Wynajmujesz mieszkanie? A może masz wolny pokój, który stoi pusty i czeka na lokatora? Nie wiesz jak sporządzić umowę i wykazać zarobek z najmu w swojej deklaracji podatkowej? A może zastanawiasz się jak zalegalizować najem i płacić jak najmniej podatków? Jeśli odpowiedź na któreś z powyższych pytań brzmi tak, to dobrze trafiłeś. Na kolejnych stronach naszego poradnika dowiesz się wszystkiego, co będzie Ci w przyszłości w tym celu potrzebne.   

Podatek od najmu oblicz wygodnie w Programie e-pity 2021

Nie musisz liczyć podatku w PIT-28 lub PIT-36 za 2021 od najmu ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo z uwzględnieniem wszystkich ulg i odliczeń. Zadbaj o najniższy podatek i najszybszy zwrot do 45 dni! Wylicz podatek z najmu od razu w Programie e-pity 2021 teraz i wyślij e-deklarację online >>

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się, by mieszkanie wynająć prywatnie, czy założysz w tym celu firmę i rozliczysz go „na firmę”, musisz stosować się do jednej podstawowej zasady. Powinieneś zbierać wszystkie możliwe dokumenty związane z najmem, czy to dotyczące Twoich przychodów, czy to kosztów podatkowych. Nawet jeśli do tej pory nie rozliczałeś najmu a jesteś w posiadaniu odpowiedniej dokumentacji, możesz znacznie prościej wyliczyć i zapłacić zaległy podatek.

Metody opodatkowania przychodów z najmu

Rozliczając się z najmu możesz wybrać:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych (17%, 32%) – stosowane prywatnie lub w ramach założonego w tym celu przedsiębiorstwa,
 • rozliczanie najmu w ramach założonej firmy i opodatkowanie go liniowo podatkiem według stawki 19%,
 • ryczałt ewidencjonowany (8,5%, a po przekroczeniu 100 tys. zł - 12,5%) - stosowany prywatnie,
 • ryczałt ewidencjonowany rozliczany w ramach działalności gospodarczej (8,5%, a po przekroczeniu 100 tys. zł - 12,5%).

Decyzja należy tylko i wyłącznie od Ciebie, każda z tych zasad ma swoje wady, ale również i zalety! Musisz zatem sprawdzić, która z metod jest dla Ciebie najkorzystniejsza.

Rozlicz się skalą podatkową, korzystaj z kosztów uzyskania i ulg podatkowych

Rozważ przede wszystkim, czy opłaca Ci się opodatkowanie najmu na zasadach ogólnych, czyli podatkiem według skali 17% oraz 32% w zakresie nadwyżki ponad kwotę dochodów 85.528 zł.

Zasada ta obowiązuje  w przypadku, gdy nie złożysz oświadczenia o:

 • rozliczaniu się z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • rozliczaniu się z najmu poprzez założoną firmę (nieruchomość staje się tzw. środkiem trwałym).

Pamiętaj
Przychód z najmu możesz obniżyć o koszty jego uzyskania poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Pomimo że stawka podatkowa jest stosunkowo wysoka, to podatek liczy się jedynie od czystej kwoty dochodu, czyli po odliczeniu poniesionych kosztów.  

Jeżeli nie złożysz żadnego oświadczenia o wyborze jakieś szczególnej formy opodatkowania, to dochody z najmu doliczasz do pozostałych dochodów i ustalasz łącznie podatek zgodnie z tzw. zasadą skali podatkowej. Przedstawiliśmy ją dla Ciebie w poniższej tabeli.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad

do

 
  85 528

17 % minus kwota zmniejszająca podatek (od 525,12 zł do 1360 zł)

85 528  

14 539 zł 76 gr  + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Podatek od najmu oblicz wygodnie w Programie e-pity 2021

Nie musisz liczyć podatku w PIT-28 lub PIT-36 za 2021 od najmu ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo z uwzględnieniem wszystkich ulg i odliczeń. Zadbaj o najniższy podatek i najszybszy zwrot do 45 dni! Wylicz podatek z najmu od razu w Programie e-pity 2021 teraz i wyślij e-deklarację online >>

Pamiętaj
Jeśli zarabiasz wynajmując mieszkanie, musisz rozliczać samodzielnie podatek nie tylko na koniec roku, ale również w trakcie roku podatkowego. Opłacaj terminowo zaliczki na podatek dochodowy!
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Rozliczać się na zasadach zryczałtowanych możesz jedynie w przypadku, gdy złożysz oświadczenie do 20 miesiąca po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy w danym roku przychód z najmu. W takim wypadku przychodów z najmu nie wykazujesz w standardowym PIT-36, lecz składasz osobną deklarację PIT-28. Przychodów nie sumujesz zatem z pozostałymi swoimi zarobkami, a kwotę, którą uzyskasz z najmu, opodatkujesz według stawki 8,5% (12,5% - od nadwyżki ponad 100.000 zł).
Pamiętaj
Po wyborze opodatkowania ryczałtem nie zastosujesz kwoty wolnej od podatku, a podatek  liczysz mnożąc 8.5% (12,5%) przez wartość przychodu, zatem przez całą wartość, którą uzyskasz od najemcy (w przypadku skali podatkowej opodatkowaniu podlega dochód, czyli kwota od najemcy po obniżeniu jej o koszty uzyskania przychodu).

Najem mieszkania poprzez firmę – liniowo, według skali lub ryczałtem
Alternatywą dla najmu prywatnego jest założenie firmy i wynajem lokalu poprzez działalność gospodarczą. Co więcej od tego, jakie nieruchomości oraz na jaki okres wynajmujesz może zależeć, czy decyzja o założeniu firmy jest tylko wyborem, czy też jest Twoim obowiązkiem.
Pamiętaj
Gdy dokonujesz wynajmu pokoi na doby nie prowadzisz już najmu prywatnego, lecz działalność hotelarską (najem krótkoterminowy), który wymaga rejestracji jako przedsiębiorca. Wyjątkiem jest jedynie wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów, które to czynności nie muszą być prowadzone w ramach firmy.

Zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym podlegają  dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych, położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5 (niezależnie od liczby łóżek znajdujących się w poszczególnych pokojach i liczby miejsc oferowanych turystom). Taka działalność nie zmusi Cię do opłacania podatku!

Do Twojego wyboru pozostaje opodatkowanie według skali (zatem rozliczysz się tak jak powyżej, składając PIT-36 z podatkiem według stawki 17 lub 32%) lub podatkiem liniowym wykazywanym w PIT-36L, według stawki 19%. Decyzję podjąć musisz do 20 stycznia roku podatkowego lub do dnia rozpoczęcia działalności (zaznacz tę informację w składanym druku CEiDG-1).
Pamiętaj
Oprócz podatku dochodowego musisz rozliczyć również podatek VAT. Jedynie najem lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe (ale już nie wypoczynkowe, rekreacyjne, biurowe) pozostaje z tego podatku zwolniony.

Najem wspólny małżonków, najem przez współwłaścicieli

Jeżeli wynajmujesz ze swoim małżonkiem wasze prywatne mieszkanie stanowiące Wasz majątek wspólny, to osiągane z tego tytułu przychody oraz ponoszone z tego tytułu koszty  rozliczacie po połowie u każdego z Was. Nie możecie dowolnie wykazywać kwot uzyskanych z najmu w Waszych deklaracjach rocznych.

Istnieje jednak wyjątek, który pozwala całość przychodu rozliczyć wyłącznie u jednego z Was. W tym celu musicie złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o opodatkowaniu najmu wyłącznie u Ciebie lub Twojego małżonka. Oświadczenie złożycie najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymaliście pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy. Po złożeniu oświadczenia przychody z najmu rozliczacie u tego z małżonków, którego uznano za właściwego dla rozliczenia całości druku. Drugi małżonek nie wykazuje zarobku mimo, że wynajmowane mieszkanie stanowi również jego majątek. Oświadczenie takie, począwszy od 2019 r. (a zatem również w 2021 r.), podpisać i złożyć we wspólnym imieniu, może jeden z małżonków - jedno z Was.

Oświadczenie składa się jedynie raz, tzn. nie musicie go ponawiać w kolejnych latach podatkowych. Do momentu złożenia oświadczenia przeciwnego (o rezygnacji z rozliczania najmu u jednego z małżonków), powinniście rozliczać najem zgodnie z pierwotnie złożonym oświadczeniem.

Inaczej rozliczać się należy z wynajmu mieszkania, którego jesteś współwłaścicielem (w części ułamkowej), np. w przypadku, gdy posiadasz udział w mieszkaniu łącznie z innymi członkami rodziny – bratem, siostrą, rodzicami. W takim przypadku przychody i koszty z najmu rozlicza się odpowiednio do udziału we współwłasności. Możesz też zawrzeć tzw. umowę quoad usum (używanie faktycznej części nieruchomości  wyłącznie przez jednego ze współwłaścicieli). Wówczas możesz wynająć swoją część i rozliczać przychód pochodzący z tej części nieruchomości (por. np. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, IBPBI/1/415-1139/11/KB, 2012.02.09).

Podatek od najmu oblicz wygodnie w Programie e-pity 2021

Nie musisz liczyć podatku w PIT-28 lub PIT-36 za 2021 od najmu ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo z uwzględnieniem wszystkich ulg i odliczeń. Zadbaj o najniższy podatek i najszybszy zwrot do 45 dni! Wylicz podatek z najmu od razu w Programie e-pity 2021 teraz i wyślij e-deklarację online >>

Pamiętaj
Jeśli jesteś jednym z wielu właścicieli jednej nieruchomości, dopuszczalne jest upoważnienie jednego z Was do reprezentacji pozostałych przy podpisywaniu umów najmu. Nie zmienia to faktu, że pozostali współwłaściciele rozliczają przychody z najmu tak jak dotychczas (pełnomocnictwo nie zwalnia ich bowiem z obowiązku wykazania przychodów podatkowych).

Jak ustalić dochód z najmu?

To, ile podatku zapłacisz zależeć może od wyboru metody opodatkowania. W przypadku standardowych zasad, opodatkujesz dochód osiągnięty w roku podatkowym, zatem różnicę między przychodem (kwotą uzyskaną od najemców) a kosztami jego uzyskania poniesionymi w danym roku. Jeżeli koszty przekraczają wartość przychodu, rozliczeniu podlega strata z najmu, którą możesz odpisywać od przychodu w następnych 5 latach podatkowych, w stopniu nie większym niż 50% tej straty rocznie.
Pamiętaj
Stosuj prostą zasadę - podwyższanie kosztów spowoduje zmniejszenie dochodu, a w konsekwencji – obniżenie kwoty podatku do zapłaty. Im więcej kosztów udokumentujesz, tym mniejszy podatek zapłacisz!
Gdy rozliczasz się ryczałtem ewidencjonowanym, opodatkowaniu podlega przychód. Nie rozlicza się kosztów uzyskania przychodów. Niższa jednak pozostaje stawka podatku, niż stawka stosowana dla dochodu opodatkowanego według skali podatkowej.

Zaliczki z tytułu najmu

Zaliczki z najmu prywatnego naliczasz i wpłacasz w systemie miesięcznym. Nie możesz robić tego wyłącznie na koniec roku lub co kwartał. Nie musisz natomiast zaliczek rozliczać na druku PIT-5 składanym co miesiąc czy też prowadzić szczególnego rodzaju ewidencji najmu.
Pamiętaj
Prowadź własną uproszczoną księgowość najmu i zbieraj dokumenty z podziałem co najmniej na poszczególne lata. Ułatwi to prawidłowe rozliczanie zaliczek oraz przyspieszy procedurę kontroli podatkowej. 

Zaliczkę wpłacasz poczynając od miesiąca, w którym dochody z najmu  przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Możesz zatem uzyskać dochód do wysokości 3091 zł bez konieczności płacenia zaliczki z tego tytułu na podatek. Opłacasz podatek dopiero od nadwyżki. Natomiast zaliczkę za dalsze miesiące ustalasz w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Przykład

W styczniu podatnik uzyskał przychód z najmu 4.000 zł, a wykazał koszty 3500 zł. Jego dochód wyniósł 500 zł, więc nie wpłaca zaliczki. W lutym ponownie uzyskał 4000 zł przychodu, koszty to 2500 zł. Dochód to 1500 zł, a łączny dochód od początku roku 2000 zł, stąd nie ma jeszcze obowiązku zapłaty zaliczki na podatek. W marcu przychód to 4000 zł, koszty 500 zł, dochód wyniósł 3500 zł. Od początku roku dochód wyniósł 5000 zł, podatnik płaci zaliczkę na podatek z najmu, rozliczając ją następująco: 5000 zł X 17% - 525,12 zł. 

Pamiętaj

Źródła swoich przychodów traktuj osobno rozliczając zaliczkę na podatek. Dla przykładu - osobno obliczaj zaliczki dla najmu, a osobno dla prowadzonej działalności gospodarczej, zbycia rzeczy ruchomych, nieruchomości itp. Dopiero po obliczeniu zaliczki, sumuj i wpłacaj ją jako łączną wartość. Nie możesz stosować uproszczeń, w których koszty uzyskania przychodów z prowadzonej firmy rozliczysz z przychodami z najmu!

Jeżeli posiadasz wiele wynajmowanych rzeczy ruchomych i nieruchomości, to zaliczkę miesięczną na podatek liczysz łącznie, sumując wszystkie przychody z najmu i osobno wszystkie koszty uzyskania ze wszystkich przychodów z najmu. Po zsumowaniu, obliczasz łączny dochód z najmu i z tego tytułu ustalasz łączną kwotę zaliczki.

Kwotę wolną od podatku wykorzystaj jedynie do jednego źródła przychodów, np. nie ustalaj zaliczki z działalności gospodarczej i z najmu podwójnie wykorzystując kwotę wolną od podatku. Kwota ta przysługuje jeden raz dla wszystkich źródeł Twoich dochodów (kwotę 556,02 zł odlicza się bowiem jedynie raz, od całości ustalonego podatku).

Pamiętaj
Zaliczki i dochód możesz obniżać na takich samych zasadach, jak podatek na koniec roku kwotę podatku do zapłaty. Możesz już w trakcie roku korzystać z ulg i odliczeń podatkowych, przysługujących w danym miesiącu (np. z ulgi na internet, ulgi prorodzinnej). Możesz też w trakcie roku korzystać ze straty z lat poprzednich, wykazanej w ramach tych samych źródeł przychodów.
Wpłaty zaliczek dokonać powinieneś nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego wpłaca się w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Nie musisz wpłacać zaliczki za ten ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złożysz zeznanie roczne PIT i dokonasz zapłaty podatku za dany rok.

Podatek od najmu oblicz wygodnie w Programie e-pity 2021

Nie musisz liczyć podatku w PIT-28 lub PIT-36 za 2021 od najmu ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo z uwzględnieniem wszystkich ulg i odliczeń. Zadbaj o najniższy podatek i najszybszy zwrot do 45 dni! Wylicz podatek z najmu od razu w Programie e-pity 2021 teraz i wyślij e-deklarację online >>

Zeznanie podatkowe wynajmującego

Wybór właściwej deklaracji podatkowej zależy od tego, jaką metodą zdecydowałeś się rozliczać. Jeżeli jest to:

 • najem prywatny, którego nie rozliczasz ryczałtem ewidencjonowanym – wówczas składasz PIT-36 – jako źródło przychodów wskazujesz w naszej deklaracji w części D odpowiednie kwoty w pozycjach oznaczonych jako „najem i dzierżawa”,
 • najem „na firmę” – składasz PIT-36 – jako źródło przychodów wskazujesz w swojej deklaracji w części D „pozarolniczą działalność gospodarczą”,
 • najem prywatny lub w ramach prowadzonej działalności, który rozliczasz ryczałtem ewidencjonowanym – rozliczasz go składając PIT-28.

Począwszy od 2021 r. masz prawo wynajmować mieszkania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - rozliczając ten najem w formie ryczałtu. Nie tylko zatem prywatny najem mieszkania możesz rozliczyć stosując ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 
Pole „przychód” i pole „koszty uzyskania” podatkowe wypełnij w oparciu o dowody i ewidencję prowadzoną w danym roku. Jako przychody wpisz kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Czynsz za grudzień z terminem płatności na styczeń stanowi przychód stycznia, a nie grudnia. Na tej samej zasadzie wpisz w deklaracji rocznej koszty poniesione, a nie należne. Koszt usługi wykonanej w grudniu, za którą zapłata dokonywana jest w styczniu stanowi koszt stycznia, a nie grudnia.
Pamiętaj
Możesz łączyć najem prywatny i najem „na firmę”. Majątek stanowiący składniki przedsiębiorstwa generować będzie przychody firmowe, a majątek prywatny – przychody prywatne.
Gdy zarabiasz na umowie o pracę i prowadzisz najem prywatny, który rozliczasz standardowo według skali  (czyli nie ryczałtem, nie składasz PIT-28) w miejsce standardowego PIT-37, składasz PIT-36. Innymi słowy gdybyś nie prowadził najmu, przychody deklarowałbyś z reguły na PIT-37 (zaliczki od umów o pracę, zlecenie – opłaca za Ciebie pracodawca i to powoduje, że składasz PIT-37), ale ze względu na najem, w którym zaliczki opłacasz samodzielnie i sam deklarujesz właściwe kwoty – sporządzasz jedną łączną deklarację PIT-36, w którą wpisujesz wszystkie przychody z wielu źródeł opodatkowanych według skali podatkowej (podatkiem progresywnym 17% i 32%). 

Co to jest przychód z najmu i kiedy występuje?

Przychód z najmu prywatnego wykazujesz jedynie w przypadku, gdy faktycznie go uzyskasz, otrzymasz. Oznacza to, że kwot nieotrzymanego czynszu, które były zgodnie z umową należne, nie uznajesz za przychód podatkowy. Podobnie nie traktujesz jako przychodu kwot wpłaconych kaucji zwrotnych do momentu, w których nie zostaną one wykorzystane na poczet określonych świadczeń (np. do momentu, gdy nie będzie z ich kwoty pokryty czynsz najmu).
Wyjątek od tej zasady stanowi najem realizowany w ramach działalności gospodarczej. W przypadku firmy za przychód uznajesz kwoty należne, chociażby nie zostały one faktycznie otrzymane (czyli inaczej niż w najmie prywatnym). W przypadku usług realizowanych w okresach rozliczeniowych za dzień uzyskania takiego przychodu należnego uznajesz ostatni dzień tego okresu rozliczeniowego, określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie wystąpi on jednak rzadziej niż raz w roku. Płatności zaliczkowe na poczet usług świadczonych w następnych okresach sprawozdawczych nie stanowią przychodu aż do terminu wystąpienia tego okresu. 

Co stanowi koszt podatkowy w najmie?

Podatek z najmu płacisz co do zasady od dochodu, zatem od kwoty uzyskiwanej od najemców po odliczeniu od niej kosztów uzyskania, czyli od czystej wartości tego, co tak naprawdę stanowi dla Ciebie wartość dodaną z zawartych umów.
Inaczej jest w przypadku, gdy wybrałeś ryczałt ewidencjonowany. Wówczas podatek płacisz  od wartości przychodu czyli od całej kwoty uzyskanej od najemców, bez obniżania jej o koszty uzyskania przychodów. Ta forma rekompensowana jest jednak niższą stawką podatku, która wynosi 8,5%.
Jeżeli zdecydujesz się rozliczać najem według skali, zatem opodatkować kwotę po obniżeniu jej o koszty, zadbaj, by koszty były jak najwyższe a w konsekwencji, by obniżały maksymalnie czystą wartość dochodu podlegającą opodatkowaniu.
Pamiętaj
Nie każdy wydatek możesz zaliczyć do kosztów uzyskania i nie każdym wydatkiem możesz obniżać przychód. Podstawową zasadą jest, by wydatek posiadał związek z uzyskiwaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów jakim jest najem. Nie może znaleźć się również wśród tzw. kosztów negatywnych, które nawet, gdy są związane z najmem, nie mogą obniżać kwoty przychodu.
Poszczególne koszty sumuj w każdym z miesięcy najmu. Przy najmie prywatnym nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji według określonego wzoru, niemniej prowadzenie dla celów własnych oraz ewentualnej kontroli może okazać się pomocnym.
Do deklaracji podatkowej wpisuj koszty po ich zsumowaniu z całego roku. Nie musisz co miesiąc składać deklaracji zaliczkowych. Jedyne co musisz zrobić, to obliczyć wartość zaliczek i wpłacić je na rachunek organu podatkowego.
Podstawowy koszt, jakim obniżysz przychody z najmu, jest wartość odpisu amortyzacyjnego z tytułu zużycia wynajmowanej nieruchomości. Rozliczasz go zgodnie z roczną stawką amortyzacyjną wskazaną dla wynajmowanej nieruchomości. Wartość odpisu jest różna przy nieruchomościach nowych oraz używanych, po raz pierwszy wprowadzonych do użytku. Możliwe jest zarówno przyspieszanie, jak i opóźnianie amortyzacji (podwyższanie jak i obniżanie wartości poszczególnych rat amortyzacyjnych).
Jeżeli nieruchomość kupiłeś na kredyt (w tym kredyt hipoteczny), to kosztem uzyskania pozostają dla Ciebie odpisy amortyzacyjne a nie wydatek „na kredyt”. Dodatkowo możesz rozliczać w kosztach odsetki od kredytu oraz pozostałe koszty kredytu (w tym koszty z tytułu jego ubezpieczenia, zaciągnięcia, wyceny nieruchomości itp.). W przypadku odsetek – zaliczasz do kosztów odsetki zapłacone a nie te, które są jedynie należne w danym miesiącu lub za dany miesiąc.
Kosztem podatkowym są również wydatki na czynsz oraz opłaty za media ponoszone przez Ciebie jako wynajmującego. Możesz również sporządzić umowę najmu w ten sposób, by koszty mediów (rachunki za wodę, prąd, gaz, c.o.) przenoszone były na lokatorów na zasadzie refakturowania. Wówczas kwoty nie stanowią dla podatnika kosztów a opłaty ponoszone przez lokatorów nie są przychodami.
Koszt podatkowy stanowić mogą zarówno wydatki na opłaty na podstawie przedpłat na media, jak i te rozliczane w związku z końcowymi fakturami rozliczeniowymi. W przypadku wykazania nadpłaty – powinieneś skorygować kwotę ponoszonych kosztów i odpowiednio zwiększyć zaliczkę na podatek.
Wydatkami, które obniżyć mogą również przychód z najmu są dla Ciebie koszty poniesione na:

 • zakup mebli i innego wyposażenia mieszkania,
 • usługi podłączenia mediów, telewizji, internetu, w tym wydatki na opłacane w celu najmu abonamenty,
 • wykończenie mieszkania,
 • koszt zawarcia umów najmu, ogłoszeń, podpisania umowy.

Podatek od najmu oblicz wygodnie w Programie e-pity 2021

Nie musisz liczyć podatku w PIT-28 lub PIT-36 za 2021 od najmu ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo z uwzględnieniem wszystkich ulg i odliczeń. Zadbaj o najniższy podatek i najszybszy zwrot do 45 dni! Wylicz podatek z najmu od razu w Programie e-pity 2021 teraz i wyślij e-deklarację online >>

Dokumentowanie kosztów najmu

Koszty najmu potwierdź dokumentami, z których wynika, że poniosłeś (na dokumencie powinno znajdować się Twoje imię i nazwisko i adres) na rzecz jakiejś osoby (dane podmiotu) określony koszt w określonej dacie. Oznacza to, że nie możesz rozliczać kosztów jedynie na podstawie paragonów lub dokumentów potwierdzających koszt bez wskazania podmiotów transakcji czy jej przedmiotu (np. potwierdzenie z karty kredytowej).
Dowody najmu powinieneś gromadzić i przechowywać z podziałem na lata ich poniesienia co najmniej przez 5 lat licząc od końca roku, w którym rozliczać powinieneś dany rok najmu ( z reguły termin ten to 30 kwietnia lub 31 stycznia roku następującego po rozliczanym roku wynajmu). Oznacza to, że dowody faktycznie przechowywane są do 7 lat od roku ich otrzymania.
Koszt najmu uznaje się za poniesiony w okresie, w którym uzyskałeś dokument potwierdzający jego poniesienie. Nie musisz dodatkowo oczekiwać na faktyczną zapłatę za koszt, by rozliczyć go podatkowo.    

Refaktura mediów – a koszty

Problemem może okazać się rozliczanie kosztów przenoszonych na najemców – czyli refakturowanych pośrednio na nich. Jeżeli zawierasz umowę najmu, to ponosisz wydatki tytułem nabycia mediów (woda, gaz, ciepło, elektryczność), których wartością obciążasz swoich najemców, wystawiając im faktury zgodnie z dokumentem otrzymanym od dostawcy mediów.
Oznacza to, że najemcy na podstawie wystawionej przez Ciebie faktury (dokumentu) zapłacą dokładnie tyle, ile sam zapłaciłeś dostawcy mediów.
Dla celów rozliczania podatku kwoty refakturowane uznaj za przychód podatkowy, a wydatki na dostawę mediów – za koszt (dochód końcowy wyniesie zatem zero złotych). Wyjątkowo, jeżeli rozliczasz się ryczałtem ewidencjonowanym kwot refakturowanych nie musisz zaliczać do swoich przychodów (por. np. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 kwietnia 2011 r., nr IPTPB2/415-16/11-2/AK).
Możesz także ustalić za pomocą umowy, że czynsz najmu zawiera już w sobie opłaty za media. W takim przypadku nie ma już konieczności dodatkowo refakturować ich na najemców.
Pamiętaj
Jeśli dzielisz umowę na czynsz oraz opłaty za media, narażasz się na opodatkowanie ich różnymi stawkami podatku VAT (por. np. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, 10 stycznia 2012 r., nr IPTPB3/423-258/11-4/KJ).
W przypadku najmu rozliczanego w ramach działalności gospodarczej, Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną 15 czerwca 2012 r. (sygn.. akt DD2/033/21/KOI/2012/DD-159), zgodnie z którym,  gdy umowa najmu przewiduje odrębne od czynszu rozliczenie tzw. mediów poprzez ich refakturowanie z wynajmującego na najemcę, to postanowienia umowy najmu dla celów podatkowych określają datę powstania przychodu u wynajmującego z tego tytułu. Zarówno, gdy wydatki z tytułu opłat za media są uwzględnione w kwocie czynszu, jak również w przypadku ich refakturowania odrębnie od czynszu, uzyskany przychód z tego tytułu zaliczany jest do przychodów z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, iż moment powstania przychodu ustalany jest zgodnie z okresami rozliczeniowymi wskazanymi w umowie.
Podobnie koszty nabycia refakturowanych usług, należy ująć w kosztach uzyskania przychodów w oderwaniu od refaktury z uwzględnieniem zasad ogólnych rozliczania kosztów w działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2018 r. stawka ryczałtowego podatku od przychodów z czynszu najmu wynosi 8,5% pod warunkiem, że jego wartość nie przekracza 100.000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, stawka rośnie do 12,5%. Dotychczasowe przepisy pozwalały na opodatkowanie przychodów z najmu stawką 8,5% niezależnie od wysokości generowanych przychodów... czytaj więcje >>

2022-08-10

Zdrowotna a spółki komandytowe, s.k.a. i z o.o. Nowe reguły nie dla wspólników

Przedsiębiorczość w formie spółek bywa mniej korzystna niż w formie jednoosobowej - przynajmniej tak można wywnioskować z przepisów nowego ładu.

2022-08-03

Diety i rozliczenia delegacji w podróży służbowej od 15 lipca 2022 r.

Począwszy od 15 lipca 2022 r. obowiązywać zaczynają nowe limity kwot wypłacanych w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych. W efekcie dochodzi do zmiany wysokości diet oraz świadczeń za hotel (w tym ryczałt za hotel), za dojazd, za bagaż, za śniadanie, obiad, kolację w podróży służbowej.

2022-07-20

Składka zdrowotna a ryczałt od lipca 2022 r.

Zupełnie odmienne od literalnego brzmienia przepisów prawa stanowisko zdaje się przedstawiać część organów ZUS w przypadku opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję