maksymalnie 10.200 zł zapłaconych składek, odliczenie następuje od dochodu opodatkowanego liniowo,
 • prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - odliczenie 50% zapłaconych składek, odliczenie następuje od dochodu z tytułu działalności gospodarczej,
 • prowadzący działalność opodatkowaną kartą podatkową - odliczenie 19% zapłaconych składek, odliczenie wyłącznie od przychodu opodatkowanego kartą podatkową. 

czytaj więcej
Składki ZUS - kalkulator ZUS przedsiębiorców

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-07-19

Używane w firmie mieszkanie zbywane jako majątek prywatny

Przychody z odpłatnego zbycia mieszkań wykorzystywanych w działalności gospodarczej nie są przychodami z działalności gospodarczej, chyba że przedmiotem tej działalności jest obrót nieruchomościami.

2024-07-19

Dwójka rodziców samotnie wychowujących wspólnie dziecko, ale jedna ulga podatkowa

Samotnym rodzicem jest ten, który sprawuje czynności wychowawcze w “nieporównywalnie dłuższych okresach” niż drugi rodzic.

2024-07-19

Dwa pojazdy w jednoosobowej działalności gospodarczej

Fiskus zgadza się na uwzględnienie w kosztach jednoosobowej działalności gospodarczej wydatków na więcej niż jeden środek transportu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: