Niższy podatek
dochodowy za 2023?

Tak! Obniż go do końca roku korzystając z jednego z 26 najlepszych sposobów!

Pobierz darmowy e-book - 26 sprytnych rozwiązańPobierz darmowy e-book

Wybierz swój najlepszy sposób!

Jeszcze do końca roku 2023 masz szansę obniżyć podatek i zapłacić fiskusowi mniej nawet o kilkaset złotych. Poznaj 26 najlepszych sposobów, które pomogą Ci zwiększyć zwrot podatku za rok 2023!

Nowa ulga podatkowa (tzw. ulga sponsoringowa) dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych liniowo lub na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Mogą oni odliczyć do 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe i naukę i nie może przekroczyć dochodu z działalności gospodarczej. 
Czytaj więcej o uldze za działalność sportową, kulturalną i szkolnictwo wyższe

Jeśli prowadziłeś działalność badawczo - rozwojową lub tworzyłeś kwalifikowane prawa własności intelektualnej, obniż wartość podatku lub skorzystaj z preferencyjnej stawki podatku 5% na etapie rozliczenia rocznego.

Wydatki na polepszenie warunków cieplnych swojego domu, dokumentowane fakturami, wystawionymi przez podatników VAT - do łącznej wartości 53.000 zł możesz odliczyć od dochodu. Ulga termomodernizacyjna pomoże Ci nie tylko w rozliczeniu roku 2023 - jeśli poniesiesz wydatki wyższe niż Twój dochód - ulga przechodzi na kolejne lata i możesz z niej korzystać łącznie przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek na termomodernizację (np. ocieplenie domu, montaż kolektorów, montaż pieca, wymianę instalacji C.O.).
Czytaj więcej o uldze termomodernizacyjnej

Czy wiesz, że w 2023 r. obowiązuje kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek, która pozwoli obniżyć podatek nawet o 3.600 zł.

Aby zachować odliczenie wykorzystaj maksymalnie koszty uzyskania przychodów tak, by zamiast podstawowych - stosować podwyższone, ze względu na dojazdy do pracy, korzystanie z praw autorskich czy też w związku z ponoszeniem innych wydatków związanych wyłącznie z zarabianiem. Pamiętaj, że szczególnie przy umowach zlecenie i o dzieło, prawidłowo dokumentowane koszty uzyskania przychodów mogą znacząco obniżyć wartość faktycznego dochodu, znacznie przewyższając tym samym standardowy ich limit - 20% Twojego wynagrodzenia! Kwotę wolną łatwiej zachowasz również, jeśli rozliczać będziesz się wspólnie z małżonkiem czy też jako samotny rodzic!
Sprawdź jak wyliczamy kwotę wolną od podatku w 2023 r.

Odpowiednio planując swoje rozliczenie możesz wykorzystać w pełni kwotę zmniejszającą podatek (tzw. ulga podatkowa) w pełnej kwocie 3600 zł. Wystarczy, by Twoje dochody przekraczały 30.000 zł. Podatek wyliczony od niższych zarobków również zostanie obniżony w pełnej wysokości o kwotę zmniejszającą, jednak nie zostanie ona wykorzystana w pełni. Warto w takim przypadku skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem - wówczas niewykrozystana kwota zmniejszająca podatek przechodzi do wykorzystania przez lepiej zarabiającego małżonka.   
Jak rozliczać pracę sezonową w rolnictwie - czytaj więcej

Limit kosztów uzyskania przychodów u twórców w rozliczeniu za 2023 r. wynosi 50% przychodu ale nie więcej niż 120.000 zł. Jeśli w rozliczeniu 2023 r. kwota ta zostanie przekroczona, to procentowe koszty podatkowe od nadwyżki ponad tę kwotę wynoszą 0 zł. Istnieje jednak grupa zawodów, które przestały być uprawnione do kosztów autorskich. W ich przypadku 50% koszty nie przysługują w ogóle, choć rok wcześniej były one rozliczane. Jeśli planujesz rozliczać prawa autorskie, sprawdź dokładnie umowę. Czasem niewielkie jej zmiany (ustalenie rodzaju dzieła, wykonywanych świadczeń) mogą sprawić, że będziesz uprawniony do wysokich kosztów podatkowych w 2023 r.
Sprawdź listę zawodów z 50% kosztami!

Dzieci coraz częściej starają się same dorobić do kieszonkowego lub do studiów, a czasem chcą się utrzymywać samodzielnie już na studiach. Zdarza się, że ich wynagrodzenie, nawet sezonowe, przekracza rocznie 19 061,28 zł netto. Jeśli wynagrodzenie przekraczające tę wartość otrzymuje pełnoletnie dziecko uczące się, które nie ukończyło jeszcze 25 lat, to utracisz prawo do ulgi na to dziecko. Limit ten dotyczy wynagrodzeń objętych zwolnieniem w ramach ulgi do 26 r. ż. oraz pozostałych wynagrodzeń takiej osoby.

Jeśli dziecko zarabia więcej, to jako rodzic możesz stracić od 1112,04 zł (jeśli masz jedno lub dwoje dzieci) - do nawet 2700 zł na każde z dzieci - w przypadku rozliczenia ulgi na trójkę i więcej dzieci. Szczególnie w rodzinach wielodzietnych warto sprawdzić, czy pełnoletnie dzieci nie zarabiają zbyt wiele - w tym przypadku utrata ulgi podatkowej, czyli 2700 zł, może okazać się bardziej dotkliwa niż rezygnacja z pracy i wynagrodzenia przez kolejny miesiąc wakacji!
Jak rozliczać zarobki dziecka na PIT/M?

Masz zbyt niskie koszty podatkowe a nie chcesz szastać kasą i płacić obcym osobom za pracę u ciebie? Nic prostszego - zawrzyj umowę z członkami własnej rodziny - np. umowę o dzieło na projekt logo swojego sklepu lub na projekt wystroju wnętrza albo zleć im doraźne prace porządkowe czy inwentaryzacyjne na podstawie umowy zlecenie. Pamiętaj jedynie, że w kosztach nie rozliczysz wartości własnej pracy, pracy małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.
Sprawdź, jak rozliczać koszty podatkowe?

Jesienią rozpoczyna się rok akademicki, dzięki czemu można pozyskać dodatkowe umiejętności przydatne przy prowadzeniu firmy i uzyskiwaniu przychodów. Jeżeli zdecydowałeś się na poszerzanie swojej wiedzy i doszkalanie umiejętności, to warto wcześniej założyć firmę, której profil będzie związany z pozyskiwanymi umiejętnościami. Czesne, wydatki na dojazd, wynajęcie lokalu czy opłaty za egzamin - wszystkie te wydatki będziesz mógł zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Mogą one obniżyć przychód jeszcze w tym roku, ale również mogą być rozliczone w następnych 5 latach jako strata roku podatkowego 2023! Pamiętaj tylko o prawidłowym udokumentowaniu kosztów nauki i innych wydatków - jako przedsiębiorca żądaj faktur na każdy ponoszony koszt podnoszenia wiedzy!

W przypadku osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów odliczeniu od dochodu podlegają wydatki za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Jeśli planujesz taki wyjazd – warto wcześniej zadbać o jego rezerwację w grudniu. Ilość miejsc przed sylwestrem zawsze jest ograniczona
Czytaj więcej o uldze rehabilitacyjnej.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, grudzień to dobry czas na zawarcie umowy leasingu operacyjnego (na samochód czy motocykl). W jej efekcie do kosztów podatkowych ostatniego miesiąca roku wprowadzisz całość kosztów opłat wstępnych, kosztów manipulacyjnych oraz ratę leasingową za miesiąc grudzień. Pamiętaj, żeby nie kupować pojazdu – gdyż będzie on podlegał amortyzacji, a ona nie pozwoli Ci rozliczyć co do zasady kosztów w 2023 r.
Jak rozliczać PIT firmy?

Oddaj krew i ciesz się z niższego podatku PIT! Wartość przekazanej krwi lub osocza możesz odliczyć od dochodu – za każdy litr krwi otrzymasz bonus podatkowy - poprzez odliczenie od dochodu 130 zł. Z tytułu osocza i innych składników krwi - bonus będzie innej wysokości i należy go ustalić indywidualnie, w zależności od rodzaju składników krwi. Pamiętaj, że ulga obejmuje wyłącznie nieodpłatnie przekazaną krew i osocze (przekazywane przez honorowych dawców) na rzecz centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa i innych jednostek uprawnionych. Odliczenie od dochodu przysługuje wyłącznie za faktycznie przekazaną krew (im więcej przekażesz, tym wyższa będzie ulga). Jej wartość nie może przekroczyć jednak 6% Twojego dochodu.
darowizny na cele krwiodawstwa.

Zwiększenie kosztów Twojej firmy jest szczególnie istotne w grudniu. Musisz go dokonać jednak w taki sposób, by nie amortyzować wartości ponoszonego kosztu (a zatem, by nie stanowił on środków trwałych), gdyż wówczas rozliczenia dokonywałbyś dopiero od kolejnego miesiąca (stycznia 2023 r.).

Najlepszą metodą na obniżenie kosztów roku podatkowego w Twoim przedsiębiorstwie będzie zakup elementów wyposażenia, których wartość jednostkowa nie przekracza 10.000 zł. Wyposażenie tego rodzaju trafi do kosztów uzyskania przychodów. Co więcej, jeśli jego wartość nie przekroczy 1.500 zł nie będzie ono nawet wyposażeniem a więc na bieżąco stanie się kosztem w Twojej firmie.
PIT - prowadzę firmę

Jeśli chcesz odliczyć pewną kwotę od dochodu uzyskanego w 2023 r., to możesz jeszcze w grudniu dokonać darowizny na cele pożytku publicznego na rzecz organizacji działających w tej sferze. Możesz też przekazać określoną kwotę na rzecz kultu religijnego. Uważaj jednak, bo wartość tych darowizn, łącznie z odliczeniem kwoty ekwiwalentu za oddaną krew, nie mogą przekroczyć 6% Twoich dochodów z 2023 r.

Jeżeli natomiast chcesz wesprzeć działalność charytatywno – opiekuńczą kościoła – to po przekazaniu takiej kwoty nie musisz się martwić, czy mieści się ona w limicie 6% dochodu. W tym przypadku bowiem limitu nie stosuje się.
Jak odliczać darowizny?

W 2023 r. masz możliwość dokonać darowizny na edukację. Nie zapomnij przekazać darowizny na ten cel - jej wartość odliczysz od dochodu w rozliczeniu składanym w 2024 r.
Jak rozliczać darowiznę na rzecz szkół?

Wysoki stan magazynowy na koniec roku powoduje konieczność zapłaty dodatkowego podatku. Dzieje się tak w przypadku, gdy wartość spisu z natury na koniec roku jest wyższy niż jego wartość na początku roku, by uniknąć takiej sytuacji warto wcześniej zadbać o wyprzedaż przedświąteczną towarów, które wychodzą z mody, stoją długo w magazynie lub nie sprzedają się. Sprzedaż z niską marżą lub nawet po kosztach ograniczyć może wysokość podatku do zapłaty z tytułu prowadzonego przedsiębiorstwa.
PIT - prowadzę firmę

Nie masz Internetu? Zainstaluj go, opłać w grudniu i zyskaj nawet 760 zł. Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z ulgi na Internet, to przez 2 pierwsze lata będziesz mógł odliczać po 760 zł rocznie. Odliczenie obejmuje wyłącznie koszty dostępu do sieci internetowej (opłata za łącze, a nie za urządzenie czy jego montaż). Jeżeli wydatek poniesiesz z góry w grudniu za kolejny rok, to masz prawo skorzystać z ulgi jeszcze w 2023 r.
Ulga na internet

Zamiast przekazywać podatek fiskusowi warto docenić swoich pracowników. Koszty imprezy integracyjnej, na którą zaprosisz pracowników może być dla ciebie kosztem uzyskania przychodów. W grudniu warto też zadbać o uzupełnienie firmowej spiżarni – kup kawę, herbatę, wodę oraz zapas ciastek, którymi częstujesz w czasie spotkań firmowych swoich kontrahentów. Wszystkie te wydatki dokonane w grudniu będą obniżały podatek w 2023 r.
PIT - prowadzę firmę

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, możesz kupić w grudniu leki związane z leczeniem niepełnosprawności. Odliczenie przysługuje Ci w kwocie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu na leki a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Co ważne, ze środków medycznych możesz skorzystać nie tylko w miesiącu grudniu 2023 r., ale w kolejnych okresach roku 2024.
Ulga rehabilitacyjna

Pomaluj lub wytapetuj pomieszczenia służbowe, połóż nową wykładzinę lub nowy panel. Inwestycja, która będzie jedynie remontem może być w całości kosztem w grudniu. Jeżeli będzie ona modernizowała dotychczas wykorzystywany lokal pamiętaj, by jej wartość nie przekroczyła 10.000 zł. W przeciwnym wypadku będziesz musiał ją amortyzować.
PIT - prowadzę firmę

Odłóż środki na rachunek IKZE jeszcze w 2023 r. i obniż podatek - podwyższając emeryturę! Jesteś gotów, by Twoja emerytura była wyższa, niż ta otrzymywana od Państwa? Jeśli tak, to już dziś zacznij odkładać oszczędności na rachunek w ramach IKZE. Wpłaty do wysokości 8322 zł (w przypadku prowadzących działalność gospodarczą do  12483 zł), dokonane w 2023 roku, dodatkowo obniżą dochód i pozwolą zapłacić niższy podatek.
Składki na IKZE w rocznym PIT

Za każdy miesiąc przysługuje Ci ulga prorodzinna. Przy pierwszym dziecku odliczyć za grudzień możesz kwotę 92,67 zł. Co ważne, kwotę tę odliczasz od podatku – jest to znacznie korzystniejsze dla Ciebie niż pozostałe odliczenia dokonywane od dochodu. W jego efekcie bowiem odzyskujesz całą kwotę ulgi (92,67 zł), a nie jak w przypadku pozostałych ulg, jedynie około 12% jej wartości.

Pamiętaj jednak, by zadbać o to znacznie wcześniej niż w grudniu… czyli około 9 miesięcy wcześniej.
Ulga prorodzinna

Remont budynku objętego wojewódzkim rejestrem zabytków, może pozwolić na odliczenie podatkowe 50% poniesionych wydatków. Podstawą muszą być faktury wystawione przez czynnych podatników VAT!
Czytaj więcej o uldze z tytułu wydatków na zabytki

Marketing produktów, wdrażanie ich na rynku, tworzenie linii produkcyjnych, cykl otrzymywania zabezpieczeń prawnych i certyfikatów może stanowić proces pochłaniający znaczne koszty w trakcie roku. Ich wartość podlega od 2023 r. prawu odliczenia od dochodu. Odliczeniu podlega 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu oraz nawet do 1.000.000 zł kosztów działań marketingowych.
Czytaj więcej o uldze na ekspansję

Ulga podatkowa w 2023 r. pozwala na odliczenie wydatków poniesionych na nabycie oraz obsługę terminala płatniczego w firmie. Ulga jest niezależna od prawa odliczenia VAT od nabycia oraz zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów i pozwala odliczyć nawet do 4000 zł od dochodu. 
Czytaj więcej o uldze na nabycie i obsługę terminala płatniczego

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w: 

  1. alternatywnej spółce inwestycyjnej lub 
  2. spółce kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna:
    • posiada co najmniej 5% udziałów (akcji), 
    • będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika 

– do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym.

Czytaj więcej o uldze z tytułu inwestycji w spółkę alternatywną

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-14

Ulga za wpłatę na rzecz klubu, nie stowarzyszenia

Stowarzyszenie, którego członkami są wyłącznie kluby sportowe, nie jest klubem sportowym. Dlatego przekazanie mu środków nie uprawnia do skorzystania z ulgi sponsoringowej.

2024-06-14

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za rentę pozwala uniknąć podatku

Brak możliwości ustalenia całej wartości renty, która stała się świadczeniem otrzymywanym w zamian za zbycie nieruchomości, uniemożliwia odliczenie podatku.

2024-06-14

Internetowy sprzedawca odliczy koszt studiów marketingowych

Wydatki na kształcenie, dzięki którym podatnik zdobywa wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: