Niższy podatek
dochodowy za 2021?

Tak! Obniż go do końca roku korzystając z jednego z 25 najlepszych sposobów!

Pobierz darmowy e-book - 25 sprytnych rozwiązańPobierz darmowy e-book

Wybierz swój najlepszy sposób!

Jeszcze do końca roku 2021 masz szansę obniżyć podatek i zapłacić fiskusowi mniej nawet o kilkaset złotych. Poznaj 25 najlepszych sposobów, które pomogą Ci zwiększyć zwrot podatku za rok 2021!

Wspomogłeś w trakcie pandemii organizacje pożytku publicznego lub jednostki medyczne, przekazując im darowiznę w 2021 r.? Jeśli tak, od dochodu za 2021 r. odliczysz nawet 150% jej wartości. Odliczenia dokonasz zarówno jako pracownik, jak również jako przedsiębiorca. Pamiętaj - wyłącznie gdy darowiznę przekażesz w okresie od dnia 1 stycznia do 31 marca 2021 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny. Późniejsza darowizna będzie odliczana w niższej wartości - tzn 100% kwoty, którą przekazałeś na walkę z COVID.
Czystaj więcej o uldze na COVID

Jeśli zdecydowałeś się przekazać laptopa lub tablet, który ma nie więcej niż 3 lata na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe albo na rzecz organizacji pożytku publicznego lub Centrum OSE z przeznaczeniem dla tych placówek oświatowych, to wartość sprzętu możesz odliczyć od dochodu za 2021 r. W zależności od tego, czy darowizny dokonałeś do 31 marca 2021 r. czy później, odliczyć możesz 150% dokonanej darowizny, lub 100% jej wartości
Czytaj więcej o uldze za darowiznę sprzętu komputerowego

Jeśli prowadziłeś działalność badawczo - rozwojową lub tworzyłeś kwalifikowane prawa własności intelektualnej, ukierunkowane na walkę z COVID-19, to z preferencji podatkowych możesz korzystać już w trakcie roku, przy opłacaniu zaliczek na podatek. Pozostali podatnicy, którzy korzystają z IP BOX lub B+R obniżą wartość podatku o korzystne dla nich rozwiązania dopiero na etapie rozliczenia rocznego.

Nowe zasady jakie mają się pojawić w najbliższym czasie mogą w zakresie ulg i odliczeń oraz preferencyjnych metod rozliczeń podatków - dotyczyć już 2021 r. W efekcie możliwe, że już w 2021 r. będzie dopuszczalne rozliczenie się wspólne przez małżonków, którzy zawarli małżeństwo w 2021 r. albo korzystanie z wyższej kwoty zmniejszającej podatek lub korzystniejszych zasad rozliczeń kosztów uzyskania przychodów. Wszystko zależy od ostatecznego kształtu przepisu warto je zatem śledzić na bieżąco i wykorzystać nowe zasady rozliczeń.
Pamiętaj, że Nowy Ład ma wprowadzić szereg ulg podatkowych - nie jest jednak znany termin, od którego mają one obowiązywać.
Śledź na bieżąco zmiany z Nowym Polskim Ładzie

Wydatki na polepszenie warunków cieplnych swojego domu, dokumentowane fakturami, wystawionymi przez podatników VAT - do łącznej wartości 53.000 zł możesz odliczyć od dochodu. Ulga termomodernizacyjna pomoże Ci nie tylko w rozliczeniu roku 2021 - jeśli poniesiesz wydatki wyższe niż Twój dochód - ulga przechodzi na kolejne lata i możesz z niej korzystać łącznie przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek na termomodernizację (np. ocieplenie domu, montaż kolektorów, montaż pieca, wymianę instalacji C.O.).
Czytaj więcej o uldze termomodernizacyjnej

Czy wiesz, że w 2021 r. obowiązuje kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek, która pozwoli obniżyć podatek nawet o 1360 zł. Dopiero przy zarobkach netto 127.000 zł i wyższych kwota zmniejszająca podatek wyniesie 0 zł, a pomiędzy 85528 zł a 127.000 zł kwota ta będzie malała (im wyższy zarobek, tym niższa ulga podatkowa). Koniec rou może dodatkowo podwyższyć tę kwotę nawet do 30.000 zł!

Aby zachować odliczenie wykorzystaj maksymalnie koszty uzyskania przychodów tak, by zamiast podstawowych - stosować podwyższone, ze względu na dojazdy do pracy, korzystanie z praw autorskich czy też w związku z ponoszeniem innych wydatków związanych wyłącznie z zarabianiem. Pamiętaj, że szczególnie przy umowach zlecenie i o dzieło, prawidłowo dokumentowane koszty uzyskania przychodów mogą znacząco obniżyć wartość faktycznego dochodu, znacznie przewyższając tym samym standardowy ich limit - 20% Twojego wynagrodzenia! Kwotę wolną łatwiej zachowasz również, jeśli rozliczać będziesz się wspólnie z małżonkiem czy też jako samotny rodzic!
Sprawdź jak wyliczamy kwotę wolną od podatku w 2022 r.

Odpowiednio planując swoje rozliczenie możesz wykorzystać w pełni kwotę zmniejszającą podatek (tzw. ulga podatkowa) w pełnej kwocie 1360 zł. Wystarczy, by Twoje dochody nie przekraczały rocznie 8.000 zł. Aby to osiągnąć możesz działać dwutorowo. Po pierwsze, dochód to kwota jaka pozostaje Ci odjęciu od wynagrodzenia brutto kosztów uzyskania przychodów, zapłaconych składek ZUS oraz wszelkich ulg odliczanych od dochodu (np. na internet, darowizn na cele społeczne, rehabilitacyjnej, przekazania krwi). Jeśli zatem tylko możesz, to wykorzystaj wszystkie możliwe odliczenia podatkowe, zmniejszając tym samym kwotę dochodu. Po drugie - jeśli pracujesz sezonowo lub dorywczo, to czasem warto zastanowić się, czy warto pracować kolejny miesiąc po tym, gdy wynagrodzenie przekroczyło 8.000 zł "na rękę" - dzięki temu cała zapłacona przez pracodawcę zaliczka na podatek (1360 zł) trafi z końcem roku z powrotem do ciebie.
Jak rozliczać pracę sezonową w rolnictwie - czytaj więcej

Limit kosztów uzyskania przychodów u twórców w rozliczeniu za 2021 r. wynosi 50% przychodu ale nie więcej niż 85.528 zł. Jeśli w rozliczeniu 2021 r. kwota ta zostanie przekroczona, to procentowe koszty podatkowe od nadwyżki ponad tę kwotę wynoszą 0 zł. Istnieje jednak grupa zawodów, które przestały być uprawnione do kosztów autorskich. W ich przypadku 50% koszty nie przysługują w ogóle, choć rok wcześniej były one rozliczane. Jeśli planujesz rozliczać prawa autorskie, sprawdź dokładnie umowę. Czasem niewielkie jej zmiany (ustalenie rodzaju dzieła, wykonywanych świadczeń) mogą sprawić, że będziesz uprawniony do wysokich kosztów podatkowych w 2021 r.
Sprawdź listę zawodów z 50% kosztami!

Dzieci coraz częściej starają się same dorobić do kieszonkowego lub do studiów, a czasem chcą się utrzymywać samodzielnie już na studiach. Zdarza się, że ich wynagrodzenie, nawet sezonowe, przekracza rocznie 3089 zł netto (np. pracują przez całe wakacje - 3 miesiące za wynagrodzenie minimalne w pełnym wymiarze czasu pracy). Jeśli takie wynagrodzenie otrzymuje pełnoletnie dziecko uczące się, które nie ukończyło jeszcze 25 lat, to utracisz prawo do ulgi na to dziecko. Możesz stracić od 1112,04 zł (jeśli masz jedno lub dwoje dzieci) - do nawet 2700 zł na każde z dzieci - w przypadku rozliczenia ulgi na trójkę i więcej dzieci. Szczególnie w rodzinach wielodzietnych warto sprawdzić, czy pełnoletnie dzieci nie zarabiają zbyt wiele - w tym przypadku utrata ulgi podatkowej, czyli 2700 zł, może okazać się bardziej dotkliwa niż rezygnacja z pracy i wynagrodzenia przez kolejny miesiąc wakacji!
Jak rozliczać zarobki dziecka na PIT/M?

Pamiętaj jednak, jeśli dziecko otrzymywać w 2021 r. będzie zarobki z umowy o pracę lub zlecenie - to kwoty takie do 85.528 zł (przychodu brutto) wpłyną na prawo do ulgi prorodzinnej przysługującej rodzicowi. Rodzice muszą kontrolować przychody dziecka opodatkowane według skali podatkowej (np. praca, zlecenie), z giełdy oraz zwolnione z podatku w związku z przysługującą dziecku ulgą dla młodych.

Masz zbyt niskie koszty podatkowe a nie chcesz szastać kasą i płacić obcym osobom za pracę u ciebie? Nic prostszego - zawrzyj umowę z członkami własnej rodziny - np. umowę o dzieło na projekt logo swojego sklepu lub na projekt wystroju wnętrza albo zleć im doraźne prace porządkowe czy inwentaryzacyjne na podstawie umowy zlecenie. Pamiętaj jedynie, że w kosztach nie rozliczysz wartości własnej pracy, pracy małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.
Sprawdź, jak rozliczać koszty podatkowe?

Jesienią rozpoczyna się rok akademicki, dzięki czemu można pozyskać dodatkowe umiejętności przydatne przy prowadzeniu firmy i uzyskiwaniu przychodów. Jeżeli zdecydowałeś się na poszerzanie swojej wiedzy i doszkalanie umiejętności, to warto wcześniej założyć firmę, której profil będzie związany z pozyskiwanymi umiejętnościami. Czesne, wydatki na dojazd, wynajęcie lokalu czy opłaty za egzamin - wszystkie te wydatki będziesz mógł zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Mogą one obniżyć przychód jeszcze w tym roku, ale również mogą być rozliczone w następnych 5 latach jako strata roku podatkowego 2021! Pamiętaj tylko o prawidłowym udokumentowaniu kosztów nauki i innych wydatków - jako przedsiębiorca żądaj faktur na każdy ponoszony koszt podnoszenia wiedzy!

W IV kwartale roku studenci poszukują pokoju lub mieszkania na wynajem. Jeśli zdecydujesz się podpisać z nimi umowę, to nie musisz wcale płacić 8,5% podatku od wszystkiego, co dostaniesz. W pierwszym okresie warto rozliczać się na tzw. zasadach ogólnych - płacąc podatek tylko od tego, co faktycznie zarobisz. Jeśli kupujesz do mieszkania meble, sprzęt AGD, koce, pościel... bierz na wszystko faktury - wydatki te obniżą przychód z najmu tak samo, jak wydatki na media w lokalu lub koszt amortyzacji wynajętego mieszkania lub jego części (odpisy amortyzacyjne szczególnie lokali używanych mogą wynieść nawet kilkaset złotych miesięcznie!!!). Po początkowym okresie rozliczania kosztów podatkowych, w styczniu 2022 r. rozważ przejście na opodatkowanie ryczałtem - już po kilku miesiącach może on stać się bardziej opłacalny!
Rozliczaj prawidłowo najem mieszkania

W przypadku osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów odliczeniu od dochodu podlegają wydatki za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Jeśli planujesz taki wyjazd – warto wcześniej zadbać o jego rezerwację w grudniu. Ilość miejsc przed sylwestrem zawsze jest ograniczona
Czytaj więcej o uldze rehabilitacyjnej.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, grudzień to dobry czas na zawarcie umowy leasingu operacyjnego (na samochód czy motocykl). W jej efekcie do kosztów podatkowych ostatniego miesiąca roku wprowadzisz całość kosztów opłat wstępnych, kosztów manipulacyjnych oraz ratę leasingową za miesiąc grudzień. Pamiętaj, żeby nie kupować pojazdu – gdyż będzie on podlegał amortyzacji, a ona nie pozwoli Ci rozliczyć co do zasady kosztów w 2021 r.
Jak rozliczać PIT firmy?

Oddaj krew i ciesz się z niższego podatku PIT! Wartość przekazanej krwi lub osocza możesz odliczyć od dochodu – za każdy litr krwi otrzymasz bonus podatkowy - poprzez odliczenie od dochodu 130 zł. Z tytułu osocza i innych składników krwi - bonus będzie innej wysokości i należy go ustalić indywidualnie, w zależności od rodzaju składników krwi. Pamiętaj, że ulga obejmuje wyłącznie nieodpłatnie przekazaną krew i osocze (przekazywane przez honorowych dawców) na rzecz centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa i innych jednostek uprawnionych. Odliczenie od dochodu przysługuje wyłącznie za faktycznie przekazaną krew (im więcej przekażesz, tym wyższa będzie ulga). Jej wartość nie może przekroczyć jednak 6% Twojego dochodu.
darowizny na cele krwiodawstwa.

Zwiększenie kosztów Twojej firmy jest szczególnie istotne w grudniu. Musisz go dokonać jednak w taki sposób, by nie amortyzować wartości ponoszonego kosztu (a zatem, by nie stanowił on środków trwałych), gdyż wówczas rozliczenia dokonywałbyś dopiero od kolejnego miesiąca (stycznia 2022 r.).

Najlepszą metodą na obniżenie kosztów roku podatkowego w Twoim przedsiębiorstwie będzie zakup elementów wyposażenia, których wartość jednostkowa nie przekracza 10.000 zł. Wyposażenie tego rodzaju trafi do kosztów uzyskania przychodów. Co więcej, jeśli jego wartość nie przekroczy 1.500 zł nie będzie ono nawet wyposażeniem a więc na bieżąco stanie się kosztem w Twojej firmie.
PIT - prowadzę firmę

Jeśli chcesz odliczyć pewną kwotę od dochodu uzyskanego w 2021 r., to możesz jeszcze w grudniu dokonać darowizny na cele pożytku publicznego na rzecz organizacji działających w tej sferze. Możesz też przekazać określoną kwotę na rzecz kultu religijnego. Uważaj jednak, bo wartość tych darowizn, łącznie z odliczeniem kwoty ekwiwalentu za oddaną krew, nie mogą przekroczyć 6% Twoich dochodów z 2021 r.

Jeżeli natomiast chcesz wesprzeć działalność charytatywno – opiekuńczą kościoła – to po przekazaniu takiej kwoty nie musisz się martwić, czy mieści się ona w limicie 6% dochodu. W tym przypadku bowiem limitu nie stosuje się.
Jak odliczać darowizny?

W 2021 r. masz możliwość dokonać darowizny na edukację. Nie zapomnij przekazać darowizny na ten cel - jej wartość odliczysz od dochodu w rozliczeniu składanym w 2022 r.
Jak rozliczać darowiznę na rzecz szkół?

Wysoki stan magazynowy na koniec roku powoduje konieczność zapłaty dodatkowego podatku. Dzieje się tak w przypadku, gdy wartość spisu z natury na koniec roku jest wyższy niż jego wartość na początku roku, by uniknąć takiej sytuacji warto wcześniej zadbać o wyprzedaż przedświąteczną towarów, które wychodzą z mody, stoją długo w magazynie lub nie sprzedają się. Sprzedaż z niską marżą lub nawet po kosztach ograniczyć może wysokość podatku do zapłaty z tytułu prowadzonego przedsiębiorstwa.
PIT - prowadzę firmę

Nie masz Internetu? Zainstaluj go, opłać w grudniu i zyskaj nawet 760 zł. Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z ulgi na Internet, to przez 2 pierwsze lata będziesz mógł odliczać po 760 zł rocznie. Odliczenie obejmuje wyłącznie koszty dostępu do sieci internetowej (opłata za łącze, a nie za urządzenie czy jego montaż). Jeżeli wydatek poniesiesz z góry w grudniu za kolejny rok, to masz prawo skorzystać z ulgi jeszcze w 2021 r.
Ulga na internet

Zamiast przekazywać podatek fiskusowi warto docenić swoich pracowników. Koszty imprezy integracyjnej, na którą zaprosisz pracowników może być dla ciebie kosztem uzyskania przychodów. W grudniu warto też zadbać o uzupełnienie firmowej spiżarni – kup kawę, herbatę, wodę oraz zapas ciastek, którymi częstujesz w czasie spotkań firmowych swoich kontrahentów. Wszystkie te wydatki dokonane w grudniu będą obniżały podatek w 2021 r.
PIT - prowadzę firmę

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, możesz kupić w grudniu leki związane z leczeniem niepełnosprawności. Odliczenie przysługuje Ci w kwocie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu na leki a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Co ważne, ze środków medycznych możesz skorzystać nie tylko w miesiącu grudniu 2021 r., ale w kolejnych okresach roku 2022.
Uga rehabilitacyjna

Pomaluj lub wytapetuj pomieszczenia służbowe, połóż nową wykładzinę lub nowy panel. Inwestycja, która będzie jedynie remontem może być w całości kosztem w grudniu. Jeżeli będzie ona modernizowała dotychczas wykorzystywany lokal pamiętaj, by jej wartość nie przekroczyła 10.000 zł. W przeciwnym wypadku będziesz musiał ją amortyzować.
PIT - prowadzę firmę

Odłóż środki na rachunek IKZE jeszcze w 2021 r. i obniż podatek - podwyższając emeryturę! Jesteś gotów, by Twoja emerytura była wyższa, niż ta otrzymywana od Państwa? Jeśli tak, to już dziś zacznij odkładać oszczędności na rachunek w ramach IKZE. Wpłaty do wysokości 6310,80 zł, dokonane w 2021 roku, dodatkowo obniżą dochód i pozwolą zapłacić niższy podatek. Jeśli zdecydujesz się na max. wpłatę, obniżysz PIT o: 1 072,84 zł (przy 17% skali podatkowej), 1 199,05 zł (przy 19%) lub nawet 2 019,46 zł (przy 32%). Co ważne, całą składkę możesz wpłacić nawet w ostatnim dniu grudnia - istotne jest wyłącznie, by dokonać jej jeszcze w 2021 roku!
Składki na IKZE w rocznym PIT

Za każdy miesiąc przysługuje Ci ulga prorodzinna. Przy pierwszym dziecku odliczyć za grudzień możesz kwotę 92,67 zł. Co ważne, kwotę tę odliczasz od podatku – jest to znacznie korzystniejsze dla Ciebie niż pozostałe odliczenia dokonywane od dochodu. W jego efekcie bowiem odzyskujesz całą kwotę ulgi (92,67 zł), a nie jak w przypadku pozostałych ulg, jedynie około 17% jej wartości.

Pamiętaj jednak, by zadbać o to znacznie wcześniej niż w grudniu… czyli około 9 miesięcy wcześniej.
Ulga prorodzinna

2022-08-10

Zdrowotna a spółki komandytowe, s.k.a. i z o.o. Nowe reguły nie dla wspólników

Przedsiębiorczość w formie spółek bywa mniej korzystna niż w formie jednoosobowej - przynajmniej tak można wywnioskować z przepisów nowego ładu.

2022-08-03

Diety i rozliczenia delegacji w podróży służbowej od 15 lipca 2022 r.

Począwszy od 15 lipca 2022 r. obowiązywać zaczynają nowe limity kwot wypłacanych w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych. W efekcie dochodzi do zmiany wysokości diet oraz świadczeń za hotel (w tym ryczałt za hotel), za dojazd, za bagaż, za śniadanie, obiad, kolację w podróży służbowej.

2022-07-20

Składka zdrowotna a ryczałt od lipca 2022 r.

Zupełnie odmienne od literalnego brzmienia przepisów prawa stanowisko zdaje się przedstawiać część organów ZUS w przypadku opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję